Dumpade valpar fick nya hem

38 e
Regeringen vill bygga nya banor
som klarar hastigheter på 320
kilometer i timmen.
Foto: GEtty
Ny satsning
på snabbtåg
i vårbudgeten
Regeringen satsar på hög­
hastighetståg i vårbudge­
ten, erfar Expressen.
Men räkna med att
vänta i minst 15 år tills
det går att åka supertåg.
– Nu är det dags att vi
kommer i fatt utveck­
lingen i Kina, Japan och
Spanien, säger Karin
Svensson Smith, Miljö­
partiets trafikpolitiska
talesperson.
fredag 3 april 2015
MP petar två
från styrelsen
FØrslag till Ny
Partistyrelse
Åsa Romson.
Ferm.
Bolund.
Ehn.
m Janine Alm Ericson, Alingsås, 41. Ny.
m PSAU Max Andersson, Göteborg, 41,
EU-parlamentariker.
m PSAU Per Bolund, Stockholm, 43,
finansmarknadsminister.
m Mats Dahlberg, Jokkmokk, 42.
m Tina Ehn, Hunnebostrand, 54. Ny.
m Sümeyya Gencoglu, Halmstad, 23. Ny.
m Akko Karlsson, Västervik, 46.
m Jenny Lundström, Tierp, 47. Ny.
m Ethel Sjöberg, Göteborg, 75.
m Marléne Tamlin, Västerås, 30. Ny.
m PSAU Karin Thomasson, Östersund, 53.
m Anders Åkesson, Malmö, 49.
Foto: SvEN liNdwall
Den 15 april presenteras vårbudgeten. Men redan nu kan
Expressen berätta att regeringen gör ett nytt försök att
sätta i gång med byggandet av
banor för ett höghastighetståg som ska knyta ihop Sveriges största städer – något som
fanns med i den höstens budgetproposition, som stoppades av alliansen och Sverigedemokraterna.
320 kilometer i timmen
Målet är att bygga nya stambanor mellan Stockholm och
Malmö och mellan Stockholm
och Göteborg, som ska klara
tåg med en fart på 320 kilometer i timmen. Det skulle innebära en restid på 2,5 timmar
mellan Stockholm och Malmö
och två timmar mellan Stockholm och Göteborg.
– Det är en stor framgång.
Nu är det dags att vi kommer
ifatt utvecklingen i Kina,
Japan och Spanien och andra
länder, säger Karin Svensson
Smith, trafikpolitisk talesperson (MP).
Joel Holm
[email protected]
Husvagnar
ValDa På koNgresseN 2014 till
ocH MeD koNgresseN 2016:
Gustav Fridolin.
m PSAU Maria Ferm, Stockholm, 29.
m Mursal Isa, Borlänge, 33 år.
m PSAU Göran Hådén, Härnösand, 34.
m PSAU Jon Karlfeldt, Stockholm, 33.
m Lennart Olsen, Upplands Väsby, 71.
PSAU: Partistyrelsens arbetsutskott.
Foto: JENS lÉStradE
F˚r g˚. Peter Söderlund finns inte med i det nya förslaget till partistyrelse.
Foto: Emil NordiN
Peter Söderlund misstänker – petas för att han är vit,
medelålders man: ”Jag har inte alla fördelar med mig”
Två personer petas när Miljöpartiet föreslår ny parti­
styrelse.
Peter Söderlund, MP, befarar att det beror på hans bak­
grund som vit, medelålders man med kriminell förflutet.
Men valberedningen nekar.
– När vi la det pusslet passade de inte in helt enkelt, säger
Joakim Larsson, sammankallande i riksvalberedningen.
skap i förorterna, bland ungdomar, kriminalitet och gängbildning. Jag tycker att regeringen fortfarande inte gör något.
Man åker ner när det smäller
och några dödas. Men generellt
gör man inte mycket mer, säger
Peter Söderlund.
19 namn inklusive de båda
språkrören Åsa Romson och
Gustav Fridolin samt finansmarknadsminister Per Bolund
ingår i det nya förslaget från
riksvalsberedningen.
Två personer har petats: Peter
Söderlund och regionombudet
Margareta Randwall från Solna.
Söderlund och Randwall var
två av dem som fick flest röster
under Miljöpartiets senaste kongress utan att komma in. När två
av de ordinarie ledamöterna
i november lämnade partistyrelsen för att gå till regeringskansliet kom Söderlund och Randwall
in.
Han menar att han troligtvis
ratats på grund av hans bak-
Tänker inte ge upp
grund som vit, medelålders man
med kriminellt förflutet.
– Miljöpartiet har stor öppenhet men man har gjort uttalanden om den vita medelålders
mannen. Och jag är ju det. Jag
har inte alla fördelar med mig,
säger han.
Kritisk till kriminalpolitiken
Som
riksordförande
för
X-Cons Sverige (en organisation
som arbetar med att vägleda kriminella till ett drogfritt liv utan
kriminalitet) ville han jobba
med kriminalpolitik i partiet.
Något han menar att regeringen,
både S och MP, misslyckats med.
– Jag vet vad jag pratar om när
det gäller människor i utanför-
Söderlund vägrar ge sig. Nu
utmanar han valberedningen
och hoppas återigen på gräsrötternas stöd på kongressen den
12–14 juni.
Valberedningen säger att både
Randwall
och Politik
Söderlund valdes
in i partistyrelsen när två av de
ordinarie
blev
statsekreterare
i och med valvinsten.
– Det är tuff Joel
konkurrens. Det
Holm
är många perso- joel.holm
ner som kandide- @expressen.se
rar. Vi vill få ihop bredd på ålder,
mångfaldsperspektiv, geografiska perspektiv och vilka områden man har kunskap inom. När
vi la det pusslet passade de inte
in helt enkelt, säger Joakim
Larsson, som är sammankallande i riksvalberedningen.
Men att Söderlunds bakgrund
skulle ha något med petningen
att göra, förnekar säger Joakim
Larsson.
– Vi har aldrig diskuterat en
sådan sak som att människor har
en historik av att vara kriminell
och att det skulle påverka våra
val. Vi har snaPolitik
rare haft diskussioner om hur vi
ser positivt på
det. Vi är ett parti
som ser positivt
på en andra chans
i livet, säger han.
Expressen har
Hanna
sökt Margareta
Jakobson
Randwall för en
hanna.jakobson
@expressen.se
kommentar.
Dumpade valpar fick nya hem
Tre taxvalpar dumpades i mitten av mars på olika orter
i Värmland längs med E18. Nu har de små liven fått nya
hem efter att ingen tidigare ägare tycks vilja veta av dem.
Taxvalpen Fia med nya hussarna
och mattarna Saga, Alva, Ludwig
och Lärke.
Foto: Privat
En av valparna heter numera Fia
och håller hov hos familjen Larsson i Årjäng. De två andra har
hamnat hos familjer i Örebro.
– Attityd det har hon, hon är
riktigt tuff om man har i åtanke
med vad hon varit med om, säger
Ingela Larsson.
Om valparna dumpats längs
med E18 med vilje eller om
något annat har hänt är oklart.
Det inleddes en brottutredning
men då inga tips lett utredningen vidare har den lagts ner.
Maya Dahlén Persson
[email protected]