Jonas Högström fick uppdraget att göra en ruffagubbe i brons

Beslutet är fattat:
Jonas Högström fick
uppdraget att göra en
ruffagubbe i brons
Text och foto Bengt Nilsson
D
en 18 augusti beslöt byföreningen
till sist vem som
ska göra statyn
av ruffagubben i
Mölles hamn. Gunnar och
Sonja Tenglo lämnade i sitt
testamente medel till denna
staty och donationen utföll
för några år sedan.
I UTVÄLINGE INTILL VEGEÅN finns
en ringugn där man tidigare brände tegel enligt en gammal metod.
Ugnen har inte varit i bruk på
många år, och den står nu som ett
kulturminne.
Strax intill finns en röd länga
som inrymmer flera olika verksamheter, bland annat en gammal smedja och en verkstad där
man tillverkar konceptbilar och
bilprototyper. En verkstad i längan
– den som ligger längst ned mot
Vegeån – är av speciellt intresse
för oss i Mölle.
En bygdens son
Här arbetar skulptören och bronsgjutaren Jonas Högström. Han
är född i Höganäs och uppvuxen
i Lerberget. Jonas har en gedigen
erfarenhet av alla arbetsmoment
som krävs för att skapa en bronsstaty.
– När jag var tonåring hade jag
ingen tanke på att bli konstnär,
säger Jonas. Men när jag gick på
gymnasiet, och tappade lusten att
42
plugga, anmälde jag mig till en
keramikkurs. Det visade sig att
jag hade fallenhet för att skulptera och arbeta med keramik, så
jag fortsatte med ytterligare en
keramikutbildning. Därefter kom
jag in på Konstfack i Stockholm,
på skulpturavdelningen, och 1983
var jag färdig.
– Sen följde en målarutbildning, och till sist blev jag skulptör
med ett eget företag. Jag har
byggt upp ett bronsgjuteri där jag
kan utföra hela processen från
modellering till patinering av den
färdiga skulpturen.
Mölleprofil står modell
Byföreningen har fått en donation
av Sonja och Gunnar Tenglo för
en utsmyckning i sten eller brons
som ska placeras i Mölles hamn
och genom Möllekuriren bad
man om förslag på hur denna ska
utformas.
Fem idéer kom in, och det förslag som nu ska utföras är en fiskargubbe i brons som sitter utanför
ruffen. Dessutom kommer det att
bli en kompassros på marken i
anslutning till kanonerna, utförd
med olika stenar.
Statyn ska föreställa Sonja
Tenglos far Oskar Brandt, en
riktig Mölleprofil. Han ska sitta
på bänken och se ut över hamnen
med kepsen lite på sne’ – alltså, så
som han alltid hade den.
Uppdraget att göra statyn gick
till Jonas och han är i full gång att
förbereda sig. Den färdiga statyn
ska vara klar till sommaren nästa år
och det är en lång process att skapa
en bronsskulptur, berättar Jonas.
– Först gör jag figuren i lera,
och den ska se ut exakt som den
färdiga statyn. Denna lerstaty
omsluts av gips så att jag får en
negativ gipsform. Därefter häller
jag vax i gipsformen och skapar en
vaxskulptur som består av tunna
väggar. Dessa väggar ska vara lika
tjocka som den färdiga bronsstatyns bronshölje.
– Jag bearbetar vaxskulpturen
så att den blir en förebild som helt
överensstämmer med hur den
färdiga statyn ska bli. Därefter
fylls och omges vaxfiguren med en
blandning av gips och chamotte.
Den yttre och inre formen fixeras
och får torka.
– I nästa steg bränner jag den
inkapslade figuren för att driva ut
fukt ur formen. Då smälter vaxet
och rinner ut genom kanaler.
– Det bortsmälta vaxet kan därefter ersättas med flytande brons
och den färdiga statyn är klar. Jag
slår sönder formen, skär bort kanalerna och rättar till de ojämnheter
som har uppstått vid gjutningen.
Avslutningsvis behandlar jag ytan
med värme och kemikalier för att
påskynda det naturliga förlopp som
ger verket patina.
Praktik ger kunskap
När Jonas beskriver arbetet låter
det inte alltför komplicerat, men
varje steg i processen kräver mycket yrkeskunskap.
– Vi är endast några få konstnärer i Sverige som kan utföra
hela processen från idé till färdig
skulptur, berättar Jonas. Den
konstnärliga delen av arbetet kan
man lära sig i konstskolor, men den
tekniska delen med formtillverkning, bränning och gjutning har
jag fått lära mig själv genom idogt
praktiskt arbete.
Möllekuriren 3 • 2014
Verkstad vid Vegeån Jonas Högströms ateljé och verkstad ligger granne med ett gammalt
tegelbruk i Utvälinge. Där kan han skapa sina bronsskulpturer från början till slut.
Väl spridd konst
Jonas konst finns på många håll i landet,
och han är väl representerad i Kullabygden. Några exempel: I kyrkan i Lerberget
står en flicka med ett lamm i famnen;
Höganäs museum har en skulptur som
visar den kände keramikern Åke Holm
när han sitter på en bänk; på Köpmansgatan i Höganäs finns det ett tredelat
verk som heter Se upp som består av en
hund på gatan, en stege mot väggen och
ett par tofflor samt en man på bibliotekets tak.
En skulptur av Jonas som väckte
mycket debatt i Höganäs vid tillkomsten
är stenstatyn i rondellen vid Statoil.
– Statyn är en man som står på
huvudet, säger Jonas. Jag gav den ett
ganska långt namn: Om man provar
att göra tvärtom så kommer världen
kanske bli mer rättvis.
Möllekuriren 3 • 2014
På Jonas hemsida kan man
se sjutton konstverk i olika
städer, och det finns ytterligare skulpturer som ännu inte
har hunnit in på sidan.
Bland hans konstverk finns
bland annat Selma Lagerlöf
och Enoch Thulin i Landskrona. Helsingborg har en
Jonas-skulptur av Nils Poppe,
en annan som heter Kvinnor
vid gummifabriken och så
den underfundiga skulpturgruppen Akut
akvedukt.
I Ängelholms centrum står en staty av
en sms:ande flicka. Nyligen fick Jonas en
beställning för Ängelholm där han själv
får avgöra hur den ska se ut; det kommer
att bli en pojke på en kickboard.
– En figur som jag är speciellt stolt
över är Helgpappan som står i Upplands
Väsby, berättar Jonas. Statyn kom till
efter en tävling där mitt förslag segrade,
och jag fick utveckla det helt efter mitt
eget huvud. Statyn föreställer en pappa
som lyfter och kramar sin lille son och
vid hans fötter ligger en rycksäck med
skridskor och en tappad nalle.
www.bronsskulpturer.com
43
Ruffagubben avtäcks
i midsommar
Text Bengt Nilsson • Foto Christer Wallentin
H
amnen i Mölle kommer i sommar att
få en ny attraktion:
en bronsstaty som
föreställer en fiskargubbe som
sitter på en bänk intill ruffen.
För åtskilliga år sedan
skänkte Sonja och Gunnar
Tenglo pengar för utsmyckning i hamnen. Uppgiften
att göra en skulptur gick till
Jonas Högström, vars verk
finns på många ställen i både
Skåne och andra delar av
landet.
Jonas har rötter i Kullabygden där han tillbringade
somrarna som barn. Han
har en gedigen utbildning
och lång erfarenhet av att
arbeta med skulpturer och
bronsgjutning i sin verkstad i
Utvälinge.
– Jag fick uppdraget att
göra statyn i slutet av sommaren 2014, berättar Jonas.
Enligt beställningen ska det
vara en fiskargubbe i Mölle.
– Figuren ska inte avbilda
en viss person, men den får
gärna påminna om Sonja
Tenglos far, Oskar Brandt,
som var en profil i byn.
NOVEMBER 2014 Jag och
Christer Wallentin har följt
Jonas arbete med att skapa
skulpturen, och vid ett besök
i ateljén i slutet av november såg vi att arbetet hade
kommit igång.
På en piedestal mitt i verkstaden satt en gubbe i lera.
Jonas förklarade att stomMöllekuriren nr 1 • 2015
men bestod av hönsnät och
frigolit, och på den hade han
byggt gubben. Skulpturen var
fortfarande ganska rå, men
det var en typisk man från
1960-talet.
– Jag har lite funderingar kring figurens utseende,
berättade Jonas. Storleken
är betydelsefull. Den färdiga
skulpturen blir något mindre
än naturlig storlek. Ansiktet
ska vara väderbitet.
– Kläderna ska se ut som
dom gjorde för femtio år
sen, men det ska inte vara en
typisk fiskarmundering, utan
mer av en fritidsklädsel.
– Jag ska arbeta fram
många detaljer. Mycket har
med ansiktsuttrycket och
kroppshållningen att göra,
men det är också sånt som
skosnören och skjortknappar.
JANUARI 2015 Vid vårt nästa
besök i mitten av januari hade
figuren ändrat utseende på
flera punkter. Det mest påtagliga var ansiktet som hade
fått ett pillemariskt leende,
ögonbrynen var tydliga och
han hade ett harmoniskt och
glatt ansikte med små rynkor
under ögonen.
– Jag fick ta av huvudet,
säger Jonas, och lägga ner
mycket möda på att få fram
det här uttrycket. Sen riktade
jag huvudet snett uppåt
eftersom gubben ska sitta
på en bänk och se upp på
besökarna.
Januari 2015 Så här såg skulpturen ut när Jonas Högström hade kommit
långt med det första steget, det vill säga att forma figuren i lera. Han hade
arbetat mycket med huvudet för att få det rätta ansiktsuttrycket.
Kläderna hade också fått en
tydlig karaktär från knapparna i skjortan och västen till
de upprullade ärmarna och
kragens och klädernas fall.
Den slitna kepsen sitter
käckt på sné. Han vilar händerna i knäet. För att signalera att de är en fiskares arbetsverktyg gör Jonas händerna
lite för stora i förhållande till
kroppen.
Det är många detaljer som
ska falla på plats. När man
synar statyn är det slående att
en hel del liknar konstnären.
Vid närmare eftertanke är det
ganska naturligt, eftersom
han finns närmast till hands
när detaljer ska utformas.
MARS 2015 När vi klev in i
verkstaden blev vi förskräckta. Strax innanför dörren låg
två ben och på en arbetsbänk
såg vi fiskargubbens huvud.
Jonas lugnade oss och visade hur arbetet hade gått vidare. Från gubben i lera hade
han gjort gipsavgjutningar av
de olika kroppsdelarna. Den
ursprungliga lergubben var
borta.
– I gipsavgjutningarna
lägger jag ett lager vax som är
ungefär en centimeter tjockt
och får på så vis de olika
kroppsdelarna i vax. Det är
dom delarna som ligger lite
här och där, berättar Jonas.
41
– Vaxavgjutningarna får därefter en
sista avputsning innan de inneslutes från
båda sidorna i en form där själva bronsgjutningen sker. Jag smälter därefter
vaxet och häller flytande brons i formen
och får dom färdiga delarna i brons.
Efter en del justeringar – där kanaler
som lett in brons i formen tas bort – är
det klart för det slutliga pusselarbetet
där kroppsdelarna sammanfogas. Efter
putsning och justering är skulpturen
färdig.
DEN 21 JUNI 2015 Den stora dagen
då skulpturen avtäcks i Mölles hamn.
Fiskargubben är på plats på sin bänk
under ett skynke. Framför ingången till
ruffen är en kompassros lagd, nedsänkt
i marken.
Klockan 14 håller Mats Jönsson,
byföreningens ordförande, invigningstalet och en släkting till Sonja Tenglo
avtäcker skulpturen. Jonas Högström,
skulptören själv, är förstås också med,
liksom delar av världspressen.
42
Lite läskigt Vid vårt besök i mars låg delar av
gubben utspridda i Jonas verkstad. Men det var
ingen fara, utan ett steg på vägen till en färdig
skulptur i brons.
I Möllekuriren 2014 nummer 3 finns en intervju
med Jonas Högström. Artikeln beskriver, mer i
detalj, hur det går till att göra en skulptur som
ska gjutas i brons.
KONSTRUNDAN Jonas Högström är med i vårens
konstrunda i nordvästra Skåne. Det finns mycket
att titta på i hans ateljé – som ligger vackert i
Utvälinge, strax intill Vegeån. Han gör inte bara
stora bronsskulpturer, utan också mindre figurer
som är till salu.
– Det kommer att bli festligt, säger
Mats. Vi är jätteglada att skulpturen
snart är på plats. Jag har hälsat på Jonas
flera gånger under arbetets gång, och jag
vet vilken möda han har lagt ner på det
här konstverket.
– Alla är välkomna den 21 juni. För
att fira bjuder byföreningen på både
dryck och tilltugg. Det blir några överraskningar också, så vi hoppas att många
Möllebor kommer för att se den nya
utsmyckningen i hamnen.
Se himmel och hav
ifrån Kullens högsta topp
Det räcker länge
Längtan är ständig
Fäladens sprittande liv
Lugn tiden kommer
Maja och Mårten Stenberg
Möllekuriren nr 1 • 2015