Fritid i stallet Under vecka 15 fick vi möjlighet att startar

Hej alla medlemmar i NFK!
Vi har nu gått in i sommarmånaden juli, men hösten känns fortfarande ganska långt borta. Det har
varit en spännande och händelserik vår för Norrköpings fältrittklubb och vi har som vanligt haft
många olika aktiviteter att erbjuda er medlemmar.
Just nu har den ordinarie ridskoleverksamheten sommaruppehåll. Hos Jennifer på Valstad har det
dock varit full aktivitet med två ridläger och ett tredje som väntar i början av augusti, men innan dess
ska hästarna få en härlig sommarvila.
Styrelsen
I slutet av februari valdes en ny styrelse. I samband med det fick jag förtroendet att tillträda som ny
ordförande.
I mitten av mars träffades den nya styrelsen och verksamhetschefen för att planera det kommande
året. En nulägesanalys gjordes för att hitta prioriterade områden för 2015 men även för att blicka
framåt kring en mer långsiktig planering. Styrelsen har liksom förra året organiserat sig i mindre
grupper med olika ansvarsområden och har under våren arbetat fram en verksamhetsplan.
Styrelsen har följande arbetsgrupper 2015:
• IT och Teknik
• Medlemmar
• Marknad och Kommunikation
• Styrelsen
• Tävling
• US
• Ekonomi, Personal och Administration
• Anläggning
• Ny anläggning
Har du frågor eller vill vara med och stötta någon av grupperna, så är du varmt välkommen att höra
av dig till någon av oss i styrelsen. Kontaktuppgifter hittar du på hemsidan.
Ny Hemsida
NFK:s nya hemsida lanserades under våren. Där lägger vi kontinuerligt ut information, hoppas du har
hittat dit. http://www4.idrottonline.se/NorrkopingsFaltrittklubb-Ridsport/
Hästarna
Iris fick efter akuta magproblem i början av året galoppera vidare på de evigt gröna ängarna. Vårt
senaste tillskott heter Munktell och han kom till oss i februari. Munktell är en 2 årig nordsvensk och
kommer nu att påbörja sin utbildning. I övrigt är både Vienna och Vine dräktiga.
Fritid i stallet
Under vecka 15 fick vi möjlighet att startar upp Fritid i stallet. Det är vår öppna fritidsverksamhet
för barn mellan 10 och 15 år och har varit öppet tre dagar i veckan kl. 14.30–18.00.
Stallfrita har varit välbesökt med ett snitt på 10-14 barn/dag. Varje eftermiddag har inleds med
ett gemensamt mellanmål och läxläsning för de som behöver. Olika aktiviteter som har
genomförts är, t.ex. utbildning i hästkunskap, näringslära, stallpyssel, filmvisning, och bakning.
Terminen avslutades med ett besök på Holmtebo Stuteri, där flera av våra lektionsponnyer
kommer ifrån. Våra duktiga ledare, Madeleine Carlegrim och Josefin Karlsson har gjort ett
fantastiskt arbete med att starta upp och utveckla verksamheten tillsammans med barnen. Tack
också till våra duktiga vikarier Julia Edström och Cornelia Ström som har stöttat upp under våren.
I höst kommer fritidsverksamheten vara öppen: måndagar, tisdagar och torsdagar 14.30–18.00.
Det kommer även vara aktiviteter vissa fredagar, vilka kommer att meddelas senare. Fritid i
Stallet börjar samtidigt som ridskolan öppnar, måndagen den 10 augusti. Madde kommer vara
huvudledare och koordinator för verksamheten. Övriga ledare kommer Julia Edström och
nyanställda Sofia Martinsson att vara.
NFK i Media
NFK har vid flera tillfällen uppmärksammats i media, här kommer en del av det som har rapporterats:
Det har länge ryktats om spöken på NFK och därför togs beslutet att kontakta Det okända. Resultatet
av besöket sändes på TV i januari, men går fortfarande att se på TV4 Play. I samband med att
avsnittet visades i TV uppmärksammande även våra lokala tidningar händelsen.
Inför uppstarten av Fritid i stallet hade politiker och tjänstemän samlats för presskonferens på NFK.
Efter våra ponnytävlingar i juni publicerades en artikel om det arbete som våra duktiga funktionärer
lägger ner i samband med våra tävlingar.
Tävlingar
Det har anordnats flera tävlingar under våren, både på klubbnivå och på lokal/regional nivå. Vi har
haft många duktiga hemmaekipage som har presterat bra både individuellt och i lag. En förutsättning
för att vi ska kunna arrangera tävlingar på NFK, som ger ett välbehövligt ekonomiskt tillskott till
klubben, är alla duktiga funktionärer som ställer upp och arbetar långa dagar. Stort tack till er, ni är
mycket värdefulla!
Ridklubbsalliansen
NFK är en del av det samarbetet mellan ridklubbarna i ridklubbsalliansen. Vårt arbete har fortsatt och
en del av det goda samarbetet har möjliggjort, bland annat Fritid i Stallet. Under juni var en
projektledare från Svenska ridsportförbundet på besök för att ta del av hur ridklubbarna i Norrköping
har jobbat kring samverkan. Vårt arbete i alliansen är ganska unikt och syftet var att hitta
framgångsfaktorer att sprida vidare.
Hyllan
Vi har under del av hösten och under våren haft vårt café på Hyllan öppet. För att kunna ha haft
möjlighet att genomföra detta har ni, våra medlemmar, arbetar några arbetspass. Vi hoppas att alla
har sett detta som något positivt, och en chans att kunna bidra med något till vår ideella förening.
Stort tack till alla som har bidragit med er tid för NFK.
Brandstationen och Dagsbergsvägen
Enligt den senaste informationen från stadsbyggnadskontoret har arbetet med ny placering av
brandstationen försenats något pga. att andra uppgifter behövts prioriteras. Nu pågår emellertid
en förprojektering av det område man i första hand vill använda. Projekteringen kommer att
utvärderas direkt efter semestrarna och om det arbetet faller väl ut kan vi få vårt efterlängtade
besked om att vi får vara kvar på Dagsbergsfältet. Mer information kommer på hemsidan så
snart det finns något att berätta. För att inte förlora tid fortsätter styrelsens arbete med
planerna för utveckling av vår anläggning parallellt med kommunens arbete. De skisser som den
anlitade arkitektfirman har gjort för en ny ridanläggning kommer läggas ut på hemsidan under
hösten.
Anläggningsansvarig
Lennart Nilsson är vår anläggningsansvarige på NFK och har tillsammans med övriga medlemmar
lagt ner många timmar för att underhålla och snygga upp vår anläggning. Om ni vill hjälp till håll
utkik på facebook och hemsidan för datum och tider.
Lyckad utvecklingskväll
Ett fyrtiotal medlemmar samlades under teoriveckan på Hyllan för en utvecklingskväll. Syftet var
att, under trevliga former, planera och gemensamt diskutera hur vi kan arbeta för att utveckla
vår klubb. Alla goda idéer och krafter är jätteviktiga för föreningen. Stort tack till alla som var
med och bidrog med er tid och ert engagemang.
Ungdomssektionen, US
Ungdomssektionens har genomfört många olika aktiviteter. De har bland annat genomfört en Pay &
Jump, en påskäggsjakt, övernattningar, utbildning och tävling i Vi-i-Stallet, pluggkvällar, rykttävling
samt mycket mer. Är du nyfiken på vad som händer så har US i höst så kolla in deras egen flik på
hemsidan: http://www4.idrottonline.se/NorrkopingsFaltrittklubb-Ridsport/US/
På gång i höst:
Medlemsportalen införs nu som möjliggör att ni medlemmar själva kan logga in (länk via
hemsidan) och avboka lektion, boka igenridningar, ändra adress, se fakturor och anmäla till
klubbtävling med mera. Du hittar mer information här:
http://www4.idrottonline.se/NorrkopingsFaltrittklubbhttp://www4.idrottonline.se/NorrkopingsFa
ltrittklubbRidsport/Ridskola/Kundinloggningmedlemmar/Ridsport/Ridskola/Kundinloggningmedlemmar/
Du har väl inte glömt att redan nu boka in aktiviteter för hösten, du hittar dem under fliken
aktiviteter på hemsidan.
Måndagen den 10/8 startar både ridskoleverksamheten och Fritid i stallet igång igen här på NFK.
Fram till dess vill jag passa på att önska er alla en fortsatt fin sommar, vi ses i höst!
Viktoria Winge, ordförande Norrköpings fältrittklubb