Värme i fastigheten Efter en havererad cirkulationspump fick

 Nyhetsbrev oktober 2015
Värme i fastigheten
Efter en havererad cirkulationspump
fick vi i början av oktober åter
värme i elementen. För dig som bor
högt upp i fastigheten kan det vara
nödvändigt att avlufta elementen.
Vår fastighetsskötare Daniel Garcia,
(InterBranch Fastighetsteknik) kan
hjälpa dig med detta. Du når honom
på 08-441 80 17.
Källsorteringsrummet
fick sig en uppfräschning under
sommaren med rengöring och
målning, inkl golvet fram till dörren
på gaveln på huset.
Nya stadgar
De nya stadgarna som röstades
igenom på föreningsstämman är
sedan 16 juli godkända av
Bolagsverket och därmed gällande.
Du hittar stadgarna på hemsidan
under Medlemsinformation.
Element och värmestammar
Under förra året hade vi en del
problem med läckande element.
Efter åtgärder har problemen hittills
uteblivit, men för att vara på säkra
sidan utreder styrelsen frågan vidare
genom provtagning på bl a delar av
värmestammarna, för att se om
ytterligare åtgärder behövs.
Avgift för andrahandsuthyrning
Med stöd i de nya stadgarna har
styrelsen beslutat att ta ut en avgift
av medlem som hyr ut sin lägenhet i
andra hand, fr o m 1 oktober 2015.
Avgiften är 10 procent av
prisbasbelopp per år och debiteras
medlemmens avgiftsavi för den
period lägenheten hyrs ut.
Mer info om andrahandsuthyrning
hittar du på hemsidan.
Brf Blåkråkan
•
www.hsb.se/stockholm/brf/blakrakan
•
[email protected]
Glas och galgar i sopnedkasten
Renoveringar och städning
Sopnedkasten är till för
hushållsavfall, dvs matrester,
hushållspapper, etc. Andra produkter
kan vara skadliga för både
utrustningen i sopnedkasten och
personerna som tömmer dessa och
får i stället slängas på
återvinningscentral eller i vårt
källsorteringsrum där vi har
insamling av bla glas-, plast- och
metallförpackingar.
Det är vanligt att nya medlemmar
vill göra om i sin lägenhet i samband
med inflytt. Tänk på att olika
förändringar av lägenheten måste
anmälas till styrelsen (se stadgarna
§37), och att du som byggherre är
ytterst ansvarig för nedskräpning
och olägenheter som orsakas av
entreprenörer, samt att vid behov
meddela dina avsikter till andra
medlemmar.
Nyhetsutskick & hemsida
Engagerad i din bostad?
Föreningen har en ny fin hemsida
som vi kontinuerligt håller
uppdaterad med aktuell information.
Här kan du också anmäla dig för att
få alla nyheter i mailen.
Vi behöver medlemmar till styrelsen
inför nästa mandatperiod. Hör av dig
vid intresse till
[email protected] så
förmedlar vi kontakten till
valberedningen.
www.hsb.se/stockholm/brf/blakrakan
Sefkan – vår nya förvaltare
Vi har en ny förvaltare hos HSB,
Stefkan Halbori, som efterträder
Sofia Lind. Han nås på
[email protected] och svarar
på administrativa frågor runt
ditt boende.
Brf Blåkråkan
•
Om du är intresserad av att engagera
dig i ditt boende och din brf, men på
annat sätt än genom styrelsearbete,
går det också mycket bra. Det är
alltid många saker som behöver
fixas i och runt vår fastighet.
Trevlig höst önskar Styrelsen!
www.hsb.se/stockholm/brf/blakrakan
•
[email protected]