NYa ägare till centrum. 4

Tutan
Tidningen för dig som bor i Nykvarns kommun. Nr 3/2015.
3
naturområden
länkas
samman. 6
nykvarns
nya skola. 12
NYa ägare till centrum. 4
trygghet
Nattvandrarna
vill bli fler
Sid 10
boendeSTÖD
Team stöttar den
som behöver hjälp
Sid 11
hbt
Nykvarn får nya
ambassadörer
Sid 14
på nytt jobb
Ann-Louise hjälper
funktionsnedsatta
Sid 15
Mycket
på gång
i sländaN. 16
2
Tutan 3/2015 – Nykvarns kommun
öppettider
n ledAREN
KUNDCENTER/BIBLIOTEKET
Måndag ................. 08.00–19.00
Tisdag .................... 08.00–17.00
Onsdag ................. 08.00–17.00
Torsdag .................. 08.00–19.00
Fredag ................... 08.00–17.00
Lördag ................... 11.00–14.00
Söndag .............................. Stängt
Mycket att glädjas åt
RESANDECENTRUM
Öppnar kl. 06.00 på vardagar
AVVIKANDE ÖPPETTIDER
Se www.nykvarn.se
« Omslagsbilden: Företrädare för nya
ägaren till Nykvarns Centrum.
Ur Innehållet:
04
06
08
10
12
14
Nya ägaren till centrum
vill hålla högt tempo
Naturområden
länkas samman
Sari ska lyfta kommunens
finskspråkiga dialog
n Nykvarns kommun växte under årets
första sju månader med 182 invånare till
9 997 och torde nu, två månader senare,
ha passerat 10 000-strecket. Det här ska
vi naturligtvis uppmärksamma på
olika sätt, bland annat med ett
firande för både stora och
små i Nykvarns Centrum i
oktober.
Det är glädjande och
viktigt att växa så att vi
kan göra allt det vi har
föresatt oss, men fler
invånare innebär också
utmaningar i form av ökade
krav på kommunal service. Det
gäller därför att växa i en takt som är
hållbar för både individer och samhälle.
Ett annat glädjeämne är utvecklingen
av centrum, där Scandinavian Property
Group (SPG), uppbackad av nordiska
pensionsfonder, har tagit över den gula
ledartröjan för utvecklingen av centrum
från Sörmlandsporten. SPG har full finansiering för det som ska göras och har
också en mycket hög ambitionsnivå när
det gäller själva byggtakten.
Nykvarns kommun välkomnar
SPG som ny ägare av Nykvarns Centrum och ser fram
emot genomförandet av
den gällande detaljplanen så att vi om några år
har ett nytt centrum med
en mångfald av butiker,
bostäder och aktiviteter.
Det ska bli spännande att
följa utvecklingen, från allra
första spadtaget för det som ska
ske ovan mark till ett helt nytt centrum
till glädje för dagens och morgondagens
Nykvarnsbor! n
Ola Edström
Kommundirektör
[email protected]
Välkommen att
nattvandra
Dags att börja bygga
Furuborgskolan
Kommunen får
hbt-ambassadörer
Medborgartidningen Tutan produceras
av Nykvarns kommun i samarbete med
JFS & Co. Du kan också läsa Tutan på
webben: www.nykvarn.se
Ansvarig utgivare
Ola Edström, [email protected]
Redaktör
Lena Ramdani, [email protected]
skribenter
Mikael Jeppe, [email protected]
Kristina Eder, [email protected]
Arne G Jonsson, [email protected]
Grafisk produktion
JFS & Co, Eskilstuna
Tryck
Edita Bobergs AB
KLIMATKOMPENSERING
Tutan klimatkompenserar
för tryck och utdelning.
Distribution
Svensk Direktreklam
Nästa nummer
December 2015
Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn
Tfn: 08-555 010 00
www.nykvarn.se
n återvinning
n i korthet
Minskad
nedskräpning
Vem vill du se som
hedersmedborgare?
n Nedskräpningen runt återvinnings-
n Fram till årsskiftet har
stationerna i Nykvarns kommun har
minskat något.
Det konstateras i en avstämning med
föreningarna som har ansvarat för var
sin återvinningsstation under våren.
Det finns för närvarande fem återvinningstationer för kartong, tidningar,
metall, glas, plast och batterier. Skräpmätningen som ansvariga föreningar
har gjort av området runt containrarna
visar på en förbättring förutom kring
Kristi himmelfärdshelgen. Representanter för föreningarna konstaterar också
att Nykvarnsborna har önskemål om
att även få lämna glödlampor i återvinningsstationerna och att containrarna
töms oftare.
Samarbetet med föreningarna,
som även hjälper Nykvarnsborna att
återvinna rätt, fortsätter under hösten.
Dessa föreningar är: Turinge-Taxinge
Hembygdsförening, Nykvarns SK,
Nykvarns IF, New Mill Indians och
Nykvarns Bågskytteklubb. n
du möjlighet att nominera en person till titeln
Hedersmedborgare
i Nykvarns kommun.
Hedersmedborgare
utses en gång per
år och är ett sätt
för kommunen att
uppmärksamma personer med anknytning till
Nykvarn som har uträttat något som gagnat
kommunen i en vid bemärkelse.
• Personen du nominerar ska vara, eller har
varit bosatt i kommunen.
• Endast enskilda personer kan nomineras.
• Det personen har utfört ska vara positivt
för kommunen och vara, exempelvis, en
idrottslig, konstnärlig eller affärsmässig
prestation.
• Utmärkelsen kan tilldelas postumt.
Kommunfullmäktiges presidium utser hedersmedborgare efter förslag från allmänheten.
På nykvarn.se/hedersmedborgare kan du
nominera din kandidat. n
Tutan 3/2015 – Nykvarns kommun
3
n ekonomi. Kursen Ekonomismart ger dig makten över
n i korthet
din ekonomi. Kursen är kostnadsfri och riktar sig till
unga vuxna som är mellan 18 och 30 år och är arbetslösa.
Nykvarn firar
10 000 invånare
Boka in lördagen den 24 oktober
i almanackan! Då bjuder nämligen kommunen in till firande av
att Nykvarn har blivit 10 000
invånare.
n Firandet sker i Nykvarns Centrum från
TA MAKTEN ÖVER DIN EKONOMI
n SYFTET MED KURSEN är att deltagarna ska
bli medvetna konsumenter med verktyg att
göra aktiva val, identifiera risker och få en
hållbar ekonomi genom hela livet.
Nykvarns kommun är initiativtagare till
utbildningen som är ett samarbete mellan
Folkuniversitetet, Konsumentverket, Finansinspektionen och Sparbanksstiftelserna Kronan,
Alfa och Nya.
På kursplanen står ämnen som konsument-rätt och reklamationsregler, reklam,
hemförsäkringar, miljöpåverkan och kreditkostnader. Allt i kursen är oftast inte helt nytt
för deltagarna men det brukar alltid finns
något nytt för alla. Alla som går på utbildningen får ett intyg som visar att man gått en
utbildning i konsumenträtt och privatekonomi.
– Intyget passar bra i CV:et och vid
jobbsökande, säger Maria Mangs, samhällsvägledare och tillsammans med budget- och
skuldrådgivare Agneta Arotaival initiativtagare till kursen.
Första kursen i Ekonomismart hålls 1–2
oktober. Planen är att Ekonomismart ska
hållas fortlöpande med ett till två kurstillfällen
per år. n
n resande
BEHAGLIG VÄNTAN I Resandecentrum
n I väntan på att din buss eller tåg ska gå kan du besöka kommunens resandecentrum
i bibliotekets tidningsavdelning.
Resandecentrum är öppet från klockan 6 måndag–fredag. Här kan du värma dig,
läsa en tidning, använda dator eller ta en kopp kaffe i väntan på att tåg eller buss ska
komma eller gå.
Här finns också en tågtidstavla där du ser hur tågen går. n
foto: kenneth skoglund
Utbildning i konsumenträtt och privatekonomi innebär lyft för deltagarna.
klockan 11 till 14. I biblioteket blir det ansiktsmålning för alla barn och i salongen
Qulturum Sländan ges barn- och familjeföreställningen ”Mumin i Mumindalen”,
biljetterna kostar 50 kronor för en vuxen
och två barn.
Kommunhuset och Tvåans Ungdomscafé bjuder in till Öppet hus för att visa
sina lokaler och svara på frågor.
På stora parkeringen i centrum byggs
en scen och programmet där inleds av
Nykvarns Musikkår som spelar klockan
11. Med på artistlistan är även Peter Asplund, trumpetare och hedersmedborgare i
Nykvarn.
Näringsidkare i centrum och föreningar
deltar också i lördagens festligheter och
planen är att firandet ska bli en riktig
familjefest där alla åldrar kan hitta något
att ta del av.
Inbjudan med detaljerat program delas
ut till alla hushåll i början av oktober. n
Eldningsveckor i höst
n Under veckorna 39, 40 och 41 med
föregående veckoslut inräknat är det
tillåtet att elda torrt vedartat trädgårdsavfall, som kvistar och ris, i liten omfattning.
Eldning är tillåten under förutsättning att
det inte är för blåsigt eller för torrt i markerna. Eldning får heller inte ske i strid
med gällande brandföreskrifter.
När man eldar ska man undvika
kraftig, ihållande rök som kan skapa
olägenhet för människors hälsa.
Med undantag av veckorna 15, 16,
17, 39, 40 och 41 är det förbjudet att
elda alla typer av avfall utomhus inom
detaljplanelagt område. n
Istället för att elda
n Fredag den 16 och lördag den 17
oktober klockan 10.00–15.00 kan du
lämna trädgårdsavfall vid gatukontoret,
Norra Stationsvägen 24. Personal finns
på plats för att hjälpa till.
Möjligheten att lämna trädgårdsavfall
erbjuds av Nykvarns kommun för att
minska miljöolägenheterna från eldning. n
4
Tutan 3/2015 – Nykvarns kommun
n centrum
Tobias Emanuelsson, transaktionsansvarig SPG, Christian Olofsson, fastighetsansvarig SPG, och Nykvarns
kommuns samhällsbyggnadschef Bengt Andersson tittar på en modell över Nykvarns nya centrum.
Nya centrumägaren vill hålla
högt tempo
Nykvarns Centrum har fått nya ägare. Det är SPG
Bostad, del av Scandinavian Property Group (SPG), som
har köpt aktuella fastigheter av Sörmlandsporten och nu
sätter sig i förarsätet för utvecklingen av centrum.
De närmaste åren planerar fastighetsbolaget att investera
nära en miljard kronor i cirka 300 lägenheter och 11 000
kvadratmeter affärslokaler för handel, vård och träning.
n – Det jobbet som har gjorts under
många år är bra gjort. Jag har inte för
avsikt att riva upp allt, utan vi följer den
plan som ligger och sätter vår profil på det
som ska ske, säger SPG:s Tobias Emanuelsson vid en presskonferens i kommunhuset.
Han är transaktionsansvarig hos SPG
som nu ska driva utvecklingen av Nykvarns Centrum.
– Ur kommunens synvinkel är det här
helt odramatiskt. Detaljplan och ingångna
Tutan 3/2015 – Nykvarns kommun
5
n centrum. Ledningsomläggningen utmed Centrumvägen
är i full gång. Delar av vägen regleras för närvarande med
tillfälliga trafikljus. Både arbete och trafik flyter på bra.
exploateringsavtal gäller fortfarande, säger
Bengt Andersson, Nykvarns kommuns
samhällsbyggnadschef.
1
Här är
vi nu!
2
3
”Bra lösning för alla”
SPG Bostad ägs till stora delar av nordiska pensionsfonder och har specialiserat
sig på bostadsbyggande och centrumutveckling tillsammans med olika partners. Lokalt ägande och byggande uppges
vara grundbultar i bolaget. Nykvarns
Centrum har man varit intresserade av en
längre tid. Det var SPG som tog kontakt
med Sörmlandsporten, berättar Tobias
Emanuelsson.
– Projektet ligger helt i linje med vår
strategi, det vill säga att bygga yteffektiva
bostäder med grön profil och bra infrastruktur. Storleken på projektet passar oss
också bra, säger han.
– Det rör sig om ett projekt på närmare
en miljard och vi har hela tiden tänkt ta in
en partner på kapitalsidan. När vi sökte
finansiering kom SPG in i bilden, men SPG
vill sitta vid rodret och där är vi nu. Det
här är en bra lösning för alla, säger Fredrik
Brodin, Sörmlandsporten.
Kampanilen
Exakt hur många lägenheter som ska
byggas och hur de ska byggas beror på hur
marknaden utvecklar sig och vilka storlekar på lägenheter som efterfrågas.
– Vi vill hålla ett högt tempo. Om
det tar fyra fem sex eller sju år beror
på marknadsutvecklingen, säger Tobias
Emanuelsson och berättar att fördelningen
mellan antalet hyresrätter och bostadsrätter inte är klar.
– Nu ska vi gå igenom vilken typ av
handel och service som behövs. Med cirka
300 nya bostäder ställs andra krav på
utbud och innehåll än vad som har varit
fallet fram till idag.
Hur ser tankarna ut kring höghuset Kampanilen?
– Det har vi haft med oss sedan dag ett.
I min värld är helheten viktig och det
känns konstigt att lyfta ut en del när vi ska
bygga ett helt nytt centrum där människor ska bo och leva under lång tid. Men
Kampanilen finns med i planen och vi
har för avsikt att följa den, säger Tobias
Emanuelsson. n
4
5
6
7
8
9
10
Runt vecka 42 ska arbetet längs Centrumvägen vara klart.
”Tack för visad hänsyn”
n Nu pågår etapp 2 som omfattar dragning av fjärrvärme-, el-, tele- och stadsnät i
den befintliga gång- och cykelvägen utmed
Centrumvägen. En utfart till parkeringen har
stängts av och trafiken, som ibland leds i en
fil, rullar på med hjälp av mobila trafikljus.
Entreprenören berömmer Nykvarnsborna:
– Jag vill tacka Nykvarnsborna för förståelsen och för visad hänsyn, säger Tor Andersson, Styrhytten.
Runt vecka 42 ska arbetet längs Centrum-
vägen mot Järnvägsbygget vara klart. Då
ska trafiken på Centrumvägen kunna rulla på
som vanligt igen. Återstående ledningsarbete
i centrum berör istället gång- och cykelvägen
ut mot Hökmossen.
När etapp 2 är klar slutförs steg 1–3 i
etapp 1. n
Fotnot: Löpande information om centrumprojektet publiceras på nykvarn.se och kommunens Facebooksida.
Delar av Centrumvägen regleras med mobila trafikljus.
6
Tutan 3/2015 – Nykvarns kommun
n natur
Naturområden län
Naturområdena Brygghusviken och Bolbyns
hagar (Vidbynäs) rustas
upp och får en sammanlänkande led – Turingeleden.
– Alla tillstånd är klara och
finansieringen är på plats,
så nu röjer vi, gallrar och
ljusar upp, säger Mikael
Essmyren, kommunekolog.
n leden sträcker sig från Brygghusviken på sjön Turingens västra sida – där det
bland annat ska byggas grillplats – söderut
via Turingeån och fram till Turinge kyrka.
Där fortsätter leden norrut utmed Turingeån och viker sedan av nedanför Vidbynäs
Gård & Konferens och in i Vidbynässkogarna upp till en tänkt parkering och
utsiktsplats. Det rör sig om en sträcka på
cirka 4,5 kilometer.
Vid huvudentrén till Bolbyns hagar, en
bit norr om Vidbynäs, planeras informationsskyltar.
– Syftet är att genom leder och information förbättra allmänhetens möjligheter att komma ut i naturen, säger Mikael
Essmyren.
Vidbynässkogen norr om Vidbynäs gård,
som på 1700-talet hette Bolbyns hagar, har
växt igen med träd, buskar och sly. Annat
var det på 1700-talet och tidigare, då var
stora områden öppna. På gården fanns på
1800-talet 126 kreatur och 180 får. Nu ska
granar avverkas och ge mer utrymme åt
lövträd och blommor.
Områden med gravfält, från yngre järnåldern, ska bland annat hållas öppna med
hjälp av betande får. Ett samarbete med
Stockholms länsmuseum finns också för att
ta fram en utvecklingsplan och information för de många fornlämningarna.
– Det handlar om att återskapa allmänhetens tillgänglighet till området, värna
kulturvärden som riskerar att försvinna
och gynna den biologiska mångfalden,
säger Mikael Essmyren.
Något datum för invigningen av leden
är ännu inte bestämt. n
Turingeleden går genom natursköna områden.
Tutan 3/2015 – Nykvarns kommun
nkas samman
Turingeleden
Turingeleden sträcker sig över cirka 4,5 natursköna kilometer.
Bland annat vid Brygghusviken finns nu betande får som ska hjälpa till
att hålla landskapet öppet.
7
8
Tutan 3/2015 – Nykvarns kommun
n kommunservice
Finskspråkig kommunikatör
på plats i kommunhuset
Vilken service vill
du ha på finska?
hälä
Prata direkt med Sari Ky
teket
lio
bib
i
som finns på plats
8:
–1
16
kl.
varannan måndag
1
/1
16
,
5/10, 19/10, 2/11
s
nå
en
och 30/11. Sari kan äv
under kontorstid på
[email protected]
eller 08-555 011 19.
Sari Kyhälä, finskspråkig kommunikatör, håller på att kartlägga behovet av finskspråkiga insatser.
Nu är hon på plats:
Nykvarns finskspråkiga
kommunikatör Sari Kyhälä.
n – Jätteroligt. Jag har tillsammans med
en samrådsgrupp börjat titta på behovet
av finskspråkiga satsningar i kommunen
för att så småningom kunna sätta ihop en
handlings- och aktivitetsplan, säger hon. Nykvarn som har en stor andel invånare med någon form av finsk bakgrund,
ingår sedan 1 februari i det finska
förvaltningsområdet. Det innebär bland
annat att kommunen ska erbjuda viss
service på finska.
– Jag träffar en samrådsgrupp med
företrädare från finska föreningen, förälder med barn i förskolan, representanter
för Lugnet, hemtjänsten, skolan och en
rad andra verksamheter inom kommunen,
för att vi tillsammans ska se var behovet
av finskspråkiga satsningar är som störst,
säger Sari Kyhälä som lägger halva sin
arbetstid på det finska förvaltningsområdet.
– Språket är en sak, men i uppdraget
ingår också att på olika sätt främja finsk
kultur. Jag räknar med att vi ska kunna
sjösätta vissa aktiviteter redan under
hösten.
Kommunikationsstöd
Sari Kyhälä lägger andra halvan av sin
arbetstid på att stödja de kommunala
verksamheternas löpande kommunikationsinsatser. Detta gör hon i samarbete
med kommunens informationsstrateg Lena
Ramdani. n
Tutan 3/2015 – Nykvarns kommun
Suomenkielinen
tiedottaja paikalla
kunnantalolla
Nykvarnin suomenkielinen tiedottaja
Sari Kyhälä kartoittaa
paraikaa kunnan suomenkielisen tiedotuksen tarvetta.
9
n väg 509. I slutet av september startar ombyggnaden
av väg 509 mellan Södertäljevägen och 200 meter
söder om Centrumvägen. Av trafiksäkerhetsskäl byggs
en ny cirkulationsplats vid Centrumvägen, en ny
gång- och cykelväg och ett nytt vänstersvängsfält mot
Mörbyvägen.
n hän on juuri astunut tehtäväänsä:
Nykvarnin suomenkielinen tiedottaja Sari
Kyhälä.
– Tämä on todella mielenkiintoinen
tehtävä. Olen yhdessä neuvonpitoryhmän
kanssa ryhtynyt kartoittamaan asukkaiden tarpeita laatiakseni tulevaa toimintaa
ja aktiviteetteja koskevan suunnitelman,
hän kertoo.
Nykvarn, jonka asukkaista monilla on
jonkintyyppinen suomalaistausta, liittyi
suomen kielen hallintoalueeseen helmikuun 1. päivänä. Se merkitsee muun
muassa, että kunnan on tarjottava tiettyjä palveluja suomen kielellä.
– Tapaan neuvonpitoryhmän, johon
kuuluu edustajia Nykvarnin suomalaisista, vanhempia, joilla on esikouluikäisiä
lapsia, kotipalvelun johtajia ja kunnan eri
toimialojen edustajia, kartoittaaksemme
yhdessä, millä alueilla suomenkielisten
panostusten tarve on suurin, kertoo Sari
Kyhälä, joka käyttää puolet työajastaan
suomen kielen hallintoaluetta koskeviin
tehtäviin.
– Suomen kielen vaaliminen sisältyy
tehtäviini, mutta niihin kuuluu myös
suomalaisen kulttuurin edistäminen eri
tavoin. Lasken, että voimme käynnistää
tiettyä toimintaa jo syksyn aikana. Järjestämme pian avointen ovien toimintaa
ja kokeilemme tiettyjä kiinteitä vastaanottoaikoja kunnan asiakaskeskuksessa.
Näin toivomme saavamme yhteyden vieläkin useampaan suomenkieliseen asukkaaseen kuullaksemme heidän
suomenkielisiä palveluja koskevista toivomuksistaan.
Toisen puoliskon työajastaan Sari
Kyhälä käyttää kunnan juoksevien tiedotuspanostusten tukemiseen. Näistä
Mitä
tehtävistä hän
palveluja
huolehtii
yhteistyössä
kaipaat suomeksi
? kunnan
Tapaa Sari Kyhä
lä
tiedotusstrakirjastossa joka to
tegi Lena
inen
maanantai kl. 16
Ramdanin
–18:
kanssa. n
5/10, 19/10,
2/11,
16/11 ja 30/11.
Nu ska delar av väg 509 byggas om.
Begränsad framkomlighet
när väg 509 byggs om
n räkna med begränsad framkomlighet
fram till midsommar 2016, då allt beräknas
vara klart.
Det är i huvudsak trafiksäkerhetsskäl som
ligger bakom ombyggnaden.
– Vägen är bred, ibland kör en del
väldigt fort och vi har haft en hel del
olyckor längs sträckan, berättar Fredrik
Emmot, projektledare hos Trafikverket.
Nu satsar Trafikverket och Nykvarns
kommun tillsammans cirka 15 miljoner för
att bygga bort farorna.
Projektet består i huvudsak av tre delar:
• En ny gång- och cykelväg längs med
väg 509 från korsningen vid Södertäljevägen till cirka 200 meter söder om
Centrumvägen. Gång- och cykelvägen
kommer att bli dubbelriktad och gå på
den västra sidan av 509:an.
• En ny cirkulationsplats i korsningen väg
509/Centrumvägen.
• Ett nytt vänstersvängsfält för att underlätta
för trafiken som ska svänga in mot Mörby
Södra.
Startar med cirkulationsplatsen
Anläggningsföretaget Sveab är entreprenör
för bygget som kommer att sysselsätta 7–8
personer under huvuddelen av tiden.
– Vi startar med cirkulationsplatsen och
räknar med att komma igång någon gång
runt den 21–25 september, berättar Sveabs
Rickard Rinaldo, arbetsledare för byggprojektet.
– Troligen blir det då skytteltrafik med
rödljus då vi släpper fram trafik i en riktning i taget. Exakt hur det blir ska vi diskutera vidare med Trafikverket, säger han och
ber samtidigt trafikanterna att ta det lugnt
och visa hänsyn till vägarbetarna.
Vägarbetena kommer också att påverka
busshållplatserna som kommer att behöva
flyttas längs sträckan.
Efter vinteruppehållet fortsätter arbetet med slutasfaltering av rondellbygget
samt bygget av gång- och cykelvägen och
vänstersvängsfickan mot Mörbyvägen.
Begränsad framkomlighet
Framkomligheten kommer under byggnationen att vara begränsad.
Trafikverket står för merparten av finansieringen av vägbyggena, men kommunen är
delfinansiär. Enligt ett förslag delar Trafikverket och kommunen kostnaden för cirkulationsplatsen cirka 50/50. Gång- och cykelvägen
föreslås finansieras med 75 procent av
Trafikverket och 25 procent kommunen.
Vänstersvängsfältet mot Mörbyvägen föreslås
finansieras helt av Nykvarns kommun.
Den 17 juni 2016 – midsommarhelgen
– är satt som slutdatum för bygget. n
10
Tutan 3/2015 – Nykvarns kommun
n nattvanDRING
Alla är välkomna att nattvandra
Nattvandringen i Nykvarns
Centrum har dragit igång
igen efter sommaren.
– Men vi vill gärna ha fler
som deltar, säger Sofia
Hellqvist, en av eldsjälarna
i verksamheten.
n sofia hellqvist var med och drog igång
nattvandringen i Nykvarn redan 2013.
Syfte: Att finnas till hands bland de unga,
att öka tryggheten i Nykvarns Centrum.
– Vi gick ut ganska lugnt och började
på en nivå vi kände att vi skulle orka med.
Vi har aldrig återkommande schemalagda
nattvandringar, men vi har genomfört
några nattvandrarkvällar per termin, berättar hon.
– Vi har särskilt sett till att kunna vara
på plats vid speciella tillfällen som exempelvis Valborg och vid skolavslutningen, då
man vet att det är en hel del festande och
ungdomsfylla.
Behövs det verkligen nattvandring i förhållandevis lilla lugna Nykvarn?
– Ja, det händer ju att det är stök, fylla,
droger och tonårsbråk även här. Med
vuxna som rör sig kring centrum blir det
lugnare. Och är det redan lugnt så bidrar
nattvandringen till att det förblir lugnt
även framöver.
– Lyckligtvis har vi aldrig stött på några
allvarligare problem, som blodiga slagsmål eller medvetslösa ungdomar. Men vad
som är hönan och ägget är svårt att säga.
Kanske har det råkat vara lugna kvällar
– men förmodligen har vår närvaro också
haft en lugnande effekt.
Finns det någon gemensam samlingspunkt
för både unga och vuxna i Nykvarn på helgkvällarna?
– Nej, det finns ju inte det. Men så ser
det ju tyvärr ut i de flesta samhällen i både
Sverige och många andra länder.
Hur många är ni?
– Vi har flera hundra Gillare på
Facebook men betydligt färre aktiva. Som
mest har vi varit ett 15-tal och ett 10-tal
Jenny Ström, Sofia Hellqvist, Linda Thunell, Svenska kyrkan, Christoffer Vargstedt och Linda
Carverus hoppas att fler vill nattvandra i Nykvarn.
personer på en enskild nattvandring. Men
tyvärr har vi också fått ställa in nattvandringar då vi varit färre än tre – det minsta
antal vi vill vara av säkerhetsskäl.
– Det är trist att behöva ställa in. Om vi
vore fler aktiva så kunde vi också dela på
kvällarna, ingen behövde känna press att
kanske delta varje gång.
några yngre samt en del äldre som har bil
rör sig kring centrum.
Hur ser en nattvandrarkväll ut?
– Centrumkyrkan ställer upp med
lokal, så vi träffas först där och plockar ut
våra jackor, fikar och pratar om kvällen.
Tidsmässigt har det varit lite olika. Ibland
har vi gått ut vid åttatiden på kvällen,
ibland senare, vid klockan 23, och sen är vi
kvar en bit in på natten.
– Vi brukar se till att finnas på plats när
nattbussarna från Södertälje rullar in, och
även sista tåget från Stockholm,
då brukar det ibland vara lite
stökigt bland ungdomarna.
Vilka är det som nattvandrar?
– Det är olika. Själv har jag kommit in i
detta via mitt yrke, jag är droginformatör
inom Tullverket, men jag har också själv
barn, fast små än så länge. Andra
har själva tonårsbarn. Några
har utflugna barn eller inga
Vill du veta
egna barn alls. Alla är
mer eller
välkomna.
Vilka är det som rör sig
i och kring Nykvarns
Centrum på helgkvällarna?
– Mest olika grupper
av ungdomar i tonåren,
13–18 år ungefär. Men även
engagera dig?
Facebook:
Nattvandring i Nykvar
n
E-post:
[email protected]
nattvandring.nu
Om man känner att
Nattvandring verkar
vara något för mig –
vart kan man vända
sig?
– Det är bara att
kontakta oss via e-post
eller på Facebook. Som
sagt: Alla är välkomna! n
Tutan 3/2015 – Nykvarns kommun
11
Boendestöd utgår från Trädgårdsvägen där det finns ett café som är öppet för alla. Här jobbar bland andra
Jeanette Ulfström, tvåa från vänster. På bilden ses också Petra Olofsson, Cissi Ottosson och Yvonne Fröberg.
Boendestöd får
vardagen att fungera
n boendestöd. Nu finns
möjlighet att ansöka om
boendestöd för den som
behöver hjälp för att få
vardagen att fungera.
– Vi gör inte saker åt någon
utan vår roll är att pusha
så att man själv kommer
igång med vardagliga
göromål, säger Petra
Olofsson, boendestödjare.
n nykvarns kommun är i färd med att
bygga upp ett team med boendestödjare.
Petra Olofsson och Cissi Ottosson är två
av medlemmarna i teamet.
– Vår roll ska inte blandas ihop med
hemtjänstens verksamhet utan vi finns här
bland annat för att stötta vid kontakter
med myndigheter eller ge stöd i att göra en
budget. Målsättningen är att ge stöd för
att individen ska bli så självständig som
möjligt, säger Cissi Ottosson.
Nykvarns kommun har tidigare köpt
platser utanför kommunen i boenden för
personer med olika typer av funktionsnedsättning. Nu samlar man istället sina
resurser som arbetar med ärenden som
rör Lagen om stöd och service, socialtjänstlagen, neuropsykiatri, socialpsykiatri
och ensamkommande flyktingbarn för att
kunna erbjuda boendestöd på hemmaplan.
– Satsningen innebär en kvalitetshöjning
eftersom de som behöver stöd kan bo kvar
hemma. Boendestöd ger oss också möjlighet att arbeta mer förebyggande, säger
Yvonne Fröberg, enhetschef.
Olika behov
De som behöver stöd har väldigt olika
behov.
– Tanken är att man på sikt ska klara sig
utan boendestöd, att komma dit kan ta flera
år eller några månader, säger Yvonne Fröberg.
För att få boendestöd beviljat kontaktar
man sin handläggare som hjälper till att
göra en ansökan.
Att boendestöd behövs har Petra
Olofsson och Cissi Ottosson redan märkt.
– Vi får höra att det ger trygghet att veta
att vi finns bara ett telefonsamtal eller ett
sms bort. n
12
Tutan 3/2015 – Nykvarns kommun
n skola
Dags att bygga Nykvarns
Alla viktiga beslut kring nya
Furuborgskolan i Nykvarn är
fattade. Totalentreprenören
Cobab har redan satt igång
arbetet. Det första spadtaget
togs 15 september och skolan
ska vara klar att ta emot elever
under våren 2017.
n – elevantalet har ökat, det är trångt i
skolorna i dag så den nya skolan behövs,
säger Per-Göran Skog, fastighetsansvarig
på Nykvarns kommun.
Det rör sig om en F–3-skola för cirka
300 elever. Prislappen för bygget ligger
på nära 85 miljoner kronor. Skolan byggs
i Furuborgsområdet intill Strängbetongs
gamla anläggning. Den byggs i två
våningar med torg och rörelserum i mitten,
bibliotek och kök på plan ett och klassrum
på plan två.
– Det är den första etappen som
byggs nu, men vi tar höjd för en senare
utbyggnad till F–6-skola genom att överdimensionera köket och lokalerna för
administration, säger Per-Göran Skog.
Skolan har ritats av arkitektkontoret
Tengbom.
Tydlig markör
– Furuborgskolan blir genom sitt formspråk en tydlig markör för det nya
bostadsområdet som planeras på sikt.
Fasadens koncept speglar skolans
uppbyggnad, bakom de långa fönsterbanden finns traditionella klassrum och
bakom de mer expressiva taklanterninerna
döljer sig skolans hjärta med trappstegsformad åskådarplats och torg, säger Anna
Sophia Nordström, arkitekt, och fortsätter:
– Byggnaden är i vit puts och har fasad-
Tutan 2/2015
3/2015 – Nykvarns kommun
nya skola
skivor i klara färger som markerar skolans
entrézoner. På skolgårdssidan får varje
eleventré sin egen färg för att ytterligare
förstärka var olika klasser hör hemma.
Gång- och cykelväg
Den nya skolan är en av flera orsaker till
att Trädgårdsvägen kommer att breddas för att även få plats med en gång- och
cykelväg. Den får även belysning.
– Den är sliten efter alla tunga fordon
under Strängbetongtiden. Sedan planeras en massa nya bostäder i området, det
behövs helt enkelt en ny tillfart till både
bostadsområde och skola, säger Per-Göran
Skog. n
Så här ser några av arkitektens skisser av nya skolan ut.
13
14
Tutan 3/2015 – Nykvarns kommun
n hbt
Kommunen får
hbt-ambassadörer
Linda Pettersson är en av Nykvarns kommuns blivande hbt-ambassadörer. Här tillsammans med projektledaren Maria Hägglund.
Ett 30-tal av Nykvarns
kommuns anställda ska
utbildas till hbt-ambassadörer.
– Tanken är att de ska föra
kunskapen vidare inom
respektive verksamhet,
säger Maria Hägglund,
LSS-handläggare och
projektledare för
kommunens hbt-projekt.
n nykvarns kommun fick i våras
100 000 kronor av Socialstyrelsen till ett
projekt som syftar till att öka kunskapen
om homosexuellas, bisexuellas och transpersoners (hbt) situation. Under hösten ska
cirka 30 kommunanställda från vård och
omsorg, barn och utbildning och kundcenter gå en tvådagarsutbildning hos RFSL för
att lära sig mer om bland annat normer,
diskrimineringsgrunder och bemötande.
– När de återvänder till sina arbetsplatser sprids kunskapen till de cirka 500
kommunanställda som möter medborgarna
i sitt dagliga arbete. Det kan ske på arbetsplatsträffar eller vid andra tillfällen, det får
ambassadörerna bestämma, säger Maria
Hägglund.
– Synliggöra och medvetandegöra är
nyckelord. Jag tror att vi når långt genom
att bara prata om de här frågorna och
bemötande. Det kan göra stor skillnad
att fråga ett barn om vad föräldrarna
heter istället för att fråga: ”Vad heter din
mamma och pappa?”.
Utställning och musik
Under hösten anordnas även en utställning i biblioteket om könsroller och
hbt-frågor i världen. Den riktar sig till
alla Nykvarnsbor. Dessutom planeras en
musikföreställning på hbt-temat för alla
kommunanställda.
– Alla är väldigt positiva och taggade,
säger Maria Hägglund. n
Tutan 3/2015 – Nykvarns kommun
15
n På nya jobb
"NYKVARN – DYNAMISKT, SPÄNNANDE OCH INNOVATIVT"
Ann-Louise Falander Karlsson
är ny chef för gruppbostäder
för funktionsnedsatta. Hon har
mångårig erfarenhet som chef
både inom kommunal förvaltning
och den privata sektorn.
n – Det finns likheter men också skillnader mellan privata och offentliga arbetsgivare, säger Ann-Louise som uppskattar
den tydliga struktur och rutiner som finns
inom kommunal förvaltning.
– Som kommunal chef vet jag vad jag
har att förhålla mig till och det gör att jag
kan vara tydlig mot medarbetarna, säger
Ann-Louise som efter att ha arbetat som
enhetschef inom bland annat Stockholms
stad och Eskilstuna kommun närmast
ann-louise falander karlsson.
kommer från en chefstjänst inom ett privat
vårdbolag där hon arbetade med strukturfrågor, kvalitetssäkring och marknadsföring.
– Nykvarn har rykte om sig att vara en dy-
namisk, spännande och innovativ kommun
som växer. Här sitter ingenting fast utan
det går att göra lite olika saker. Jag är så
glad att vara här och känner mig mycket
välkommen!
Hemma i Strängnäs har Ann-Louise man,
dotter på 3,5 år och en ungersk vallhund.
Hon tränar sex dagar i veckan och varvar
styrka med joggingturer och spinning.
Hunden följer med på joggingturer och
tränas i lydnad och spår. På kvällar och
helger umgås familjen gärna med andra
barnfamiljer.
– Min man tränar också och vi hjälps åt
med hemarbetet och omvårdnaden av dottern. Jag har arbetat som chef i rätt många
år och periodvis kan det vara tungt, då är
det viktigt att ha en meningsfull fritid för att
kunna släppa tankarna på jobbet och hitta
balans i livet. n
oscar olsson, samhällsplanerare.
helen sverin, ungdomsbibliotikarie.
SLUMPEN AVGJORDE
SNÖSTORM GAV NYTT JOBB
n En snöstorm stoppade tåget i Nykvarn.
n – Jag är jätteglad över att få
nerare i Nykvarn. Han är redan väl insatt
i jobbet eftersom han varit projektanställd
sedan augusti 2014.
Oscar kommer från Jönköping varifrån
han flyttade för att plugga på Stockholms
universitet.
– Det var slumpen som gjorde att jag
blev samhällsplanerare. När jag kollade
vilka utbildningar som fanns var samhällsplanering det första som dök upp och jag
kände direkt att det här vill jag jobba med.
Sin utbildning på universitetet har han
kompletterat med en masterutbildning i
hållbar samhällsplanering och stadsutformning vid KTH.
– Jag gillar att arbeta med strategiska,
övergripande frågor, säger Oscar som
bor i Fruängen.
På fritiden umgås han gärna med vänner och tränar i perioder.
– Har jag vägarna förbi tittar jag gärna
på olika stadsbyggnadsprojekt när jag är
ledig. n
Ett tågstopp som ledde till att Helen Sverin
bytte jobb.
– Ja, det sägs ju att det finns en mening med allt som sker, skrattar Helen.
I vintras var Helen på väg hem till
Strängnäs från jobbet som ungdomsbibliotekarie i Södertälje när snön satte
stopp för resan i Nykvarn och hon tog en
promenad till biblioteket.
– Jag tyckte det var ett jättefint, litet
och mysigt bibliotek med en bra ungdomsavdelning.
När kommunen sökte en ungdomsbibliotekarie sökte hon tjänsten och fick den.
Sedan 1 juli pendlar hon till Nykvarn
istället för till Södertälje.
När Helen inte arbetar umgås hon
gärna med man och de fyra barnen.
– Även om inget av barnen bor hemma
längre ses vi ofta och gärna.
Helen tycker också om att vistas ute i
naturen och att träna, då springer hon
gärna eller går på spinningpass. n
jobba med att göra människors närmiljö bättre. Att se barn och föräldrars
glädje när trafikmiljön blivit tryggare är
oslagbart häftigt, säger Cecilia Huss,
ny trafikingenjör i Nykvarns kommun.
Som trafikingenjör arbetar Cecilia
bland annat med lokala trafikföreskrifter, markupplåtelse och torghandel.
Hon kommer närmast från en tjänst
som trafikingenjör inom Strängnäs kommun. Att hon gillar sitt yrkesval går inte
att ta miste på.
– I mitt jobb har jag chansen att
göra världen lite säkrare och tryggare,
det känns jättestort för mig.
Cecilia har två barn och sambo i
Strängnäs och där tänker hon bo kvar.
Hennes stora fritidsintresse är motorcykeln, en Honda XL 1000 Varadero.
– Jag har drömt om en egen mc
ända sedan jag var barn och för tre
år sedan var det äntligen min tur att
förverkliga drömmen. n
n Oscar Olsson är nyanställd samhällspla-
cecilia huss, trafikingenjör.
cecilia skapar trygghet
16
Tutan 3/2015 – Nykvarns kommun
n kultur. Höstens kulturprogram i salongen Qulturum Sländan är i
full gång, men mycket mer väntar. Det är ett varierat program med
evenemang för både barn, unga och vuxna. Här visas ett urval, hela
programmet och mer information finns på nykvarn.se. Arrangerar gör
Nykvarns kommun, i vissa fall med olika samarbetspartners.
Kultur för alla åldrar
29/9 kl. 12: Lunchmusik, musikteater med
Olivia Stevens.
Torsdag 15/10 kl. 18.30: Författaren
Dag Öhrlund.
Lördag 3/10 kl. 13: Barnteater,
Boulevardteatern ger ”Snigel blå”.
Torsdag 10/12 kl. 18.30: Författaren och
Augustprisvinnaren Kristina Sandberg.
Torsdag 12/11 kl. 18.30: Författaren
Linda Olsson.
Tisdag 27/10 kl. 12: Lunchmusik,
Swingkvartetten Four of a Kind.
Lördag 21/11 kl. 13: Barnteater, Boulevardteatern ger ”Hur långt når Alfons?”.
Nästa nummer av Tutan
kommer i december 2015
Tisdag 24/11 kl. 12: Lunchmusik, Åsa
Bergh och Bo Sandberg hyllar Monica Z.
Lördag 24/10 kl. 12: Barn- och familjemusikalen ”Mumin i Mumindalen”.
Gilla oss på Facebook så har du full koll
på vad som händer i Nykvarns kommun.