AR1746-SE Ed A _ SocketSchuko

[SE] - instruktionsblad
Varning
CCTSA41001
Tid
5 min
Wireless
controlled
socket
(Schuko)
För inomhus
bruk
1. Installation
Bort från
värmekälla
Tål ej väta
Tekniska specifikationer
1
Batterityp
230 V / 50 Hz
Max belastning
1000 W
400 W
Driftstemperatur
0˚C ~ 40˚C
Mottagningsområde
Ca 30 meter räckvid
vid fri sikt
Frekvensområde
433 MHz
Skydds grad
IP20
2. Programmering
1
2
Receiver
Refer to Transmitter manuals
3 sec
5 sec
Snabbt blinkande
Sammankopplad
To add more
devices repeat
step 1 & 2
3. Rensa Programmering
2
1
Ej sammankopplad
3 sec
6 sec
Snabbt blinkande
Långsamt blinkande
4. Typisk installation
5. Felsökning
Symtom
Felorsak
Rekommendation
Ingen LED indikering
1. Mottagaren är inte ansluten till elnätet ordentligt
1. Koppla in mottagaren igen
2. Mottagaren är ur funktion
2. Öppna inte mottagaren, skicka den för reparation
LED indikerar till men ansluten lampa lyser inte
1. Kontrollera om strömställaren till mottagaren
är frånslagen
1. Aktivera strömställaren
Mottagarens lysdiod fungerar, men sändaren
fungerar inte
1. Felaktig sammankoppling
1. Repetera programmering & kontrollera sändarens
batteri, polaritet och styrka
Mottagaren fungerar inte korrekt
1. Utanför 30m området
1 Flytta närmare mottagare
2. För nära andra RF enheter eller metall utrustning
2. Anslut mottagaren en bit ifrån andra RF enheter
OBS: Även om detta system har konstruerats och testats i enlighet med alla relevanta standarder kan trådlös kommunikation störas av andra elektroniska apparater.
Styrning genom flera våningar rekommenderas inte.
Note: Maximum 12 devices in a system (Transmitters and Receivers).
Designed in CEE
Made in China for Schneider Electric
Schneider Electric
Le Hive 35, rue Joseph Monier
92506 Rueil Malmaison Cedex
France
AR1746-SE Ed A