Välkommen till vuxenpsykiatrin inom Stockholms läns

Guide till: Basutredningen
Välkommen till vuxenpsykiatrin inom
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO)
Som ny patient hos oss får du göra en så kallad Basutredning. Den innebär att vi tillsammans
med dig kartlägger de besvär som du vill ha hjälp med, din livssituation och bakgrunden till
dina problem. Efter Basutredningen ställer vi samman informationen till en preliminär diagnos.
Den använder vi sedan för att planera för din fortsatta vård.
Varför?
Hur?
Syftet med Basutredningen är att garantera att
alla patienter får en utredning av god kvalitet.
När?
Som ny patient inom psykiatrin ska du alltid få
Självskattning
en pågående kontakt med psykiatrin.
-
Var?
Basutredningen görs oftast på en av psykiatrins
öppenvårdsmottagningar. Du kan antingen
få en remiss från din vårdcentral eller själv
-
Intervjuerna
för just dig. Den andra delen är en diagnostisk
psykiatri.sll.se
Vård hos oss.
enligt en manual.
vården kan Basutredningen göras där.
© SLSO 2015
Vad händer sedan?
Den information som samlas i Basutredningen
vägs samman till en preliminär diagnos. Den
ytterligare. Du kommer då att få göra en så kalllad Utökad utredning inom det diagnosområde
som Basutredningen pekar på. När den är klar
får upprepa en del av självskattningarna som du
gjorde under Basutredningen. På så vis kan vi
Basutredningen ska följas upp efter avslutad
under en längre tid ska uppföljningen göras en
gång om året.
Inför Basutredningen
att söka dig vidare.
du tycker att det är svårt att fylla i listan själv så
Viktigt med uppföljning
vill säga.
JAG VILL HA HJÄLP MED:
Alla nya patienter inom vuxenpsykiatrin får göra en Basutredning.
Resultatet avgör om och hur en Utökad utredning ska göras.
Basutredning
• Kartläggning av
besvären med hjälp
av intervjuer och
frågeformulär.
• Genomgång av
sjukdomshistoria och
aktuell livssituation.
• Kartläggning av
alkohol- och drogvanor.
• Diagnostisk bedömning
och eventuellt förslag
om utökad utredning.
© SLSO 2015
Utökad
utredning
Vårdplanering
Behandling
och insatser
Uppföljning