Effekten av saltlösning på snö

Effekten av saltlösning på snö
1
Effekten av saltlösning på snö – Johan Wåhlin
Saltning vid snöväder
Utan salt
Med salt
2
Effekten av saltlösning på snö – Johan Wåhlin
Snö binder samman
3
Effekten av saltlösning på snö – Johan Wåhlin
Snö – från puder till is
4
Effekten av saltlösning på snö – Johan Wåhlin
Kompaktering av snö
5
Effekten av saltlösning på snö – Johan Wåhlin
Resultat av kompaktering
Temperatur nära noll
Kallt klimat
6
Effekten av saltlösning på snö – Johan Wåhlin
Vad gör salt med snö?
Två olika processer:
• Smältning
• Snön försvinner
• Saltlösning bildas
Image from Blackford (2007)
• Upplösning av bindningar
• Snön försvagas
Solution
Ice
• Sker även om snön ej smälter
Air
7
Effekten av saltlösning på snö – Johan Wåhlin
Salt snö – ett helt annat material
8
Effekten av saltlösning på snö – Johan Wåhlin
Saltning vid snöväder – den klassiska
synen
Salt försvagar bindningen mellan snö och väg
Snö
Salt
Väg
9
Effekten av saltlösning på snö – Johan Wåhlin
Saltning vid snöväder – alternativ syn
4
0
1
2
min
6
30h
min
Två faser:
1. Smältning
2. Anti - kompaktering
10
Effekten av saltlösning på snö – Johan Wåhlin
Hur beter sig saltad snö på en väg?
Beror på mängden lösning
> 30 wt.%
Slask
11
15 - 30 wt.%
Sockersnö
Effekten av saltlösning på snö – Johan Wåhlin
< 15 wt.%
Kompaktering
Hur använda fasdiagrammet?
5
15hmin
1
1,5
2,5
h
• Smältning slutar snabbt
• Anti-kompaktering effektiv länge
25 %
12
50 %
75 %
100 % lösning
Effekten av saltlösning på snö – Johan Wåhlin
Hur mycket salt behövs?
•
Exempel: Hur mycket salt behövs för att ha minst 20% lösning efter 4
timmar?
Andel lösning
28 g/m²
12 g/m²
65 g/m²
-1°C
-2°C
-5°C
Spridningsmängd [g/m²]
13
Effekten av saltlösning på snö – Johan Wåhlin
Kan vi använda saltlösning vid snöfall?
Fördelar:
• Verkar snabbare än fast salt
• Blandas lättare in i snön
14
Effekten av saltlösning på snö – Johan Wåhlin
Men...
-2°C, 1cm snö/h, 4h cyklustid
Efter 4h snöande: 4 kg snö per kvm = 0.8 kg lösning per kvm
Metod
Smältkapacitet vid -2°C Spridmängd
[gram is / gram]
[g/m²]
Torrt
30
30
Lösning
6
130
Kortare cyklustid krävs om lösning ska användas
15
Effekten av saltlösning på snö – Johan Wåhlin
Sammanfattning
• Snö binder samman, saltlösning ersätter bindningar
• Salt snö är ej vanlig snö
• Kompaktering sker vid för lite saltlösning (<15%)
• Vid snöfall verkar salt i 2 faser, smältning och antikompaktering
16
Effekten av saltlösning på snö – Johan Wåhlin