SPF Rosendal och Smörslottet slås samman. Vid

SPF Rosendal och Smörslottet slås samman.
Vid ett för föreningarna gemensamt extra årsmötet den 9 mars beslöts att föreningarna skall slås
samman till en ny förening. Verksamheten i de nuvarande föreningarna fortsätter till den 1 juli i år då
dessa upphör och den nya föreningen, SPF Seniorerna Björkekärr, tar över verksamheten.
Vid det extra årsmötet valdes en interimsstyrelse, som skall planera och genomföra sammanslagningen och efter 1 juli leda verksamheten i den nya föreningen fram till årsmötet 2016, då en
ordinarie styrelse skall väljas.
Interimsstyrelsen har följande sammansättning:
Ordförande
Östen Lundström
Vice ordförande
Karin Larsson
Sekreterare
Lars Leonardsson
Kassör
Kerstin Ericson
Ledamöter
Lars-Göran Axelsson
Inga-Lisa Elzer
Ann-Christin Lundblad
Lisbeth Lundström
Lennart Pålsson
Längst bort till höger och därefter moturs: Östen Lundström ordförande,
Lars Leonardsson sekreterare, Ann-Christin Lundblad, Kerstin Ericson kassör,
Lisbeth Lundström, Lars-Göran Axelsson, Karin Larsson vice ordförande,
Lennart Pålsson och Inga-Lisa Elzer.