Seminarium im arbetet i fullmäktige

20-21.5.2015, hotell Arkipelag, Mariehamn
Aktualitetsdagar i upphandling
De årliga aktualitetsdagarna i upphandling ordnas i maj på Åland. Under
dagarna har du möjlighet att träffa kolleger samt nätverka men också lära
dig något nytt. Under kursens första dag bekantar vi oss med hur
upphandlingen sköts på Åland både kommunalt och på landskapsnivå. Den
andra dagen behandlas bl.a. den nya upphandlingslagstiftningen,
miljöaspekter i upphandlingen samt som socker på botten får vi en
presentation av Marknadsdomstolen.
Marknadsrättsdomare Maarit Lindroos kommer att närvara båda dagarna.
Målgruppen är personer i kommuner och samkommuner/ kommunalförbund
som ansvarar för eller gör upphandlingar, samt övriga intresserade.
Sänd gärna på förhand frågor som du önskar att föreläsarna tar upp till
ulf.lindholm(at)kommunforbundet.fi.
Ifall du vill delta endast ena dagen är priset140€.
Välkommen!
Program
Onsdag 20.5
Torsdag 21.5
10.00
Välkomstkaffe
10.30
Åland i ett nötskal!
Kommunikationschef Björn Häggblom,
Ålands Landskapsregering
11.15
Upphandling på Åland
Upphandlingsjurist Janina Reitz,
Ålands landskapsregering
08.30
Konkreta exempel på miljöaspekter i
upphandling samt information om
verktyg för marknadskommunikation
Gruppchef Isa-Maria Bergman, Motiva
09.30
Kaffe
09.45
Ny upphandlingslagstiftning - vad
ändras?
jurist Jonna Törnroos, Finlands
Kommunförbund
Aktuellt från Kommunupphandling KL-Kuntahankinnat Oy,
12.00
Lunch
13.00
Hur upphandlar vi i Mariehamns stad
Upphandlingsledare Roger Johansson,
Mariehamns stad
10.30
Samarbetsprojekt inom ICT, upphandling
av livsmedel, inköpsringen, Ålands
digitala agenda mm.
Upphandlingschef Christina NukalaPengel, ÅHS
10.45
Aktuella rättsfall
upphandlingschef Satu Wigren
Raseborg och Jonna Törnroos
11.30
Lunch
12.30
Hur formulera ett upphandlingsbeslut!
13.30
14.30
Kaffe
14.45
Case Åland fortsätter
16.00
Dagen avslutas
19.00
Middag i Smakbyn i Kastelholm
Jonna Törnroos
Satu Wigren
13.15
Marknadsdomstolen presenterar sig!
Marknadsrättsdomare Maarit Lindroos
14.30
Kaffe och sammandrag kring
aktualitetsdagarna - vad fick vi med
oss hem.
Utvecklingschef Ulf Lindholm, Finlands
Kommunförbund
15.30
Hemfärd
Anmäl dig senast den 8.5.2015 www.kommunerna.net/kurser
Deltagaravgiften är 250 euro/person exklusive moms och i den ingår utbildning, kursmaterial, lunch och kaffe och
middag enligt programmet. Om du ej deltar i middagen är priset 210 euro.
Hotellrum finns reserverade i Hotell Arkipelag. Priset för enkelrum 110€/person natt dubbelrum 70€/person natt
Vid förhinder bör meddelas till kursarrangören. Om ingen annullering görs minst en vecka före kursen och ingen
ersättare utses, uppbärs de direkta kostnaderna detta föranleder kursarrangören.
Skriv i anmälningsblanketten (tilläggsuppgifter) ifall du vill delta endast ena dagen 140€.
Närmare upplysningar
Ulf Lindholm, (09) 771 2449
Linnea Nyanney (09) 771 2431
fö[email protected]
Finlands Kommunförbund enheten för svenska och internationella ärenden, PB 200, 00101 HELSINGFORS