Bel Cantos sommarakademi 2015

Bel Cantos sommarakademi 2015
Sång, Yoga och Ayurveda 31 juli – 4 augusti
Kursen vänder sig till dig som vill arbeta med din
hälsa ur ett holistiskt perspektiv genom sång-/
andningsövningar och yogaträning på din egen
nivå. I kursen ingår också fem seminarier med
utgångspunkt från Ayurvedan som hälsa och
sjukdomsförebyggare.
Sång, yoga och ayurveda
Kursen äger rum på Dalkarbyvägen 4 i Mariehamn i
Bel Cantos lokaler. Våra kursledare är:
•
•
•
Kristian Frisk, Yoga
Linde Goebel, Ayurveda, 5 seminarier
Anna Tohver och Catherine Frisk Grönberg,
Sång, röstträning och ackompanjemang
Kursens innehåll:
Yogaträning, morgon och kvällspass.
5 Ayurvedaseminarier fördelade under kursen.
Föreläsningar på engelska (An introduction to
Ayurveda and its definition of health - Your
constitution and individual states of health - An
insight into ayurvedic nutrition - Simple ayurvedic
remedies for voice/throat/nose/head).
Gemensam uppvärmning av rösten i grupp varje
dag efter yoga passet.
Meddela ifall du önskar hjälp med att hitta inkvartering
i Mariehamn. På Bel Canto finns ett mindre kök med
möjlighet att värma mat. Ta med egen yogamatta och
träningskläder.
Meddela gärna på förhand ifall du har egen repertoir
du vill arbeta med och ta också med den i såfall. Utifall
du saknar detta hittar vi förstås sånger att jobba med
tillsammans!
Två individuella sånglektioner per dag för varje
kursdeltagare där den ena lektionen ägnas åt
sång och andningsteknik (30 min) och den andra
lektionen (30 min) ägnas åt valfria sånger. Detta
under dag 1-3 och 5. Dag 4 en lång gemensam
sånglektion med alla deltagare tillsammans.
Max 8 deltagare, kursavgift 385 euro
Välkommen med din anmälan till e-post
[email protected] eller ring 040 358 00 89.
Ring!
040 358 00 89
Sällskapet Bel Canto Alandia r.f.
Dalkarbyvägen 4 | AX-22100 Mariehamn | Telefon: +358 (0)40 358 00 89
e-post: [email protected] | www.belcanto.ax