Everyday Service

Service
Everyday Service
Utför service: Hela Örebro Kommun
Språkkunskaper: (förutom svenska)
engelska, farsi, arabiska, kurdiska och
turkiska
Service
Dagar: Alla dagar
Tider 07.00-22.00
Ledsagning till och från hemmet. Medföljer vid promenader.
Aktiviteter
Fixartjänst
Fönsterputs
Inköp
Matlagning
Städning
Snöskottning
Tvätt
Utomhus/trädgård
Byte av glödlampor, gardiner, batterier, hjälp med dator och
andra tekniska prylar.
Utför arbete på alla typer av fönster.
Inköp av matvaror, hämta post, medicin från apoteket.
Tillgång till fordon finns vid större inköp.
Hjälp vid matlagning och bakning enligt önskemål.
Vi utför alla möjliga typer av städ. Allt utifrån storstädning till
löpande städning beroende på vad kunden önskar.
Hjälp vid snöskottning erbjuds. Dock utför vi snöskottning på
mindre ytor såsom framför dörren, vid utfarten etc.
Tvätt, sker efter tvättinstruktionerna som finns på plagget, vi
sorterar alla plagg och tvättar enligt instruktioner. Vi manglar
och stryker även kläder, finns även möjlighet för uppläggning
av byxor. Vi tar gärna med oss tvätten och tvättar om det inte
finns ledig tid hos er för tvätt.
Everyday Service utför trädgårdsarbete i form av
gräsklippning,hackklippning,krattning plantering av diverse
olika växter och rensning av rabatter.
Frågor?
Kontakta Servicecenter 019-21 10 00.
Kontakt
Everyday Service
Enskild firma
Lertagsgatan 57 70347 Örebro
Verksamhetsansvarig: Vira Khatereh Ataie
Telefonnummer: 0700009373
Telefontider: mån-sön 07.00-22.00
Mail:[email protected]
Kontaktperson: Parvin Ataie
Telefonnummer: 0700009373
Mail: [email protected]
Utbildning och erfarenhet: All personal har länge arbetat inom branschen och har tillräckligt
med erfarenheter för att tillgodose kundens önskemål. Utifrån kundens önskemål och behov
skickar vi personal som kan uppfylla kundens behov på bästa möjliga sätt.
Specialkompetens: Avhängigt på vad kunden önskar anordnar Everyday Service (E.S) med
personal som är specialiserad inom sitt område. Bör tilläggas är att E. S använder sig utav
miljövänliga produkter inom verksamheten.
Språkkunskaper: Svenska, engelska, persiska (dari och farsi), arabiska, kurdiska, och
turkiska.
Kvalitet: Everyday Service söker att ge kunden bästa möjliga service. Kunden står i centrum
för verksamheten och kundens tillfredsställelse är målet med verksamheten. Vi kan garantera
att våra tjänster utförs fackmässigt och på ett professionellt sätt. Vi anordnar så att våra
kunder ska få samma personal vid alla tillfällen för att kundens upplevelse ska bli optimalt.
Trygghet och bemötande: I vår verksamhet har vi tystnadsplikt angående våra kunder.
Kundens uppgifter är dessutom sekretessbelagt. Personalen ska identifiera sig vid varje
arbetstillfälle och ska även visa vad hen har utfört under dagen. Eventuella nycklar förvaras
säkert i ett kassaskåp som arbetsledningen bevakar. Personalen är införstådd med att kundens
behov och önskemål prioriteras som nummer ett.
Delaktighet och inflytande: Kunden är alltid med och planerar arbetet som ska utföras
utöver det har kunden även en kontaktperson som den kontinuerligt träffar och planerar med.
Kunden själv kan göra eventuella ändringar i planeringen ifall den så önskar. Vi
dokumenterar allt som bör och ska göras, kunden har möjlighet till dessa handlingar.
Klagomål: Som tidigare nämnts är kundens upplevelse, behov och önskemål prioritering
nummer ett för verksamheten. Vi vill att alla klagomål från kundens sida ska rapporteras till
kontaktpersonen så att vi på ett snabbt och effektivt sätt ska åtgärda det som kunden har ansett
som fel. Vi blir även tacksamma ifall kunden rapporterar in andra saker som denne känner sig
osäker inför.