REGION SKÅNE VDI KLIENTINSTALLATION

REGION SKÅNE VDI
KLIENTINSTALLATION
2015-04-20
Installation av Viewklient för VDI
Dokumentation för installation och anslutning till
Region Skånes VDI miljö
INSTRUKTION VMWARE VIEW ...................................................................... 2
Inledning .................................................................................................... 2
Installation av kortläsare och NETID ........................................................... 2
Installation av scanner Canon P-150 .......................................................... 6
Installation av scanner Canon P-215 .......................................................... 8
Installation av diktafon ............................................................................... 9
Installation av klient ................................................................................. 10
Anslutning till VDI .................................................................................... 19
Anslutning av USB tillbehör till VDI ........................................................... 22
Utskrifter i den virtuella miljön ................................................................. 23
Byte av lösenord ....................................................................................... 23
Manuellt byte av lösenord......................................................................... 26
Region Skåne VDI
klientinstallation
INSTRUKTION VMWARE VIEW
Inledning
Detta dokument beskriver installation av klient och hur anslutning sker till Region Skånes
VDI Miljö.
Förutsättningar:
För att kunna installera och ansluta mot VDI:n måste man uppfylla prestandakraven för
extern åtkomst som kan laddas ner via följande sida:
http://skane.se/sv/Webbplatser/Valkommen_till_Vardgivarwebben/IT1/IT-for-privatavardgivare/Praktiskt---sa-har-gor-du/
IT Kundtjänst, [email protected], hjälper till med beställning av
behörigheter.
Installation av kortläsare och NETID
För installation av kortläsare hänvisas till separat instruktion. Ett krav för att ansluta sig
mot VDI-lösningen är en fungerande kortläsare med rekommenderad version av NetID
som finns att ladda ner här (se under ”Installationsfiler och drivrutiner”)
Installation av scanner Fujitsu 6130Z eller 7160
För att installera scanner Fujitsu 6130Z och/eller 7160 så krävs det att du är
administratör på din dator. Om du inte är administratör, eller om du är osäker på om du
är administratör, vänligen tag kontakt med din IT kontaktperson.
Region Skåne tillhandahåller de drivrutiner som behövs installeras lokalt för att Fujitsu
6130Z och/eller 7160 ska kunna användas i VDI:n. Vänligen följ nedan steg för att
installera drivrutinerna.
Installation
1. Avsluta alla program som är aktiva
2. Hämta Fujitsu fi-6130(z) - 7160 TWAIN Driver.zip (se under ”Installationsfiler och
drivrutiner”)
3. Packa upp filerna i valfritt bibliotek och dubbelklicka på ” PSIP_TWAIN.msi”
4. Välj: ”Next”
5. Ett flertal modeller är inkluderade att installeras.
6. Välj bort de modeller som inte ska installeras. VIKTIGT! Notera att Region Skåne
endast har testat scanning i PMO via VDI med modellerna 6130Z och 7160.
Samtliga modeller i ovan lista kommer att finnas installerade i VDI:n och kan
således teoretiskt fungera ifall dessa drivrutiner även installeras lokalt på den
fysiska datorn. Detta sker på enhetens eget ansvar och supporteras inte av Region
Skåne och kan således inte heller anmälas till ServiceDesk ifall problem uppstår.
7. Välj ”Install”.
8. Välj ”Finish”.
9. Starta om datorn.
10.
Efter uppstart: Anslut scannern och slå på den så att enheten identifieras och
att installation sker av drivrutinerna så att scannern blir klar att användas.
11.
Notera att när du väl är inne i VDI klienten så kommer VDI klienten efter USB
Connect också att identifiera enheten och installera drivrutinerna så att enheten
kan användas från den VDI klienten.
Installation av scanner Canon P-150
För att installera scanner Canon P-150 så krävs det att du är administratör på din dator.
Om du inte är administratör, eller om du är osäker på om du är administratör, vänligen
tag kontakt med din IT kontaktperson.
Notera att Auto Start (finns på baksidan av scannern) ska vara inställd på OFF (se bild
nedan).
Region Skåne tillhandahåller de drivrutiner som behövs installeras lokalt för att Canon P150 ska kunna användas i VDI:n. Vänligen följ nedan steg för att installera drivrutinerna.
Installation
1. Avsluta alla program som är aktiva
2. Hämta Canon P-150 Driver RS R01 1.0. zip
(se under ”Installationsfiler och drivrutiner”)
3. Packa upp filerna i valfritt bibliotek och bläddra ner till följande bibliotek: Canon P150 Driver RS R01 1.0\EXE\1. Final media. Dubbelklicka på
filen ”Install_Canon_P150_Driver.bat”
4. En installation körs.
5. Starta om datorn.
6. Efter uppstart: Anslut scannern och slå på den så att enheten identifieras och att
installation sker av drivrutinerna så att scannern blir klar att användas.
7. Notera att när du väl är inne i VDI klienten så kommer VDI klienten efter USB
Connect också att identifiera enheten och installera drivrutinerna så att enheten
kan användas från den VDI klienten.
Installation av scanner Canon P-215
För att installera scanner Canon P-215 så krävs det att du är administratör på din dator.
Om du inte är administratör, eller om du är osäker på om du är administratör, vänligen
tag kontakt med din IT kontaktperson.
Region Skåne tillhandahåller de drivrutiner som behövs installeras lokalt för att Canon P150 ska kunna användas i VDI:n. Vänligen följ nedan steg för att installera drivrutinerna.
Installation
1. Avsluta alla program som är aktiva
2. Hämta Canon P-215 Twain RS R02 1.2.4707. zip
3. Packa upp filerna i valfritt bibliotek och bläddra ner till följande bibliotek: Canon P215 Twain RS R02 1.2.4707\MSI\3. Final media\x86. Dubbelklicka på
filen ”Install_Canon_P215_Driver.bat”
4. En installation körs.
5. Starta om datorn.
6. Efter uppstart: Anslut scannern och slå på den så att enheten identifieras och att
installation sker av drivrutinerna så att scannern blir klar att användas.
7. Notera att när du väl är inne i VDI klienten så kommer VDI klienten efter USB
Connect också att identifiera enheten och installera drivrutinerna så att enheten
kan användas från den VDI klienten.
Installation av diktafon
För att installera diktafon SpeechMike så krävs det att du är administratör på din dator.
Om du inte är administratör, eller om du är osäker på om du är administratör, vänligen
tag kontakt med din IT kontaktperson.
Region Skåne tillhandahåller de drivrutiner som behövs installeras lokalt för att
SpeechMike ska kunna användas i VDI:n. Vänligen följ nedan steg för att installera
drivrutinerna.
Installation
1. Avsluta alla program som är aktiva
2. Hämta SpeechMikev610.zip. (se under ”Installationsfiler och drivrutiner”)
3. Packa upp filerna i valfritt bibliotek och dubbelklicka på ’SpeechmagicRecorder.bat’
(Det kan visas som Windows-kommandofil,
)
4. Gå igenom installationsrutorna och slutför installationen.
5. Starta om datorn.
6. Efter uppstart: Anslut diktafonen och slå på den så att enheten identifieras och att
installation sker av drivrutinerna så att diktafonen blir klar att användas.
7. Notera att när du väl är inne i VDI klienten så kommer VDI klienten också att
identifiera enheten och installera drivrutinerna så att enheten kan användas från
den VDI klienten.
Installation av klient
För att installera VDI klienten krävs det att du är administratör på din dator. Om du inte
är administratör, eller om du är osäker på om du är administratör, vänligen tag kontakt
med din IT kontaktperson.
Region Skåne erbjuder två alternativ för installation av VDI klienten. Det primära sättet är
att använda Region Skånes färdigpaketerade installationspaket som gör installationen
helt automatiskt.
Om behov finns kan en manuell installation genomföras.
Automatisk Installation
1. Avsluta alla program som är aktiva
2. Under Installationsfiler och drivrutiner, hämta Viewklient för 32-bitars Windows
operativsystem (zip) om
du har ett 32-bitars Windows operativsystem.
(Har du ett 64-bitars Windows operativsystem hämta Viewklient 64-bitars Windows
operativsystem (zip) istället).
Välj att spara fil på din hårddisk.
3. Packa upp filerna i valfritt bibliotek och dubbelklicka på ’Kör mig 32bit’ (eller ’Kör
mig 64bit’).
Efter dubbelklick kommer ett kommandofönster (svart fönster) visas och sedan ett
popup meddelande enligt nedan. Tryck på ”ja”.
Efter en stund, när installationen är klar får man meddelandet nedan:
Tryck på OK och Starta om datorn.
Din dator är nu klar för att ansluta till Region Skånes VDI miljö.
Om inte detta installationssätt fungerar, eller du av andra skäl vill göra en manuell
installation, följ då nedanstående process.
Manuell Installation
1. Avsluta alla program som är aktiva
2. Under Installationsfiler och drivrutiner, hämta Viewklient för 32-bitars Windows
operativsystem (exe) om du har ett 32-bitars Windows operativsystem.
(Har du ett 64-bitars Windows operativsystem hämta Viewklient för 64-bitars
Windows operativsystem (exe)
Välj att spara fil på din hårddisk.
3. Dubbelklicka på .exe filen.
4. Välj ”Kör”
5. Klicka på Next
6. Välj att acceptera licensen och därefter ”Next”
7. Verifiera att samtliga delkomponenter blir installerade enligt nedan. Klicka ”Next”
8. Ange ’vdi.skane.se’ som default view connection server
9. Klicka ”Next” utan att ändra inställning
10. Klicka ”Next”
11. Klicka ”Install”
12. Låt installationen avslutas
Klicka ”Finish”
Klicka ”Yes” och starta om datorn.
Anslutning till VDI
För att ansluta till VDI:
1. Starta din VMWare Horizon Client genom startmenyn i Windows eller om den finns
tillgänglig på datorns skrivbord.
Du ska se ”vdi.skane.se”. Annars tryck på ”New Server” och skriv vdi.skane.se
2. Ange Legitimeringskoden för ditt eID/SITHS kort.
Notera att ifall https är rödmarkerad och överstruken så behöver man gå in under
Options i ovan bild under steg 1 och därefter välja configure SSL för att sedan
markera det alternativet i mitten ”Warn before connecting to untrusted servers”.
Tryck OK och därefter anslut som vanligt till vdi.skane.se.
3. Dubbelklicka på den pool som är markerad.
4. Sedan laddas din desktop.
5. När det är gjort har du din desktop laddad.
Anslutning av USB tillbehör till VDI
För att ansluta USB tillbehör till VDI:
6. Ska du använda exempelvis diktafon går du in på ”Connect USB Device” högst upp
på bilden ovan och väljer den enhet som du ska ansluta till den virtuella klienten.
Avslutning av session
Det finns följande 2 alternativ att avsluta sin session på.
1. Välj Logga ut via startknappen nere till vänster på skrivbordet. På detta sätt
avslutas din session och vid nästa inloggning så startas en ny session upp.
2. Disconnect: Välj krysset uppe i högra hörnet. Detta innebär att din session sparas i
75 minuter. På detta sätt så kan du återkomma till samma läge med samma
applikationer tillgängliga som innan stängning.
Utskrifter i den virtuella miljön
Enligt leverantören ska VDI supportera samtliga lokalt installerade skrivare med de
senaste drivrutinerna. Detta gäller ej scanner och speciella skrivare typ, Etikettskrivare.
Skrivarna installeras på din fysiska PC med drivrutiner som laddas ner på respektive
tillverkares hemsida och kommer efter det att dyka upp även i VDI-klienten.
Vid problem att skriva ut i VDI-klienten ska test att skriva ut lokalt från den fysiska
maskinen genomföras. Fungerar utskrifter lokalt på PCn så kommer det att fungera även i
den virtuella klienten.
Byte av lösenord
Ifall ditt lösenord ska bytas p.g.a. att giltighetstiden gått ut så kommer du att få upp
följande dialogruta efter att du angett ditt användarnamn och lösenord i första
inloggningsrutan.
1. Skriv in ditt användarnamn, det gamla lösenordet och det nya (med en upprepning)
2. Efter godkänt byte så presenteras följande dialogruta,
Manuellt byte av lösenord
1. Ifall du vill byta ditt lösenord så tryck på Send-ctrl-alt-del i menyn längst upp i
rutan på VDI klienten.
2. Välj ”Ändra lösenord…”
3. Välj REG\XXXXXX (ditt RSID).
4. Fyll i ditt gamla lösenord, det nya lösenordet och bekräfta det nya lösenordet och
tryck på pilen till höger om rutan ”Bekräfta lösenord”
Därefter så visas en skärm med texten ”Lösenord ändras”. Efter att den försvunnit så är
det bara att återgå till skrivbordet på VDI:n och fortsätta arbeta.
Notera att om du fått nytt lösenord till ditt REG\RSID konto så kan du inte ändra det till
ett nytt förrän tidigast efter 24 timmar.