ScandLarm Air Manual

ScandLarm Air
Innehåll
1.
Om ScandLarm Air................................................................................................................................................. 3
2.
Ladda ner App ....................................................................................................................................................... 3
3.
Starta kontrollpanel .............................................................................................................................................. 4
4.
Konfigurera App till kontrollpanelen .................................................................................................................... 5
5.
Koda enheter till kontrollpanelen ......................................................................................................................... 7
5.1 Radera enhet ..................................................................................................................................................... 10
5.1 Kodning av IP Kamera till App´en ..................................................................................................................... 11
5.2 Se live med IP Kameran ..................................................................................................................................... 12
6.
Larmkontakter..................................................................................................................................................... 14
7.
Larm funktioner .................................................................................................................................................. 16
8.
Andra funktioner ................................................................................................................................................. 22
8.1 SMS vid sjunkande/stigande temperatur ......................................................................................................... 22
8.2 Aktuell temperatur............................................................................................................................................ 24
8.3 Paniklarm vid fallande huvudenhet
8.4 Påminnelse för öppen dörr eller fönster .................................... 25
8.5 Väckarklocka ..................................................................................................................................................... 25
9.
Enhets Status och Händelse logg ........................................................................................................................ 28
10.
Kontrollpanelens info ...................................................................................................................................... 30
11.
Manöverpanel ................................................................................................................................................. 32
Kodning av manöverpanelen .................................................................................................................................. 32
Settings.................................................................................................................................................................... 33
Använd manöverpanel ............................................................................................................................................ 33
12.
Styr ert larm .................................................................................................................................................... 34
App .......................................................................................................................................................................... 34
Fjärrkontroll ............................................................................................................................................................ 35
2
1. Om ScandLarm Air
ScandLarm Air är ett helt App baserat larmsystem som ger extra skydd vid både installation och användning. Med
hjälp av App´en så blir hela kodningen gjord med krypterade SMS.











Koda totalt 87 enheter till larmsystemet
All Installation och styrning med App
Få SMS ifall temperaturen sjunker eller stiger över vald gräns
Paniklarm inbyggd i kontrollpanelen
60 månaders batteri tid på sensorerna
Koppla IP kameran till kontrollpanelen och en viss sensor
App auktorisation
Krypterad kodning och styrning
Kontrollerar före aktivering så att inga dörrar eller fönster är öppna
Barn lås
24 timmars backup batteri vid strömavbrott
2. Ladda ner App
Gå in på App Store eller Google play och sök på ”Magictrl Air” och ladda ner den till er Smartphone.
3
3. Starta kontrollpanel
Öppna luckan på baksidan av kontrollpanelen.
Anslut
Strömadapter här
Sätt SIM kortet här
4
4. Konfigurera App till kontrollpanelen
För att få tillgång till larmsystemet med appen så måste man få tillstånd av kontrollpanelen. Följ de fyra stegen
nedanför och få den fyrsiffriga koden från larmsystemet. Denna funktion är till för att säkerhetsställa att inte vem
som helst kan styra ert larmsystem.
1
1. Välj Sverige i listan ifall ni vill kunna
styra larmet utomlands.
2. Tryck in det mobilnummer som du
har till SIM kortet i kontrollpanelen.
Ifall ni valt Sverige ovanför så ska ni ta bort
0:an i början av mobilnumret.
2
Kontrollpanelens lösenord
(Standard:123456 för administration
och 1234 för användare).
Lösenorden kan ni ändra senare.
5
3
Välj ett namn för ert larmsystem
4
Ni ska nu ha fått ett SMS med en
fyrsiffrig kod från kontrollpanelen
som ni fyller i här.
6
5. Koda enheter till kontrollpanelen
Att koda enheter till Scandlarm Air är mycket enkelt. Med hjälp av App´en så kodar du enheterna till kontrollpanelen
på bara några minuter och det är även en mycket säker kodning.
1
Dra ert finger på skärmen till vänster.
2
Tryck på ”+” tecknet och ni
kommer direkt till kamerans scan.
Fortsättning nästa sida!
7
3
Skanna den sensors QRKod som ni vill
koda till kontrollpanelen. När QRKoden är
scannad kommer ni automatiskt vidare till
nästa sida i Appen.
Fortsättning nästa sida!
8
4
Först namnger ni sensorn. Detta namn
kommer med i SMS´et när larmet blir
utlöst.
För Rörelsesensor, Dörr/Fönster magnet
och Brandvarnare ska det ställas in
vilken zon den ska vara i. Klicka här och
välj den zon som passar sensorn bäst.
”Enhets test” ska aktiveras när ni ska
testa sensorn som ni kodat. Ifall ”Enhets
test” är aktiverad så kommer
kontrollpanelen att ge ut pip varje gång
man går framför en Rörelsedetektor
eller öppnar en dörr. Detta för att visa
att signalen når fram till kontrollpanelen
4A
Stäng – Sensorn igonrerar allt
Aktiverad – Utlöser larmet direkt när larmet
är aktiverad
24 Tim – För brandvarnare och gaslarm. Löser
ut larmet även vid inaktiverat läge.
HOME – Ej aktiverad vid skalskydd.
Ringklocka – Kontrollpanelen ger ut ett
dingdong ljud när någon löser ut sensorn. Blir
ej ett larm i detta läget
Tidsfördröjning – Tidsfördröjning vid
aktivering/inaktivering
9
5.1 Radera enhet
Här beskrivs hur ni raderar en sensor från kontrollpanelen.
1
När ni är inne i ”Tillbehörs Inställningar”
så väljer ni den kategori där den sensor är
som ni vill radera.
2
Tryck på ”Radera denna sensor”.
När ni gjort det kommer det upp en lista
på de sensorer som är kodade till
kontrollpanelen. Välj den sensor som ni
vill radera.
10
5.1 Kodning av IP Kamera till App´en
(IP Kamera följer inte med i alla paket. Ifall ni inte har en IP kamera, hoppa över detta kapitel)
IP kameran ger er en extra trygghet med larmet. Ifall ni får ett larm kan ni direkt gå in och se vad som händer i huset.
I jämförelse med andra larm så har ni IP kameran i samma App. Ni kan även länka IP kameran till en sensor och då får
ni länken till IP kameran i SMS´et vid larm. Länka det med en sensor där det är störst risk att tjuven tar sig in.
Koda IP Kameran till kontrollpanelen och följ
kapitel ”5. Koda enheter till kontrollpanelen” på
sida 7. Följ detta kapitel till bild ”3” och fortsätt
sedan här nedanför.
Namnge IP Kameran och länka
IP Kameran med en sensor som
ni kodat till
kontrollpanelen(OBS ej ett
måste).
Med denna funktion kan du länka
IP Kameran med en sensor. Ifall en sensor
utlöser larmet kommer där vara en länk i
SMS´et som går direkt till IP Kameran i Appen.
11
5.2 Se live med IP Kameran
Med IP kameran kan ni när ni vill gå in och se vad som händer i bostaden så länge ni har internet uppkoppling i
mobilen. Snabbt och enkelt går ni in med App´en och får direkt live bilder.
Innan ni kommer få live bilder från IP kameran så måste ni ansluta den med kabel till er router första gången ni
använder den. Routern bör vara i DHCP läge när ni ansluter den med kabel första gången.
1
Dra ert finger på skärmen till
vänster i huvudmenyn. Tryck
sedan på
”IP Kamera”
2
Tryck på IP kamerans namn för
att komma i direkt live bild. Ifall
ni använder IP kameran för
första gången så kommer appen
fråga om att installera en
uppdatering som ni måste
installera.
12
3
4
Det viktiga nu är att den är ansluten
med LAN kabel till routern.
När appen får kontakt med IP kameran så
kommer ni att få se en live bild i er
mobiltelefon.
Klicka på kugghjulet för att ansluta trådlöst
till IP kameran.
Tryck på Wifi Inställningar och anslut IP kameran till er router
trådlöst. Ni behöver lösenordet till routern för att kunna göra
detta. Nu ska du kunna ansluta till IP kameran utan kabel. Vid
problem testa att starta om IP kameran.
Andra inställnings funktioner
Synka med telefonens tidzon: Synkar tiden med er
mobiltelefon.
Formatera SD card: Radera allt på SD kortet
Rörelse Identifierings Inspelning: Aktivera denna funktion
och IP kameran spelar in 20 sek vid rörelse framför den
Titta på inspelad video: Här sparas alla inspelade filmer
13
6. Larmkontakter
Spara upp till 6 larmkontakter som får samtal vid larm. Ni väljer även ifall de ska få SMS vid larm, SMS ifall någon
aktiverar/inaktiverar med App eller fjärrkontroll. De tre sista är tillval och alla behöver inte få detta.
1
Dra ert finger på skärmen til vänster.
2
Gå ner till ”Systeminställningar”
och tryck på ”Kontakter vid
larm”
14
Fortsättning nästa sida!
3
Välj vilken”Ändra Telefonnummer”
ni vill spara er larmkontakt i.
4
1. Tryck in det mobilnummer
du vill spara. Vid denna
funktion trycker ni även in
”0” i början av mobilnumret.
2. Välj ifall mobilnumret
även ska få SMS och vilka
olika alternativ av SMS den
ska få.
3. Tryck sedan på ”Spara”
15
7. Larm funktioner
Här kan ni ställa in ett antal funktioner till larmet som gör det enklare och säkrare att ha Scandlarm Air installerat i
hemmet. Som t.ex. tidsfördröjning vid aktivering och inaktivering, hur lång tid sirenen tjuter vid larm och ändra
lösenord till kontrollpanelen.
1
Dra ert finger på skärmen till vänster.
2
Gå ner och tryck på ”Avancerade
Inställningar”
Fortsättning nästa sida!
16
3
1A
Aktiverings Schema
2A
Tidsfördröjning vid aktivering
3A
Tidsfördröjning vid inaktivering
4A
Antal minuter sirenen tjuter
5A
Siren Volym
6A
Ändra admin lösenord
7A
Ändra användar lösenord
Används ej i Sverige
Synkroniser larm med App
Detaljerad förklaring
fortsätter på nästa sida!
17
1A
Välj den tid ni vill att ert larmsystem
automatiskt ska aktiveras.
2A
Välj hur lång tid ni ska ha på
er att lämna bostaden innan
larmsystemet aktiveras.
Tryck sedan på ”Bekräfta”.
18
3A
4A
1
Välj hur lång tid ni ska ha på er när
ni kommer hem för att inaktivera
larmet innan det larmar.
Rekommenderas ej mer än 30sek.
Tryck sedan på ”Bekräfta”.
1
Välj hur många minuter sirenen
ska tjuta vid larm. Tryck sedan
på ”Bekräfta”.
19
5A
6A
1
Välj hur hög volym sirenen ska ha.
Tryck sedan på ”Bekräfta”.
Byt administratör lösenordet.
1. Nytt lösenordet
2. Upprepa lösenordet
3. Tryck sedan på ”Spara”.
20
7A
Byt användarlösenordet.
1. Nytt lösenord
2. Upprepa lösenordet
3. Tryck sedan på ”Save”.
21
8. Andra funktioner
8.1 SMS vid sjunkande/stigande temperatur
Med denna funktion kan ni få ett SMS ifall temperaturen i bostaden sjunker eller stiger över en viss grad som ni
väljer själv. Denna funktion är utmärkt för både era hem och sommarstugor.
1
Dra ert finger på skärmen till vänster.
2
Gå ner och ryck på
”Temperatur Inställningar”
22
3
1. Välj först Min och Max temperatur
2. Ändra OFF till ON
3. Spara (Ni behöver bara trycka på Save ifall
ni ska ändra temperaturen)
PS. Ifall temperaturen når den ni valt skickar
kontrollpanelen ett SMS. Ni behöver då ställa
in temperaturen igen för att den ska kunna
skicka om temperaturen sjunker eller stiger
ännu en gång.
23
8.2 Aktuell temperatur
Ni kan även få den aktuella temperaturen i er bostad snabbt och enkelt från kontrollpanelen.
1
Dra ert finger på skärmen till höger.
2
Gå ner och tryck på
”Aktuell Temperatur”
Ni kommer nu få ett SMS
från kontrollpanelen med
den aktuella temperaturen.
24
Är ni i huvudmenyn så dra fingret till vänster för att komma till denna menyn.
8.3 Paniklarm vid fallande huvudenhet
Ifall ni har huvudenheten ståendes på
t.ex. ett bord. Funktion utlöser larmet
ifall någon slår till huvudenheten och
den faller med framsidan mot bordet.
Effektiv ifall man vill utlösa larmet
snabbt t.ex. ifall någon har tagit sig in i
huset.
1. Ändra OFF till ON för att aktivera.
8.4 Påminnelse för öppen dörr eller fönster
Denna funktion påminner er ifall där är en
dörr eller fönster som är öppen när ni ska
aktivera larmet. Ni kommer få ett SMS
som berättar detta.
1. Ändra OFF till ON för att aktivera.
25
8.5 Väckarklocka
Vakna upp till ljuvlig musik. Med en enkel installation kan ni ställa in vilka dagar ni vill använda väckarklockan.
1
Dra ert finger på skärmen till vänster.
2
Välj ”Inställningar Väckarklocka”
26
3
Välj sedan en av de fyra
”Ändra Väckarklocka”
4
Välj sedan vilken tid du vill att
väckarklockan går igång och ifall det ska
vara under alla vardagar, helg eller en
engångs företeelse.
27
9. Enhets Status och Händelse logg
1A
2A
Dra ert finger på skärmen till höger.
28
1A
Välj sedan vilken enhet ni vill ha en status
rapport på.
Sensors Aktiverings Läge: Dörr/Fönster
magneter, Rörelsedetektor, Brandvarnare m.m.
2A
Välj hur långt tillbaka ni vill få uppgifter
från händelse loggen. Från 10 till 50. Här
kan ni få reda på vem som har inaktiverat
larmet eller vilken sensor som har utlöst
larmet.
Lista Fjärrkontroller: Fjärrkontroller och
knappsats
Matisight Lista & Länknings Status: IP Kamera
Lista Strömbrytare: Kommer inom kort
Siren List: Lista på sirener som ni kodat till
larmet
29
10. Kontrollpanelens info
Här kan ni snabbt få olika status SMS från kontrollpanelen.
1A
2A
3A
4A
5A
6A
7A
Dra ert finger på skärmen till höger.
Gå ner och tryck sedan på den
status du önskar. SMS kommer
skickas direkt till er
mobiltelefon
Fortsättning nästa sida!
30
2A
1A
Systemstatus
Här får ni ett SMS som berättar
för er vilken status larmet är i.
Svar från kontrollpanelen
3A
Tidsfördröjning
SMS Information
Här får ni ett SMS som berättar hur
lång tidsfördröjning ni har på larmet.
Här får ni ett SMS som berättar vilka
SMS kontrollpanelen skickar t.ex.
strömavbrott, temperatur m.m.
Svar från kontrollpanelen
Svar från kontrollpanelen
4A
5A
Larmschema
Schema Väckarklocka
Aktuell Temperatur
Här får ni ett SMS med de tider ni
ställt in som larmsystemet ska
automatiskt aktiveras.
Här får ni ett SMS med en
lista på de tider ni har satt
väckarklockan på.
Här får ni ett SMS med den aktuella
temperaturen där kontrollpanelen är
monterad.
Svar från kontrollpanelen
Svar från kontrollpanelen
Svar från kontrollpanelen
6A
7A
Telefonnummer vid larm
Här får ni ett SMS med de
larmkontakter som sparats.
Svar från kontrollpanelen
31
11. Manöverpanel
(Manöverpanelen följer inte med i alla paket. Ifall ni inte har en manöverpanel, hoppa över detta kapitel)
Kodning av manöverpanelen
Dra ert finger på skärmen till vänster.
Tryck på ”+” tecknet. Scana sedan
steckkoden på Manöverpanelen.
32
Settings
Tryck på ”SET” knappen tills ni hör ett pip och operations ikon lyser. Därefter trycker ni ”* + 8888 + #” Ni kommer att
höra ett långt pip.
Nu ska ni byta och aktivera koder till ”ARM”, ”DIS”, ”BYP” och ”SOS. Koderna ska vara mellan 1 till 10 siffror. Ni
kommer att höra ett pip och setting ikonen kommer blinka till vid varje korrekt byte av kod. Ni kan göra alla
samtidigt eller en och en. Ifall ni inte rör manöverpanelen i 20 sekunder så kommer den gå ur setting mode.
A, ”ARM” + ny ARM kod + #
B, ”DIS” + ny DIS kod + #
C, ”BYP” + ny BYP kod + #
D, ”SOS” + ny SOS kod +#
E, Sabotage funktionen tryck ” * + XX + #
XX = 11 när manöverpanelen blir nertagen kommer den att skicka en signal till kontrollpanelen och manöverpanelen
kommer även att tjuta i 40 sekunder.
XX = 10 manöverpanelen kommer endast skicka en signal till kontrollpanelen.
XX = 00 Stänger av denna funktion.
Använd manöverpanel
Här är en beskrivning på hur ni använder manöverpanelen.
Aktivera: Tryck in ”FUN” i tre sekunder. Tryck sedan in er kod och avsluta med ARM.
Inaktivera: Tryck in ”FUN” i tre sekunder. Tryck sedan er kod och avsluta med DIS.
Skalskydd: Tryck in ”FUN” i tre sekunder. Tryck sedan er kod och avsluta med BYP.
Paniklarm: Tryck in ”FUN” i tre sekunder. Tryck sedan er kod och avsluta med SOS.
33
12. Styr ert larm
Här är en förklaring på hur ni ska styra larmet med App och fjärrkontroll.
App
IP Kamera Live
Aktivera larmet
Skalskydd (Nattlarm)
Paniklarm
Inaktivera larmet
Ring kontrollpanelen för att
prata eller lyssna genom den
Strömbrytare enheten kommer snart
34
Fjärrkontroll
Aktivera larmet
Skalskydd (Nattlarm)
Inaktivera larmet
Överfallslarm
35
36
Copyright © 2015 Scandlarm AB
37