Telningen 5/2015 - Borås - Televeteranerna

Medlemsblad nr
Medlemsblad nr
Medlemsblad
nr 45 2014
2015
Rundregel
Tommy Hall, Uno Nyberg, Stig-Arne Byhlin, Sten-Olof Svantesson
poserar i gamla uniformer
Ansvarig utgivare: Cai Mellstedt
Ansvarig utgivare: Cai Mellstedt
Strålande höstmöte
Ett 90-tal pigga televeteraner – en av de piggaste var 98-åriga
Ruth Johanson - samlades på Ribbingsgården i Borås onsdagen den 7
oktober. Som brukligt numera på våra möten inleddes dagen med mingel
och fralla.
Sin vana trogen hade ordföranden släpat med sig ID-korten och en massa urklipp,
som kunde studeras under dagen.
Uppmärksamheten riktades sedan mot scenen som äntrades av Lars Wikander. För de flesta boråsare är
Lars känd som författare. Många minns nog ”Oskar på femman två” som gick som följetång i Radio 7 för
ett antal år sedan. Att Wikander är en lysande berättare blev publiken snart varse, han fullständigt trollband
oss. Det var knäpptyst under hela timmen som han berättade historien om sex brittiska flygare som ligger
begravda på kyrkogården i Falkenberg.
Vår föredragshållare hade hållit på i fyra år med att utforska flygarnas historia, som var oerhört intressant och
spännande.
Förutom flygarnas öde fick vi också en ingående skildring av delar av Andra Världskrigets händelser.
Efter en välsmakande lunch serverad av vår julbordskrögare Rasmus Blom var det dags för nästa
underhållare att förgylla dagen. Han heter Pelle Larsson och spelade gitarr och sjöng på ett mycket trevligt
och proffsigt sätt. Han tackades med kraftiga och ihållande applåder.
Till sist gjordes den sedvaliga dragningen på Ullas och Gunn-Britts dignande lotteribord.
Ordföranden tackade alla för visat intresse och uppmanade till försiktig hemfärd i det begynnande
höstmörkret.
1.
Bildtext:
1. Lars Wikander
2. Pelle Larsson
3. Många gamla minnen diskuterades!
Hans-Åke, Kjell, Sten-Åke, Lennart,
Gösta och Sven-Olof
4. Vinstbordet
3.
4.
2.
2
Foto: Cai
Månadsträffar
Borås
Teaterbesök
Onsdagen den 25 november blir det teaterbesök. “Katitzi”, en familjeföreställning
av Katarina Taikon i dramatisering av Johan Huldt.
Anmälan senast måndagen 2 november till Gunn-Britt Scherdin,
[email protected] eller telefon 033-10 67 77 alternativt 070-651 76 99. Anmälan är bindande.
Kostnad 120 kr. Samling vid teaterentrén kl 17.30. Julbord
Den 3 december kl 16.00 serveras traditionellt julbord för Borås, Svenljunga, Kinna, Ulricehamn och Varberg.
Plats: Haléns personalmatsal, Risänggatan, Borås.
Samma julbord som förra året.
Pris 150 kr för Borås. 200 kr för övriga.
Snaps och starköl kommer att säljas av Kjell E & Co.
Obs! Anmälan (bindande) senast 26 november till [email protected], 033-10 67 77 eller 070-651
76 99.
Tipspromenad med soppa, kaffe och våffla
Torsdagen den 14 januari kl 14.00 träffas vi i Storsjögården, Viskafors.
Vi hoppas på mycket snö och sol!
Pris 40 kr.
Obs! Anmälan senast 11 januari till [email protected], 033-10 67 77 eller 070-651 76 99.
Orangeriet
Torsdagen den 4 februari planeras en guidad visning av Orangeriet.
Pris 40 kr inklusive fika.
Obs! Anmälan senast 29 januari till [email protected], 033-10 67 77 eller 070-651 76 99.
Välkomna till samtliga aktiviteter!
Ulricehamn
Vi träffas som vanligt sista tisdagen varje månad. Plats: Oasen i Ulricehamn.
Kommande träffar tisdagen 25 november, 26 januari 2016, 23 februari 2016.
3
Välkomna!
Skövde
Kommande träffar måndagen den 2 november, 1 februari 2016, 1 mars 2016 på Käpplunda gärde kl 10.00.
Jullunch
Måndagen den 7 december blir det litet annorlunda luciafirande i Skövde jämfört med tidigare år. Vi har inte
möjlighet att vara i Hagenstugan i år.
Klockan 11.30 serveras jullunch på Vägkrogen i Skultorp.
Pris för medlemmar 145 kronor och icke medlemmar 195 kronor.
Anmälan (bindande) till Håkan 0500-43 41 50 eller Björn 0504-141 88,
senast den 1 december.
De som har bil och avser att köra ombeds komma till Arenaparkeringen vid Sveriges Radio klockan 11.15 så
samåkning kan ske. Välkomna!
Vara/Herrljunga
Vi träffas onsdagen den 18 november, 20 januari 2016 och 17 februari 2016
kl 10.00 på Park Bio i Vara.
Onsdagen den 9 december “Julbuffé” kl 12.00 på Park Bio.
För deltagande i julbuffén måste anmälan göras senast 1 december
till Sven Johansson, tfn 0512-132 79 el Lennart Jonsson tfn 0512-450 73
el 0322-62 80 91.
Välkomna till våra trevliga träffar!
Falköping/Tidaholm
Jullunch
Nästa träff blir på Mössebergs Kurort fredagen
den 27 november Kl. 12.00. Vi kommer att äta
Kurortens Jullunch.
Det kommer att bli lite annat smått och gott också.
Kostnad 120 kr för medlem, 180 kr för icke medlem.
Anmälan är bindande och den skall göras till Jan Aronsson, [email protected],
tel. 070-636 94 02, 0515-102 03 eller till Nils Lund 0515-72 70 72.
OBS! Vi vill ha din anmälan senast fredagen den 20 november! Välkomna!
Mariestad/Töreboda
Jullunch
Snart är det dax att tänka på Jullunch, som kommer att ske
sedvanligt på Prästgården i Töreboda torsdagen den 3 december
kl.12.00. Kostnad 100 kr/person.
Anmälan senast 23 november till Leif Swahn, 0501-198 35
el. 070-344 42 77 alt till Göran Johansson, 0506-101 44
el. 070-567 57 95.
Glöm ej en julklapp för c:a 50 kr till våra lotterier!
4
Välkomna önskar Leif o Göran
Lite smått o gott
Saxat ur broschyren Telefonist i Televerket 1864-1990
Forts från Telningen nummer 4 2015
Kamratandan
Alla telefonister som jag talat med är överens om att kamratandan är den viktigaste orsaken till att man trivs
så bra som telefonist. Ända till slutet av 1960-talet sade man ni till sina arbetskamrater i längorna. Om man
lade bort titlarna skedde det under högtidliga former och då kände man att man tillhörde gemenskapen. Av
cheferna tilltalades man med fröken och sin signatur.
Man var snäll och hjälpsam mot varandra, man hade respekt för varandra som människor. Om någon t ex
hade ekonomiska bekymmer gjordes insamlingar för att hjälpa kamraten ur en krissituation. Man försökte på
alla sätt att ställa upp för varandra.
På senare år upplever många att kamratandan tunnats ut, man är mer anonym.
Fram till slutet av 1970-talet inplacerades telefonisterna enligt tjänstgöringslistan i längorna. Någon möjlighet
att välja var man ville sitta hade man inte. Detta befrämjade kamratandan – man måste lära känna varandra.
I samband med att fast placering upphörde så blev det ”klickbildning” bl a så satte sig unga för sig och de
lite äldre för sig. Innan dess hade inte de generationsproblem funnits, som man nu upplever på en del håll.
Individuell lönesättning som infördes 1983-84 tärde också på kamratskapet. Avundsjuka skapades.
Under 1990-talet satsas på små grupper med gemensamt ansvar för att nå det för gruppen uppsatta
produktionsmålet. Förhoppningsvis ska detta åter förstärka kamratandan.
Samarbete
Trots att det i många sammanhang påpekades att samarbetet och samhörigheten mellan ledningen
och övriga anställda var ytterst viktig för ett bra resultat var det en klar skiktning mellan telefonister och
vaktföreståndaren (vf) – den närmaste ledningen. De levde i olika världar och tilltalade varandra med
stor respekt. Sinsemellan hade dock telefonisterna mer vanvördiga namn på sina vf. Några exempel:
”LöparNisse”, ”Koll”, ”Armar och Ben”.
Telefonisterna hade mycket stor respekt för sina vf. Då telefonisten satt i sin expedition vågade hon aldrig
vända sig åt sidan och tilltala sin kamrat. Hon kunde heller inte lämna sin expeditionsplats utan att först ha
lov till det av vf. Många vf var mycket stränga och barska och höll telefonisterna i ett skräckvälde.
1990 är relationerna till ledningen inte längre skräckfylld , utan man strävar efter att tillsammans skapa en
arbetssituation som ger största möjliga trivsel och högsta möjliga lönsamhet.
Forts i nästa nummer….
5
Citerat ur “Skvallran”, organ för mänskligt vetande
i dess högsta och mest kultiverade form. Främst i
nyhetsväg. Uppsnappat allt per tråd. Red. och ansvarig
utgivare: Madame Marullitta u.p.a. (Alias Margit Rosen).
Personaltidning på telefonstationen i Skövde åren
1945-1964. Citaten kommer från nummer utgivet 8/1
1945!
Citat 1: Hallå alla telefonfruar!
En hustrus plikt: En hustru bör vara punktlig som kyrkklockan, men får inte liksom denna höras över hela
staden.
En hustru bör som en snigel hålla sig till sitt hus, men inte som snigeln bära allt hon äger med sig.
En hustru bör liksom ekot svara när hon blir tilltalad, men bör inte som ekot ha sista ordet.
Citat 2: Dagsnyheter: Enligt ett obekräftat rykte kommer vapenstillestånd snart att ingås i världen och det nya
året 1945 att bli ett fredens och fridens år, och människorna bli snälla och goda som aldrig tillförne.
Ett nytt vitaminpreparat, Gladaminer, nog så betydelsefullt för livsföringen, har uppfunnits.
Fröken Alice Calsonius har öppnat direkt telegrafförbindelse Skövde-Sävsjö.
Citat 3: Telefonnytt: Förste reparatör Olle Pettersson har av gen.dir. Håkan Sterky fått i uppdrag att sorgfälligt
undersöka i vad mån silkesstrumpor och andra osynliga plagg taga skada av de undre strömförande
järnbalkarna som löpa fram och tillbaka under de lokala växelborden.
Värvningskampanjen fortsätter!
För varje värvad medlem erhålles en Sverigelott. Värvningen pågår året ut 2015.
Våra lotterier är en viktig del för att finansiera våra olika aktiviteter.
Vi är mycket tacksamma för och tar gärna emot vinster som kan användas i dessa lotterier.
Kan lämnas till respektive kontaktombud.
Planerad utgivning av Telningen för 2016
Telningen planeras givas ut veckorna 5, 14, 24, 36 och 43, 2016. Material från kontaktombuden till Telningen
senast torsdagen veckan före.
Medlemsavgiften för 2016
För de som får Telningen per post kommer inbetalningskort att bifogas första tidningen 2016.
Övriga kommer att få ett separat mail om medlemsavgiften.
6
Uppvaktning av 90-åring
Karl-Gustav Bergsten har fyllt 90 år och har
uppvaktats med en blomsterbukett av Björn Olsson
och Håkan Ludvigsson från Televeteranerna.
Karl-Gustav tackar för uppvaktningen.
Klubbmästerskap i Boule
Sedan några år tillbaka arrangeras denna bouletävling på Övrarpsbanorna i Dalsjöfors. Inbjudan till alla
televeteraner har varit införd i Telningen. Årets tävling gick den 17 september.
Vi började som vanligt med kaffe och fralla som föreningen bjöd på.
Tävlingen spelades med mixade par. Vi spelade fem omgångar i ett system som kallas Monrad. Första
omgången lottas och sen möts lagen baserat på resultaten. Ettan möter tvåan, trean möter fyran o s v.
Tävlingen gick i fem omgångar.
Dalsjöfors GoIF hade välvilligt ställt sina banor till förfogande och även öppnat kiosken, så att vi kunde fika
och äta korv. Fem matcher tar ungefär fem timmar att spela så det är bra om man kan få sig något till livs.
Många spännande matcher utkämpades och när tävlingen var slut stod Christina och Janne Ahlberg som
segrare och fick ny inteckning i vandringspriset.
Resultat:
1 Christina och Jan Ahlberg
2 Birgitta och Tommy Skog
3 Gun och Kjell Engström
4 Inga-Lill Johansson och Yngve Dahlbom
5 Britt-Marie och Arne Byhlin
6 Iris och Ingemar Kochan
Efter tävlingen tackade Kjell kioskföreståndaren
Inger Evaldsson för fin service och överräckte
en blomma.
Sydsvenska mästerskapet i Boule
Varje år arrangeras Sydsvenska mästerskapet i boule för televeteraner. I år gick tävlingen i Helsingborg.
Vår förening deltog med två lag. Lag Jan Ahlberg, Inga-Lill Johansson och Yngve Dahlbom belade en hedrande
femteplats i det 28 lag starka startfältet. Vårt andra lag som bestod av Barbro och Kjell Magnusson och Ann-Sofie
Johansson kom på tionde plats.
Meddelande om bortgångna medlemmar görs till Gunn-Britt Scherdin, [email protected]
eller tfn 033-10 67 77, 070-651 76 99
7
Bilder från förr
1987 arrangerades Televerkets Dag på Skara Sommarland. Vi hade hyrt Sommarlandet. Tyvärr var det
ösregn hela dagen.
2.
1.
Bildtext:
1. Tommy Skoog och Lars Lindqvist hoppar i ”sketvattnet” på studsmatta
2. Bo Svensson med fru och en av arrangörerna, Kjell-Ove Juhlin
3. Eva Rydberg
4. Bert Karlsson
3.
4.
2.
1.
Bildtext:
1. Bengt Dahlqvist, Lilian Larsén, Marie Rönnqvist, Margit Frisk, Gun Sigurdsson,
Arne Brenander. Bakom står Lars Frank och Barbro Walldén och ?.
Bilden tagen vid den nya entrén mot Älvsborgsgatan då tillbyggnaden just tagits i bruk. 250 personer arbetade då påTelekontoret.
2. Stjärngossarna Sune Karlsson, Bengt Hultberg och Carl-Johan Svarén på en lussefest 1971.
8
Kjells minns.....
...året är 1986.
DETTA ÄR AXPLOCK FRÅN VAD SOM HÄNDE I BORÅS TELEOMRÅDE
•
Stor omorganisation kallad OS 84 sker. Se bif.
•
Ny växel av typ A-345 installeras på Garnisonen i Skövde med 1 100 anknytningar
•
Vi marknadsför oss i samband med O-Ringen i Borås med 19 000 startande bl a genom en ”målfålla” och nummerlappar för löpare i 16 klasser. Vi sätter också upp 40 telefonautomater på centralorten
•
Från ”Förslagsverksamheten” noteras att Knut Strömblom och Harry Lövsén får 26 500:- var för ”Minskning av signalaggregat på ändstationer av typ A-204”
•
Distriktsmästare i tennis blev Arne Larsson och Kjell Samuelsson i herrdubbel
•
Tre nya telebutiker invigs: Gågatan i Borås, Lidköping och Tidaholm
•
Kontokortsautomater införs
•
Borås är först med att sända lokalt på KabelTV: Elfsborg- Kalmar i allsvenskan
•
Vocofax introduceras, en kombinerad fax, telefon och skrivare
Under året pensionerades följande: Gunborg Källdal, Olle Larsson, Bertil
Karlsson, Olle Johansson, Maj-Lis Fredberg, Lars Larsson, Erland Andersson, Åke
Samuelsson, Sture Hedin, Ingemar Storm, Lilly Albertsson, Gerd Hagberg, Margit
Rosén, Inga-Britta Esserius, Rune Eliasson, Ruth Widing, Gerd Holm, Bengt
Andersson, Lennart Lavén, Karin Wicklander, Eric Johansson, Vilma Kjerrulf.
UTANFÖR TELEOMRÅDET HÄNDE BL A FÖLJANDE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Francois Mitterand och Margaret Thatcher avtalar att bygga en järnvägstunnel under Engelska kanalen.
Olof Palme mördas och Ingvar Carlsson blir ny statsminister
Refaat El-Sayed avslöjas: har ej avlagt någon doktorsexamen och avgår som VD efter oegentligheter i Fermenta
Ferdinand Marcos störtas i Filippinerna
Bengt Hassis vinner Vasaloppet för andra året i rad
Filmen ”Mitt Afrika” om Karen Blixen får sju Oscar
Vid EM i bordtennis vinner Görgen Persson i singel och Jan-Ove Waldner och Eric Lindh i herrdubbeln
Kärnkraftsolyckan i Tjernobyl
Gro Harlem Bruntland blir statsminister i Norge
17 bronsålderssköldar hittas utanför Lidköping från 650 år f Kr, en världssensation
Kjell-Erik Ståhl vinner Stockholm maraton
Sveriges första kvinnliga partiledare blir Karin Söder, centern
Mikael Pernfors blir tvåa i Franska öppna i tennis
Efter 59 år utkommer Västgöta-Demokraten för sista gången
Argentina vinner VM i fotboll med 3-2 mot Västtyskland
Carl Bildt ny ledare för moderaterna
300 000 anställda i kommuner och landsting går i strejk
Tomas Johansson blir världsmästare i brottning och får Svenska Dagbladets bragdmedalj
Största explosionen i Sverige. Ett militärförråd utanför Järna med 15 ton ammunition sprängs av tjuvar
BLAND AVLIDNA SVENSKAR MÄRKS:
Gösta Bernhard, Gunnar Björnstrand, Pälle Näver, Alva Myrdal, Olof Palme, Eric Sahlström, Anders Törnkvist, Dag
Wirén, Beppe Wolgers, Lars-Erik Larsson
BLAND AVLIDNA UTLÄNNINGAR MÄRKS:
Benny Goodman, James Cagney, Rock Hudson, Uroh Kekkonen, Geogre Raynor, Teddy Wilson, Cary Grant, Vjatjeslav
Molotov
9