INFO VT2015 - Värmlandsföreningen Vargen

VÄRMLANDSFÖRENINGEN VARGEN
I UPPLANDS VÄSBY:
föreningsadress
c/o Birgit Tränk
Värmlandsföreningen Vargen
i Upplands Väsby
Mälarvägen 202
194 91 Upplands Väsby
e-post:
[email protected]
hemsida:www.varmlandsforeningen.vargen.dinstudio.se
facebook:
Värmlandsföreningen Vargen
org nr: 802460-8377
styrelse:
bankgiro: 784-7460
Birgit Tränk, ordf
mob 076 1953795
GunnarLindgren, vice ordf
mob 070 6480470
Margareta Lindman-Kotta, kassör
mob 070 7660620
Erik Nylander, sekr o webbmaster
mob 070 7550750
Barbro Bärring
mob 070 3240324
Billy Fredriksson
mob 070 2125664
Fredrik Runestrand
tel
08 59088407
FÖRENINGEN
DÄR VI TRÄFFAS I DET VÄRMLÄNDSKA GEMYTET
FÖR ATT UPPRÄTTHÅLLA KONTAKTEN
MED VÅR HEMBYGD OCH VÅRT KULTURARV
Fönstret mot Värmland
vintern/våren 2015
Medlemsblad, vintern/ våren 2015
Fönstret mot Värmland är tätat för att stänga ute kylan.
Innanfönstret är på plats och mellan glasrutorna ser vi vitlaven
och lingonriset så som vi minns det från förr i tiden. Utsikten är
ändå densamma. Vi anar de mörka skogarna, den genom
landskapet vindlande älven, stundom strid och brusande,
stundom stilla flytande fram genom djupa dalar. Vi låter blicken
vila längs blånande höjder ”snart kommer solen kanandes över
Branäsbergets topp och vi går mot ljusare tider” Bengt Berg
Inför det första medlemsmötet nu i januari är förväntningarna
stora. Namnet Gunde Johansson får det sinnet för den
värmländska humorn att gå igång. Historieberättaren, visdiktaren,
tonsättaren, dragspelaren och lutspelaren, så minns vi honom!
För hundra år sedan blev Doktor Lagerlöf en av de Aderton i
Svenska Akademien, där hon fick intaga stol nummer sju. Om
detta och om hennes stöd och kamp för kvinnlig rösträtt får vi
veta mer under mötet i februari. Att hon som entreprenör satsade
på skrädmjöl och startade MÅRBACKA HAVREKRAFT är väl heller
inte så känt…..
April månad bjuder på ett intressant konstnärsöde, en så när
bortglömd kyrkomålare Thor Fagerkvist, född i Oslo men flyttade
med mor och systrar till Persberg. Utsmyckningar och altartavlor i
flera värmlandskyrkor vittnar om hans rika begåvning.
Ett kärt återseende väntar i maj. Gunnar Svensson besöker oss,
nu som uppskattad medlem i föreningen får vi höra honom igen.
Program vintern/våren 2015
för medlemsmöten och andra begivenheter
JANUARI:
21 januari, onsdag kl 18-21 medlemsmöte i lokalen
Rubinen, Dragongången i Väsby centrum:
Ann-Marie Almström bjuder in till sång- och
musikkväll med Gunde Johansson.
FEBRUARI:
18 februari, onsdag kl 18-21 medlemsmöte i Rubinen:
Helena Bargholtz föreläser om vår gudabenådade
berätterska Selma Lagerlöf, men vi få också lära
känna andra sidor hos henne.
MARS:
14 mars, lördag kl 12: träffas vi på Väsby station för
att åka till Thielska galleriet, där vi får en guidad
visning kl 14.
Anmäl deltagande till ordf Birgit
25 mars onsdag kl 18-21, årsmöte i Rubinen.
Motioner skall vara inlämnade senast 25 februari.
APRIL:
15 april onsdag kl 18-21 medlemsmöte i Rubinen:
möt Thor Fagerkvist – ett konstnärsöde.
Barbro Bärring har sitt sommarviste i hans ateljé och
har mycket att berätta om honom.
MAJ:
20 maj onsdag kl 18-21 medlemsmöte i Rubinen:
Gunnar Svensson berättar om sitt författarskap och
sitt måleri….
JUNI:
13 juni från kl 14: avslutningsfest i trädgården, Enebo
Anmälan till ordf Birgit senast 8 juni.