Nyhetsbrevet nr 2 2015 - Sveriges Kristna Handikappförbund

Sveriges Kristna Handikappförbund
Hand i hand
Nr. 2 – 2015
Över berg och dal som en mjuk koral drar sommarn över vårt land
Livet flödar fram såsom sav i stam, såsom bäck emot havets strand.
Så lev Guds nu. Av Guds nåd får du ta mot var stund ur hans hand.
Minns att var sekund är en liten stund av evigheten hos Gud,
Och när dagen lång du hör fåglars sång hör du himmelens egna ljud.
Så lev Guds nu. Av Guds nåd får du ta emot var stund ur hans hand.
Och när dagens ljus från Guds eget hus nu flödar över din dag,
Minns att rätt och frid i vår egen tid ska få spegla Guds kärleks lag.
Så lev Guds nu. Av Guds nåd får du ta emot var stund ur hans hand.
T. Littmarck
Nr.752 i Den svenska PSALMBOKEN nr. 820 i Psalmer och Sånger.
VÄLKOMNA till
SKrHs årsmöte med idédag!
Torsdagen 30 juli 2015
på Västkustgården, Lerkil
Lerkilsvägen 167, 434 97 Vallda
Ombud, medlemmar och intresserade är alla varmt välkomna!
Kl 10.30
Kl 11.30
Kl 14.00
Kl 15.00
Kl 18.00
Ankomst och förmiddagskaffe
Årsmöte
Lunch
Idéprogram med Lars Hermansson Åtvidaberg
Gemenskapskväll med festmåltid, flera medverkande
På kvällen
möts vi till en gemenskapskväll med festmåltid,
program, livsberättelser, sång, musik m.m.
Medverkan av flera gäster och medlemmar.
Välkommen att vara med hela dagen.
För eftermiddagens idéprogram svarar
Lars Hermansson, Åtvidaberg.
Lars arbetar med frågor kring kyrka och
funktionsnedsättning inom Pingströrelsen.
Lars sitter med i SKRs arbetsgrupp för kyrka och
funktionshinder och representerar
frikyrkofamiljen.
Region Väst har rekreationsdagar på
Västkustgården Lerkil
måndag – fredag 27 – 31 juli.
Välkommen att vara med på Lerkilslägret! Ta
kontakt med ordf. Ulla Johansson, telefon 033291023. Det går också bra att vara med de dagar
man önskar och också bo över.
Anmälan till årsmötet och deltagande i övriga
programmet önskas, med anledning av
måltiderna. Årsmöteshandlingar som
föredragningslista, dagordning,
verksamhetsberättelse, handlingsplan,
(ekonomisk redogörelse delas ut i årsmötet) finns
tillgängliga på hemsidan men kan också beställas
från SKrHs ordförande.
Det händer spännande saker på Västkustgården.
Det har startat en ny församling och ett kapell
håller på att byggas! ”Vi tror att Gud vill nå ut
till alla människor i Lerkil med omnejd, och
därför har vi startat Equmeniakyrkan Lerkil.
Vårt mål är att vara en församling som är till för
människorna i närområdet och vi hoppas kunna
komplettera det församlingsarbete som redan
finns i området! ”
skriver Anne Grudeborn pastor i församlingen.
SKrH Region Väst
Årsmötet
hölls i EFS-kyrkan i Alingsås.
EFS-pastorn Jonas Ljunggren svarade för inledande andakt och Ulla Johansson höll i ordförandeklubban. Oskar Bilén blev ny styrelseledamot.
Vårutflykten gick till fagra Bohuslän. Berit
Pettersson berättade under bussfärden om Bohuslän bland annat med hjälp av Selma Lagerlöfs
beskrivning i ”Nils Holgerssons underbara resa”.
Besök gjordes på Havets hus i Lysekil. Middag
intogs på Röe Gård i Brodalen och utflykten avslutades i Vänersborgs Missionskyrka där pastor
Pär Arkbro ledde andakt.
Deltagarna samlade framför bussen
Vid sommarmötet i Maryds Missionshus
ville många lyssna till sång, musik och predikan.
Ordförande Ulla Johansson hälsade välkommen
och presenterade de medverkande. Sånggruppen
”3 x Kerstin” sjöng och pastor Rodhe Marstorp
predikade.
Några allmänna råd kring hörselnedsättning
Till dig som hör bra:
Försök att sätta dig in i den hörselskadades
situation. Betrakta det som naturligt att en del
människor hör dåligt. Du bör tänka på att:
- Påkalla den hörselsskadades uppmärksamhet
och vänd ansiktet mot den tilltalade
- Ögonkontakt och läppavläsning är en avgörande faktor för den hörselskadade
- Se till att miljön omkring er är rätt: bra
belysning och dämpad bakgrundsmiljö
- Upprepa om den hörselskadade inte uppfattar
- Se till att den hörselskadade kan se dina
läppar
- Tala lagom högt, tydligt och med jämn
röststyrka, skrik inte
- Se till att den hörselskadade är med i samtalet då flera personer deltar, rätta till missförstånd
Till dig som är hörselskadad:
Glöm inte bort att funktionshindret inte är ”hela”
människan. Bakom finns det viktigaste. Den
egna personligheten är alltid värt att lära känna
och utveckla. Du bör tänka på att:
- Själv tala tydligt
- Träna avläsning och lämpligt kommunikationsstöd
- Lyssna koncentrerat på den som talar, det är
en bra träning för uppfattningsförmågan
- Acceptera din hörselskada som något man
sannerligen inte behöver skämmas för och
gör det bästa möjliga av situationen
- Tala öppet om hur det är att höra sämre, dina
vänner kommer då lättare att förstå dig
- Våga säga ifrån när du inte uppfattar vad
som sägs
Hämtat ur ”Hörsel och dövverksamheten inom Västra
Götalandsregionen habilitering och hälsa”
Sång och musikgruppen ”3 x Kerstin med män” från
EFS i Töllsjö framförde ett flertal sånger
_______________________________
I förgrunden syns pastor Rodhe Marstorp, Vesene,
som predikade och Marianne Samuelsson som var
gudstjänstledare. I bakgrunden syns några av deltagarna.
B
Returadress:
SKrH c/o Ronnie Turesson N. Ringgatan 43, 441 31 Alingsås
Porto betalt
Välkommen
att ta kontakt!
Några ledamöter i SKRs arbetsgrupp kring frågor om
funktionsnedsättning och kyrka kommer att delta i
nedan nämnda konferens 22 – 24 september 2015.
Du kan också läsa om några av konferensens tema.
Inger Svantesson (ordförande)
Loo Lommerhall 264,
466 92 Sollebrunn
0322-440 21, 070-568 47 17
e-post: [email protected]
Nordisk nettverkskonferanse
Kirkens arbeid med
mennesker med utviklingshemning
Styrelsen, SKrH
Gerd Karlsson (vice ordförande)
Fridhemsgatan 18 B 3 tr.
442 33 Kungälv,
0303-211203, 070-5317493,
e-post: [email protected]
Ronnie Turesson (kassör) N:a Ringgatan 43
441 31 Alingsås 0322-137 05, 0707 18 32 68
e-post: [email protected]
Plusgironummer till SKrH 579214-8
Eva Johansson (sekreterare) Sörgårdsgatan 7,
586 45 Linköping, 070-699 52 05
e-post: [email protected]
Åsa Modig Vänersborgsvägen 65,
441 92 Alingsås, 070-583 97 71
e-post: [email protected]
Sigfrid Nilsson Centrumvägen 8 C vån 3,
653 50 Karlstad,
054-54 81 56 070-565 21 72,
Karl-Gustav Slätt Gamla vägen 105 A,
290 34 Fjälkinge, 044-50810, 076-378 86 19
e-post: [email protected]
Nätverk och Avdelningar i SKrH
Kristinehamns DHM
Eje Hultström Södra Torget 1, 681 31 Kristinehamn
0550-29293, 073 378 76 05
SKrH-DHM Syd
Bengt Jarring Alvägen 2, 284 32 Perstorp
0435-31932, 073-334 98 41
Region Väst av SKrH
Ulla Johansson, Kroksbo 4, 441 94 Alingsås 0322-91023
Bartimaios
Eva Johansson, se adress ovan
Haraldvangen kurs og konferansesenter, Hurdal
Tid: 22.09 - 24.09 2015
Arrangør: Kirkerådet for Den norske kirke
- Menneskeverd og menneskesyn i nyere nordisk
teologi - hinder eller pådriver for en kirke med alle?
–Likeverdige lemmer på Kristi kropp og i menighetens
felleskap - mellom forpliktelse, mulighet og
begrensning.
--Likeverdig tro. Troen som Guds verk, uavhengig av
intellektuell utrustning. Trosliv og trosuttrykk hos
mennesker med utviklingshemning.
TACK
till medlemmar, stödpersoner, församlingar och
övriga för medlemsavgifter och gåvor till
SKrHs arbete!
När du skickar din medlemsavgift till SKrHs
plusgiro 579214-8 är det bra om du anger namn
så vi vet att det är från dig medlemsavgiften
kommer.Medlemsavgiften är 130: