Utbud för äldreomsorgen 2015

Musik&
hälsa
ULRIKA OCH ERLAND
Önska från den svenska visskatten
Ulrika Gudmundsson Schönberger och Erland
Mauritzon Schönberger har under tjugo års tid
besökt äldre- och demensboende i de flesta
kommuner inom Region Skåne. Visprogrammen
de använder i sin verksamhet är noga utprovade
för att stimulera och attrahera musikminnet hos
de boende som kanske glömt mycket, men inte
hur man dansar tango eller vilken film ”Tangokavaljeren” var med i. De tar oss med på en resa genom gamla skolsånger, vackra filmmelodier från
30- och 40-talen för att sedan vaggas genom
svensk sommar i Evert Taubes värld. Den musikaliska kvaliteten är hög med gitarrspel och vacker
stämsång i fokus. De jobbar med återkommande
besök för att få kontinuitet och igenkännande,
t ex genom att efterlysa önskesånger till nästa
speltillfälle.
De senaste åren har de arbetat inom den palliativa vården på ett liknande sätt men med lite
annat fokus. Önskningar letas fram ur minnet
(med hjälp av ca 400 sånger i pärmarna) eller från
Spotify och Youtube och framförs direkt, vid fikabordet eller vid sängkanten, med direktkontakt
eller på avstånd via en öppen rumsdörr.
Ulrika och Erland har numera så många sånger
att man kan boka ett program med låtar från t
ex 1935 (eller 1945 ... 1927...) och hålla 80-årskalas,
vilket Svenska Kyrkan gjorde förra året.
2015
UTBUD FÖR ÄLDREOMSORGEN
Vi vill utveckla området musik för äldre och tror mycket på att utgå från
liknande arbetssätt som i verksamheten för barn och unga vad gäller såväl struktur och organisation i samarbetet med kommuner som
innehållet i produktionerna. Detta testades med gott resultat 2014 då
vi med stöd av Region Skåne fick möjlighet att närmare utforska den
verklighet som äldre och personal befinner sig i och undersöka de musikbehov som finns i förhållande till form och innehåll.
Medverkande: Ulrika Gudmundsson Schönberger
och Erland Mauritzon Schönberger
Målgrupp: personal och äldre
Speltid: 45 min • Period: höst 15 /vår16
Lokal: Samlingssal eller var som helst!
Pris: 1.800 kr exkl. moms/konsert
SÄG DET I TONER
– ALLSÅNGSLÅTAR MAN MINNS
Med dragspel, nyckelharpa, harpa och mycket mer
Med stort engagemang, värme och entusiasm bjuds här på
älskade sånger vi alla minns. Gitte Pålsson leder publiken
med stor vana och flärd i sångerna där alla får sjunga med,
klappa händer och röra sig. Musiken består av klassiska
schlagers, visor och allsånger – kryddat med en nypa folkmusik – och kommer till spännande uttryck på de unika
instrumenten harpa och nyckelharpa, med riksspelmännen
Erik Ask-Upmark och Anna Rynefors.
Målgrupp: personal, äldre och anhöriga
Speltid: 45 minuter, 2 timmar för
personal
Period: höst 15 /vår 16
Lokal: Samlingssal
Scenyta: halvcirkel med stolar
Pris: 16.000 kr exkl. moms (kan delas på
två äldreboende i samma kommun)
Medverkande: Gitte Pålsson, Anna Rynefors och Erik Ask-Upmark
Upplägget avser två boenden:
1. Introduktion: personal och äldre med Gitte, Erik, Anna
2. Personalträff med Erik
3. Äldre med Erik & Anna
4. Personalträff med Erik
5. Äldre med Erik & Anna
6. Avslutningsträff/konsert med seniorer, Gitte, Erik & Anna
(gärna med anhöriga)
Hur vi vill arbeta med levande musik och musikerbesök inom äldreomsorgen beskrivs av musikterapeuten och musikanten Gitte Pålsson
nedan. /Annika Johansson, Verksamhetschef Unga Musik i Syd
Sång och musik! Få sätt är så effektiva när det kommer till att väcka vitalitet och minne tillbaka. Med
musikens kraft kan vi få människor att blomma och
för en stund, bortom demens och ålderdom, hitta tillbaka till sin identitet och personlighet.
Som musiker kommer vi med en repertoar som kan
utökas genom att vi tillsammans med personal och
anhöriga utforskar vilka musikpreferenser som finns
bland de äldre och vilka sånger publiken vill höra eller
sjunga med i. Genom att aktivt gå in i en musikalisk
dialog kan vi skingra känslan av ensamhet och skapa
samhörighet. Det gör vi bäst genom flera återbesök
under en längre period med interaktiva och kontaktskapande konserter.
Vår uppgift är att med musik och sång från olika genrer bjuda på en estetisk och
tilltalande musikupplevelse och få till stånd ett mellanmänskligt möte som kan skapa
gemenskap, sammanhang och mening för de äldre.
/Gitte Pålsson, musikterapeut och musikant
VEM ÄR GITTE PÅLSSON? Gitte är sångerskan och musikanten som skaffat sig specialkunskaper i de
musikterapeutiska verktygen för att med stor kunskap, mycket värme och engagemang möta publiken på
äldreboende i Skåne. Verktygen använder hon inte minst på demensboenden. Här har hon utvecklat en
interaktiv konsertform där publikens egna musikpreferenser tas tillvara och personalen aktivt inkluderas
för att på bästa sätt nå fram till en publik som ibland kan vara skör och sårbar.
Under 2014 tilldelades hon rollen som mentor i ett utvecklingsarbete inom Musik i Syd där man med stöd
av Region Skåne testade flera musikprogram utifrån den verklighet och vardag som präglar äldreboenden.
BESTÄLLNINGAR AV UTBUDET I DENNA FOLDER
görs via Anna Karlsson, produktionsassistent Musik i Syd
tel. 044-20 58 81 el. [email protected]
SÅNGER MELLAN HIMMEL
OCH JORD
Mjuka klanger och varma melodier
Ensemble Mare Balticum har som specialitet
att framföra och levandegöra musik med rötter
främst i 1500- och 1600-talen. Musiken framförs
med mycket värme, stor inlevelse och humor
på den tidens mjukt klingande instrument som
blockflöjt, viola da gamba, luta, violin, trombon
och dulcian och sång.
Här framför de ett program med musik från
renässansens tidevarv, men också svenska visor
och danser av bl a Evert Taube och Olle Adolphson; smäktande ballader, kvittrande glada
kärlekssånger, stiliga danser eller virtuosa instrumentalstycken. Musiken berättar om händelser,
upplevelser och känslor som känns väl igen i
våra dagar, då samma teman återfinns i visornas
mångfacetterade klangvärld.
Man kan kalla det för en konsert, eller ett samtal
som fokuserar på en gemensam musikalisk upplevelse i de äldres invanda miljö.
Reaktionerna från boende, anhöriga och inte
minst personal under flera spelningar ute på
äldreboenden 2014 har varit varma och positiva.
Känslan av att ha upplevt en trevlig och berikande stund har dröjt sig kvar i minnet.
I serien ingår sju besök med interaktiva konserter
för två äldreboenden i samma kommun, varav tre
endast med personal och en med anhöriga.
Medverkande: Ensemble Mare Balticum (Ute Goedecke, Per Mattsson, Stefan Wikström, Dario Losciale,
Fredrik Persson, Tommy Johansson) och i workshop:
Gitte Pålsson och Ute Goedecke.
Gammal möter ung-konceptet:
I VÄNTAN PÅ JUL
Gammal möter ung-konceptet:
SJUNGA!
Tillsammans i klang och samklang
Upplägg:
1. Workshop med personal från 2 äldreboenden i
kommunen (Ute Goedecke och Gitte Pålsson)
2. Musikupplevelse med de äldre och personal, 2 konsertplatser på samma dag (Ensemble Mare Balticum)
3. Workshop med personal från två äldreboende i samma kommun (Ute Goedecke och Gitte Pålsson)
4. Musikupplevelse med de äldre och personal, 2 konsertplatser på en dag (Ensemble Mare Balticum)
5. Workshop med personal från två äldreboende i samma kommun (Ute Goedecke och Gitte Pålsson)
6. Musikupplevelse med de äldre och personal, 2 konsertplatser på en dag (Ensemble Mare Balticum)
7. Musikupplevelse med de äldre och personal tillsammans med de anhöriga i allsång! (Ensemble Mare
Balticum) Boende 1
8. Musikupplevelse med de äldre och personal tillsammans med anhöriga i allsång! (Ensemble Mare Balticum) Boende 2
Målgrupp: personal och äldre
Speltid: Workshop=2 timmar, Konsert=45 minuter
Period: höst 15 /vår16
Pris: 15.000 kr exkl moms (kan delas på två boende i
samma kommun á 7.500 kr)
På förmiddagen sjunger de med barnen, på
eftermiddagen med de äldre. Stor final blir
det veckan därpå, då alla möts för att umgås i visans härliga värld. Det blir sånger som
barnen tror att de äldre gillar och sånger som
de äldre tror att barnen gillar. Den rutinerade
trion bjuder förstås också på en konsert, med
sånger från när och fjärran.
Målet med ”Sjunga!” är att väcka liv i allas
röster, experimentera och inspirera. Inom
konceptet ”Gammal möter ung” handlar det
också om att få barn och äldre att sjunga tillsammans och ta del av en intensiv musikalisk
upplevelse över flera generationer.
Medverkande: Dan Svensson, Julia Westberg och
Anna Elwing
Målgrupp: förskolebarn 3-5 år och äldre och personal • Speltid: 40 minuter • Period: höst 15 /vår16
Lokal: Samlingssal • Pris: 7.000 kr exkl. moms
(kan delas på förskola och äldreboende i samma
kommun)
VÅGA SJUNGA!
Sångglädje, hälsa och gemenskap
i personalkör
Målgrupp: personal på äldreboende
Speltid: 60 min • Period: höst 15 /vår16 • Max publik: 40
Lokal: Lämplig för körrepetition med flygel/piano
Scenyta: så att 40 stolar får plats i halvcirkel vid flygel/
piano • Pris: 10 000 kr exkl. moms för 6 gånger
Övrigt: Körledaren administrerar projektet och håller
kontakt med körmedlemmarna genom att skicka ut
låtar/texter/tips mellan repetitionerna.
Körsång har en fantastisk förmåga att skapa
glädje och en känsla av gemenskap där ålder och
kön inte spelar någon roll. Inom bl.a. hjärnforskningen visar också flera studier att körsång har
en positiv effekt på hälsan!
I personalkören är det sångglädjen som står i
centrum när personal från olika boenden och
mötesplatser inom kommunen träffas och sjunger med en professionell körledare 6 gånger per
termin.
Målet är, förutom glädjen i att sjunga tillsammans, att få idéer och inspiration till mer sång i
den dagliga verksamheten.
Ingen tidigare körerfarenhet krävs.
Medverkande: Professionell körledare
Barn och äldre möts i musik
Inför julen kommer Ensemble Mare Balticum
med en värmande och fantasifull julkonsert och
musik från äldre tiders jultraditioner med toner
från renässansgitarr, viola da gamba, kontrabas,
basun, blockflöjter, vevlira trummor och massor av sång! Konserten griper sig an Advent, om
väntan och förväntan några veckor före jul. Allt
som ska ordnas. Köpas. Bakas. Pysslas. Städas.
Medverkande: (trio ur) Ensemble Mare Balticum
Upplägg:
FÖRBESÖK
1. Ensemble Mare Balticum besöker äldre på ett äldreboende för musikalisk dialog genom sina historiska
klanger och välkända sånger!
2. Tre musiker x 2 ur ensemblen besöker varsin
förskolegrupp (25 barn, 3–5 år) med programmet I
väntan på Jul.
GEMENSAM KONSERT
3. De båda förskolegrupperna kommer till äldreboendet och får uppleva ett julprogram tillsammans med
de äldre med några för barnen igenkännande inslag
från förbesöket ”I väntan på jul” med aktiviteter och
rörelser som alla kan delta i, gammal som ung: rulla
snöbollar, baka kakor och allsång.
Målgrupp: förskolebarn 3-5 år och äldre och personal
Speltid: 40 minuter • Period: höst 15 /vår16
Lokal: Samlingssal • Pris: 7.000 kr exkl. moms
SMITTANDE SÅNG OCH SITTANDE
DANS – MED HEMLIG GÄST
Folkliga visor med fiol, durspel och såg
Denna serie börjar med ett introduktionsmöte
med Gitte Pålsson för att inspirera personalen att
vara med i musikerbesöken. Därefter följer tre
besök av riksspelman Laif Carr, som eftersträvar
en hemtrevlig, avspänd stämning där kommunikation med publiken är en viktig del. Musiken är
trallvänlig och inbjuder alla att sjunga med och
instrumenten varieras efter humör och behov:
fiol, durspel och såg. Vid det sista besöket har
han med sig en gäst!
Medverkande: Laif Carr, Gitte Pålsson (första besöket)
och hemlig gäst (sista besöket)
Målgrupp: personal och äldre
Speltid: ca 45 min • Period: höst 15 /vår16
Pris: 7.000 kr exkl. moms