Evenemang

veckonytt
Evenemang
från Ljungby kommun
Simhallens öppettider i maj
• Under maj månad är simhallen i Ljungby stängd söndagar.
• Måndag-fredag stänger hallen kl. 20.00.
• 23 maj stänger simhall och äventyrsbad för innesäsongen.
• 24-31 maj är sim- och badanläggningen stängd.
• 1 juni öppnar Kronoskogsbadet och äventyrsbadet
för sommarsäsongen.
Onsdag 20 maj
Kl. 14-16 Diakonal gemenskap
Sånger av Taube, Ferlin, Fröding m.m.
Plats: Ljungby församlingshem.
Kl. 18.15 Ungdomstrippeln
Serietävling för ungdomar i terränglöpning.
Plats: Samling vid Kronoskogsbadet,
Ljungby.
Aktuella upphandlingar
Just nu pågår upphandling av:
• Byte av kägelrensningsmaskiner
• Lokalvård 2015, Ljungbybostäder AB
• Om- och tillbyggnad av sporthall i Lidhult
• PC med tillhörande tjänster
• Renovering/upprustning av Lagavallen
•Hemtjänst
För mer information se www.ljungby.se/upphandling
Ljungby fortsätter
vara en Fairtrade City
Ljungby kommun har för andra gången blivit omdiplomerade till en Fairtrade City. Förra året ökade inköpen av
Fairtrademärkta varor i kommunen med drygt 70%, året
dessförinnan med drygt 320%.
Styrgruppen fortsätter att välkomna representanter ifrån
näringslivet att medverka i arbetet för en ökad etisk
konsumtion i kommunen.
Kontakt: Samordnare för styrgruppen Maria Johansson,
[email protected], tel. 0733-73 91 03
För mer information se: www.ljungby.se/fairtrade
Fågelguidning
Följ med ut i naturen tillsammans med Ljungby Fågelklubb
och upplev fågellivet runt om i kommunen.
Ta med kaffekorg och kikare. Förhoppningsvis kommer du att få se
och höra både vanliga och ovanliga fåglar
24 maj kl. 7.30 Vedåsa – Vandring i naturreservatet
Anmäl dig till Ljungby turistbyrå tel. 0372 – 78 92 20
eller [email protected] senast 21 maj.
Vid otjänlig väderlek kan fågelguidningarna ställas in.
Pris är 80 kr/person.
Barn med målsman gratis, klubbmedlemmar 50 kr.
Arrangör Ljungby Fågelklubb i samarbete med Ljungby turistbyrå.
VA-Renhållningsinformation
från tekniska förvaltningen
Kundtjänst stängt
VA-Renhållningens kundtjänst stänger
onsdag 20 maj kl.11.00 på grund av utbildning.
Vid brådskande renhållningsärenden gällande tömning av
trekammarbrunn/sluten tank eller utebliven tömning
av hushållssopor ber vi er kontakta kommunens renhållningsentreprenör Suez/Sita Sverige AB på telefon 0372-669 30.
Vatten- och avloppsinformation
från tekniska förvaltningen
Vandrande bananer
på besök
10 april fick Ljungby besök av två Fairtrade-bananer
som mottogs på torget med sång och musik av Fairtrade
Citys styrgrupp och många Ljungbybor. Bananerna blev
nationellt uppmärksammade när de vandrade 54 mil från
Eskilstuna till Malmö för att sprida information om produktmärkningen Fairtrade.
Styrgruppen för Ljungby Fairtrade City vill framföra ett
tack till de sponsorer som bistod med mat, boende eller
inträde:
Ljungby kommun, Toftaholm Herrgård, Lagan Pizzeria,
Sussies Café, Hotell Terrazza, Naturskyddsföreningen
Ljungby, Kommunal Fackförbund, Elinge Älgpark
Uttag av större mängder vatten till pool
eller damm. Är din pool större än 1000 liter?
Bor du i någon av orterna:
Agunnaryd, Angelstad, Bolmen, Bolmstad, Bolmsö Bollstad,
Bolmsö kyrkby, Dörarp, Hamneda, Lidhult, Mjälen, Ryssby, Skeen,
Södra Ljunga, Torpa eller Vittaryd och har kommunalt vatten?
Kontakta vattenverket på telefon 0372-78 93 83 så kan vi planera
din påfyllning av poolen/dammen utan att vattnet tar slut för dina
grannar!
Kl. 18.30 Missionsauktion
Lagadalsdraget spelar och underhåller.
Plats: Missionshuset, Håå.
Fredag 22 maj
Kl. 9 Drop in tennis
Övningar, spel, gemenskap, fika. 60 kr.
Plats: Lagavallens tennishall, Ljungby.
Lördag 23 maj
Kl. 6 Gökotta/hagens dag
Plats: Höö
Kl. 9-17 SM i skog
Titta på tävlingarna, femkamp,
lunch- och fikaservering.
Plats: Ryssbygymnasiet, Ryssby.
Kl. 9-18 Beach-dm
Tävlingar i beach-volley.
Plats: Kronovallen, Ljungby.
Kl. 10 Musikkafé
Mikael Sjöström spelar.
Plats: Grand, Ljungby.
Kl. 13-16 Växtförsäljning
Loppis och kaffeservering.
Plats: Ryssby hembygdspark.
Kl. 19.30 Sångkväll
Plats: Sommarhemmet Sundet, Dörarp.
Söndag 24 maj
Kl. 9-18 Beach-dm
Tävlingar i beach-volley.
Plats: Kronovallen, Ljungby.
Kl. 15-18 Prova på segling
Plats: Bolmstad hamn.
Kl. 16 Releasekonsert och
”minns du sången?”
Wenche och Ove Stålenbring och
Lars-Uno Åkessons nya CD samt
”Minns du sången” med Kjell Ström.
Plats: Tannåkers pingstkyrka.
Kungörelser
Socialnämnden har sammanträde onsdag 27 maj kl. 8
i sammanträdesrummet Bolmen i kommunhuset. Delar av
sammanträdet är öppet för allmänheten. Lokalen är tillgänglighetsanpassad.
Välkommen! Bo Ederström, ordförande
Dagordning för mötet finns tillgänglig på förvaltningens expedition
och kan även läsas på kommunens webbplats www.ljungby.se/Insyn
Sunnerbogymnasiets studentutspring, onsdag 10 juni
Utspringet sker från ”gamla entrén”
15.10 Blåsorkestern börjar spela
15.30 Utspring, klasserna springer ut i alfabetisk ordning
16.30 Avmarsch ner mot centrum
www.ljungby.se/Sunnerbogymnasiet/Aktiviteter-/
Ansvarig: Informationschef Carina Karlund. Ljungby kommun tel. 0372-78 90 00 [email protected]
”Mellan hägg
och syren”
Musikskolans elever ger konsert.
Bygdegården, Agunnaryd
20 maj kl. 19.00.
Med reservation för
eventuella fel och ändringar.
Aktuell evenemangskalender
finns på www.visitljungby.se
www.ljungby.se