läs mer

Bengt Knutsson, orientalist, docent i
semitiska språk vid Lunds universitet,
författare till boken "Jag minns mitt
Jerusalem" och med mångårig
erfarenhet från arabvärlden bl.a. som
diplomat, berättar minnen och dråpliga
historier om möten med människor från
olika kulturer, om arabers gästfrihet, om
Jerusalems långa historia, om livslång
vänskap till araber och judar och om
konsten att lära såväl arabiska som
hebreiska. Kom och lyssna på hans
spännande, humoristiska och kunniga föreläsning!