Samla pengar

SAMLA PENGAR
Kan spelas enskilt eller i par.
Ni behöver:
En spelplan per spelare/par
En sexsidig eller tiosidig tärning
Enkronor, tior och hundrakronorssedlar
Syfte:
Öva positionssystemet
Öva olika värde
Öva sannolikhet
Arbeta med pengar
Öva samarbete
Bilda ett så stort tal som möjligt genom att välja rätt tal på rätt plats.
1. Slå tärningen en gång var för att se vem som ska starta. Den spelare
med högst tal på tärningen börjar.
2. Varje spelare/par har en spelplan.
3. Turas om att slå med tärningen.
4. Välj om du vill använda tärningens tal i entals-, tiotals-, eller
hundratalsrutan.
5. Ta lika många enkronor, tior eller hundrakronorssedlar som tärningen
visar och lägg dem i rätt ruta.
Exempel: Du har slagit en sexa med den sexsidiga tärningen. Eftersom
sexan är det högsta talen du kan få väljer du att plocka sex
hundralappar och lägger dem på hundratalsplatsen. Slår du en trea får
du chansa. Tror du att du kommer att få högre eller lägre vid nästa
slag? Ska du välja att göra trean till ental eller tiotal? För att vinna
gäller det att lägga de högsta talen på den plats den ger mest värde.
6. Du får bara lägga pengar en gång i varje ruta.
7. Efter tre omgångar har alla spelare fyllt samtliga tre rutor. Varje lag
räknar ihop värdet på sina pengar som de lyckats samla. Det rikaste
laget vinner. Alternativt spelsätt:
Spela som ovan men ändra så att det fattigaste laget vinner.
Förenkla:
Använd bara enkronor och tior om ni vill spela med tvåsiffriga tal. Då slår
varje par bara två gånger var.
Utmana:
Pröva att spela med en tiosiffrig tärning.
Spela som ovan och räkna ut hur mycket mer vinnarlaget samlat. Spela fem
omgångar och där ni räknar ut skillnaden/differensen. Räkna sedan ihop
samtliga omgångars totala differens. Det lag med högst differens vinner.