manualerna - Region Kronoberg

2015-03-09
Servicecentrum
IT-avd
Gun Ulfves
Nyheter Tillväxtkurva
 Många fler kurvor
 Endast mindre justeringar i de vanliga kurvorna
 Nya mätvärden för sitthöjd, armspann, fotlängd och midjeomfång
 Nya beräknade värden
 Lättare navigering bland kurvorna
 Inställningar, specifika för respektive kurva
 Nytt zoomverktyg
Varje graf har anpassade inställningar och du kan se dina ändringar
direkt i grafen medan du väljer.
Ny Tillväxtkurva
Sida 1 av 9
REGION KRONOBERG
 Visa dagslinje
 Rita ut linje mellan mätvärden
 Visa inte patientens identitet
 Visa inte patientens data
 Korrigerad ålder
 Visa skelettålder
 Visa pubertetsutveckling
 Visa mållängd och föräldrars längder
 Visa tabelldata i fallande ordning
 Visa skuggreferens
 Åldersintervall (0-1 / 0-20 år)
 Referenstyp (SD/Percentile)
Inställningar
kort detaljbeskrivning (1 av 3)
 Visa dagslinje
Visar en vertikal linje vid den ålder patienten är idag. Bra för att t.ex. se att
man inte har några nya mätvärden för just idag.
 Rita ut linje mellan mätvärden
dvs möjlighet att välja bort linjen, t.ex. om det är långt mellan mätvärden.
 Visa inte patientens identitet
Möjlighet att avidentifiera en kurva om man behöver använda den som
illustration utanför journalen.
 Visa inte patientens data
Ger möjlighet att skriva ut en helt tom tillväxtkurva.
 Korrigerad ålder
Visa, eller dölj korrigerad ålder under de första åren. Korrigeringen kan nu
visas upp till 7 års ålder.
Sida 2 av 9
REGION KRONOBERG
Inställningar
kort detaljbeskrivning (2 av 3)
 Visa skelettålder
I den mån skelettåldersbestämningar gjorts, kan de nu visas, eller döljas
från kurvorna.
 Visa pubertetsutveckling
Döljer eller visar pubertetsmarkeringarna i kurvan 5-18 år.
 Visa mållängd och föräldrars längder
Döljer eller visar föräldrarnas längder och den så kallade target height,
d.v.s. förväntad mållängd i kurvan vid 18 års ålder.
 Visa tabelldata i fallande ordning
Istället för att värden visas från födelsen och framåt så visas de senaste
värdena överst i respektive tabell.
Inställningar
kort detaljbeskrivning (3 av 3)
 Visa skuggreferens
I syndromspecifika kurvor så kan normalkurvan, som normalt visas
skuggad) döljas.
 Åldersintervall (0-1/0-20 år)
På kurvorna i grupperna Mätvärden och Beräknade värden kan man välja
åldersskala 0-1 år, eller 0-20 år. Notera också, att när ”barnen” blir äldre
än 20 år anpassas automatiskt åldersskalan med 5 år i taget så att de
senaste mätvärden också visas.
 Referenstyp (SD/Percentil)
Vid behov kan man ändra så att normalkurvorna visar percentilnivåer
istället för standardavvikelser.
Sida 3 av 9
REGION KRONOBERG
Vissa inställningar påverkar varandra
Korrigerad ålder visas bara för åldersintervallet 0-1 år, om valet finns.
Skelettålder visas bara för åldersintervallet 0-20 år, om valet finns.
Sida 4 av 9
REGION KRONOBERG
Zoom med översikt
För att zooma in med musen klickar du och håller ned musknappen och drar åt
höger över önskat område.
För att backa till föregående zoom klickar + håller du musknappen och drar åt
vänster.
Det går även att högerklicka på grafen för att välja zoomalternativ.
I verktygsmenyn hittar du ett förstoringsglas som öppnar upp (eller
stänger) zoomnavigatören.
Genom att dubbelklicka innanför den blå ramen så återgår graföversikten till att
visa kurvan i full storlek.
Sida 5 av 9
REGION KRONOBERG
Om du håller in Alt-knappen så visas hjälplinjer för enklare navigering i grafen.
Om grafen är zoomad så visas även en ram med grafens enheter.
Var noga med att hålla muspekaren
över den kurva du vill kolla närmare på. Finns det mer än en kurva så kommer
navigerings- verktyget bara visa hjälp för den kurva som det aktiverats för.
Håller du inte muspekaren över en kurva så öppnas inte verktyget.
Sida 6 av 9
REGION KRONOBERG
I mappen Beräknade kan du hitta International Obesity Task Force’s (IOTF)
internationella BMI-kurva med övervikts-, respektive slankhetslinjer
(Medelvärdet är från den svenska normalkurvan)
Sida 7 av 9
REGION KRONOBERG
Om ett barn ligger långt utanför referensen för BMI kan du använda en av
kurvorna
i gruppen Utökade (med utökade SD markeringar). BMI-graferna där ändrar
automatiskt skala för att få med även extrema värden.
Sida 8 av 9
REGION KRONOBERG
Tillväxthastighet (cm/år) beräknas om det finns två längdmätningar med ca ett
års mellanrum. Från 10-12 åldern (flickor) ser man hastighetsökningen i
pubertetsåren, och att hastigheten därefter avtar.
Samband mellan Percentiler och standardavvikelser
När en variabel är normalfördelad (t.ex. längd, huvudomfång) så fördelas de
enskilda mätvärdena enligt denna modell. Ca 65 % av alla mätvärden ligger inom
-1 och +1 SD och ca 95 % inom -2 och +2 SD.
Sida 9 av 9