LÄGER, KURSER, AKTIVITETER MM SOMMAREN 2015 PÅ FÖGLÖ

LÄGER, KURSER, AKTIVITETER MM SOMMAREN 2015 PÅ FÖGLÖ
JULI
SEGLARLÄGER
Fritids- och kulturnämnden i Föglö i samarbete med MSF arrangerar för sjunde året seglarläger med optimistjollar
sommaren 2015.
Tidpunkt;
Vecka 27 (29 juni – 3 juli) måndag-fredag (prel.klockslag 12-16)
Plats;
Sinting simstrand.
Ålder;
Barn (flickor och pojkar) födda 1999-2006.
Ledare;
Från MSF (Mariehamns Seglarförening).
Deltagaravgifter;
Föglö-bosatta
30 euro
Övriga
80 euro
Matsäck (viktigt med mycket vätska) medtages.
Anmälan;
bindande anmälan senast måndag 22 juni kl. 15.00 till Jerker Johansson, tel. 0400-887075 (eller i
andra hand e-mail [email protected]). Jerker kan också vid behov ge vidare upplysningar.
Anmälningar enligt ”först till kvarn…”, max. 12 barn kan tas emot. Seglarlägret är öppet för alla, såväl fast bosatta
som sommarboare.
Arr. Fritids- och kulturnämnden i Föglö i samarbete med MSF
FOTBOLLSSKOLA för yngre juniorer
Idrottsföreningen FUIA r.f. i samarbete med fritidsnämnden i Föglö arrangerar fotbollsskola på Föglö för yngre juniorer
sommaren 2015 enligt följande;
Tidpunkt;
Vecka 28 (6 juli – 10 juli) kl. 13.00 – 15.00 måndag-fredag
Plats;
Idrottsplanen i Granboda.
Ålder;
Barn (flickor och pojkar) födda 2005-2008.
Ledare;
Jesper Gåvefeldt biträdd av Albert Ulenius.
Deltagaravgifter; Föglö-bosatta
10 euro
Övriga
20 euro
Liten matsäck samt förstås fotbollsskor och -utrustning medtages. Bollar tillhandahålles av FUIA.
Anmälan;
bindande anmälan senast tisdag 30 juni kl. 15.00 till FUIA:s ordförande Niklas Eriksson (tillika
sekreterare i fritidsnämnden), tel. 50093 alt. 04570583093 eller e-mail [email protected] eller
fritids- och kulturnämndens ordf. Kurt Fellman, tel. 51232 alt. 0400-229982.
Fotbollsskolan är öppen också för sommarboare.
Arr. FUIA i samarbete med fritids- och kulturnämnden i Föglö
FOTBOLLSSKOLA för äldre juniorer
Idrottsföreningen FUIA r.f. i samarbete med fritidsnämnden i Föglö arrangerar sin traditionella fotbollsskola på Föglö
för ungdomar sommaren 2015 enligt följande;
Tidpunkt;
Vecka 30 (20 juli – 24 juli) kl. 12.00 – 15.00 måndag-fredag
Plats;
Idrottsplanen i Granboda.
Ålder;
Barn (flickor och pojkar) födda 2001-2004.
Ledare;
Christian Söderlund biträdd av Wilma Eriksson.
Deltagaravgifter; Föglö-bosatta
15 euro
Övriga
25 euro
Liten matsäck samt förstås fotbollsskor och -utrustning medtages. Bollar tillhandahålles av FUIA.
Anmälan;
bindande anmälan senast fredag 10 juli kl. 15.00 till FUIA:s ordförande Niklas Eriksson (tillika
sekreterare i fritidsnämnden), tel. 04570583093 eller e-mail [email protected] eller fritids- och
kulturnämndens ordf. Kurt Fellman, tel. 51232 alt. 0400-229982.
Fotbollsskolan är öppen också för sommarboare.
Arr. FUIA i samarbete med fritids- och kulturnämnden i Föglö
Inbjudan till LAGTÄVLING I METE
Fritidsnämnden arrangerar en lagtävling i mete i Ekholmsfjärden i Sonboda. Ta kompisar eller familjen med och bilda
ett lag !
Tidpunkt;
Plats;
Ålder;
Ledare;
Avgift;
lördag 25 juli kl. 10.00 – 13.00.
Obs ! Samling kl. 9.30 vid Olins brygga för genomgång. Osäker på platsen, kontakta Håkan (ledaren).
Familjefiskedag, dvs alla åldrar välkomna.
Håkan Sundelin.
ingen deltagaravgift uppbärs.
Egen båt och fiskeutrustning medtages. Endast metspö (ett per deltagare) med en krok. Max 3 personer per båtlag.
Priser till vinnarna.
Fritidsnämnden bjuder på korvgrillning efteråt.
Anmälan;
förhandsanmälan senast onsdag 22 juli kl. 15.00 till Håkan Sundelin, tel. 044-3777600.
Arr. Fritids- och kulturnämnden i Föglö
AUGUSTI
TENNISKURS
Fritids- och kulturnämnden i Föglö anordnar ånyo tennisskola på Föglö vid tennisbanan vecka 33 (10-14 augusti).
Öppet för alla åldrar, flickor och pojkar, kvinnor och män. Det är ett utmärkt tillfälle för den som vill lära sig spela
tennis att lära sig grunderna under kunnig ledning. Också sådana som spelat tidigare är varmt välkomna.
Tidpunkt;
Lärare;
Ålder;
Antal lektioner;
Anmälningsavgift;
Anmälan;
Vecka 33;
10-14 augusti (må-ti och to-fr, 4 dagar)
Öppet.
Öppet för alla åldrar från 7 år (födda 2008) och uppåt. Tider överenskoms senare,
önskemål kan framföras vid anmälan.
7-12 år
4 lektioner á 1 timme
13 år och uppåt (inkl. vuxna) 4 lekt. á 1,5 timmar
juniorer under 16 år (grundskolelever); 10 € för fast bosatta Föglöbor, 20 € för övriga.
16 år och uppåt;
20 € för fast bosatta Föglöbor, 30 € för övriga.
senast fredag 31 juli kl. 15.00 till fritids- och kulturnämndens ordförande Kurt
Fellman, tel. 51232 alt. 0400-229982 eller sekr. Niklas Eriksson, e-mail
[email protected] alt. [email protected] .
OBS ! Racket och bollar finns att låna, men du får gärna ha med dig egen racket.
Tennisskolan är öppen också för sommarboare och turister.
Arr. Fritidsnämnden i Föglö
KANOTLÄGER
Fritids- och kulturnämnden i Föglö arrangerar ett 2-dagars kanotläger 15-16 augusti på Föglö enligt följande;
Tidpunkt;
Lördag 15 augusti
kl. 12-19 (kanot kl. 12-18, middag kl. 18-19)
Söndag 16 augusti
kl. 10-16
Startplats;
Vid CC Camping i Finholma.
Målgrupp;
alla åldrar födda 2005 (10 år) och tidigare, barn som vuxna, ingen kanotvana behövs utan nybörjare är
lika välkomna.
Deltagaravgifter;
Föglö-skrivna
Utomstående
Vuxna
35 euro
40 euro
Barn födda 1999-2005
20 euro
25 euro
”Familjepris” 2 vuxna+2 barn
90 euro
105 euro
I priset ingår; kanothyra båda dagar, 1-2 ledare beroende på antalet deltagare, grillafton/middag lördagkvällen kl. 1819. Övriga matsäckar medtages.
Anmälan;
bindande anmälan senast onsdag 5 augusti kl. 15.00 till fritids- och kulturnämndens ordf. Kurt
Fellman, tel. 51232 alt. 0400-229982, som också vid behov ger vidare upplysningar. Anmälan kan
också göras per e-mail [email protected],
Arr. Fritids- och kulturnämnden i Föglö