GARANT Senior.

GARANT Senior
GARANT Senior.
När din GARANT GrundPlus upphör vid 65 års ålder* kommer du, oavsett ditt hälsotillstånd,
automatiskt att erbjudas GARANT Senior, ett viktigt försäkringsskydd som du kan behålla livet ut.
Enda kravet är att du omfattats av GARANT GrundPlus under minst 2 år
Försäkringen består av en fast del som är livsvarig och en rörlig del som reduceras med stigande ålder och upphör
helt vid utgången av den försäkringsperiod då den försäkrade fyller 76 år. Den livsvariga fasta delen ger vid dödsfall
0,5 prisbasbelopp. Försäkringsbeloppet är avsett för begravningskostnader och betalas ut till den avlidnes dödsbo.
Den rörliga delen är på 2,5 prisbasbelopp. Detta belopp reduceras med 0,2 prisbasbelopp per år från och med 66 års
ålder fram till och med 75 års ålder.
Olycksfallsförsäkringen ersätter kostnader i samband med ett olycksfall samt invaliditetsersättning
om skadan leder till invaliditet. Om du måste vårdas på sjukhus längre tid än 7 dagar får du även
en dagsersättning. Invaliditetsersättningen svarar
mot graden av invaliditet och ålder vid olycksfallet. Högsta ersättningen är 5 pbb upp till 73 års
ålder. Därefter är högsta ersättningen 3 pbb.
Exempel på kostnader som ersätts utan
självrisk i Olycksfallsförsäkringen:
Läkarvård, vård på sjukhus och behandling och
hjälpmedel som förskrivs av läkare.
Resekostnader i samband med vård och behandling.
Tandskador
Skadade kläder, glasögon, hörapparater etc.
Oundvikliga merkostnader under tiden när skadan
behandlas eller läks.
Under två år täcker Sjukvårdsförsäkringen
kostnader för:
Sjukvårdsförsäkringen ersätter dina vårdkostnader
om du skulle bli sjuk. Den ger dig tillgång till privata
vårdgivare för operation eller behanling vid en tidpunkt som passar dig. Du slipper den långa väntan
som ofta är fallet i den offentliga vården. En sjukvårdsrådgivning som du når på ett 020-nummer hjälper
dig att planera och boka nödvändiga vårdinsatser.
Läkarbesök, operationer och andra behandlingar som är
ordinerade av läkare samt rehabilitering och hjälpmedel
samt sjukhusvård.
Vårdresor
Receptbelagda läkemedel
Sjukvårdsförsäkringen gäller utan beloppsgräns.
Självrisken är 500 kronor per skada.
Kort om GARANT Senior:
Premie - 665 kronor per månad
Premien är endast 665 kronor per månad.
Önskar du endast behålla liv- och olycksfallsförsäkringarna eller sjukvårdsförsäkringen
är månadspremierna 195 kronor respektive
502 kronor. Försäkringsskyddet gäller när
premien är betald.
Premien är 665 kronor per månad.
Önskar du endast behålla Liv-/Olycksfallsförsäkringarna
eller Sjukvårdsförsäkringen är månadspremierna 195 kr
respektive 502 kr.
Medförsäkrad make/maka eller sambo kan även
de teckna GARANT Senior.
Försäkringsskyddet gäller när premien är betald.
Du har rätt att teckna GARANT Senior under tre månader
från det att din GARANT GrundPlus upphör*. Därefter kan
försäkringen inte längre tecknas.
Har du frågor eller vill teckna GARANT Senior,
kontakta Företagarna Försäkringar på 08­-406 17 77 eller e­-post [email protected]
På www.forsakringar.foretagarna.se kan du hitta mer information samt fullständiga villkor för försäkringen.
* Gäller även för GARANT Grundförsäkring
Företagarna Försäkringar www.forsakring.foretagarna.se, Postadress Box 9600,
117 91 Stockholm Tel. 08-406 17 77 Fax 08-663 57 05 E-post [email protected]
GARANT Senior erbjuds i sammarbete med: