Kulturskolan 2015-2016

Mer information
Kulturskolan för alla barn och unga!
Kulturskolan KPE erbjuder kvalitativ undervisning i kultur till alla barn och unga folkbokförda i
Simrishamns kommun. Med subventionerade avgifter, syskonrabatt och viss undervisning under
skoltid är kultur en möjlighet för så många barn och unga som möjligt.
Kulturskolans
kurser
läsårsstart 2015/2016 startar instrumentalundervisningen successivt från och med skolstarts-
veckan. Undervisningen ute på elevernas skolor startar i början av september. Elever kontaktas av
respektive lärare.
prova! Det första tillfället är alltid kostnadsfritt inom gruppundervisningen (undantaget våra
workshops). De två första lektionerna inom instrumentalundervisningen är alltid kostnadsfria.
Fakturering sker under första delen av terminen.
2015/2016 är avgiften 400 kr per termin för första barnet, halv avgift för andra
barnet och kostnadsfritt från och med tredje barnet (indexregleras). Köravgiften är 159 kr och har
inte syskonrabatt. Instrumenthyra 382 kr/termin. Avgifterna är subventionerade.
terminsavgift
anmälan Anmälningsblanketten finns på simrishamn.se/kulturskolan och på Kulturskolan.
Intagning av nya elever görs i turordning efter ködatum. Anmälan till kurs kan göras det år eleven
uppnått lägsta ålder för kursen.
Anmälan till dans, kör, barnmusik, konst och teater
Intag vid terminsstart. Eleven har sin plats kvar hela läsåret, nyanmälan inför nytt läsår.
Anmälan till instrumentundervisning och solosång
Löpande intagning och kötid som varierar beroende på instrument (kö till framför allt piano och
gitarr). Den största intagningen görs inför höstterminen. Ingen nyanmälan behövs mellan läsåren
men elever som inte vill fortsätta ytterligare ett år måste avanmäla innan terminstart.
avanmälan Meddela lärare samt skriftligt/e-post till [email protected]
förmiddagar.
Enhetschef: Sylvia Carlsdotter, [email protected]
e-post: [email protected], www.simrishamn.se/kulturskolan
anmälan Postadress: Simrishamns kommun, Kulturpedagogiska enheten, 272 80 Simrishamn.
Vi tar emot scannade anmälningar till: [email protected]
Barn- och utbildningsförvaltningen
272 80 Simrishamn
www.simrishamn.se
ADRESS:
Version 6 2015-08-26
kontakt Samordnare: Monica Fridh, [email protected], tel 0414-81 96 03, säkrast
Kulturskolan KPE 2015/2016
Barn- och utbildningsförvaltningen informerar
Välkommen till kulturskolan i
Simrishamn 2015!
DANS
Nu finns vi i våra nya fina lokaler i Godsmagasinet vid stationen,
Kulturhuset Valfisken, Österlens museum och Tjörnedalagården.
Barndans
INSTRUMENT OCH SOLOSÅNG
Undervisning enskilt och i grupp. De yngre eleverna kan ibland
ha undervisning på sin skola, i övrigt på Godsmagasinet eller
Valfisken.
Bastuba, kontrabas och slagverk: från 10 år
Piano* och cello, från 6 år
Trumpet, trombon och klarinett från 7 år
Elgitarr*, gitarr* och saxofon från 8 år
Elbas och tvärflöjt, från 9 år
Suzukifiol*, från 4 år
Solosång, från 13 år
* lång kö
KONST
Konstkurs för tonåringar
Varje kurstillfälle fokuserar på ett tema eller konstfält och går
igenom klassiska tekniker i måleri, teckning och skulptur.
ålder: Från 14 år.
lokal: Kulturhuset Valfisken. start: 29 september kl. 16–18.
ledare: Mariel Rosendahl. (Obs! Minst 6 deltagare)
Konstverk på Tjörnedalagården
Höstens konstverkstad ligger samlad med tre lördagar i september samt en fredag–lördag då vi skapar på Äppelmarknaden i
Kivik.
ålder: 9-13 år.
lokal: Tjörnedalagården, Baskemölla. start: 5 september. kl.
13–15. ledare: Mariel Rosendahl.
Fotokurs
Vi lär oss mer om hur kameran fungrar, uttryck i bild, komposition, porträtt och en mycket mer.
ålder: 12–15 år.
lokal: Kulturskolan, Godsmagasinet. start: 16 september kl
16.30–18. ledare: Henrik Lundström.
Glädjen att röra sig till musik och upptäcka en egna
kroppens möjligheter.
ålder och tid:
2–3 år (kl. 15.30–16 med föräldrar)
och 4–5 år (kl. 16–16,40 utan föräldrar)
lokal: Kulturhuset Valfisken. start: 10 september.
ledare: Hanna Thorstensson.
Dansmix – jazz, balett, street och Bollywood
ålder och tid: 6–8 år (kl. 16.40–17.25), 9–10 år (kl.
17.35–18.30), 11–14 år (kl. 18.30–19.30).
lokal: Kulturhuset Valfisken. start: 10 september.
ledare: Hanna Thorstensson.
Orientalisk dansmix
ålder: från 15 år.
start: 10 september. lokal: Galleriet, Kulturhuset Valfisken. ledare: Hanna Thorstensen
Kursavgift: 400 kronor per termin upp till 19 år, syskonrabatt utgår för barn som är folkbokförda i Simrishamns
kommun.
Övrigt: Kursen är ett samarbete med Hanan Dance. Du som
är mellan 15 och 19 år anmäler dig till Kulturskolan. Är du
över 19 år anmäler du dig direkt till Hanan Dance och avgift
debiteras av vår samarbetspartner.
SLÖJDKLUBB
Handen och hjärnan skapar i samarbete. Vi provar många
olika tekniker och material. Vi slöjdar 5 lördagar i oktober.
ålder: 9–13 år.
lokal: Österlens Museum. start: 5 oktober kl. 11–13.
ledare: Veronica Jeppsson.
KÖRSÅNG
Rösten är ett fantastiskt instrument och att sjunga tillsammans är både avkopplande, energigivande och roligt.
Stjärnkören 6-8 år (kl. 18–18.40)
Singo 9-12 år (kl. 17–17.40).
lokal: Kulturhuset Valfisken. start tisdag 15 september.
ledare: Heidi Karlsson.