Utbildningsplan 2015 04 17

UTBILDNINGSPLAN
UNGDOM
- MER ÄN EN KLUBB
värdegrunder
Vi ska skapa förutsättningar för utveckling
och glädje hos våra medlemmar
Vi tar avstånd från all form av rasism,
mobbning, våld och droger
- MER ÄN EN KLUBB
Acceptans, respekt och empati är
nyckelord i hur vi skall bemöta varandra
Vi arbetar aktivt för ökad integration
och jämlikhet
vision mission
Att vara en väl fungerande och
välmående förening i tiden
Att vara en förening med ”vi-känsla”
och samverka över åldersgränserna
Att med respekt för individen ge alla
medlemmar en positiv idrottsupplevelse
Att ha minst 70% egna produkter i våra
seniorlag 2018
2
RSIF tränarstegen
I tränarstegen ansvarar Skånes FF för Avsparkskursen,
BAS 1-nivå och BAS 2-nivå. Den som ej genomgått
någon utbildning börjar med Avsparkskursen.
Övergripande mål
Vi vill skapa ett bestående fotbollsintresse hos
spelarna i vår verksamhet samt försöka skapa en
livslång relation till klubben.
Vi vill ge förutsättningar för att varje individ skall
kunna nå sin fulla potential inom fotbollen.
BAS 1 består av fyra endagarskurser. Dessa är
Ledarskap, Spelförståelse, Teknik och Träningslära/
Målvaktsspel.
BAS 2 har samma teman men då är det en fortsättning på bas 1. På respektive nivå måste man starta
med Ledarskapskursen – därefter får man gå kurserna
i valfri ordning.
Vi skall ha 2 st eller fler uttagna till förbundets läger
i Landskrona för 14-åringar.
Vår seniorverksamhet ska bestå av 60-70% egna
spelare från vår ungdomsverksamhet.
Vi skall ge alla en social träning om hur man skall
fungera i grupp och sporrar varandra till framsteg.
Vi skall vara självförsörjande på ungdomsdomare.
RSIF organisation
STYRELSE
KLUBBCHEF
KANSLI
STYRGRUPP UNGDOM
FOTBOLLSREKTOR 5-9 ÅR
MÅLVAKTSREKTOR
FOTBOLLSREKTOR 10-16 ÅR
TRÄNARE
ASS. TRÄNARE
LAGLEDARE
Föräldragrupp kopplad till respektive U-lag är en bra
och viktig resurs.
Utbildning för
ledare / funktionärer
Ramlösa Södra IF erbjuder möjligheter att utbilda
personer till tränare och andra ledarfunktioner.
Ramlösa Södra IF följer Svenska Fotbollsförbundets
utbildningsplan för tränare.
3
vår träningsmetod
Barn och ungdomar ska utbildas med metoder anpassade till deras mognad.
4
Rätt träning i rätt ålder är en förutsättning för att nå en bra utveckling.
Ungdomsträningen delar vi in i fyra utvecklingsfaser:
• NYBÖRJARFASEN
• INLÄRNINGSFASEN
• UTVECKLINGSFASEN
• PRESTATIONSFASEN
Dessa baseras på barnens utveckling och förutsättningar att lära in saker i olika åldrar. Var
sak har sin tid och kan inte påskyndas.
Det kan skilja många år i utveckling inom en åldersgrupp, vilket gör att det krävs förståelse
och fingertoppskänsla vid val av övningar.
utveckling
NYBÖRJARFASEN 5-6 ÅR
I nybörjarfasen ska träningen inriktas på att utveckla
förmågan att kombinera olika motoriska grundfärdigheter, som att springa, hoppa, kasta och balansövningar.
Mycket lek med bollen.
I denna fas erbjuder vi 1 träning á 60 minuter per
vecka. Träningarna har uppehåll några perioder under
året såsom vid övergång mellan utomhus/inomhusträning samt under semesterperiod.
INLÄRNINGSFASEN 7-12 ÅR
Detta är den gyllene åldern för teknikträning.
Inriktningen på träningen ska vara lekfull med teknik.
Fotbollsträningen ska kompletteras med allsidig motorisk
träning. Barn i denna ålder är mycket mottagliga och
intresserade av att lära sig nya saker.
I denna fas erbjuder vi två-tre träningar i veckan.
Träningarnas längd är från 60-90 minuter. Träningarna
blir fler och längre efter stigande ålder.
UTVECKLINGSFASEN 13-16 ÅR
I denna fas sker en stor mental och fysisk mognad.
Huvudtemat för träningen ska vara att förbättra tidigare
inlärda tekniska färdigheter.
Bygga fysisk kondition och utveckla spelförståelse och
taktiskt tänkande för 11-manna fotboll.
I denna fas erbjuder vi 3-4 träningar per vecka à 75-90
minuter.
PRESTATIONSFASEN 17-19 ÅR
Denna fas handlar om att förbereda individen för att
inträda i den ”tuffare” seniormiljön.
Bygga upp fysisk styrka, kondition och tempo.
I denna fas erbjuder vi 3-4 träningar per vecka á 75-90
minuter.
Träningarnas planering i de olika faserna skall följa ett schema som innebär att tränarna utgår från olika temaperioder
under respektive år där spelarna tränar på olika moment. Detta är en kvalitetssäkring av vår verksamhet. Det betyder
att oavsett vem som varit tränare för laget skall spelarna ha övat samma moment.
I såväl träning som i match skall våra tränare och lag samverka för att stimulera
och utveckla varje spelare maximalt. Därigenom utvecklar vi även vår förening.
Vi skall ge spelarna förutsättningar både för gemenskap, utmaning och utveckling till både bra människor och till
duktiga fotbollsspelare. Som förening skall vi ge våra spelare bra förutsättningar men hur långt varje individ når är
upp till hans/hennes egna inre motivation och drivkraft.
5
Man ska hinna se
och höra samt ge
beröm till alla barn
under en träning
I gruppen 5-6 år är 6 barn per ledare rimligt.
I gruppen 7-10 år är 8 barn per ledare rimligt.
I gruppen 11-14 år är 10 barn per ledare rimligt.
Därefter är spelarna så pass stora så att de skall kunna fungera enligt frihet under ansvar och gruppen kan styras av
en ledare. Men det kan fortfarande vara positivt att vara flera ledare för att ha individuellt utformade övningar, för
vissa spelmoment samt för att träna målvakterna.
MOGNADSindelad verksamhet
Från 9-10 års ålder praktiserar våra tränare en mognadsanpassad verksamhet på träningar och matcher.
De grundläggande motiven till att göra en mognadsindelning är följande:
Vi vill stimulera individen på den fotbollsutvecklingsnivå
de är på för stunden.
Spelaren skall tycka det är roligt att spela fotboll.
Hamnar spelaren på fel nivå så kan fotbollsintresset
minska och viljan att tävla avtar.
Fotbollskunskapen varierar mellan individerna. Dvs. hur
duktig man är på att utföra momenten.
Det är viktigt att inspireras till förbättring av sin
omgivning!
Alla måste få ta ansvar för sin position i laget för att
växa i och våga utföra momenten. Dvs. spela efter sin
mognad och förmåga.
6
I arbetet med att utveckla spelarna i fotbollens hemligheter så skall våra tränare ta sociala och psykologiska
hänsyn samt arbeta med en ”fingertoppskänsla” för att
kunna uppmuntra och stödja varje spelares motivation
och utveckling.
Det skall vara naturligt för spelare i RSIF att växla
mellan egen åldersgrupp och en äldre grupp för att
stimulera utveckling. Men viktigt att kvaliteten i åldersgruppen i viss utsträckning bibehålles. För att stimulera
kan det för vissa grupper vara rätt att delta i seriespel
mot ett år äldre spelare. Tränaren avgör detta.
Träningarnas upplägg skall alltid innehålla uppvärmningsövningar som är gemensamma för hela laget i
åldrar 5-11 år (dvs. oavsett mognad).
I vissa isolerade övningar/moment samt spelövningar
deltar alla spelarna oavsett mognad men i andra delas
spelarna in i sina mognadsgrupper. Det är alltid lagets
tränare som ansvarar för hur träningarna planeras.
Spelarens individuella mognadsnivå är alltid ”levande”,
dvs. tränaren följer ständigt varje spelares mognad och
låter spelaren träna och spela på sin aktuell nivå för
stunden. Det är alltid lagets tränare som avgör varje
spelares mognadsnivå.
En väldigt viktig grundvärdering är att när RSIF gör en
mognadsindelning så gör vi inte detta för att skilja ut
personers viktighetsgrad! Det handlar inte om utslagning
utan egentligen är det tvärt om. Alla individer är lika
viktiga för oss. Alla är värda samma uppmärksamhet.
RSIF vill bidra positivt till att skapa ett livslångt intresse
för fotbollen och engagemang för klubben.
RSIF samverkansmodell över åldrar:
• Samverkan
5-7 år
• Samverkan
8-9 år
• Samverkan 10-11 år
• Samverkan 12-13 år
• Samverkan 14-15 år
- MER ÄN EN KLUBB
matcher / Cuper
ÅLDER 5-6 ÅR
I åldersgrupperna 5-6 år arrangerar vi egna ”sammandrag” samt medverkar i andra lämpliga.
När vi spelar matcher i denna ålder namnges våra lag i
färger (lag röd, lag blå, lag vit).
ÅLDER 7-8 ÅR
I åldersgrupperna 7-8 år spelar man 5-mannafotboll i
HFA:s organiserade ”sammandrag” samt närliggande
cuper.
Målsättningen är att kunna ställa upp med minst två lag
per åldersgrupp. När vi spelar matcher i denna ålder
namnges våra lag i färger (lag röd, lag blå, lag vit).
ÅLDER 9 ÅR
I åldersgruppen för 9-åringar spelar man 7-mannafotboll
i serie arrangerad av Skånes Fotbollsförbund.
I denna ålder räknar man inte resultat.
Ramlösa Södras målsättning är att kunna ställa upp
med minst två lag.
När vi spelar matcher i denna ålder namnges våra lag i
färger (lag röd, lag blå, lag vit). Från 9 års ålder skall
alla spelare få spela seriematcher under säsongen.
Undantag från denna regel är för spelare som precis har
börjat spela fotboll. Då kan det för spelarens bästa
krävas en period av träning innan han/hon är mogen för
matchspel.
Nivåindelade lag kan delta i seriespelet för att främja
allas utveckling. En rotation skall ske av spelare som är i
mellanzonen av utveckling för att främja allas motivation
och utveckling.
ÅLDER 10-12 ÅR
I åldersgrupperna mellan 10-12 år spelar man i
7-mannaserie arrangerad av Skånes Fotbollsförbund.
I dessa åldrar räknar man resultat.
Vår målsättning är att ställa upp med ett lag för de
ungdomar som är mogna för A-serien och ett lag i
B eller C –serien. När vi spelar matcher i denna ålder
namnges/kallas våra lag för Utvecklingsgrupp 1, 2 osv.
Nivåindelade lag i seriespelet för att främja allas utveckling. En rotation skall ske av spelare som är i
mellanzonen av utveckling för att främja allas motivation
och utveckling.
I denna ålder matchas gruppens mest utvecklade
spelare tillsammans för att uppnå resultat i några uttalade cuper. Dessa är i nuläget: Nyårssaluten (inomhus), Halör Cup (utomhus), Minicupen (utomhus). Fler
cuper kommer att tillkomma men i första hand för äldre
spelare, 12 år och äldre.
ÅLDER 13-16 ÅR
From 13 år spelar man 11-mannafotboll i serie arrangerad av Skånes Fotbollsförbund. Målsättningen är att
RSIF skall delta i Skåneserien från 14 års ålder. Vi har
också som mål att årligen få flera spelare med i Skånes
FFs Zonläger.
Vår ambition är att skapa ett spetslag och ett breddlag
om spelartruppen är stor nog. Annars kommer vi sträva
efter alternativa lösningar för att alla skall få spela
match kontinuerligt. Att spets- och breddlag även i
denna ålder benämns som Utvecklingsgrupp 1, 2 osv.
Det bästa laget för dagen kommer att tas ut till match,
dvs. resultaten börjar bli viktiga.
Det skall vara god kommunikation mellan spets- och
breddlagen så att spelare kan flyttas däremellan för att
stimulera utveckling för de som ligger i gränslandet
kompetensmässigt.
7
8
cuper och läger
NYBÖRJARFASEN
ÅLDER 5-6 ÅR
Internmatcher, sammandragningar och cuper. För de
äldre i fasen kan tänkas att ett enkelt läger arrangeras i
t ex klubblokalen.
INLÄRNINGSFASEN
ÅLDER 7-12 ÅR
Läger och cuper ska förläggas inom 10-15 mil från
Helsingborg. Spelarna bör vänjas vid att bo under
enklare former som t ex skolsal. Träningsgrupperna
jobbar ihop pengar för att kunna finansiera aktiviteten.
UTVECKLINGSFASEN ÅLDER 13-16 ÅR
Läger/cup inom Sverige samt de nordiska länderna. Det
kan vara viktigt att söka bra och intressant motstånd.
För det äldsta i fasen kan cup/resa till ett europeiskt
land vara en möjlighet. Träningsgrupperna jobbar ihop
pengar för att kunna finansiera aktiviteten.
Ekonomiskt stöd till cuper
Varje lag har 4.000 kr att disponera och avgör själv vilka Cuper
man vill medverka i.
RSIF vill att alla lag ska medverka i Halör Cup för P-10. Detta är
en cup där vi mäter hur långt vi har kommit i vår utvecklingskurva.
Denna cupanmälan står klubben för.
RSIF vill att alla lag ska medverkat i Mini Cupen för P-11. Detta är
en cup där vi mäter hur långt vi har kommit i vår utvecklingskurva.
Denna cupanmälan står klubben för samt ett ekonomiskt stöd på
5.000 kr.
RSIF vill att alla P-13 lag medverkar i en utvald cup för mätning var
vi står i 11-manna fotboll mot övriga lag i Sverige.
Klubben betalar för 2 ledare per lag vid samtliga övernattningscuper oavsett åldersgrupp.
Det går bra att diskutera om ekonomiskt stöd - med klubben till
Cuper utomlands eller till Cuper där vi kan mäta oss mot de bästa.
Vi uppmuntrar u-lag att åka till samma cup för att stimulera vikänsla i föreningen och skapa samvaro mellan olika åldrar/lag i
föreningen. Det gäller för alla olika cuper men i synnerhet för cuper
längre bort och med övernattning.
rekrytering
Barnen / Ungdomarna
är vår framtid
En skön förening som vill något
Välkommen till:
• Fotbollskul på lördagar för
Pojkar och Flickor mellan 5-7
• Träning och matchspel för
Pojkar 8-13 år
• Träning och matchspel för
Flickor 11-12 år
år
www.ramlosasodra.se
Vill ni veta mer gå in på vår hemsida
på kansliet. Tel. 042-14 61 45
eller ring vår kontaktperson
För att nå ett bra resultat på lång sikt krävs en
genomtänkt rekryteringsplan av spelare.
Ramlösa Södra IF erbjuder knattefotboll för följande
åldersgrupper:
Information och kommunikation i området och mot
förskolor och skolor är viktiga pusselbitar i vårt rekryteringsarbete liksom föreningens hemsida. Den förmodligen bästa marknadsföringen är att föreningen
har en god organisation, tydlig utbildningsplan och
bra tränare/ledare.
Knattefotboll på Ättekulla IP på lördagar för flickor
och pojkar i ålder 5-7 år.
Nya spelare till våra ungdomslag
Fotbollscamper och fotbollsskola
Samverkan mellan de olika åldersgruppernas tränare,
delvis genom stationsträning.
När nya spelare vill ansluta skall vi alltid
erbjuda provträning.
Vi ska vara tydliga med att vi arbetar med
mognadsanpassad träning från ca 9 år.
Undvika att neka spelare komma till
föreningen men påtala att nya spelare
som ligger efter med sin fotbollsutveckling
kan få vänta med att spela matcher tills
tränaren bedömer att fotbollskunskapen
är tillräcklig.
Vår målsättning är att huvuddelen av våra
seniorspelare skall vara fostrade i Ramlösa
Södra IF.
En bra ungdomsverksamhet skapar även
efterhand intresse från spelare utanför vårt
självklara upptagningsområde.
9
RSIF erbjuder under året flera olika fotbollscamper för
spelare i åldrarna 9-13 år. Camperna är öppna även för
spelare från andra klubbar.
För de yngsta åldersgrupperna från 5 år erbjuder vi bl.a.
en fotbollsdag under året på Ättekulla IP.
10
föräldrar
Barnens förhållande till idrott beror mycket på
föräldrarnas inflytande och påverkan.
Därför krävs det ett samarbete mellan ledare och
föräldrar för att nå ett bra resultat. Föräldrar skall
informeras om Ramlösa Södra IF:s utbildningsplan
och vara insatta i hur föreningen är organiserad.
Idag ser många föräldrar kortsiktigt och resultatinriktat på idrott. Det är därför nödvändigt att
föräldrar informeras om föreningens långsiktiga
målsättning.
Föräldrar ska också involveras i verksamheten
och betraktas som en resurs i föreningens drift.
Det finns många uppgifter som föräldrar kan
hjälpa till med. Föräldrar ska också få information
om hur de bäst stöttar sina barn inom fotbollen.
Att knyta en föräldragrupp till varje lag är viktigt.
Föräldragruppens syfte är att hjälpa till med att
lösa de praktiska problemen som uppstår kring
ett lag t ex transporter, lagträffar, arrangemang,
resor, ekonomiska aktiviteter, mm.
Föräldragruppen bör och skall inte blanda sig i
de lagansvarigas arbete med lagen vid träning
och match.
Som förälder är det viktigt att utifrån sidlinjen
enbart komma med uppmuntrande ord till spelarna.
När det gäller instruktioner så är det lagets
tränare som ansvarar över detta. Annars kan det
lätt bli en jobbig situation för spelaren som har
instruktioner med sig från tränaren men får under
matchen även sådana och kanske t o m motsatta
från föräldrar på sidlinjen.
Det är tränaren som tar ut laget inför matcher
och det är tränaren som planerar träningarna
(föräldrar får gärna ställa frågor i lugn och ro
efter träning/match och enskilt). Vid frågor som
inte kan tas direkt med ansvarig tränare eller
vid kommunikationssvårigheter kan du som
förälder i första hand vända dig till föreningens
Fotbollsrektor för åldersgruppen och i andra
hand klubbchefen.
Föräldrar skall uppmanas att följa föreningens
värdegrund.
Föräldragruppen skall verka till att det skapas en
positiv anda i ungdomsavdelningens samt till
domare och andra föreningar. Inte minst är det
viktigt att RSIF:s föräldrar hjälper till att visa en
bra och uppmuntrande attityd mot både våra egna
ungdomsdomare men även mot övriga domarkåren.
Domaren har en svår roll och behöver allas stöd i
sitt uppdrag på fotbollsplanen.
Föräldragruppen är en källa till ledarutveckling
och ledarrekrytering.
MEDLEMSUPPDRAG I RSIF FÖR ATT
KUNNA GE TILLBAKA MED KVALITÉ
Att driva en idrottsförening idag är en kostsam historia och
därför behöver föreningar någon form av hjälp av föräldrar.
Det finns olika vägar att välja för att få in den där extra
pengen som är så välbehövlig.
RSIF har bestämt det sist nämnda att sälja det lättsålda
Idrottshäftet som ger tillbaka till köparen. Varje spelare ska sälja tre idrottshäfte på våren och tre på
hösten. Detta ska täcka - materialkostnader, ledarutbildningar, cupkassa per lag mm. Idrottshäftet börjar
man sälja från det året man fyller 7.
Mvh ungdomsstyrelsen
utmärkelser & priser
I samband med ungdomsavdelningens avslutning
i oktober delar vi ut priser enligt följande:
I åldern 5-8 år erhåller man en medalj.
I åldern 9-12 år erhåller man en plakett.
Från 13 år och uppåt delas det ut ett hederspris per lag
till den kille eller tjej som tränarna tycker utmärkt sig i
sann Ramlösa-anda enligt föreningens värdegrunder. Ramlösa Södra IF:s värdegrunder finns på sidan 2.
Utbildningsplan för domare
Domaren har en mycket viktigt roll
på fotbollsplanen och utan hans/
hennes närvaro kan vi inte genomföra våra matcher.
tränare regelbundet informeras om
vikten att ha en bra attityd mot
domaren och ha tolerans för
eventuella felbeslut.
Domarens uppdrag är svårt och vi
måste samtliga inse och förstå att
domare fattar felbeslut av olika
anledningar.
Alla ledare, spelare och föräldrar
i Ramlösa Södra IF skall ha en
positiv attityd mot domarna i
lagens matcher. Domarna behöver
detta och fotbollen behöver
domarna!
Positiv attityd gäller även i relationen spelare – domare.
Om något behöver diskuteras med
domaren så är det lagets tränare
som gör det och ingen annan.
Varje ungdomslag skall av sina
Föreningen skall uppmuntra och
utbilda ungdomsspelare från
13-/14-års åldern att prova rollen
som domare.
Det är av stor vikt att vi själv
utbildar och skapar en bas av egna
ungdomsdomare för att kunna
genomföra alla våra
ungdoms-matcher.
Domarkarriären kan vara en väg
som en del ungdomar väljer istället
för att helt lämna fotbollen.
Årligen skall utbildning erbjudas
våra domare för att fånga nya regler
och för att inspireras inför den
väntande säsongen.
I äldre ungdomsmatcher tillsätter
Skånes FF domare.
Föreningen har som ambition att
efter avslutad säsong tacka årets
ungdomsdomare med någon form
av sammankomst och/eller gåva
som tack för årets insats.
Kanske framöver instifta ett
domarpris att utdela på årsmötet?
11
- MER ÄN EN KLUBB
Hedens IP
Planteringsvägen 141 C • 252 32 Helsingborg
Telefon: 042-14 61 45 • Mail: [email protected]
Ättekulla IP
Ättekullagatan 28 • 253 61 Helsingborg
www.ramlosasodra.se
Rev. 2015 04 17