Njurlängd relaterad till ålder

Normalvärden för njurlängd
i DMSA-bilder
Ammar Daoud
Skåne Universitetssjukhus Malmö
Syfte
 Utveckla en ”ny” metod för automatisk
kvantitativ analys av DMSA bilder
 Etablera referensvärden för njurlängd
hos barn upp till 16 års ålder
Material
 Samtliga DMSA undersökningar 2010 på
barn 1-16 år
 Kliniska svaren användes för att sortera
DMSA
203
Normala
97
Övriga
106
Automatisk kvantifiering
DMSA scintigrafi
Den automatiska
kvantitativa analysen
Rörelsekorrektion
Segmentering
består av fyra steg
Bakgrundssubtraktion
Kvantifiering
Automatisk kvantifiering
DMSA scintigrafi
Rörelsekorrektion
Segmentering
Bakgrundssubtraktion
Kvantifiering
Automatisk kvantifiering
DMSA scintigrafi
Rörelsekorrektion
Segmentering
Bakgrundssubtraktion
Kvantifiering
Automatisk kvantifiering
DMSA scintigrafi
Rörelsekorrektion
Segmentering
Bakgrundssubtraktion
Kvantifiering
Automatisk kvantifiering
DMSA scintigrafi
Rörelsekorrektion
Segmentering
Bakgrundssubtraktion
Kvantifiering
Resultat
 Den automatiska metoden kontrollerades av
två erfarna BMA
 94% av de 203 fallen stämde utfallet av
resultaten överens mellan den ”nya”
automatiska metoden och med den
utvärdering som görs idag
 I dessa fall korrelerade den relativa funktionen
(r=0,94) och njurlängden (r=0,99) väl med
den metod vi använder i klinisk rutin
Resultat
Njurlängd relaterad till ålder (n=97)
Resultat
 Njurlängd relaterad till ålder (n=97)
 För det första levnadsåret:
njurlängd (mm) = 51 + 1,5 x ålder (mån)
 Hos barn 1-14 år:
njurlängd (mm) = 66 + 3,3 x ålder (år)
Sammanfattning
 Den ”nya” metoden för automatisk kvantitativ
analys av DMSA bilder kan användas som
referensvärden för njurlängd i förhållande
till åldern.
Fortsatt metodutveckling
 Jämförelse med normaldatabas
 Detektion av upptagsreduktioner
 Jämförelse med
tidigare undersökning