Matris över vissa branschers krav på ålder och förkunskaper

Förordning om stöd för yrkesintroduktionsanställningar
(2013:1157)
Yrkesintroduktionsanställning
15-24 år
Unga personer som saknar relevant
yrkeserfarenhet eller som är arbetslösa och
inskrivna hos Arbetsförmedlingen.
Fackförbund
Arbetsgivarförbund
Benämning
Ålder
Förkunskapskrav
Fastighetsanställdas förbund
Almega
Tjänsteförbunden
(Fastighetsarbetsgivarna)
Yrkesintroduktion
Högst
24 år
Slutförd
gymnasieutbildning
Fastighetsskötare,
Fastighetstekniker
Fastighetsanställdas förbund
Almega
Tjänsteförbunden
(Serviceentreprenad)
Yrkesintroduktion
18-24
år
-
Sanerare
Fastighetsanställdas förbund
Almega
Tjänsteförbunden,
(Specialserviceföretag)
Yrkesintroduktion
18-24
år
-
Städare (städ och
tillsyn)
Fastighetsanställdas förbund
Fastigo
Yrkesintroduktion
Högst
24 år
Fastighetsanställdas förbund
KFO
Yrkesintroduktion
Högst
24 år
Slutförd
gymnasieutbildning, helst
relevant yrkesprogram
Slutförd
gymnasieutbildning
Fastighetsskötare,
bovärd och
drifttekniker
Fastighetsskötare,
bovärd oh
drifttekniker
GS Facket för skogs-, träoch grafisk bransch
Föreningen Sveriges
Skogsindustrier
(Sågverksindustrin)
Yrkesintroduktion
Högst
24 år
Industriinriktad
yrkesutbildning inom
Teknikcollege,
gymnasieskola eller annan
typ av gymnasial
utbildning.
GS Facket för skogs-, träoch grafisk bransch
TMF; Trä- och
möbelföretagen
(träindustrin)
Yrkesintroduktion
Högst
24 år
Industriinriktad
yrkesutbildning inom
Teknikcollege,
gymnasieskola eller annan
typ av gymnasial
utbildning.
Industriinriktad
yrkesutbildning inom
Teknikcollege,
gymnasieskola eller annan
typ av gymnasial
utbildning.
-
GS Facket för skogs-, träoch grafisk bransch
TMF; Trä- och
möbelföretagen
(stoppmöbelindustrin)
Yrkesintroduktion
Högst
24 år
GS Facket för skogs-, träoch grafisk bransch
SLA; Skogs- och
Lantarbetsgivarförbundet
Yrkesintroduktion
Högst
24 år
GS Facket för skogs-, träoch grafisk bransch
Grafiska Företagens
förbund
(förpackningsavtalet)
Yrkesintroduktion
Högst
24 år
-
GS Facket för skogs-, träoch grafisk bransch
Grafiska Företagens
förbund
(Infomediaavtalet)
Yrkesintroduktion
Högst
24 år
-
Handelsanställdas förbund
Svensk Handel
Yrkespraktik
Högst
20 år
Slutförd
gymnasieutbildning på
Handels- och
administrationsprogrammet
med handelsinriktning
IF Metall
Byggnadsämnesförbundet Yrkesintroduktion
och Buteljglasindustrin
(BÄF)
Högst
24 år
-
IF Metall
Gruvornas
Arbetsgivareförbund
Yrkesintroduktion
Högst
24 år
-
IF Metall
Stål och Metall
Arbetsgivareförbundet
Yrkesintroduktion
Högst
24 år
-
IF Metall
IKEM; Industri- och
KemiGruppen
(Allokemisk industri)
Yrkesintroduktion
Högst
24 år
-
IF Metall
IKEM; Industri- och
KemiGruppen
(Gemensamma
Metallavtalet)
Yrkesintroduktion
Högst
24 år
-
IF Metall
IKEM; Industri- och
KemiGruppen
(Glasindustri)
Yrkesintroduktion
Högst
24 år
-
IF Metall
IKEM; Industri- och
KemiGruppen
(Kemiska fabriker)
Yrkesintroduktion
Högst
24 år
-
IF Metall
IKEM; Industri- och
KemiGruppen
(Läder- och
sportartikelindustrin)
Yrkesintroduktion
Högst
24 år
-
IF Metall
IKEM; Industri- och
KemiGruppen
(Nordic Sugar)
Yrkesintroduktion
Högst
24 år
-
IF Metall
IKEM; Industri- och
KemiGruppen
(Oljeraffinaderier)
Yrkesintroduktion
Högst
24 år
-
IF Metall
IKEM; Industri- och
KemiGruppen
(Stenindustrin)
Yrkesintroduktion
Högst
24 år
-
IF Metall
IKEM; Industri- och
KemiGruppen
(Explosivämnesindustrin)
Yrkesintroduktion
Högst
24 år
-
IF Metall
IKEM; Industri- och
KemiGruppen
(Tvättindustri/
Textilservice)
Yrkesintroduktion
Högst
24 år
-
IF Metall
IKEM; Industri- och
KemiGruppen
(Återvinningsföretag)
Yrkesintroduktion
Högst
24 år
-
IF Metall
SVEMEK
Yrkesintroduktion
Högst
24 år
-
IF Metall
TEKO; Sveriges Textiloch Modeföretag
Yrkesintroduktion
Högst
24 år
-
IF Metall
Teknikarbetsgivarna
Yrkesintroduktion
Högst
24 år
-
Seko; Service- och
kommunikationsfacket
Yrkesintroduktion
19-24
år
-
SEF; Svenska
Elektrikerförbundet
KFS; Kommunala
Företagens
Samorganisation
(Branschavtal energi)
EIO; Elektriska
Installatörsorganisationen
Yrkesintroduktion, YI/YA,
Lärlingsanställning
18 – 24
år
El- och energiprogrammet
på gymnasial nivå med
godkända betyg enligt
Elbranschens Centrala
Yrkesnämnd (ECY).
SEF; Svenska
Elektrikerförbundet
EIO; Elektriska
Installatörsorganisationen
Yrkesintroduktion för ETGutbildade elever
Under
25 år
Slutförd treårig utbildning
på gymnasienivå enligt
ETG:s koncept.
Svenska
Kommunalarbetareförbundet
Fastigo
Yrkesintroduktion
Högst
24 år
Slutförd utbildning på
gymnasial nivå, helst
relevant yrkesprogram
Svenska
Kommunalarbetareförbundet
KFS; Kommunala
Företagens
Samorganisation
(Branschavtal energi)
Yrkesintroduktion
16-24
år
-
Elnätsföretag och
elnätserviceföretag
Fastighetsskötare,
bovärd och
drifttekniker
Svenska
Kommunalarbetareförbundet
KFS; Kommunala
Företagens
Samorganisation
(Branschavtal VA)
Svenska
SKL; Sveriges
Kommunalarbetareförbundet Kommuner och
Landsting och
Arbetsgivarförbundet
Pacta
Svenska
SKL; Sveriges
Kommunalarbetareförbundet Kommuner och
Landsting och
Arbetsgivarförbundet
Pacta
Livsmedelsarbetareförbundet Livsmedelsföretagen
Yrkesintroduktion
16-24
år
-
Arbetslivsintroduktionsanställning - BAL 13
19-24
år
-
Utbildnings- och
introduktionsanställning BUI 13
Högst
24 år
Fullföljd vård- och
omsorgsutbildning på
gymnasial nivå.
Yrkesintroduktion
Högst
24 år
Teaterförbundet
Yrkesintroduktion
Högst
24 år
Teknikcollege eller annan
industriell utbildning där
utbildningsanordnaren har
ett etablerat samarbete med
livsmedelsföretag om
utbildningens innehåll och
utformning.
-
Svensk Scenkonst