Information om feriepraktik 2015

Maj 2015
Till alla ungdomar
Information om feriepraktik 2015
Välkommen som feriepraktikant!
Feriepraktik är ett bra sätt att prova hur det är att arbeta i Falköpings kommun. Du
får en erfarenhet, kan testa något nytt och eventuellt kan du få en person som du
kan använda som referens i framtiden.
Att ha feriepraktik är en möjlighet för dig, men det innebär också ett ansvar att
utföra arbetsuppgifterna på ett så bra sätt som möjligt. Om du blir sjuk eller inte
kan arbeta av andra skäl, ska du ringa till din arbetsplats och meddela att du inte
kan komma. När du börjar får du också information om vad som gäller angående
klädsel, mobilanvändning, raster m.m. på din arbetsplats.
Arbetstiden är 8 timmar per dag och lönen är 45 kr i timmen. Du får arbeta högst 8
tim./dag, måndag-fredag. Det är inte tillåtet att arbeta in tid i syfte att få sluta
tidigare någon annan dag. Däremot kan lunchrasten kortas ned till 30 minuter, om
det fungerar på din arbetsplats, så att du kan sluta lite tidigare med bihållen lön.
Falköpings kommun har tecknat en olycksfallsförsäkring för dig som har feriepraktik. Din arbetstid ska vara mellan 6:00 – 18:00 för att kommunens försäkring
ska gälla.
Alla blanketter du behöver finns på vår hemsida www.falkoping.se/feriepraktik.
Blankett för insättning av lön på konto ska skickas till:
Aditro AB
SEB Löneservice
106 53 Stockholm
Skicka in blanketten första veckan du jobbar. Om du glömmer det så kommer din
lön att betalas ut genom en utbetalningsavi som du får med posten, vilket kan
medföra att du får betala en uttagsavgift.
Du har rätt till befrielse från skatteavdrag om din årsinkomst är mindre än 18 824
kr (2015). Länk till blankett för ansökan om det finns på vår hemsida.
Timrapport för varje period finns också på vår hemsida. Du skriver varje dag hur
många timmar du har arbetat och vid feriepraktikens slut skickas timrapporten till
löneenheten.
För att arbetsplatsen ska kunna ta emot dig på bästa sätt ska du kontakta din
handledare senast vecka 24. Namn och telefonnummer hittar du i ditt feriepraktikerbjudande samt i placeringsbrevet och i ditt anställningsavtal.
Lycka till i sommar!
Kompetens- och arbetslivsförvaltningen Arbetsmarknadsenheten
Tarja Härkönen Thörn 0515-88 71 48 0730-41 06 14 [email protected]
Falköpings kommun 521 81 Falköping Besök: Lärcenter Nils Ericsonsgatan 5 Telefon 0515-88 50 00
[email protected] www.falkoping.se Bankgiro 991-2478 Plusgiro 3 21 38-0 Org nr 212000-1744
1 (1)