Keynote – Örebro presenterar Lifecare MPÖ

Lifecare Mobil Patientöversikt
Rätt information i rätt tid för rätt vård och omsorg
Lifecare MPÖ
Mobil Patientöversikt, ger behörig vårdpersonal mobil åtkomst
till patientinformation på sjukhus, äldrevårdsboenden,
hemsjukvård eller i ambulanser!
Mobil Patientöversikt, MPÖ
MPÖ visar information från den Nationella
Patientöversikten, NPÖ.
Inloggning sker med e-tjänstekort (SITHS)
Säkerheten baseras på de nationella
Säkerhetstjänsterna.
Säkerhetslösningarna
garanterar att enbart rätt personal
får tillgång till rätt information.
Integration av annan relevant
vårdinformation.
Rätt information på rätt plats
© Tieto Corporation
Mobil Patientöversikt MPÖ
Ett gemensamt pilotprojekt med
Region Örebro län och Örebro kommun
• Projektledare Karin Rydberg Region Örebro län
• Delprojektledare Anna Atterhed Örebro kommun
Projektdeltagare från:
•
•
•
•
Ambulansverksamhet Region Örebro län
Geriatriska rehabteamet Universitetssjukhuset Örebro
Tandhygienister Folktandvården Region Örebro län
Sjuksköterskor Örebro kommun
Sofia Karlsson, sjuksköterska Örebro kommun
Erfarenheter….
• Kvällspass – en sjuksköterska har 400 patienter varav 30 patienter
är ”kända”, träffar patient för första gången - kan snabbt få en
överblick av Läkemedel, Dokumentation, Diagnoser
• Patient som berättar att man nyligen besökt vården, kan enkelt gå in
och läsa aktuell information
• Enklare att hitta information i MPÖ än i NPÖ
• Alltid uppdaterad läkemedelslista
Framtida önskemål:
• Att i MPÖ även se klinisk kemi
Torbjörn Bergvall och Arne Karlsson, Ambulansen Region Örebro län
Erfarenheter…
• Bättre förberedd i mötet med patienten
• Nytta med att via diagnoser enkelt se kroniska sjukdomar
• Tidigare och nyligen genomförda vårdkontakter hittas lätt
• Bra och överskådligt urval av information (inte så vana att läsa journaler)
• På väg ut till patient kan man läsa ”färsk” anteckning från
primärvårdsläkare, snabbare omhändertagande, mindre risk för att
muntlig rapportör missar något
• Ordinationer – patienter ”glömmer” ofta att berätta om man tar medicin
Framtida önskemål:
• Statusmeddelande från Meddix (system för vårdplanering)
kontakt
Sebastian Lewenhaupt, Tieto
Tel +46 72 733 28 25
Karin Rydberg, Region Örebro län
Tel +46 72 202 27 14
[email protected]