Här finns en instruktion för hur du använder FollowMe

Nya skrivare – med FollowMe-funktion
GIH har nya skrivare, med den nya funktionen FollowMe-Print. Det innebär att
utskrifterna ligger i skrivarkön tills du går till en skrivare, loggar in med din plastnyckel
och väljer att skriva ut just där.
Gör så här:
När du ska skriva ut väljer du skrivaren FollowMe.
Gå sedan till den skrivare du vill använda och sätt din plastnyckel mot läsaren
Första gången skriver du in ditt användarnamn. Detta gör man lättast med det inbyggda fysiska
tangentbordet som sitter under displayen. Dra ut det med båda händerna och tryck på ”Anv-ID:”
rutan på displayen.
Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH
2015-01-09
1
Skriv in ditt användarnamn (t ex ab1234cd)
Tryck på OK och tryck sen på ”Lösenord:” rutan och skriv in ditt lösenord, tryck på OK igen.
Nu trycker du på den gröna ”Inloggning” knappen ovanför rutorna.
Du har nu kopplat din plastnyckel till ditt konto, nästa gång du ska använda skrivaren så sätt din
plastnyckel på läsaren så loggas du direkt in på skrivaren.
För att skriva ut så trycker du på ”Dina Utskrifter”-knappen:
Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH
2015-01-09
2
Sen kan du antingen välja vilka utskrifter du vill skriva ut eller trycka på knappen ”Välj alla” för att
välja alla utskrifter.
Tryck sen på ”Skriv ut”.
I den vita rutan till höger om utskrifterna kan du se hur mycket pengar du har kvar på utskriftskontot.
Avsluta med ”Logga ut”-knappen högst upp. Om du glömmer det kommer du att loggas automatiskt
ut efter en viss tid.
Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH
2015-01-09
3