Botani.st består av fyra delar

Botani.st
Jag är den smarta assistenten som
kommer ihåg dina växter när du
glömmer. Mina sensorer mäter
deras miljö och hjälper dig att
agera innan det är för sent
Du kan också komma
åt din miljö via
webbläsaren i din dator
Vår app ger dig en snabb
överblick av enskilda växter
och hela din miljö. Tydliga
diagram visar verkliga
och önskade värden
Funkar lika bra i soffan
som på semesteren
Sensorerna
fungerar utmärkt
både i kruka och
direkt i marken
All information
lagras i molnet
Sensorerna finns
trådlösa och
med sladd
Sensorerna är små och sätts ner i jorden
nära växterna. De mäter fuktigheten i
jorden, temperatur samt mängden ljus
Hälsotillståndet kan
du se direkt via
sensorns indikator
som visar grönt,
orange eller rött
Botani.st består av fyra delar
Sensor
Mäter fuktighet,
temperatur och ljus
Trådlös sensor
Som sensorn fast med inbyggt
batteri och solceller för laddning
Nav
Kopplar ihop upp till 64
sensorer till en gateway
Gateway
Kopplar trådlöst ihop sensorerna
med din mobil eller dator
http://botani.st
[email protected]
facebook.com/botanistsys
Botani.st
twitter: @botani_st