SVOK-kurskatalog-sthlmslan-2016

Undersköterskeutbildning
Mål
Utbildningen riktar sig till dig som vill arbeta med
professionell omvårdnad, omsorg och med människor i
behov av medicinsk omvårdnad och rehabilitering.
Utbildningen är yrkesförberedande och du kan direkt
efter studierna söka jobb som undersköterska.
Du kan välja mellan fyra olika yrkesutgångar;
Äldreomsorg, Psykiatri, Hälso- och sjukvård och
Funktionshinder.
APL, Arbetsplatsförlagt lärande
Praktikperiodens omfattning beror på din tidigare
erfarenhet från pedagogiskt arbete med barn. Om du
inte har någon erfarenhet rekommenderar vi 140
timmar praktik. Tidigare erfarenhet inom området kan
valideras och tillgodoräknas som praktiska kunskaper.
Upplägg
Du väljer hur du vill studera och det som passar dig
bäst. Oavsett vilken studieform du väljer har du
tillgång till vår webbaserade lär plattform på Internet. I
våra utbildningslokaler har du tillgång till dator.
Nivå A undersköterskeutbildning - grund
Svenska som andra språk 1
Etik och människans livsvillkor
Hälsopedagogik
Medicin 1
Psykiatri 1
Psykologi 1
Specialpedagogik 1
Poäng
100
100
100
150
100
50
100
Vård och omsorgsarbete 1
Vård och omsorgsarbete 2
200
150
>Klassrum – innebär lärarledd undervisning på skolan.
I övrigt arbetar du med egna studier utifrån en
studiehandledning och får handledning av lärare.
>Distansstudier – innebär lärarledd
distansundervisning via vår lär plattform med några
träffar på skolan.
>Flexstudier – innebär att du kan mixa
klassrumsundervisning och distansstudier utifrån dina
egna önskemål. Det kan innebära att du läser några
kurser i klassrummet och några på distans.
Validering
Vid validering jämförs dina kunskaper och
erfarenheter med de mål som ingår i kursen. Syftet är
att synliggöra de kunskaper som du inte har på papper.
Det innebär att vi tar reda på vilka kunskaper du redan
har, så att du inte behöver läsa det som du redan kan.
Nivå A Undersköterskeutbildning – grund
I grundkurspaketet läser du grundläggande ämnen som
hjälper dig att förstå människan som helhet, såväl
biologiskt som psykologiskt.
Kontakta oss: SVOK vårdskolor 08-56 29 1200 [email protected] www.svok.se
Nivå B Äldreomsorg (geriatrik)
Denna inriktning ger dig specialkompetens som undersköterska inom äldres hälsa och demenssjukdomar. Inriktningen
ger dig specifik yrkeskunskap inom omvårdnad, demensvård och vård och omsorg.
Kurs
Hemsjukvård
Kost, måltid och munhälsa
Vård och omsorg vid demenssjukvård
Äldres hälsa och livskvalitet
Poäng
100
100
100
200
Nivå B Psykiatri
Denna inriktning ska du välja om du vill arbeta med människor i behov av psykiatrisk vård inom kommun och
landsting. Inriktningen ger dig specifik yrkeskunskap inom boendestödjare, hemvården, gruppboende,
socialpsykiatriska arbetsområdet, social omsorg, öppen och sluten psykiatrisk vård.
Kurs
Psykiatri 2
Rättspsykiatri
Samhällsbaserad psykiatri
Socialpedagogik
Poäng
200
100
100
100
Nivå B Funktionshinder
Denna inriktning ska du välja om du vill arbeta med människor inom olika funktionshinder. Du kan arbeta som
personlig assistens, på särskilt boende, gruppboende och social omsorg.
Kurs
Socialt arbete
Samhällsbaserad psykiatri
IT i vård och omsorg
Specialpedagogik 2
Poäng
200
100
100
100
Nivå B Hälso- och sjukvård
Denna inriktning ska du välja om du vill arbeta med akutsjukvård inom kommun och landsting. Inriktningen ger dig
specifik yrkeskunskap inom hemsjukvård, omvårdnadsboende, sjukhus och vårdcentral.
Kurs
Akutsjukvård
Palliativ vård
Medicin 2
Räddningsmedicin
Poäng
200
100
100
100
Kontakta oss: SVOK vårdskolor 08-56 29 1200 [email protected] www.svok.se