Yrkesvuxutbildning - Yrkesförare persontransport våren 2016

2016
Yrkesförare persontransporter
Utbildningsanordnare: Tullängsgymnasiet
Utbildningen syftar till att ge dig kunskaper och färdigheter
som krävs för att kunna utföra yrkesmässiga persontransporter
med buss (endast automatväxlad). Syftet med utbildningen är
också att utveckla de kunskaper, färdigheter och attityder som
krävs för ett serviceinriktat arbete som yrkesförare för
persontransporter, samt ska även stimulera till fortsatt lärande.
Godkänt resultat på kurserna ger dig möjlighet att pröva enligt
körkortslagstiftningens krav för körkortsbehörighet D och
yrkeskompetensbevis för persontransporter.
Att arbeta som yrkesförare innebär mycket mer än
handhavandet av ett fordon, det finns även ett antal
egenskaper du bör inneha för att klara utbildningen och
därefter kunna få en anställning. Att vara kommunikativ,
serviceinriktad, ha en god social kompetens, samt förmåga att
hantera konflikter är några exempel på viktiga egenskaper hos
dig som vill arbeta som yrkesförare.
Utbildningen omfattar förkortad grundutbildning för
yrkeskompetensbevis. Den som genomgår utbildning till
yrkesförare inom vuxenutbildningen kan inte få körkort med
behörighet D utfärdat före 21 års ålder vilket innebär att du
måste ha fyllt 21 år innan utbildningen slutförs.
Har du inte fyllt 23 år får du bara köra buss i linjetrafik där
linjens längd är högst 50 kilometer.
Utbildningen kommer starta under förutsättning att
erforderliga beslut fattas.
Kurser
Yrkestrafik – vux
Persontrafik – vux
TRAYRK1
PESPER1
300 poäng
200 poäng
Totalt:
500 poäng
Örebro kommun
Centrum för vuxenutbildning
orebro.se/yrkesvux
Behörighetskrav
Du måste inneha B-körkort samt vid kursstart kunna uppvisa
körkortstillstånd för D-körkort som utfärdas av
Transportstyrelsen. Då du inte kan få D-körkort utfärdat innan
du är 21 år innebär det att du måste ha fyllt 21 år innan
utbildningen är slutförd.
Läs mer om vad som krävs för att beviljas körkortstillstånd på
Körkortsportalens hemsida: korkortsportalen.se
Förkunskapskrav
Du ska ha grundläggande kunskaper motsvarande godkända
betyg från lägst årskurs 9 i matematik och svenska alternativt
svenska som andra språk. Bifoga vid ansökan en kopia på
betyg som styrker din behörighet.
Arbetssätt och arbetsformer
Vi strävar efter att individanpassa utbildningen utifrån
deltagarnas behov, önskemål och förutsättningar. Vi
förutsätter att du själv tar ett stort eget ansvar för att nå målen
med utbildningen.
Teori och praktik varvas under hela utbildningstiden och
datorn kommer att vara ett naturligt hjälpmedel under
utbildningen.
Utbildningstid
Utbildningen börjar måndagen den 11 januari 2016 och slutar
fredagen den 27 maj 2016, sammanlagt 20 utbildningsveckor.
Avgifter
Utbildningen är avgiftsfri men du måste själv bekosta
körkortstillstånd, läkarintyg och kostnad för körkortstillverkning. Kostnaden för detta är ungefär 1 200 kr.
YRKESFÖRARE PERSONTRANSPORTER  UTBILDNINGSANORDNARE Tullängsgymnasiet, Örebro kommun
Ansökan
Sista ansökningsdag för utbildningen är onsdagen den 11
november 2015.
Vid ansökan kontaktar du studie- och yrkesvägledarna på
Vägledningscenter, Drottninggatan 3 i Örebro där det också
upprättas en individuell studieplan. Med din ansökan ska du
bifoga en kopia på ditt körkort samt en kopia på ditt
betyg som stärker din behörighet.
Ansökan lämnas eller skickas till:
Vägledningscenter
Box 32120
701 35 Örebro
Du som är inte är folkbokförd i Örebro lämnar ansökan till
din hemkommun.
Information och studievägledning
Kontakta studie- och yrkesvägledarna på Vägledningscenter,
Drottninggatan 3 i Örebro, 019-21 10 00.
Läs mer på orebro.se/vagledningscenter.
Allmänt om yrkesinriktad utbildning
Utbildningarna är till för dig som behöver en yrkesinriktad
utbildning på gymnasienivå. Du kan söka kommunala
yrkesinriktade utbildningar även i andra kommuner.
Känner du dig osäker på dina kunskaper eller vill förbereda dig
inför dina studier är du välkommen till Studieplanet på
Cityakademin. Här möter du lärare med olika
ämneskompetenser i en bra studiemiljö.
Vi finns på våning 2 i samma byggnad som Stadsbiblioteket,
Näbbtorgsgatan 12.
Läs mer på orebro.se/cityakademin.
Örebro kommun
Centrum för vuxenutbildning
orebro.se/yrkesvux
2016
Studiefinansiering
Samtliga kurser är CSN-berättigade. Studiemedel söker du på
csn.se. Uppgifter du behöver ange vid ansökan är studietid och
omfattning, dvs. poäng (se bladets framsida).
Enklast ansöker du med e-legitimation eller bankID, i annat
fall beställer du en personlig kod från CSN, för att kunna logga
in på deras hemsida.
Kontaktuppgifter till utbildningsanordnaren
Tullängsgymnasiet, Örebro kommun
Besöksadress: Tullängsgatan 7
Postadress: Box 31170, 701 35 Örebro
Kontaktperson: Amanda Wirén, 019-21 61 90
[email protected]
orebro.se/tullangsgymnasiet