Lokaltidningen v 15

Vi satsar stort på de allra minsta
Örkelljunga kommun är med i ett samverkansprojekt för
främja hälsosamma levnadsvanor hos förskolebarn.
Örkelljunga kommun tillsammans med Örkelljunga VC/familjecentral, BVC Solljungahälsan och Kunskapscentrum för
barnhälsovård samarbetar för att skapa goda förutsättningar
för hälsosamma levnadsvanor hos kommunens yngsta invånare 0-5 år och deras familjer. Detta genom att öka kunskaperna
om hälsosamma levnadsvanor hos BVC personal, förskolepersonal, kommunens restaurangpersonal och vårdnadshavare.
Att främja barns utveckling och hälsa är mycket angeläget,
inte minst för föräldrar, men också av aktörer i samhället
som möter barn och deras familjer som exempelvis mödrahälsovård, barnhälsovård, tandvård, förskola och skola. Hälsosamma levnadsvanor som mat, lek/rörelse och tandhälsa
är betydelsefullt för barns utveckling och hälsa. De senaste
decennierna har befolkningens levnadsvanor förändrats, vilket
innebär att många barn och deras familjer har levnadsvanor
som kan leda till negativa konsekvenser som exempelvis för
mycket stillasittande aktiviteter, övervikt/fetma och karies. Sedan flera år görs sammanställningar av barns hälsa och utifrån
dessa resultat görs olika insatser för att förbättra möjligheterna till barns hälsoutveckling.
Lekande barn på förskolan Rapphönan
Välkommen att delta på en samkväll
Du som är vårdnadshavare med barn mellan 0-5 år är välkommen att delta på en samkväll där medverkande aktörer i
projektet informerar om sitt arbete i att främja hälsosamma
levnadsvanor hos förskolebarnen.
Tid: 13 april kl 18.00–20.00
Plats: Förskolan Solrosen i Skånes Fagerhult
Tid: 15 april kl 18.00-20.00
Plats: Kungsskolans aula
Från Hemtjänst till Hemvård
Hemtjänsten i Örkelljunga går in i en ny organisation
den 13 april 2015 som innebär två nya geografiska områden, Nord och Syd. Nord utgår från Skånes Fagerhult
och syd från Örkelljunga.
Hemtjänsten kommer heta Hemvård i den nya organisationen.
Vi kommer att gå från att vara fem till att bli tio stycken
arbetsgrupper. Personlen i hemvården kommer att arbeta i
sju arbetsgrupper i syd och tre arbetsgrupper i nord. I varje
grupp arbetar sex personer.
När den nya organisationen startar kommer vi under en
provperiod att ha en servicegrupp där tre personer arbetar
måndag-fredag och utför enbart städ, tvätt och inköp.
Vad innebär detta för dig?
Med mindre arbetsgrupper ökar vi kontinuiteten med personal till dig. Du som vårdtagare får en bättre kontakt med
hemvårdspersonalen och du kommer att få en bättre kontakt
med din kontaktman.
Vi har utökat antal arbetsgrupper, detta innebär att vi har
nyanställt personal. För dig kan detta innebära att du får träffa
ny personal.
För dig med enbart trygghetslarm och matdistribution innebär detta ingen märkbar förändring.
Du som har trygghetslarm kommer att bli kontaktad av
larmgruppen. Personalen i larmgruppen behöver komma åt
ditt larm för en årlig kontroll samt eventuellt uppdaterar ditt
larm. Den årliga kontrollen innebär att de kommer att titta
på att tekniken fungerar. Larmgruppen kommer att kontakta
dig och boka in en tid där de kan komma hem till dig. Arbetet
med den årliga kontrollen pågår från 13 april till 1 november.
Ditt trygghetslarm kommer att fungera som vanligt hela
tiden.
Vi ber er att ha överseende under de första veckorna till den
nya organisationen fallit på plats.
Med vänlig hälsning
Hemvården i Örkelljunga Kommun
[email protected]
Nord
Den geografiska indelningen
Syd
0435-550 00