FÖRÄLDRARÅD Att vara med i föräldraråd innebär att man får insyn

FÖRÄLDRARÅD Att vara med i föräldraråd innebär att man får insyn och kan vara med och påverka sina barns skola. Du har på så sätt möjlighet att påverka barnens miljö ­ både den fysiska och den psykosociala. Föräldrarådet är rådgivande och inte beslutande. Frågor som bland annat kan hanteras på föräldraråden är planen mot diskriminering och kränkande behandling. Du som ingår i föräldrarådet har till uppgift att sprida och lyfta upp information samt att ta frågor med dig tillbaka till föräldrarådet. I föräldrarådet diskuteras inte enskilda barn, föräldrar eller personal. I de fall man vill diskutera enskilda ärenden, vänder man sig i första hand till berörd personal. Skolledningen är sammankallande. Protokoll publiceras på respektive blogg så att alla föräldrar kan ta del av det. Vi uppskattar ytterligare representanter för de klasser/årskurser som saknar det. Representanterna anmäler sig till nedan biträdande rektor. Nästa möte: 4/12 Datum för vårterminen 2016: ​
5 februari, 11 mars,15 april, 20 maj Tid: ​
8.00­9.00 Plats: Föräldraråd F­3 i biblioteket i H­huset (Högstadiehuset) Föräldrarråd 4­6 i S­huset (Mellanstadiehuset) Föräldraråd 7­9 på expeditionen H­huset (Högstadiehuset) Anmälan Föräldraråd F­3 anmäler till biträdande rektor Maria Flemström, [email protected] Föräldraråd 4­6 anmäler till biträdande rektor Elisabeth Österman, ​
[email protected] Föräldraråd 7­9 anmäler till biträdande rektor Magnus Gutafsson, ​
[email protected] Representanter F­3: Jenny Blomqvist Förskoleklass Blåklint och 3A; ​
[email protected] Madeleine Larsson 1B; ​
[email protected] Urban Odelind 1C; ​
[email protected] Åk 4 ​
För tillfället ingen representant Åk 5 Fredrik Johansson, ​
[email protected]​
/​
Åsa Johansson, ​
[email protected] Anna Gunnarsson, ​
[email protected] Åk 6 Monica Haag­Gunnars, ​
[email protected] Nette Huss, ​
[email protected] Anders B Lundberg, ​
[email protected] Åk 7 Marta Tiberg 7B, Maria Hjalmarsson 7C, Katarina Schylberg 7D Åk 8 Anders Lidgren 8B, Annika Spykman 8C, Åk 9 Nina Zaar 9B, Malin Marken 9C, Anna Stinger 9D Välkomna! Pia Westergren, Maria Flemström, Elisabeth Österman och Magnus Gustafsson