Polen Ekonomiska och politiska utsikter och vad de innebär för

Disposition
•
•
•
•
•
Nato och USA
EU och regionalt samarbete
Polska försvarsmaktreformen
Bilateralt samarbete
Potential för svenska företag
Embassy of Sweden, Warsaw
Polen
Befolkning: 38,5 miljoner
Huvudstad: Warszawa (1,8 miljoner invånare)
Yta: 312 685 km²
Befolkning: Polacker 98,7 %, ukrainare 0,6 %, övr 0,7 %
BNP: 526 miljarder USD (SE 580)
BNP per capita: 24 000 USD (SE 45 000)
(PL BNP har vuxit med 115% sedan EU-inträdet 2004)
(SE BNP har vuxit med 52% under samma period)
PO/PSL-regering, val oktober 2015
Ny president från augusti – Andrzej
Duda (PIS)
Embassy of Sweden, Warsaw
Nato och USA
• Nato 1999 – viktigaste garanten för polsk
säkerhet
• Artikel 5 – ”Cornerstone for Nato”
• Nato = Militär allians – ”deterrence”
• Fortsatt stark amerikansk närvaro i Europa
• Stark, nationell försvarskapacitet
• Drivande i Nato för ökade försvarsutgifter
• Warsaw Summit Juli 2016 –
Embassy of Sweden, Warsaw
EU och regionalt samarbete
•
•
•
•
EU 2004 – ökat intresse och erkännande
Social och ekonomisk utveckling
Europeisk säkerhet
Regionalt samarbete:
- Weimar (PL, DE, FR)
- Visegrad (PL, CZ, SK, HU)
- Östliga partnerskapet (SE-PL initiativ)
- Nordiskt-Baltiskt
Embassy of Sweden, Warsaw
Polska försvarsmaktsreformen
• 2013-2022 : Ca 130 mdr PLN för modernisering - ca
30% av försvarsbudgeten under perioden
• 14 operativa program
–
–
–
–
–
Air and Missile Defence
Helicopters
Combat threats at Sea
C4ISR
Land Forces Mobility
• Ny ledningsstruktur
• Utveckla operativa kapaciteten
• Stärka väpnade förmågan
Embassy of Sweden, Warsaw
Polsk försvarsindustri
• Konsolidering av polsk försvarsindustri:
• Polska Grupa Zbrojnieowa – Polish Armament Group
• Integrering av polsk försvarsindustri i syfte att stärka
konkurrensvärdet internationellt – fokus på europeiska
marknaden.
• Statsägt, Ministry of Treasurer – MoND kravställare och
uppdragsgivare
• Privata företag finns fortfarande –
• I dagsläget: +30 företag ingår i PGZ
• PGZ – koncernledning.
Bilateralt samarbete SE-PL
• Bilaterala relationer bra
• Samarbetsdeklaration från 2011
• Bilateralt ramavtal för fördjupat samarbete inom
försvarsområdet – hösten 2015
• Nordiska försvarssamarbetet (NORDEFCO) en
bra modell för regionalt samarbete
• Polen ser Sverige som en ledande
Östersjönation och ”reliable partner”
Embassy of Sweden, Warsaw
Potential för svenska företag
•
•
•
•
Växande ekonomi och marknad
Västorienterat, positiv Sverigebild
Ambitiös EU-medlem, Nato-medlem
Modernisering av försvaret (minst 70%
produktion i Polen - tekniköverföring = offset)
• Prata samarbete – inte köpa-sälja
• Framtidsland?! Ja, aktiv och ledande regional
aktör.
Embassy of Sweden, Warsaw
Ekonomiska möjligheter
Polen är den absolut den största
bidragstagaren från EU
år 2014 -2020
W. Rogalski 23.04.2014
9
EU budget –Medel till Polen
EU Budget
W. Rogalski 23.04.2014
10
Medel till Polen