över alla utbildningar under hösten och

Utbildningar hösten och vintern 2015
Psykologpartners är ett företag som erbjuder konsulttjänster inom tillämpad beteendeanalys (TBA) och kognitiv beteendeterapi
(KBT). Vi är idag ett sextiotal konsulter som erbjuder en mängd olika utbildningar till personal inom människovårdande yrken,
utbildningarna beskrivs utförligt på www.psykologpartners.se/utbildningar Psykologpartners skräddarsyr även utbildningar till
företag och organisationer, om du vill veta mer om vad vi kan göra för din organisation så skicka ett mail till
[email protected]
Lyssna till Sveriges ledande psykologer
Psykologpartners i Skåne har bjudit in några av Sveriges ledande
Psykologer i KBT. Ta tillfället att lyssna på höjdarna när de
berättar om sina specialområden och samtidigt mingla med
kolleger! Föreläsningarna är heldagar och hålls i Malmö.
Anna Kåver om känslofokuserad KBT den 25 september
Jonas Ramnerö om depression den 27 november
Martin Forster om oro & ångest hos barn den 5 februari
Johan Holmberg om samtal som fungerar den 15 april
Kostnad: 3 000 kr + moms per föreläsningsdag
Beteendeterapi och ACT med unga
En workshop om att skapa meningsfull och engagerande terapi för
ungdomar och unga vuxna. Dagen kommer att ha stort fokus på
värderingsarbete med unga. Deltagarna får färdighetsträna, arbeta
med egna upplevelser och utmana sina normer. Workshopen, som
hålls av Elin Wesslander, kommer att bjuda på inspiration och
terapeutiskt finlir.
Stockholm den 4 november
Kostnad: 2 500 kr + moms
Integrative Behaviour Couples Therapy (IBCT)
Välkommen till en mycket uppskattad kurs i parterapi utifrån
Integrative Couples Therapy. IBCT är en väl beprövad
behandlingsform; en kombination av klassisk KBT och modernt
acceptansarbete. Den innehåller både teoretiska och praktiska
moment, fokus ligger på konkret färdighetsträning genom rollspel.
Göteborg den 16-18 september
Kostnad: 7 500 kr + moms
Transdiagnostisk gruppbehandling
Heldagsutbildning och inspirationsföreläsning kring att arbeta
med transdiagnostisk behandling i grupp. Transdiagnostiska
behandlingar används både i primärvård, psykiatri och som
internetbehandling. Dagen innehåller både teori och praktiskt
arbete kring hur behandling kan läggas upp.
Linköping den 9 november
Kostnad: 2 500 kr + moms
Det är inte lätt att göra rätt
Varje dag fattar vi mängder av beslut, vi står inför en enorm flod
av information. Det är lätt att bli överväldigad, att gå vilse, att
börja undvika de svåra uppgifterna och ägna dagen åt halvviktiga,
halvsvåra frågor. Tänk om vi kunde göra mer av det som vi
egentligen värderar. Tänk om vi kunde få ordning i mängden av
information utan att springa fortare eller stressa mer.
Välkommen till en heldag om att göra mer rätt, även när
det inte är lätt.
Göteborg den 15 januari
Kostnad: 4 000 kr + moms
Handledning inom socialt arbete
Välkommen till en handledarutbildning för dig som arbetar med
handledning inom socialt arbete. Utbildningen omfattar 12
heldagar och har inriktningen kognitiv beteendeterapi (KBT).
Stockholm med start den 3 september
Kostnad: 20 000 kr + moms
KBT för ST-läkare och specialister inom allmänmedicin
Välkommen till en KBT-utbildning som är skräddarsydd för
läkare i allmänmedicin. Utbildningen pågår under vårterminen
2016 och omfattar sju heldagsföreläsningar samt fyra
handledningstillfällen.
Stockholm med start i januari
Kostnad: 19 500 kr + moms
ACT-utbildning i tre fristående delar
Del 1: Teorin bakom ACT
Fyra dagar som lär dig de teoretiska grunderna till ACT. Dagarna
innehåller främst teori men också praktiska moment. Det som
behandlas är inlärningsteori och Relational Frame Theory (RFT).
Stockholm den 8-9 och 15-16 september
Göteborg den 15-16 och 22-23 oktober
Malmö den 21-22 och 28-29 januari
Kostnad: 10 000 kr + moms
Del 2: Upplevelsebaserad workshop i ACT
Två dagar där du kommer att lära dig om ACT genom att arbeta
med dina egna upplevelser och hinder via övningar individuellt
och i grupp.
Du får själv uppleva hur man inom ACT ökar psykologisk
flexibilitet genom arbete med acceptans och förändringstekniker.
Stockholm den 15-16 oktober
Göteborg den 3-4 december
Malmö den 17-18 mars
Kostnad: 5 000 kr + moms
Del 3: Färdighetsträning i ACT
En workshop för dig som gått minst en upplevelsebaserad ACTworkshop tidigare och har deltagit på Psykologpartners teorikurs
(se ovan). Workshopen innehåller färdighetsträning i utövandet av
ACT, fallkonceptualisering samt arbete med val av intervention.
Stockholm den 9-11 februari
Kostnad: 7 500 kr + moms
Vid deltagande på alla tre utbildningsdelarna ges 2 000 kr rabatt
på totalsumman.
Utbildningar i Motiverande Samtal, MI
Grundutbildning i MI, inklusive kodning
Grundutbildningen i MI omfattar tre heldagar. Under
utbildningen får du lära dig om och träna på MI-färdigheter och
förhållningssätt.
www.psykologpartners.se
Du får sedan spela in ett samtal från ditt dagliga arbete och
praktisera det du lärt dig. Samtalet kodas av MICLab och
individuell återkoppling ges.
Malmö den 14-15 september och 2 november
Göteborg den 8-9 oktober och 20 november
Stockholm den 10-11 december och 12 februari
Kostnad: 8 000 kr + moms
Fortsättningsutbildning i MI, inklusive kodning
Fortsättningsutbildningen i MI omfattar tre heldagar. Denna
utbildning riktar sig till dig som gått tidigare utbildning i MI och
som vill fortsätta att utveckla din MI-anda. Utbildningen bygger
på intensiv träning där du får bredda och fördjupa dina
färdigheter. Kodning av MICLab ingår. Legitimerad psykolog som
är medlem av MINT (Motivational Interviewing Network of
Trainers) leder utbildningen.
Göteborg den 20-21 januari och 4 mars
Kostnad: 8 000 kr + moms
Specialistkurs: Positivt beteendestöd
En specialistkurs om att arbeta evidensbaserat med problemskapande beteenden inom skola och omsorg. Deltagarna får
fördjupa sig kring hur beteendeanalysen tillämpas inom
pedagogiskt arbete och vilka interventioner den mynnar ut i.
Kursen omfattar fem heldagar + individuell handledning via
videokonferens eller telefon.
Stockholm den 20-21 januari och 17-18 februari och 7 april
Kostnad: 15 000 kr + moms
Specialistkurs: Handledning utifrån beteendeanalys
En specialistkurs som fördjupar kunskaperna i beteendeanalytisk
handledning. Hur förstår vi det som sker i handledning utifrån
inlärningsteoretiska principer? Hur tar vi fram en beteendeanalys
för gruppen?
Hur ser interventionerna ut när de baseras på analysen? Deltagarna
ska ha åtminstone ett pågående handledningsuppdrag under
utbildningen som examinationsuppgiften baseras på.
Stockholm den 3-4 februari, 25-26 februari och 16-17 mars
Kostnad: 16 500 kr + moms
Specialistkurser för psykologer
Specialistkurs: Klinisk beteendeanalys
En specialistkurs som fördjupar kunskaperna i klinisk
beteendeanalys och dess tillämpning. Utbildningen fokuserar på
beteendeanalys på komplexa fall, att ta fram beteendeterapeutiska
interventioner utifrån analysen samt hur interventioner genomförs
på ett verksamt sätt. Utbildningen riktar sig till dig som vill förfina
dina färdigheter i att skräddarsy beteendeterapeutisk behandling
utifrån individen.
Stockholm den 12-13 och 26-27 november och 14-15 januari
Kostnad: 15 000 kr + moms
Specialistkurs: Motiverande samtal (MI)
En specialistkurs i motiverande samtal, MI, där tyngden ligger på
egen utveckling genom träning. I utbildningen ges grunderna för
MI samt fördjupning och praktisk användning av metoden.
Flera moment av kodning på egna samtal ingår i utbildningen och
utgör examinationen.
Stockholm den 10-11 september och 6 november (grunddelen) +
28-29 januari och 18 mars 2016 (fortsättningsdelen)
Göteborg den 17-18 mars och 29 april (grunddelen), datum för
fortsättningsdelen sätts med gruppen.
Kostnad: 20 000 kr + moms
Beteendestöd i vardagen: praktisk utbildning i TBA & PBS
Detta är en praktiskt inriktad utbildning i tillämpad beteendeanalys (TBA) och
positivt beteendestöd (PBS). Utbildningen omfattar föreläsningar, övningar och
eget arbete under handledning. Den riktar sig till personer som arbetar inom
habilitering, skola, personlig assistans, barn- och ungdomspsykiatri och liknande.
Utbildningen ges på uppdrag.
Kontakta [email protected] för mer information
Internetbehandling med KBT, en introduktionsdag
Lär dig om internetbehandling och öka tillgängligheten till kvalitetssäkrad vård.
Malmö den 16 september
Bli en bättre behandlare - öka dina färdigheter i internetbehandling
För dig som redan arbetar med internetbehandling och vill öka kunskapen för att nå
bästa möjliga resultat.
Malmö den 20 november
Stockholm den 3 december
Anmälan till våra öppna utbildningar görs via kontaktformuläret för respektive utbildning på www.psykologpartners.se/utbildningar
Vid tre eller fler anmälningar från samma arbetsplats ges 10 % rabatt. Studentrabatt om 50 % ges på ett fåtal platser på de
flesta utbildningarna. Sista anmälningsdag är en månad innan respektive startdatum.
Har du frågor eller idéer om utbildningar som du önskar att vi anordnar - kontakta oss på [email protected]
Gå gärna med i vår Facebookgrupp - Psykologpartners Utbildning - där postas information om våra utbildningar och annat
som vi tycker är spännande.
www.psykologpartners.se