inte lätt att få tid för uppkörning i Falkenberg

10
HALLANDS NYHETER lördag 3 augusti 2013
Falkenberg
Nyhetschef: Lena Strömberg Nyhetstips: [email protected] 010-471 52 55
Övriga ärenden: 010-471 52 00 eller ring direktnummer
(fler telefonnummer hittar du på sista sidan i del B)
Godmorgon Falkenberg! I dag reder vi ut om det är jättebjörnloka eller den vanliga strättan som växer
­utmed cykelvägen från Slätten till Skrea. Det blir även en gnutta nostalgi, när vi minns gamla tiders tablett­
askar.
Inte lätt att få tid för
uppkörning i Falkenberg
Den
närmsta månaden är
uppkörningstiderna
för personbil uppbokade i Falkenberg. Det
faktum att teoriprov
endast ordnas varannan vecka, gör att vägen till körkort blir
längre än nödvändigt
för stadens bilskoleelever. I stället får de
ta sig till Halmstad.
Falkenberg.
– Man undrar hur Trafikver­
ket tänker med miljöpoli­
cyn när flera tusen måste
skickas till Halmstad, säger
trafikskoleägaren Rickard
Thornberg.
De kommande fyra veck­
orna är körproven för Bkörkort helt fullbokade i
Falkenberg. Vecka 36 ska
det finnas två lediga tider,
men risken att de fylls av
omförsök är stor. Läget ser
liknande ut i Varberg och
körkortsaspiranter får där­
för bege sig till Halmstad
tills vidare.
Karl-Erik Andersson, statis­
tiker på Trafikverket, menar
att de långa väntetiderna
delvis beror på att folk
kommer oförberedda till
uppkörningstillfällena.
– Och så har vi precis
som alla andra semesterpe­
rioder, men vi har ökat till­
gången på prov avsevärt.
Fast det räcker tydligen
inte, säger han.
Andelen som lyckas med
körproven i Halmstad och
Falkenberg är dock högre
än rikssnittet. Till och med
juni i år blev 62,9 procent
av körproven godkända.
Rikssnittet för samma pe­
riod låg på 55,3 procent.
För en tid sedan ändrade
Trafikverket förutsättning­
arna för teori- och körprov
för personbil. Numera ska
teorin och uppkörningen
bokas samtidigt och ge­
nomföras med höst två må­
naders mellanrum. Teori­
provet måste alltid göras
före körprovet och om ena
momentet underkänns, ska
det göras om inom samma
tidsperiod.
I Falkenberg anordnar Tra­
fikverket teoriprov varan­
nan vecka. Men idén om att
man ska kunna genomföra
båda proven på samma dag,
är inte möjlig. De som vill
c
Man undrar
hur Trafikverket tänker med miljöpolicyn
när flera tusen måste
skickas till Halmstad.
Rickard Thornberg,
trafikskoleägare
göra båda proven i Falken­
berg, får först skriva teori­
provet för att sedan vänta
minst en vecka på uppkör­
ningstid. Om teoriprovet
underkänns innebär det all­
tid minst två veckors vän­
tetid till nästa teoritillfälle.
Detta faktum är något som
ställer till det för trafiksko­
lorna som erbjuder inten­
sivkurser. Under perioder
som nu, med fullbokade
provtillfällen, gäller det att
trafikskolorna då kan sina
knep.
– Man får se till att boka
proven före utbildningen
och så får man flytta fram
om det verkar orimligt för
eleven att uppnå målen, be­
rättar Rickard Thornberg,
ägare av Falkenbergs och
JR:s trafikskola.
Han menar att tanken att
integrera teori- och körtes­
tet är bra, men att det inte
fungerar på grund av de
glesa teoritillfällena. De
elever som har möjlighet
att ta sig till Halmstad för
något av proven, gör hellre
det än att vänta i Falken­
berg.
Josephine Bergenmar Lager
010-471 54 33
[email protected]
Man från
Falkenberg
omkom
i mc-olycka
HÄSSLEHOLM. En 30-årig
man från Falkenberg avled i måndags kväll efter
att ha krockat med en
älg. Olyckan skedde i
närheten av Hässleholm.
Mannen var på väg hem till
Falkenberg på motorcykel när
olyckan inträffade vid klockan
20.30 på riksväg 24 i höjd med
Röke, mellan Hässleholm och
Örkelljunga.
– Mannen har förmodligen
avlidit omedelbart. Det finns
inga vittnen till själva olyckan,
men en bilist var på plats strax
efteråt och såg älgen stå bred­
vid motorcykeln. Då var man­
nen redan livlös, säger Jan
Borgström, polisinspektör på
trafikpolisen i Kristianstad.
Bilisten larmade genast po­
lis och ambulans. Älgen för­
svann till skogs.
Riksväg 24 är hårt trafikerad
och mycket vilt rör sig i om­
givningarna. Det finns viltsta­
ket längs delar av vägen, men
vid den sträcka där olyckan
skedde saknas viltstaket.
– Förmodligen har älgen
gått rätt ut på vägen och man­
nen har inte haft någon tid att
vare sig bromsa eller väja. Det
finns inga spår efter broms­
verkan alls, utan det ser ut att
ha varit en oundviklig olycka,
säger Jan Borgström.
Polisen sökte efter älgen
med hundpatruller, men
lycka­des inte spåra upp den.
Det finns inga misstankar om
brott i samband med olyckan.
Linda Svensson
010-471 54 31
Man kastade
föremål på kvinna
Inte riktigt klar. ”Jag kör rätt så bra nu men det är inte perfekt än”, säger Kennedy Otis, som kör med läraren Christina Olsson.
Bild: daniel molund
Kennedy hoppas få köra upp på hemmaplan
Falkenberg.
Kennedy
Otis, 24 år, började en in­
tensivkurs för att hinna ta
körkort under sin semester.
Med fyra veckors ledighet
hoppades han klara av så
många moment som möj­
ligt.
Men på grund av svårig­
heter att ordna övningskör­
ning utanför kursen, bytte
han till normala körlektio­
ner.
– Jag kände att jag blev
stressad av intensivkursen,
så jag bytte, berättar han.
På måndag börjar han sitt
jobb igen och hoppas därför
på en uppkörningstid i Fal­
kenberg. Att åka till Halm­
stad under veckodagarna är
inget bra alternativ för ho­
nom.
– Jag vet inte om det vore
möjligt för mig att ta mer
än en timmes ledigt från
jobbet, det kan bli svårt, sä­
ger Kennedy Otis.
Eftersom han ska skriva
teoriprovet på engelska,
känner han sig något orolig
för att tekniken ska strula.
Övningsproven ska nämli­
gen inte ha gått att få på
engelska. Halkbanan är in­
bokad, men inte körprovet.
– Jag kör rätt så bra nu
men det är inte perfekt än,
förklarar Kennedy Otis.
Hans körlärare, Christina
Olsson, tror att de fullboka­
de provtillfällena i Falken­
berg beror på två saker; att
många elever kommer oför­
beredda och att de inte gär­
na avbokar när de väl fått
en tid.
– Om de har en tid så vill
folk oftast inte släppa den,
de vill hellre testa, säger
hon.
Josephine Bergenmar Lager
010-471 54 33
Tröingeberg. På torsdags­
kvällen kom en kvinna för
att hämta tillhörigheter i ett
hus på Tröingeberg. En man i
bostaden vägrade att släppa
in henne och kvinnan kros­
sade därför en ruta för att
kunna komma in. Då började
mannen kasta ut föremål ge­
nom rutan som ska ha träffat
kvinnan. Kvinnan har anmält
mannen för misshandel.
Okänd kvinna
misshandlades
Falkenberg. På torsdags­
eftermiddagen såg vittnen
hur en man greppade tag om
en kvinnas ansikte och hals
på Klovstensvägen i Falken­
berg. Mannen ska även even­
tuellt ha slagit kvinnan i an­
siktet. När polisen anlände
dit hade både kvinnan och
mannen lämnat platsen och
polisen vet inte vilka perso­
nerna är.