info motorlinan - GÖTEBORGS FÖRSÄKRINGSMÄKLARE PER

Gruppförsäkring – Motorlinan i Länsförsäkringar
2015-06-01 – 2016-05-31
Produktinformation:








Fast årspremie per fordon
Obegränsad körsträcka
Gemensam förfallodag 1/6
Merförsäkring ingår (hyrbil, uppsåtlig skadegörelse och djurkollision)
Allrisk ingår
Glaslagning med självrisk 200 kr
Vagnskadeförsäkring läggs till med automatik när den treåriga vagnskadegarantin löper ut
Betalningshantering – Samfakturering, vilket innebär att premiefakturan för samtliga i
avtalet ingående fordon betalas vid begynnelsedagen. Nyanskaffade och sålda fordon
under försäkringsperioden 1/6 – 31/5 premieregleras först vid förfallodagen och inte
löpande under försäkringsperioden.
Premier lätt lastbil/personbil ÖVRIGA LANDET
Fordonstyp
Personbil och lätt lastbil
Halvförsäkring
3 400 kr
Helförsäkring
4 900 kr
Premier lätt lastbil/personbil STORSTAD
Fordonstyp
Personbil och lätt lastbil
Halvförsäkring
4 200 kr
Helförsäkring
6 300 kr
Premier lätt lastbil/personbil STOCKHOLM
Fordonstyp
Personbil och lätt lastbil
Halvförsäkring
4 500 kr
Helförsäkring
6 600 kr
Halvförsäkring
400 kr
1 200 kr
Helförsäkring
600 kr
1 700 kr
Premier släp/truck
Fordonstyp
Släp, totalvikt < 2 999 kg
Truck, tjänstevikt < 8 000 kg
Självrisker
Fordonstyp
Lätt Lastbil
Personbil
Släp, totalvikt< 2 999 kg
Truck, tjänstevikt < 8 000 kg
År
0-3
0-3
400-
Trafik
10 % bb
10 % bb
10 % bb
10 % bb
Delkasko
2 500 kr
2 500 kr
2 500 kr
1 500 kr
10 % bb
Vagn
10 % bb
10 % bb
1 500
20 % bb
Mer
Ja
Ja
Ja
-
___________________________________________________________________________
Göteborgs Försäkringsmäklare Per Dahlkvist AB
Box 5243
402 24 GÖTEBORG
Besöksadress: Mässans Gata 18, 5 tr
Tel: 031-335 75 86
Fax: 031-164 215
Mail: [email protected]
www.forsakra.se
Förutsättningar för motorlinan

Följande företagsägda fordonstyper omfattas av detta avtal:
 Personbil/lätt lastbil med dagsvärde av högst 500 000 kr exkl moms och/eller
motorstyrka på max 230KW/320hk.
 Lätt släp, max vikt 2 999 kg.
 Truck, max tjänstevikt 8 000 kg.

Personbilar där återförsäljarna inte erbjuder vagnskadegaranti, skall omgående
meddelas till oss då de måste helförsäkras.

Importbilar skall meddelas till oss då vagnskadegaranti i regel saknas och försäkringen
behöver kompletteras med en helförsäkring.

Maskinförsäkring gäller för personbil och lätt lastbil som är högst åtta år gammal eller
som körts längst 10 000 mil.

När försäljning och inköp av truckar sker skall detta omgående meddelas till oss.

Motorlinan gäller inte för yrkesmässiga fordon såsom taxi, budbilar och biluthyrning.

Skada anmäls till respektive Länsförsäkringsbolag enligt försäkringsinformationen.
Andreas Astegren
Per Dahlkvist
Ulf Wallman
___________________________________________________________________________
Göteborgs Försäkringsmäklare Per Dahlkvist AB
Box 5243
402 24 GÖTEBORG
Besöksadress: Mässans Gata 18, 5 tr
Tel: 031-335 75 86
Fax: 031-164 215
Mail: [email protected]
www.forsakra.se