Klass 10 Lätt klass skritt lag

 Klass 2 svår klass Juniorlag
Placering Lag:
1
Frillesås
2
Caprifolens Juniorlag
A
häst
6,980
6,440
B
grund
5,652
5,371
C
grund
5,183
4,342
D
(B+C)/2
5,418
4,857
grund
Total
5,808
5,252
A
häst
7,040
6,505
B
teknisk
6,573
6,010
C
artistisk
4,705
4,730
D
=B
6,573
6,010
kur
Total
6,223
5,814
Summa grund + Kur
6,015
5,533
Klass 4 svår klass senoir ind
Placering voltigör:
1
Matilda Lancing
A
häst
6,210
B
grund
5,788
C
grund
6,013
D
(B+C)/2
5,901
grund
Total
5,978
A
häst
6,160
B
teknisk
6,633
C
artistisk
4,790
D
=B
6,633
kur
Total
6,054
A
häst
6,350
B
teknisk
3,681
C
artistisk
5,090
D
=B
3,681
tekn kur
Total
4,701
Summa grund + Kur
5,577
Klass 6 svår klass junior ind
Placering
1
2
3
Voltigör:
Jasmine Jakobsen
Bella Rydberg
Lisa Fagerberg
A
häst
7,540
7,435
6,150
B
grund
6,425
6,900
5,563
C
grund
7,013
6,188
5,525
D
(B+C)/2
6,719
6,544
5,544
grund
Total
6,924
6,767
5,696
A
häst
7,735
7,735
6,350
B
teknisk
7,350
6,958
5,410
C
artistisk
6,065
5,850
3,275
D
=B
7,350
6,958
5,410
kur
Total
7,125
6,875
5,111
Summa grund + Kur
7,025
6,821
5,403
Klass 7 svår klass minior ind
Placering
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
Voltigör:
Mira Rydberg
Kajsa Rimskog
Ida Dessezar
Mika Potocki
Alice Wilson
Daniella Jakobsson
Vanessa Nilsson
Clara Jonasson
Amanda Schyman
Sandra Johansson
Hannah Melin
A
häst
7,540
6,150
7,175
7,245
7,175
7,145
6,970
6,970
6,685
6,740
6,915
B
grund
6,786
7,014
6,714
6,529
6,786
6,171
6,243
6,171
5,571
5,329
5,029
C
grund
6,314
6,629
6,414
5,600
5,886
6,329
5,729
5,757
5,586
5,014
5,014
D
(B+C)/2
6,550
6,822
6,564
6,065
6,336
6,250
5,986
5,964
5,579
5,172
5,022
grund
Total
6,798
6,654
6,717
6,360
6,546
6,474
6,232
6,216
5,855
5,564
5,495
A
häst
7,735
6,350
7,195
7,195
7,145
7,195
6,905
6,815
6,755
6,755
6,835
B
teknisk
7,286
7,357
7,636
7,667
7,636
7,545
7,167
7,083
6,154
6,692
6,900
C
artistisk
5,470
7,050
4,100
4,650
3,975
4,275
6,000
5,460
4,950
3,050
2,500
D
=B
7,286
7,357
7,636
7,667
7,636
7,545
7,167
7,083
6,154
6,692
6,900
kur
Total
6,944
7,029
6,642
6,795
6,598
6,640
6,810
6,610
6,003
5,797
5,784
Summa grund + Kur
6,871
6,841
6,679
6,577
6,572
6,557
6,521
6,413
5,929
5,680
5,639
Klass 14 DM
Placering
1
2
3
4
5
6
7
8
Voltigör
Emma Persson
Ellen Jerresand
Alma Karlsson
Nora Nygren
Gabriella Wilhelmsson
Elsa Leifsell
Sabina Viktorsson
Tilda Winberg
5,659
5,529
5,524
5,467
5,052
5,352
5,112
5,128
5,849
5,283
5,248
5,272
5,652
5,268
5,129
4,872
Slutpoäng
5,754
5,406
5,386
5,369
5,352
5,310
5,120
5,000
Klass 10 Lätt klass skritt lag
Placering
1
2
3
lag:
Caprifolen Lag Blå
grund grund kür kür
6,2917 5,586 5,725 5,753
6,05 5,58 5,935 5,663
5,7563 5,676 5,825 5,764
Laholm Lag Röd
Ale/Jennylund rk
Medelpoäng/slutpoäng
5,839
5,807
5,755
Klass 11 Svår klass skritt lag
Placering
1
2
3
4
5
lag:
Lag Svart Hässleholm
Laholms Lag Blå
Lag Rosa Hässleholm
Caprifolen Soläng
Caprifolen Lag Röd
grund
6,398
5,441
5,619
3,994
4,889
grund
5,874
5,331
5,606
5,643
5,259
Placering
1
Lag:
Hässleholms Lag Betty
grund
4,879
grund
5,079
Placering
1
2
Lag:
Caprifolen Lag Rosa
Caprifolen Lag Lila
grund
5,363
5,447
grund
5,148
5,378
kür
8,000
7,675
6,230
6,780
5,425
kür
6,350
5,955
5,055
5,535
5,560
Medelpoäng/slutpoäng
6,655
6,101
5,628
5,488
5,283
kür
5,725
kür
5,630
Medelpoäng/slutpoäng
5,328
kür
5,860
5,930
kür
7,530
6,480
Medelpoäng/slutpoäng
5,975
5,809
Klass 13 Lätt klass galopp lag
Klass 12 Mix klass lag