Lätt C:1 2008

Lätt C:1 2015
Bana 20 x 40 m
Träns
Maxpoäng 270
Tid ca 4 minuter
Bed.gr.
Plats
Rörelser
1.
A
ADXGC
Inridning i arbetstrav
Arbetstrav
2.
C
CMBXEKA
Höger varv
Arbetstrav
3.
AC
Serpentin över medellinjen med 3 bågar
4.
CH
HXF
FA
Arbetstrav
Vänd snett igenom, vid passerandet av medellinjen övergång
till mellanskritt, efter ca 6 steg-framridning i arbetstrav
Arbetstrav
Mellan
A och K
Övergång till mellanskritt
6.
KXM
Fri skritt
7.
Mellan
M och C
Ta tyglarna-mellanskritt
Mellan
C och H
Framridning i arbetstrav
Mellan
H och E
Vänster arbetsgalopp
10.
EBE
EK(A)
På mittvolten ett varv i arbetsgalopp
Arbetsgalopp
11.
Mellan
K och A
Övergång till arbetstrav
12.
(K)AFBX
X
XEHCM
Arbetstrav
Halt-stillastående ca 6 sek-framridning i arbetstrav
Arbetstrav
13.
Mellan
M och B
Höger arbetsgalopp
14.
BEB
BF(A)
På mittvolten ett varv i arbetsgalopp
Arbetsgalopp
15.
Mellan
F och A
Övergång till arbetstrav
5.
8.
9.
Lätt C:1 2015
Bed.gr.
Plats
Rörelser
16.
(F)AK
KF
Arbetstrav
Halvcirkel med 20 m diameter, vid passerandet av medellinjen övergång
till mellanskritt, efter ca 6 steg-framridning i arbetstrav
Arbetstrav
FA
17.
Allmänt
Intryck:
A
ADX
X
1.
2.
3.
4.
5.
Vänd rätt upp
Arbetstrav
Halt – hälsning
Utridning i fri skritt
Hästens gångarter (renhet och regelbundenhet) och tempo
Hästen form (eftergift på tygeln)
Ryttarens sits och hållning
Ryttarens inverkan (korrektheten i och effekten av hjälperna)
Korrektheten i uppvisningen (hörnpasseringar,
ridningen mellan rörelserna och programlinjernas följande)
Avdrag:
Felridning första gången
Felridning andra gången
Felridning tredje gången
2 poäng
4 poäng
uteslutning
150101
Koeff
1
2
3
2
2