LPP i geografi Norden och övriga Europa

Växjö 2015-03-17
Planering av området NORDEN och EUROPA inom ämnet
geografi i SO
åk 5 Gemla skola vt-15
Medverkande: Suss, Casandra, Olle och Kerstin
Förmågor, enligt Läroplan för grundskolan 2011:
 Analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter
formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen
 Utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika
delar av världen
Centralt innehåll:
 Jordytan och på vilket sätt den formas och förändras av människans




markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik
och erosion. Vilka konsekvenser det får för människor och natur.
De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen.
Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
Europas naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och
fossila bränslen. Var i Europa dessa finns och vad de används till.
Fördelningen av Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till
fördelningen och konsekvenser av denna.
Namn och läge på Nordens och övriga Europas länder samt viktigare orter,
regioner, öar, vatten och berg.
Såhär kommer vi att arbeta:
 För att inhämta faktakunskaper kommer läraren att hålla berättarlektioner. Eleverna skriver av från tavlan: naturtyper (tundra, barrskog,
lövskog …), naturresurser (malm, fiske, olja, kol …), befolkning (var bor,
hur flyttar …), klimat (medelhavsklimat, polarklimat, inlandsklimat …)
 Berättarlektion med praktisk övning i hur man kan göra jämförelser och
händelsekedjor.
 Titta på filmer om EU (vad är, vad gör, hur påverkar …)
 Kartträning på Europas namngeografi (länder, huvudstäder, vatten, berg
och bergskedjor). Eleven väljer tio länder och tio huvudstäder som man
markerar på en karta. Dessa är läxa till veckan därpå – kartprov. Sedan
väljer man ytterligare tio länder och tio huvudstäder till veckan därpå och
så vidare. Efter fyra veckor har man ett slutprov på Europas samtliga
länder och huvudstäder. Härefter gör man på liknande sätt med den övriga
namngeografin.
 Titta på film om Nederländernas kamp mot havet, hur de har lyckats utöka
sin landyta.
 Grupparbete om de olika regionerna i Europa. Detta redovisas muntligt av
varje grupp. De olika grupperna bestämmer själva hur den muntliga
redovisningen ska gå till. Varje grupp önskar en region. Om flera önskar
samma ska läraren lotta. Det ska ingå flera jämförelser och någon analys/
händelsekedja i gruppernas arbeten.
 För att inhämta faktakunskaper kommer vi att titta på film, lyssna på
berättarlektioner som läraren håller samt läsa några sidor i Koll på Europa.
Vi kommer också att arbeta lite med arbetsblad för att se så att vi har
fått med oss de kunskaper vi behöver.
Bedömning:



Varje elev skriver en faktatext som handlar om EU
Kartprov på Europas namngeografi
Ett kortare prov om Europa (tydligare info om innehållet kommer när vi
har läst klart Europa)