Europa Information om utbytesstudier 2015

International Office (IO)
http://lnu.se/student/studera-utomlands/mobilitetsgruppen
•  Jobbar med utresande utbytesstudenter och
inresande utbytesstudenter.
Vi på International Office är 5 internationella
koordinator som är era fakulteters/institutioners
administrativa stöd i att hjälpa er studenter att
komma iväg på utbyte.
Vi hjälper också fakulteterna och
institutionerna i arbetet med att ta emot våra
inresande utbytesstudenter.
Utbytesstudier
•  Utbytesstudier kräver ett avtal mellan Linnéuniversitetet och en annan
skola i världen.
•  De skolor Linnéuniversitetet har avtal med kallas Linnéuniversitetets
partneruniversitet.
•  När du åker på utbyte betalar du inte terminsavgifter.
•  När du åker på utbyte får du hjälp av oss på International Office med
ansökan till ditt partneruniversitet och du får också stöd och hjälp av
partneruniversitetets motsvarighet till oss på International Office.
•  Som motprestation tar Linnéuniversitetet emot ett antal internationella
utbytesstudenter från Linnéuniversitetets partneruniversitet.
Aktuell ansökningsomgång
De partneruniversitet som är möjliga att söka i den här ansökningsomgången är:
• 
Partneruniversitet i Europa för utbyte hösten 2015 eller våren 2016
• 
Restplatser till partneruniversitet utanför Europa för hösten 2015
Listan med partneruniversiteten och information om hur ansökan går till hittar ni
på webben. Sidan heter ”Sök utbytesstudier i Europa 2015/2016”.
http://lnu.se/student/studera-utomlands/sok-utbytesstudier-i-europa-2015-2016
Ansökan http://lnu.se/student/studera-utomlands/sok-utbytesstudier-i-europa-2015-2016
•  Ansökan till utbytesstudier är en onlineansökan
•  Obligatorisk bilaga: Academic Statement
•  Frivillig bilaga: betyg från andra svenska universitet
•  Du kan söka upp till 6 olika partneruniversitet och du söker både
partneruniversiteten i Europa och utanför Europa i samma ansökan.
Ansökan http://lnu.se/student/studera-utomlands/sok-utbytesstudier-i-europa-2015-2016
•  Det är möjligt att söka tillsammans med en annan student
•  Om du redan har en utbytesplats till läsåret 2015/2016 kan du inte söka igen
till samma termin. Däremot till den andra terminen.
•  Var noga med att fylla i alla fält i ansökan. Endast komplett ansökan är
godkänd.
•  Den senast registrerade ansökan räknas.
Academic Statement
http://lnu.se/student/studera-utomlands/sok-utbytesstudier-i-europa-2015-2016
•  Obligatorisk bilaga till din ansökan.
•  I ditt Academic Statement ska du genom att svara på frågorna visa oss hur
utbytet passar in i din utbildning.
•  Alla kurser du läser under ditt utbyte ska kunna tillgodoräknas (omföras till
svenska poäng) och bli en del av din examen från Linnéuniversitetet.
•  Därför ska du kunna visa oss att du har kollat att det finns kurser du kan
tillgodoräkna dig på de partneruniversitet du har sökt.
•  Du ska också kolla upp så att partneruniversiteten du har sökt erbjuder
kurserna på ett språk du kan.
Partneruniversitet (platslistan)
http://lnu.se/student/studera-utomlands/sok-utbytesstudier-i-europa-2015-20
Subject
I listan med partneruniversitet finns det en kolumn som heter ”Subject” (ämne).
Om det står ett ämne i denna kolumn, så är det de studenter som studerar detta
ämne som kan söka det partneruniversitetet. Inom Europa har alla
partneruniversitet ett ämne i denna kolumn. Utanför Europa är det mer ovanligt.
Där är det flesta partneruniversiteten sökbara för alla studenter.
Comments
I listan med partneruniversitet finns det också en kolumn som heter ”Comments”.
I denna ruta har vi samlat på viktig information som vi har fått från
partneruniversitetet. Var noga med att läsa igenom det som står här. Om
partneruniversitetet kräver ett språktest så står detta här.
Partneruniversitet (platslistan)
http://lnu.se/student/studera-utomlands/sok-utbytesstudier-i-europa-2015-20
Courses in English
I denna kolumn har vi kryssat i om vi vet att partneruniversitetet erbjuder
motsvarande heltidsstudier på engelska. För länder som är engelsktalande finns
det kurser på engelska även om det inte finns ett kryss.
Att välja partneruniversitet
•  Gå igenom din utbildningsplan eller prata med
din programansvarig för att kolla vilken termin
som passar bra att åka på utbytesstudier.
•  Stäm av med programansvarig eller
internationell koordinator vilka ämnen eller
kurser som du förväntas läsa under
utbytesstudierna
•  Kolla igenom platslistan och hitta ett antal
partneruniversitet som uppfyller dina krav
(ämne, språk, land)
•  Googla fram respektive partneruniversitets
hemsida
•  Leta efter kurser som de erbjuder för
utbytesstudenter (exchange students)
Krav för att söka
http://lnu.se/student/studera-utomlands/villdu-aka-pa-utbytesstudier/vem-far-soka
Vem får platsen?
http://lnu.se/student/studera-utomlands/vill-du-aka-pa-utbytesstudier/vem-far-platsen
•  Genomströmning (avklarade poäng av totalt antal poäng du varit registrerad
på)
•  Andel VG (antal poäng på kurser med VG av antal möjliga VG total)
•  Högskolepoäng från Lnu från 16hp upp till 90hp
•  Dessa tre uträkningar ger en totalpoäng för varje student och alla sökande
rankas efter sin poäng.
•  Poäng från andra svenska universitet utslagsgivande vid samma
rangordningspoäng
•  Därefter lottning som utslagskriterium
Viktigt! Kolla att dina poäng är registrerade i Ladok vid deadline (2 februari
2015).
.
Nominering
•  När rangordningslistan är helt klart så går vi uppifrån och ner och försöker
placera varje student vid något av dess sökta alternativ (enligt studentens
rangordning av sina sökalternativ).
•  När du får en plats så kallas detta att du får en nominering till den
partnerskolan.
•  Du kommer att få ett mail (till den mailadress du skrivit in i onlineansökan)
med ett erbjudande om nominering.
•  Du måste acceptera denna nominering inom den deadline som du får genom
att svara på mailet.
•  Om du tackar ja till denna nominering kommer vi senare att hjälpa dig att göra
en ansökan till partneruniversitetet.
Krav för att få åka
http://lnu.se/student/studera-utomlands/har-du-fatt-en-utbytesplats/krav-for-digsom-har-fatt-en-utbytesplats
Vad kostar det?
•  Utbytesstudenter betalar ej terminsavgifter till värduniversitetet.
•  Kostnader för boende, mat, kurslitteratur och resa tillkommer.
•  Kostnad för eventuella språktest
•  Kostnad för eventuell försäkring
•  Utbytesstudier berättigar till CSN (csn.se)
Stipendier Linnéuniversitetet kan erbjuda
Erasmus +
Stipendieprogram för studenter som nomineras till ett partneruniversitet i Europa.
•  Dagsbelopp på 10,50 eller 12,50 euro beroende på land.
•  Krav att du studerar heltid (30 ECTS)
•  Krav på minst 3 månaders utbyte
•  Krav på Learning Agreement
•  Språkstöd i form av språktest före och efter utbytet och möjlighet till att få en
online språkkurs om du inte uppnår B2. Språkstödet erbjuds alla studenter
som ska studera på ett av de officiella EU-språken (engelska, tyska, franska,
spanska och italienska, holländska).
Stipendier Linnéuniversitetet kan erbjuda
Nordplus/Nordlys
För dig som åker på utbyte i Norden.
•  Stipendium max 200 EUR
per studiemånad samt
ev. resebidrag.
Informationskällor
• 
http://lnu.se/student/studera-utomlands
• 
Din fakultet eller institution (studievägledare, internationaliseringsansvarig,
programansvarig m fl)
• 
Linnéstudenter som varit på utbyte
• 
Inresande utbytesstudenter
International Office
Besökstider
Kalmar: tisdag och onsdag 12-14 Falken entréplan
Växjö: måndag till torsdag 12-14 H-huset
[email protected]
Välkommen med din ansökan!
Sista ansökningsdag 2 februari 2015 kl. 13.00!