Hållbarhetsrapport 2014 för Canon Europa, Mellanöstern och Afrika

Canon Europa,
Mellanöstern och Afrika
Hållbarhetsrapport 2014
Innehåll
2 Information från VD, Canon
Europa, Mellanöstern och Afrika
4 Om Canon
8 Stödja våra kunder
12 Miljö
16 Samhälle
22 Affärsverksamhet
26 Canon Sverige
Omslagsfoto:
Oliver Fix - Canon EOS 550D
Växa genom
samarbete
Canons starka sidor inom alla aspekter av bildhantering
fortsätter att inspirera många olika målgrupper, både
bland konsumenter och professionella användare.
Tack vare detta kan vi fortsätta vara ett framgångsrikt
och lönsamt företag, trots ekonomiska och politiska
utmaningar på EMEA-marknaden. Vi strävar efter att
omvandla verksamheten och diversifiera den för att
nå nya marknader. Det är mycket spännande på gång:
jag ser t.ex. fram emot att kunna rapportera om de
marknader för nätverksvideolösningar som håller på
att utvecklas och om vårt inträde på marknaden för
3D-utskrifter mer i detalj nästa år.
Vår ambition är att Canon i framtiden ska vara en del av
var och ens bildhantering. Vi hoppas kunna förverkliga vår
vision: att berika människors liv och affärsverksamheter
med hjälp av bildhanteringslösningar. Trots tuffa
marknader har vi kunnat bibehålla eller utöka vår
marknadsandel i de flesta av våra huvudsegment, och jag
vill gärna passa på att tacka alla våra medarbetare för det
engagemang de visat i arbetet med att uppnå detta.
Vår verksamhet står inför en rad möjligheter, risker och
utmaningar, och hållbarhet är ett viktigt verktyg för att
kunna hantera detta (se Om Canon). Vi ser hållbarhet
som en integrerad del i att skapa mervärde för våra
kunder, som vill att vi stödjer dem så att de kan öka sin
konkurrenskraft, effektivitet och hållbarhet. Under 2014
kunde vi med glädje tillkännage ett nytt partnerskap med
Volkswagen AG, där vi levererar Managed Print Services
för deras anläggningar världen över. Vårt fokus på miljö
och vår förmåga att leverera miljömässigt avancerade
2
Hållbarhetsrapport 2014 för Canon Europa, Mellanöstern och Afrika
produkter var en bidragande orsak till att vi fick
uppdraget, liksom vår vilja att förbättra våra prestationer
ytterligare i framtiden. Våra kunder inser att vårt
långsiktiga fokus på i synnerhet miljöprestanda är en av
våra viktigaste starka sidor.
Små och medelstora företag vill också effektivisera
driften, och få stöd till växande verksamheter genom
minskade energi- och utskriftskostnader. Oavsett om
de arbetar med produktionsutskrifter eller grafisk
produktion eller erbjuder trycktjänster, är minskade
kostnader, mindre avfall och lägre energiåtgång av
avgörande betydelse för samtliga. Vi lyssnar på våra
kunder, och tänker nytt för att uppfylla deras behov
på det mest effektiva sättet. I detta ingår att erbjuda
kunderna återanvända och renoverade produkter för att
främja en kretsloppsekonomi.
Canon EMEA anslöt sig till FN:s Global
Compact (UNGC) under 2014, och jag
kan med glädje meddela att detta
engagemang kvarstår. Du hittar vår
framstegsrapport gällande de 10
principerna på vår webbplats 1. Där kan du läsa om de
framsteg vi gjort hittills.
1
www.canon.se/about_us/sustainability/sustainability_reports/
Rokus van Iperen
Canon EMEA
– säljer till
kunder i 116
länder
Vårt regionhuvudkontor fördelas på fyra
platser, i Storbritannien, Nederländerna (2 st.)
och i Tyskland
Verksamhetsinriktning
Vi vill växa inom lösningar och tjänster, organiskt och
genom förvärv. Integreringen av Océ är slutförd inom
EMEA-området, och erbjuder nya affärsmöjligheter och
korsförsäljningstillfällen i och med vår kombinerade
produkt- och tjänsteportfölj.
Ett område där vi förväntar oss en stark tillväxt
framöver är nätverksvideolösningar (NVS). För att
ta vara på de möjligheter detta skapar, förvärvade vi
under 2014 Milestone Systems, en ledande leverantör
av videohanteringsprogram med öppen plattform.
Tillsammans kan vi erbjuda ett brett sortiment av
maskin- och programvarulösningar för nätverksbaserad
videoövervakning, för att tillgodose behoven inom
offentlig verksamhet, flygplatser, banker, universitet,
detaljhandel, transport med mera. Samhället kan ha
nytta av NVS t.ex. för hantering av trafikstockningar,
personlig säkerhet, studiemöjligheter för studenter
samt inom säkerhetstillämpningar. Förvärvet förbättrar
avsevärt vår ställning inom NVS-segmentet.
Våra medarbetare hjälper också till att få verksamheten
att växa och utvecklas. Via vårt program Pursuing
Excellence ber vi medarbetarna att samarbeta mer aktivt
över funktions- och teamgränser, dela med sig av kunskap
och främja engagemang för att bidra till verksamhetens
utveckling. Under 2015 kommer vi att fokusera på att
förbättra detta område, som svar på resultaten av vår
medarbetarundersökning (se Samhälle).
Priser och erkännanden
Jag är stolt över att Canon under 2014 vunnit erkännande
genom flera oberoende priser och rankningar, som
beskrivs kort under Om Canon. Det var med stort nöje
jag för andra gången delade ut Canon EMEA:s VD’s pris
för enastående prestationer i kategorin hållbarhet, denna
gång till Canon Mellanöstern. Inom ramen för projektet
”Adoptera en skola” samlade Canon i Mellanösterns
medarbetare in pengar till ett skolbygge i Senegal genom
att sälja utrangerad utrustning på auktion. Projektet är ett
utmärkt exempel på de inspirerande initiativ som tas på
Canon och visar hur vi använder våra resurser för att bidra
till de samhällen interagerar med. Medarbetare, kunder
och allmänheten har också bjudits in att donera böcker för
att kunna öppna ett bibliotek på skolan.
Utblick
Vi behåller vår förstaplats när det gäller marknadsandelar i
flera segment, men det ekonomiska läget i EMEA-området
visar endast små tecken på förbättring. Vi kommer att
fortsätta leverera innovationer och fokusera på lönsam
tillväxt genom att dra nytta av våra nyförvärv och utveckla
våra tjänster och lösningar. I oktober 2015 välkomnar vi 11
500 kunder till vår mässa EXPO i Paris, där vi visar vilket
stöd vi kan erbjuda dem, nu och i framtiden. Vi kommer
dessutom att utöka evenemangets räckvidd på virtuell
väg via våra digitala kanaler, så att de kunder som inte har
möjlighet att närvara också kan ta del av vår inriktning
för framtiden.
Jag välkomnar era förslag på hur vi kan fortsätta bli
ännu bättre.
Rokus van Iperen
President & CEO, Canon Europa, Mellanöstern och Afrika
Hållbarhetsrapport 2014 för Canon Europa, Mellanöstern och Afrika
3
Om Canon
Canon Europa N.V. är ett helägt dotterbolag till
Canon Inc. i Japan. Vi ansvarar för försäljning och
marknadsföring av Canons produkter, tjänster och
lösningar till kunder i mer än 116 länder i Europa,
Mellanöstern och Afrika (EMEA). Vi genomför också
forskning, utveckling och produktion av programvara
och lösningar via våra dotterbolag. Vi har cirka 17 000
anställda fördelade på 20 lokala landsavdelningar i
EMEA-regionen. Canon EMEA:s nettoomsättning för
2014 utgjorde 29,3 procent (1 090 miljarder yen) av
Canons globala nettoomsättning.
Global
nettoomsättning
per region 2014
Europa
29,26 %
Amerika
27,81 %
Asien och
Oceanien
Japan 23,50 %
19,43 %
Vi säljer våra produkter,
tjänster och lösningar på flera
olika sätt, inklusive direkt
och indirekt via mellanhänder
som partners, återförsäljare
och detaljhandlare.
Strategi
Vår strategiska vision för
EMEA-regionen är att bidra
till rikare liv och bättre
företagsverksamheter genom
bildhanteringslösningar.
Kyosei – vår filosofi som innebär att leva och arbeta
tillsammans för allas bästa – är kärnan i vårt sätt att
bedriva affärs verksamhet. Vår inställning till hållbarhet,
som ligger i linje med den som Canon Inc. står för, löper
som en röd tråd genom vår interaktion med intressenter,
kunder och medarbetare. Den återkoppling vi får från
dessa parter hjälper oss att förstå viktiga möjligheter och
problem och att utveckla vårt synsätt vidare.
Hållbarhetsfrågorna för oss också närmare samhället
i stort och hjälper oss hantera risker för och inom
verksamheten. Våra kunder menar att hållbarhet ger
mervärde, eftersom det hjälper dem att nå bättre
resultat och bedriva sin verksamhet på ett effektivare
och hållbarare sätt. Vår verksamhet utvecklas i riktning
mot att kunna erbjuda fler lösningar och tjänster med
avsevärda möjligheter till hållbarhetsintegrering. Genom
våra outsourcade utskriftstjänster levererar vi till exempel
en skräddarsydd tjänst som uppfyller kundens behov och
ökar effektiviteten.
I början av 2015 utformade vi ett nytt hållbarhetsprogram
för EMEA-regionen, för att lägga fokus på tre
nyckelområden: ge unga människor möjlighet att
ge uttryck för sin kreativitet, teknikanvändning som
kommer samhället till nytta samt ledarskap inom låg
koldioxidanvändning. Vi kommer att uppdatera alla
intressenter om resultaten av initiativet, både löpande
och i nästa rapport.
Möjligheter, risker och utmaningar
EMEA-regionen erbjuder en mycket varierad marknad
med många möjligheter till innovation, tillväxt och
diversifiering för att tillfredsställa de behov som finns på
våra olika marknader. Emellertid är variationen också stor
när det gäller lagstiftning, regleringar och standarder, samt
kunders och intressenters förväntningar. Vi samarbetar
med och stödjer beslutsfattare och myndigheter för att
säkerställa att nya regleringar blir robusta och rimliga att
arbeta med. Andra möjligheter, risker och utmaningar är:
•
eknik som möjliggörande faktor, oavsett om det
T
gäller lösningar för 3D-utskrift eller snabb tillgång till
information som ett företag behöver
•
e snabba förändringarna på teknikmarknaden,
D
inklusive spridandet av videofilmer och bilder, som
leder till ett ökat behov av bättre hantering och lagring
av information
•
tveckling av nya affärsområden och lösningar,
U
såsom nätverksvideolösningar och lösningar för
medicinområdet, som ger tillgång till information utan
att datasäkerheten äventyras
•
antering av värde- och leveranskedjerisker inom alla
H
aspekter av hållbarhet och inköp.
Produkter, tjänster och lösningar
Våra bildhanteringslösningar hjälper privatpersoner, små
och medelstora företag samt stora och globala företag
att berätta om världen runt omkring dem och utnyttja
fördelarna med bild- och informationshantering i sina liv och
sin affärsverksamhet. Våra lösningar, tjänster och produkter
innefattar bland annat Managed Print Services, outsourcing
av affärsprocesser och bildlagringslösningar, videokameror
och videolösningar, kameror och lösningar för amatörer och
yrkesfotografer inklusive objektiv för TV- och filmproduktion,
videokameror och projektorer, skrivare, skannrar och
multifunktionsenheter, storformatsenheter, produktionsskrivare
och digitala tryckpressar för kommersiella tryckerier,
utrustning och lösningar för medicinsk bildbehandling samt
halvledartillverkningsutrustning.
4
Hållbarhetsrapport 2014 för Canon Europa, Mellanöstern och Afrika
Väsentlighet och dialog med intressenter
Vi interagerar med många olika intressenter, från personer ur allmänheten till myndigheter, från partner
till detaljhandlare och från leverantörer av allmännyttiga tjänster till yrkespersoner inom alla aspekter av
bildhantering. En lista över hur vi interagerar med dessa parter finns här. 2
Under 2014 frågade vi flera grupper av intressenter vad som är viktigt för dem när det gäller hållbarhet och hur
Canon stödjer dem. Vi frågade intressenterna hur stor tillit de hade till Canon och hur viktigt det var för dem att
Canon är ett ansvarstagande företag.
Intressent
Metod
Intressenternas intressen
Företagskunder
Årlig
kundlojalitetsundersökning
Canon ska ha en tydlig bild av kundernas verksamhetsbehov
och krav och ska ta hänsyn till deras återkoppling för att på ett
proaktivt sätt kunna komma med förslag som kan hjälpa dem
anpassa sig, utvecklas och växa i en föränderlig affärsmiljö
Globala företag
Enkät till globala kunder
Canon ska stödja deras hållbarhetsmål och hjälpa till att förbättra
arbetsmetoderna, t.ex. genom outsourcade tjänster eller lösningar
som ökar effektiviteten, integrerade lösningar
Hemmakontor/
småföretag
Oberoende forskning
Köpa in produkter och lösningar som kan hjälpa dem spara tid,
energi, papper och bläck så att de kan koncentrera sig på att driva
sitt företag
Medarbetare
Medarbetarundersökning
Canon ska hålla dem informerade, behandla dem rättvist, lyssna
på dem och agera baserat på deras feedback
Leverantörer
Leverantörsgranskningar:
skapa gemensamt värde
Ett tillitsfullt samarbete med transparenta och rättvisa
arbetsmetoder
Klimatförändring: Vi inser behovet både av åtgärder mot
och anpassning till klimatförändringen och arbetar hårt
för att
•
tveckla tjänster som medför en potentiell minskning
u
av koldioxidutsläppen – t.ex. nätverksvideokameror
för minskade trafikstockningar eller 3D-utskrift för
förändrade leveranskedjor
•
s äkerställa att våra tjänster hjälper kunderna att nå sina
egna mål, är effektiva och minimerar mängden avfall
– t.ex. våra produktionsutskriftstjänster som möjliggör
utskrift på begäran, vilket minskar mängden avfall
•
s tödja kretsloppsekonomin, inklusive renovering och
återanvändning av kontors- och produktionsskrivare
och andra enheter
•
•
•
edöma våra produkters livscykel och utforma dem
b
på ett sätt som minimerar miljöpåverkan under
produkternas hela livslängd
f örbättra verksamhetens återhämtningsförmåga,
t.ex. genom att reducera koldioxidutsläppen från
transporter genom att växla över från väg- och
lufttransporter till en kombination av sjö- och
järnvägstransporter och ta hänsyn till hållbarhet när
det gäller lagring och distribution
e våra kunder möjligheten att belysa de sociala och
g
miljömässiga förändringar som planeten går igenom
med hjälp av videofilmer och stillbilder
2 www.canon-europe.com/images/CEMEA%20Sustainability%20Report%202012%20
-%20Stakeholders%20v4_tcm13-1059208.pdf
•
nvända våra tidigare prestationer och våra insikter
a
om effektiv lagstiftning för att stödja utvecklandet
av standarder, t.ex. gällande RoHS (Restriction of
Hazardous Substances), Blue Angel och EU:s
ENERGY STAR®.
Ledning
Canon Europe Operations Business Review (CEOBR) är
Canon EMEA:s högsta ledningsorgan. Det leds av EMEA:s
President och CEO Rokus van Iperen, och omfattar
ekonomi- och affärsenhetscheferna. CEOBR ansvarar för
att ange våra strategier, mål och verksamhetskriterier
samt styrningsstrukturer som innefattar riskhantering
och verksamhetsprinciper.
Rokus van Iperen har det övergripande ansvaret för
hållbarhet och är också Senior Executive Officer för Canon
Kunder
Medarbetare
Nationella och
Leverantörer lokala myndigheter
Lokala samhällen
INTRESSENTER
Ideella
organisationer
Canon Inc.
Aktieägare och
investerare
Andra företag
Universitet och forskningsinstitut
Hållbarhetsrapport 2014 för Canon Europa, Mellanöstern och Afrika
5
6
Hållbarhetsrapport 2014 för Canon Europa, Mellanöstern och Afrika
Inc. När det gäller den dagliga verksamheten rapporterar
EMEA-regionens hållbarhetsfunktion till chefen för
juridik, immaterialrätt och hållbarhet, som sitter i Canon
Europas operativa kommitté (CEOC) som också den
leds av EMEA:s ordförande och CEO. Hållbarhetsenheten
främjar hållbarhet genom ett samarbetsnätverk för
utmaning och stöd som engagerar affärsenheter och
funktioner på EMEA-nivå samt nationella och regionala
försäljningskontor (NSO respektive RSO) inom
EMEA-regionen.
•
anon kom på 125:e plats i Newsweek Green
C
Rankings 2014
•
ör första gången granskades Canon i Carbon
F
Disclosure Leadership Index, och fick poängen
98 A- (av 100)
•
Canon kom på 6:e plats i 2014 års Global Rep
Trak-topplista över de 100 mest välrenommerade
företagen i världen, och på plats 13 i 2014 års CSR
RepTrak-rankning
Hållbarhetsmålen integreras i affärsenhetsplaner
och funktionsplaner med medellångt tidsperspektiv.
Specifika målområden fastställs av ordföranden och
förs sedan vidare till de nationella och regionala
försäljningskontoren (NSO respektive RSO). De
övergripande målen är i viss mån flexibla, så att
nationella och regionala försäljningskontor kan ägna sig
åt de möjligheter och risker som förefaller mest relevanta
för dem. Hållbarhetsgruppen övervakar hur väl vi uppnår
dessa mål.
•
eader’s Digest utsåg Canon till det mest pålitliga
R
kameravarumärket i Europa för 14:e året i rad
•
anon omnämndes på nytt som ”Ledare” i Gartners
C
Managed Print Services Magic Quadrant-rapport 2014 3
•
•
Canon Spanien vann pris för bästa arbetsgivare
Vi hanterar hållbarhet i värdekedjan via ett litet kärnteam
som samarbetar med samtliga avdelningar inom
verksamheten. Förra året omfattade arbetet bland
annat att integrera hållbarhetskriterier i våra avtal om
leasingfinansiering och att samtala med globala kunder
om deras egna mål och hur vi skulle kunna stödja dem.
Även i samband med vår nya lagerlokal och driften
av lagret uppmärksammades hållbarhetsaspekterna,
så att vi nu har en effektiv lösning som kan tillgodose
företagets växlande behov under en lång tid framöver.
Det här är Canon EMEA:s sjätte årliga hållbarhetsrapport.
Den omfattar kalenderåret 2014 och är riktad till våra
kunder och andra intressenter. Information om vårt
nyliga förvärv av Milestone har inte hunnit komma med
i rapporten och den innehåller inte heller information
om Océ Technologies eller andra dotterbolag i EMEAregionen vilka rapporterar till Canon Inc. Tidigare
rapporter finns på www.canon.se/About_Us/sustainability/
sustainability_reports/.
Vi hänvisar till externa internationella standarder när vi
bedömer våra prestationer och målområden, t.ex. genom
att planera vårt hållbarhetsarbete enligt ISO 26000 (se
tabellen nedan) och upprätthålla ISO 14001-certifieringen
av våra miljöledningssystem, som omfattar över 800
anläggningar. För att stärka vårt åtagande inom
hållbarhet och samhällsansvar ytterligare har vi också
anslutit oss till FN:s Global Compact (UNGC).
Utmärkelser och erkännanden
Under 2014 vann vi erkännande på följande sätt:
•
anon kom på 37:e plats i Interbrands rapport
C
Best Global Brands 2014 och steg fyra placeringar
till plats 26 i Interbrands rapport Best Global Green
Brands 2014
anon Mellanöstern fick ännu en gång Dubai Chamber
C
CSR Label.
Rapportering
Vi rapporterar i enlighet med Global Reporting
Initiatives (GRI:s) 3.1-riktlinjer, med tillämpningsnivå B. En
fullständig GRI-tabell finns på www.canon.se/About_Us/
sustainability/sustainability_reports/. Vi har inte sökt
extern ackreditering.
Den här rapporten utgör också ett underlag för vår
första Communication on Progress, en del i vårt
åtagande att följa principerna i FN:s Global Compact. En
tabell över våra framsteg i förhållande till de tio Global
Compact-principerna finns på www.canon.se/About_Us/
sustainability/sustainability_reports/.
Frågor eller kommentarer om den här rapporten
eller Canon EMEA:s hållbarhetsarbete skickas till
[email protected]
Rapportering i enlighet med huvudämnena i ISO 26000
Organisatorisk
styrning
Om Canon och
affärsverksamheten
Arbetsförhållanden
Affärsverksamhet
Rättvis
operativ praxis
Affärsverksamhet
Samhällsengagemang
& utveckling
Samhälle
Miljö
Miljö
Konsument
ärenden
Stödja våra
kunder
s. 4, s. 22
s. 22
s. 22
s. 16
s. 12
s. 8
3 Magic Quadrant for Managed Print Services Worldwide,
Ken Weilerstein, Elizabeth Kim, Sharon McNee – november 2014
Hållbarhetsrapport 2014 för Canon Europa, Mellanöstern och Afrika
7
Océ ImageStream 3500
Stödja våra
kunder
Det är våra kunder som inspirerar oss att
tänka nytt när vi utformar våra produkter och
tjänster. Vår teknik gör det möjligt för kunderna
att bedriva en effektivare och hållbarare
verksamhet och att minska sina kostnader
och sin miljöpåverkan. Från småföretag till
yrkesfotografer, från globala storföretag
till kommersiella tryckerier, från sjukhus till
universitet – vi samarbetar med många olika
sorters kunder för att erbjuda dem lösningar
och tjänster som kan stödja deras verksamheter
och hjälpa dem att växa. 2014 års upplaga
av vår kundlojalitetsundersökning skickades
ut till nästan 300 000 kunder i 25 länder. I
undersökningen inbjuds kunderna att ge oss
återkoppling om hur vi kan ge dem ännu bättre
service. Resultaten följs upp av nationella
säljorganisationer och kontoansvariga.
Finansiering för affärsverksamhet
Canon har tecknat ett ”multinationellt finansieringsprogramsavtal” med BNP Paribas Leasing Solutions för att leverera
finansieringslösningar för leverantörer till Canons
försäljningsorganisationer i åtta europeiska länder. Det är ett
win-win-avtal när det gäller hållbarhet: Canons kunder får
tillgång till innovativa finansieringsalternativ från BNP Paribas
(ledande leverantör av finansieringslösningar på den europeiska
leasingmarknaden), vilket hjälper deras företag att växa,
medan BNP Paribas följer Canons prioriteringshierarki när det
gäller lösningar för enheterna vid leasingtidens slut, vilket främjar
återvinning och minskar avfallsmängden.
I det här avsnittet kan du läsa om några av
våra sätt att arbeta med kunderna kring våra
fokusområden inom hållbarhet – miljö, samhälle
och affärsverksamhet – för att leverera innovativa,
flexibla och hållbara lösningar.
8
Hållbarhetsrapport 2014 för Canon Europa, Mellanöstern och Afrika
Flexibla molntjänster
Canon har inrättat den infrastruktur som krävs för att
kunna erbjuda programvara som en tjänst (SaaS), för
att ge kunder som söker molntjänster fler alternativ och
större flexibilitet. Med molntjänster av den här typen
behöver kunden inte ha någon egen server, vilket ökar
effektiviteten, och har tillgång till alla sina system via
en självbetjäningsportal, vilket förenklar alternativen.
Molntjänsterna ökar också flexibiliteten – kunderna kan
välja en standardplan eller låta Canon skräddarsy en
plan för just deras behov. Det är lätt att göra ändringar i
tjänsterna över tid, utan att behöva köpa eller byta ut dyr
maskinvara. SaaS erbjuder också en hög säkerhetsnivå,
där kundernas behov av dataskydd tillgodoses i alla de
länder där SaaS erbjuds. Om en kund ändå vill ha ett
privat moln kan vi erbjuda det också.
Outsourcing för omvandling
av processer
När ett av världens största industriföretag behövde
en partner som kunde leverera en standardiserad
process för att generera de 18 miljoner fakturor som
företaget skickar varje år föll valet på Canon.
Ett bidrag till litteraturarvet
Marknaden för böcker har förändrats avsevärt genom
åren, från stora upplagor till tryck av enstaka böcker
på beställning. Med Canons hjälp har två företag som
trycker böcker kunnat använda dessa utmaningar
som möjligheter till tillväxt.
1. T
ack vare en önskan att driva på för innovation
inom tryckeribranschen har Service Point
Holmbergs länge varit bland de ledande på
bokpubliceringsmarknaden. Eftersom efterfrågan
på tryck av enstaka exemplar ständigt ökade,
beslutade sig Holmbergs för att investera i en
arbetsflödeslösning från Canon. Detta möjliggör
automatiserad jobb- och sändningshantering,
övervakning och spårning av en enskild bok.
Med programvaran kan jobben lagras, och
tryckas i batcher en gång per dag, något som
ökar lönsamheten och effektiviteten. Denna
automatiserade produktionsprocess för enskilda
böcker är så framgångsrik att Holmbergs förväntar
sig kunna öka antalet unika titlar per dag från
nuvarande 2 500 om dagen till 3 000 om dagen
under 2015.
2. U
nder 90-talet insåg väletablerade TJ International
att marknaden höll på att förändras i riktning
från stora volymer mot mycket mindre upplagor,
och valde digitalt tryck från Océ för att kunna
möta utmaningen till en rimlig kostnad. Nu, tre
generationer Océ-enheter och -program senare,
omfattar TJ Internationals portfölj allt från stora
tryckupplagor med traditionellt offsettryck till
digitala omtryckningar och beställningstryck
(print-on-demand). Företaget anser att
framgången beror på deras djärva investeringar
i tryckprodukter som hjälpt dem att hantera
marknadens förändrade behov. De har utökat sina
specialområden från akademisk, vetenskaplig
och medicinsk litteratur till juridik och poesi, och
kunnat registrera en omsättning som var 40 %
högre 2013 än 2012, och 60 % högre 2014 än 2013.
Företaget tillverkar nu sju miljoner pocketböcker
och inbundna böcker om året.
Canon Business Services (CBS), vår
outsourcingverksamhet, ska hjälpa företaget att
med digital teknik på ett hållbart sätt omvandla
den faktureringsprocess som används i dess olika
affärsenheter. CBS fokuserar på kombinationen
medarbetare, process och teknik för att hjälpa
företaget tänka nytt och omvandla sitt sätt att
hantera information. Utöver att leverera dagliga
faktureringstjänster kommer vi, under de fem
år som avtalet löper över, gradvis att växla över
från traditionell pappersbaserad fakturering till
en elektronisk leveranstjänst med mycket hög
säkerhet. Detta kommer att ge minskade kostnader,
säkerställa att fakturor skickas och tas emot på ett
effektivt sätt samt förkorta betalningstiderna och
därigenom förbättra kassaflödet.
Bevara kulturarvet
Kolosseum i Rom är en av de mest imponerande
bevarade byggnaderna från Romarriket, och besöks av
miljoner turister varje år. Det är en ständig utmaning att
hålla byggnaden tillgänglig och samtidigt skydda den
från skador.
För att förbättra säkerheten har nätverkskameror
från Canon installerats som en del i en skräddarsydd
lösning som ersätter det tidigare analoga systemet.
De kompakta IP-kamerorna anslöts till det befintliga
kameraövervakningssystemet för att minimera behovet
av ytterligare installationsarbete. De är utrustade med
funktioner för panorering, lutning och inzoomning
– med 26 x optisk zoom och upp till 360 graders
horisontellt synfält samt exceptionell prestanda även i
dåliga ljusförhållanden. Kamerorna har väsentligt ökat
Kolosseums bevakningskapacitet: varje misstänkt rörelse,
oavsett var på platsen den registreras, kan nu upptäckas
och undersökas, medan besökarna kan fortsätta njuta av
detta ovärderliga stycke historia.
Hållbarhetsrapport 2014 för Canon Europa, Mellanöstern och Afrika
9
10
Hållbarhetsrapport 2014 för Canon Europa, Mellanöstern och Afrika
Tre kontaktcenter: Tyskland, Spanien och Nederländerna
400 agenter,
17 språk,
kunder i
22 länder
Över 2,4 miljoner
frågor under 2014
Online, via telefon eller via e-post
beroende på vad kunden föredrar
Privatkunder:
• 79,8 procent angav att de tyckte telefonservicen var bra eller utmärkt
• 72,6 procent angav att de tyckte e-postservicen var bra eller utmärkt
• 86 procent av samtalen besvarades inom 60 sekunder
• 90 procent av e-postmeddelandena besvarades inom en arbetsdag
Företagskunder:
• 85 procent av samtalen besvarades inom 20 sekunder
• 93 procent av e-postmeddelandena besvarades inom en arbetstimme
7 procent av kunderna var nöjda med processen från första kontakt
•8
till lösning
Enastående support efter försäljning
Vi anser att hög kvalitet är lika viktigt när det gäller
support efter försäljning som när det gäller produkter.
Vi levererar supporten via våra kontaktcenter som
svarar på frågor från kunderna (se rutan), våra
regionala kompetenscenter som hanterar snabba
reparationer, returer, klagomål och frågor samt via
våra serviceteknikers besök. Frågorna är av många
olika typer: från hur man installerar drivrutiner och
programvara till huruvida bläcket går att äta (t.ex. vid
utskrift på ätbart papper).
Vi har sex regionala kompetenscenter, fem film- och
tv-verkstäder och ett centraliserat servicecenter som
bistår 34 länder på 23 olika språk. Dessa center är lokala
knutpunkter för kunskap och bästa praxis gällande
produkter som bläckstråleskrivare, kameror och objektiv.
Med en genomsnittlig handläggningstid på mindre än tre
dagar och en nöjdhetsgrad på 97 procent hjälper centren
oss att upprätthålla den snabba service av hög kvalitet
som våra kunder, såväl konsumenter som yrkesmänniskor,
förväntar sig.
Även om vi alltid försöker diagnostisera och rätta till fel på
distans – vilket ger snabbare lösningar för kunderna och ett
mindre koldioxidavtryck – måste vi ibland besöka kunderna
på plats för att kunna lösa ett problem. Under 2014 gav
nästan 50 000 företagskunder i över 15 olika länder
återkoppling till oss gällande en serviceteknikers besök.
De var nöjda eller mycket nöjda med den e-postbaserade
registreringsprocessens allmänna effektiviteten (78
procent) liksom med den telefonbaserade processens
effektivitet (84 procent), med den övergripande kvaliteten
på teknikerns arbete (92 procent – en glädjande hög
andel) samt att svarstiderna motsvarade deras behov
(86 procent). Nöjdhetsgraden när det gäller teknikernas
miljömedvetenhet och kommunikation var 84 procent.
Minimera resursförbrukningen
Flexibla utskriftstjänster
I Tyskland erbjuder vi en ny tjänst – utskrift som en
tjänst (PaaS, print as a service) – där vi kombinerar
våra kärnkompetenser inom Managed Print Services
med vår programvaruexpertis. Kunden betalar
helt enkelt en tjänsteavgift per användare, och vi
hanterar sedan all maskin- och programvara som
har att göra med utskrifter. PaaS ger stor flexibilitet,
går längre än standardvarianten av Managed
Print Services och ger effektiv resursanvändning
samtidigt som kunderna får de tjänster de behöver.
Tjänstenivåavtalet utformas efter kundens behov
med tanke på t.ex. utskriftspolicy, antal IT-användare
per utskriftsenhet och säkerhetsbehov. Kvartalsvisa
granskningar säkerställer att tjänsten fortsätter
tillgodose kundens växlande affärsbehov.
För att ett läkemedel ska få säljas i Nederländerna
måste varje förpackning vara försedd med etiketter
och bipacksedlar på nederländska. För Eureco-Pharma
BV har denna arbetsintensiva och tidskrävande process
förenklats med hjälp av vår skrivare Océ VarioPrint
6160 och foldern Horizon. Skrivaren är den enda som
kan användas för utskrifter på det 45 g/m2-papper
som krävs, och vad mera är: tack vare skrivaren har
processen kunnat automatiseras och ledtiderna
reduceras från fyra veckor till ett dygn. Företaget
trycker nu etiketter och bipacksedlar vid behov, från
enstaka exemplar till långa serier. Automatiseringen
av processen har gett besparingar på 5 000–10 000
euro om året, bara till följd av minskad avfallsmängd.
Dessutom har den öppnat för nya affärsmöjligheter,
i och med att företaget kan trycka bipacksedlar för
andra tillverkare. Eureco-Pharma förväntar sig att tjäna
in sina kostnader inom fem år.
Hållbarhetsrapport 2014 för Canon Europa, Mellanöstern och Afrika
11
Miljö
Affärsverksamhet med
ansvar för miljön
Att sträva efter miljömässigt ansvarstagande är
en grundläggande del i Canons sätt att bedriva
affärsverksamhet. Vår miljövision går ut på att det ska
gå att uppnå bättre resultat med mindre miljöpåverkan.
Till vår hjälp i förverkligandet av denna vision har vi ett
globalt ISO 14001-certifierat miljöledningssystem som
omfattar alla aspekter av produktlivscykeln och 800
Canon-anläggningar världen över.
Vårt mål är att stödja våra kunder i arbetet med deras
egna hållbarhetsmål – att stödja utvecklingen mot hållbara
verksamheter. Vi erbjuder lösningar, programvara och
tjänster som gör det möjligt för företagskunder av alla
storlekar att bedriva sin verksamhet mer effektivt, spara
resurser och dra nytta av nya möjligheter.
Inom vår egen verksamhet minimerar vi den negativa
påverkan via effektivt ledarskap, policies, standarder
och god praxis. Under 2014 granskades Canon för första
gången i Carbon Disclosure Leadership Index – CDP:s lista
över de företag i världen som gett de mest transparenta
svaren kring sina koldioxidutsläpp. Canon fick poängen
98 A- (av 100) och tillhör de bästa tio procenten bland
respondenterna (nästan 2 000 företag), något som
visar på vårt engagemang för att vara ledande inom
minskad kolanvändning och vårt kontinuerliga fokus
på detta område. Canon Inc:s mål för minskning av
koldioxidutsläpp under en produkts hela livscykel 2014
3 procent, och den faktiska minskning som uppnåddes
var 5,2 procent. Canon fick också 66 poäng och
omdömet ”striding” (”på god väg”) av ClimateCounts,
vilket visar att vi är på rätt spår när det gäller att ta
itu med klimatförändringen.
Vi har under många år fokuserat på ”kretsloppsekonomin”
och återvinner och återanvänder resurser i varje
steg genom en noggrann livcykelanalys av varje
produkt. Canons produkter tillverkas med en plan för
produktens kassering, vilket underlättar återvinning och
återanvändning av komponenter i nya och renoverade
enheter. Canon EMEA:s program Factory Produced
New Model 4 (”fabrikstillverkad ny modell”, FPNM) fick
beröm av domarna vid den första upplagan av Circular
Economy Awards 2015 och gick till final i Environment
Koldioxidutsläpp per produkt under produktens
hela livscykel för Canon Inc.
130,1
2010
119,7
2011
107,4
2012
100
2013*
94,8
2014
*2013 års resultat motsvarar 100
12
Hållbarhetsrapport 2014 för Canon Europa, Mellanöstern och Afrika
Henk Steenbergen
– Canon EOS 7D
and Energy Awards 2015.
FPNM-programmet ger
returnerade enheter ett nytt
liv, genom att upp till 93 procent (i vikt) av de befintliga
komponenterna återanvänds.
Återkoppling från kunderna
Vi vet att våra kunder intresserar sig för och uppskattar
vårt miljöengagemang och miljöarbete. Resultaten från
2014 års upplaga av vår årliga kundlojalitetsundersökning,
som skickats ut till nästan 300 000 kunder i EMEAregionen visar att av de kunder som är medvetna om
Canons miljöengagemang är 84 procent nöjda med
våra insatser, och 72 procent säger att detta påverkar
deras inköpsbeslut. Alla våra medarbetare genomgår
utbildningar i miljömedvetenhet med särskilda moduler
för servicetekniker för att säkerställa att de har goda
kunskaper om miljöinformation. Detta återspeglas i
den efter service-enkät som kunderna deltog i 2014:
84 procent av våra europeiska kunder uttryckte
tillfredsställelse med våra serviceteknikers kunskap om
och förmedlande av miljöinformation.
Flexibla lösningar
Vi vill att våra kunder ska dra nytta av de produkter och
tjänster vi utvecklar, och använda dem för att berika sina
liv eller få sina verksamheter att växa. Vill du designa en
4
www.canon-europe.com/about_us/sustainability/environment/recycle/#tcm:13-898349
Små företag står inför en rad utmaningar bara
när det gäller att driva den dagliga verksamheten.
Under 2014 beställde Canon en undersökning av
ICM, som frågade 1 250 små företag i sex europeiska
länder* om deras inställning till teknik och
utskriftslösningar och om de utmaningar
de upplever.
Pris och kvalitet ansågs visserligen vara allra
viktigast, men 54 procent av företagen svarade
att det också var viktigt för dem att bedriva
sin verksamhet på ett miljömässigt bra och
effektivt sätt. Man intresserade sig för allt från
att spara papper till energieffektivitet, minskad
bläck-/tonerförbrukning och återvinning av
förbrukningsmaterial för utskrifter. Utöver viljan att
bedriva sin verksamhet på ett miljöeffektivt sätt
uppgav 58 procent också att de ville ta ett så stort
samhällsansvar som möjligt.
Externt är det allmänna ekonomiska läget
den största enskilda utmaning som pekas
ut av småföretagen, men de anser också att
administration och IT-problem hindrar dem från att
lägga så mycket tid som de skulle vilja på att hitta
och behålla kunder och se till att verksamheten
växer och utvecklas. Vi fortsätter fokusera på att
leverera produkter och tjänster som hjälper företag
att använda både tid och resurser effektivt och som
stödjer dem i deras framtida tillväxt.
egen tapet? Vi kan trycka den åt dig. Det här kan
vara framtidens modell – med mindre avfall och utan
långa leveranskedjor med koldioxidutsläpp från
distributionsprocessen. Behöver du trycka på glas?
Det kan vi också göra. Via partners börjar Canon nu
också erbjuda 3D-utskrifter, vilket öppnar ännu fler
möjligheter. Vidare har nätverksvideolösningar många
användningsområden. De kan t.ex. hjälpa människor
att undvika trafikstockningar eller öka den
personliga säkerheten.
Vi fokuserar alltmer på att leverera mervärdeslösningar –
att hjälpa kunderna att nå bättre resultat och arbeta mer
effektivt och hållbart. Canon Business Services levererar
t.ex. outsourcade tjänster som är skräddarsydda efter
kundens behov – från tjänster för riktad marknadsföring
till en standardiserad fakturaprocess. Detta ger oss full
frihet att leverera den maskinvara som är bäst lämpad och
mest effektiv för de aktuella behoven, och motiverar oss
att se till att den fungerar effektivt. Bland andra tjänster
kan nämnas:
•
lösningar baserade på molntjänster, vilket minskar
behovet av egna servrar
•
anaged Print Services, med en inledande
M
utskriftsgranskning där möjliga besparingar i samband
med enheter och utskrifter identifieras, som reducerar
kostnader och miljöpåverkan och höjer effektiviteten
* Frankrike, Tyskland, Italien, Ryssland, Spanien, Storbritannien
•
oldioxidneutrala utskrifter, där alla koldioxidutsläpp
k
från utskrifter och service kompenseras.
Många av dessa lösningar minimerar antalet enheter
som behövs, hjälper oss och våra kunder att bli mer
resurssnåla och ger motivation att utöka enheternas
livslängd. Fler exempel hittar du under ”Stödja
våra kunder”.
Hållbara produkter
Vi fortsätter erbjuda produkter med förbättrad
energieffektivitet och andra miljöanpassade egenskaper
för att reducera mängden koldioxid som släpps ut till
följd av kundens användning av produkterna. Under
2014 lanserade vi ett antal produkter som förbrukar
mindre energi än de standardprodukter som finns på
marknaden, inklusive projektorer, en storformatsskrivare
och MAXIFY, en ny serie bläckstråleskrivare för företag.
Vi vinner regelbundet erkännande för våra
ansträngningar. Exempelvis belönades
multifunktionslaserskrivaren i-SENSYS MF6180dw med
ett Outstanding Achievement-pris för energieffektivitet
av oberoende Buyers Laboratory LLC (BLI) i deras
”Winter Picks” för 2015. BLI noterade att den här
i-SENSYS-skrivaren uppvisar en 47 procent lägre
genomsnittlig energiförbrukningsnivå jämfört med
liknande maskiner. Den återgår också fortare än
genomsnittet till drift när den varit i viloläge, vilket ger
Hållbarhetsrapport 2014 för Canon Europa, Mellanöstern och Afrika
13
bättre produktivitet, och displayen förblir avstängd
när utskriftsjobb skickas till en enhet i viloläge, för att
undvika onödig energiförbrukning.
BLI:s chefredaktör Jamie Bsales förklarar: ”De produkter
som vi väljer ut måste inte bara stå för anmärkningsvärda
prestationer under en given utvärderingsperiod; de ska
vara ledande lösningar i sin klass i jämförelse med alla
andra liknande produkter.”
Vi arbetar också med att reducera förpackningarna.
Exempelvis har vi infört en ny, mindre kartong för
kontorsförburkningsartiklar, vilket sparar 165 g papp per
kartong. Under 2014 innebar detta att mängden inköpt
papp kunde reduceras med 35 ton – en vikt motsvarande
ungefär tio fullvuxna afrikanska elefanter – och att
kostnaderna minskade med nästan 12 000 euro.
Hållbar bildhanteringsutrustning: Canon är anslutet till
och har också deltagit i utvecklandet av EuroVAprint, ett
frivilligt avtal som syftar till att förbättra miljöprestandan
hos bildbehandlingsutrustning. Under 2014 bidrog vi
till en översyn av det gällande avtalet för att skärpa
kriterierna. Från och med januari 2015 måste 90
procent av de nya bläckstråleprodukter som släpps
ut på marknaden och 70 procent av laserprodukterna
kvalificera sig för EU:s märkning ENERGY STAR® 2.0.
Canon uppfyller alla tillämpliga krav i det reviderade
frivilliga avtalet.
antal produkter med varumärket Océ samt reparerar över
150 kameramodeller som sedan säljs som B-stock.
Delar från produkter med varumärket Océ förbereds också
för återanvändning och renoveras på Océ-fabrikerna i
Venlo och Poing och används på nytt. Krediter betalas för
delar och maskiner som returneras för renovering. Delarna
och maskinerna repareras och testas före användning.
År 2015 firar Canons globala återvinningsprogram för
servicekassetter 25-årsjubileum 5. Vid slutet av 2014
hade vi samlat in 344 000 servicekassetter, som helt
och hållet återanvänds eller återvinns till nya kassetter
i ett slutet system där inget avfall skickas till deponi.
Processen har sparat 232 000 ton nytt råmaterial och
502 000 ton koldioxid. Programmet används i 24 länder,
inklusive 18 länder i Europa. Vissa ytterligare länder har
lokala program. Vi har också ett system för återvinning av
bläckpatroner i 15 länder i Europa.
(Ton
‘000)
450 –
400 –
350 –
300 –
250 –
200 –
Förlänga resursernas livslängd
150 –
Utöver nya produkter, tjänster och lösningar som
hjälper våra kunder att arbeta mer effektivt erbjuder
vi också återanvända versioner av våra mest populära
multifunktionella modeller. Detta ökar produktens
livslängd – med en garanti som motsvarar garantin
för en ny produkt – och innebär att kunderna kan
uppgradera till ett lägre pris. Mer än 6 500 enheter
gjordes klara för återanvändning inom ramen för FPNMprogrammet under 2014 – nästan dubbelt så många
som 2013 och nästan fyra gånger så många som 2012.
För dessa modeller återanvänds upp till 93 procent av
komponenterna (i vikt), medan resten återvinns. Jämfört
med att tillverka en ny enhet i Asien, orsakar processen
80 procent mindre koldioxidutsläpp. En utmärkt
illustration av vårt engagemang för kretsloppsekonomin!
Enheterna lever upp till Canons fabriksstandarder och
alla EU-krav för nytillverkade produkter.
100 –
(År)
– 2014
– 2012
– 2010
– 2008
– 2006
– 2004
– 2002
(
– 2000
14
– 1998
10,888
2013
Material som sparats
intern uppskattning)
Kassetter som samlats in
Koldioxidutsläpp som kunnat undvikas (
intern uppskattning)
Verksamhet
Utöver att stödja våra kunder i att ta sitt miljöansvar
minskar vi också vår egen verksamhets miljöpåverkan.
Vi fokuserar på effektivitet, både när det gäller
våra anläggningar och lokaler och när det gäller
transporter och bilparker. Det är en inställning som vi
integrerar i alla relevanta verksamhetsprojekt, så att
miljöeffektivitet blir en naturlig del av programmen
(se ”Lagerverksamhet” nedan).
ISO 14001: I EMEA-regionen omfattas 188 anläggningar
i 25 länder av vår globala ISO 14001-certifiering, och
genomgår regelbundna revisioner. 2014 var tredje
året i rad som inga avvikelser noterades på de EMEAanläggningar som genomgick revision. Faktum är att
inga avvikelser registrerades inom Canon-koncernen över
huvudtaget – en anmärkningsvärd prestation.
Lagerverksamhet
1 754
2012
– 1996
3 530
13,664
– 1994
6 557
0 –
– 1992
Fabrikstillverkad ny modell
50 –
– 1990
Vid vår fabrik i Giessen i Tyskland förbereder vi också
komponenter för byte på plats – delar som enkelt
kan bytas ut på plats för att reparera en enhet – för
återanvändning, renoverar utvalda modeller, inklusive ett
Global återvinning av servicekassetter 1990–2014
500 –
2014
Hållbarhetsrapport 2014 för Canon Europa, Mellanöstern och Afrika
Vi fortsatte konsolidera vår europeiska lagerverksamhet
i Nederländerna för att öka effektiviteten. Vår
logistikpartner Nippon Express har färdigställt det
5
www.canon.com/environment/cartridge-sp/
Uppnådda mål
Vi har nått två av våra mål för 2014, och satt upp nya mål för att visa på vårt fortsatta engagemang och vilja att
överträffa oss själva och förbättra våra prestationer inom dessa områden.
OMRÅDE
MÅLSÄTTNING
MÅL
FRAMSTEG FÖR 2014
Miljöpåverkan för
Canon EMEA
Minska koldioxid med 1,5 procent per år
jämfört med omsättning (jämfört med 2010)
- 15 procent till år 2020*
Ej uppnått
Öka avfallsåtervinning på alla EMEA-kontor
52 procent till år 2014*
Ej uppnått (51 %)**
Öka avfallsåtervinning på alla Canon-lager
inklusive utlokaliserade lager
85 procent till år 2014*
Uppnått – 85 procent av
lageravfallet återvanns
Resurseffektivitet
Nytt mål: 90 procent till år 2017
Hållbara produk-ter
Öka volymen av certifierade och återvunna
papperstyper
75 procent av
pappersomsättningen
till år 2014*
Uppnått – 92,8 procent
av pappret var
cer-tifierat eller
åter-vunnet
Nytt mål: 80 procent av pappersomsättningen till år 2017
*Mätt mot den gemensamma grundläggande resultatnivån för 2010 för både Canon och Océ.
**Vissa siffror från tidigare år behövde ändras på grund av felaktigheter, och därför uppnåddes inte målet
nya lagret på 70 000 m2 i Rotterdam. Lagret, vars yta
motsvarar upp till 16 fotbollsplaner, togs i drift tidigt
2015 och har klassats som mycket bra enligt BREEAMmodellen***. Hållbarhetstänkandet har genomsyrat
hela projektet från utformning och konstruktion till
driften av lagret som kommer att omfatta innovativa
förpackningslösningar och avfallsåtervinning. I lagret är
insläppet av naturligt ljus omfattande, och i övrigt används
LED-belysning med låg energiförbrukning, medan
värmepumpar och god isolering ger effektiv uppvärmning
och nedkylning. Lagret ligger i direkt anslutning till fem
stora containerterminaler, vilket ökar effektiviteten när
det gäller distribution och logistik. Tillsammans med vårt
befintliga lager är denna anläggning nu Canons största
distributionscenter, har en yta på 114 000 m2 och hanterar
omkring 50 procent av de produkter som skickas till
kunder i EMEA-regionen.
Liknande kriterier för hållbar drift har integrerats i avtalet
med vår logistikpartner Syncreon gällande vårt lager i
*** BREEAM är den världsledande metoden för
utformning och utvärdering av hållbara byggnader
Ungern, som kommer att fungera som distributionsnav för
vår verksamhet i östra Europa.
Andra initiativ
• Vår policy för företagsbilar tillåter
koldioxidutsläppsnivåer på max 120 g/km. Denna gräns
gäller nu också Canon Ryssland, med undantag för
servicebilar där det saknas tillgängliga alternativ som
följer policyn. Policyn kommer att ses över igen nästa år
•
ppgraderingar i syfte att göra våra datacenter mer
U
effektiva – såsom att byta ut maskinvara, virtualisera
system och minska behovet av nedkylning – har
gett besparingar på 632 020 kWh (en 22-procentig
minskning), vilket motsvarar ungefär 1,26 ton koldioxid
(baserat på kontorets tariff för förnybar energi) och
92 000 euro, jämfört med 2013.
•
anon EMEA:s kontor tillgodoser omkring en tredjedel
C
av sitt energibehov med energi från förnybara källor.
Hållbarhetsrapport 2014 för Canon Europa, Mellanöstern och Afrika
15
Samhälle
Bidra till ett rikare samhälle
Varje dag påverkar Canon människors liv genom
bildhantering. Vår teknik berikar samhället på många
olika sätt: vi möjliggör skapande, ger jobbmöjligheter
och understödjer den ekonomiska tillväxten i vidare
bemärkelse. Vi påverkar människors liv – från våra
17 000 EMEA-medarbetare till ungdomar som
förbättrar sina livsfärdigheter, från medicinsk personal
som använder våra digitala radiologilösningar för att
distansdiagnostisera TBC i Afrika till studenter som kan
känna sig säkra i sitt vardagsliv på campus.
Våra produkter, lösningar och tjänster har en positiv
inverkan på människors liv och verksamheter, från vänner
som delar bilder med varandra till yrkesfotografer som
dokumenterar världshändelser. För de 10 miljarder bilder
som laddades upp på Flickr 2014 var Canon det vanligaste
kameramärke som använts. Canon-kameror låg bakom
förbluffande 1,34 miljarder+ bilder.
För att stödja den här spridningen av foton har vi lanserat
irista – en avancerad molnbaserad bildplattform. Med
plattformen har användarna tillgång till och kan hantera
och lagra hela sina bildbibliotek på en plats, oavsett
om bilderna har tagits med kamera eller mobiltelefon.
Plattformen är kompatibel med iOS- Android-surfplattor.
Bilder kan läggas ut direkt från irista på Facebook®, Flickr
eller Google+.
Våra medarbetare
Vi vill att våra medarbetare –i sin karriär och när det
gäller att hjälpa företaget att utvecklas – ska drivas av
en passion för bilder och bildhantering. Medarbetare av
nästa 90 olika nationaliteter (i slutet av 2014) hjälper oss
förstå våra marknader och möjligheter i 116 länder. I dessa
siffror ingår våra kolleger från Océ , eftersom samtliga
Océ- och Canon-verksamheter numera är integrerade i
hela EMEA-regionen.
Som arbetsgivare vi vill vara ett förstahandsval i vår
bransch, och attrahera och behålla begåvade individer.
Under 2014 lanserade vi en ny karriärwebbplats 6
där potentiella framtida medarbetare, inklusive
nyutexaminerade och praktikanter, kan få ett smakprov
på de möjligheter som Canon har att erbjuda. Vi arbetade
med över 50 praktikanter, studenter och trainees under
2014, fördelade över våra 20 viktigaste landskontor, och
antalet kommer att fortsätta öka, eftersom vi ser att alla
parter drar nytta av erfarenheterna.
Christophe Vannier
– Canon EOS 7D
Alla medarbetare arbetar under Canon-koncernens
uppförandekod 7 som stödjer vår etiska inställning
till verksamheten. Vilket uppförande som förväntas
av medarbetarna förmedlas på flera sätt, t.ex. vid
introduktioner, i medarbetarhandböcker och via ett
efterlevnadskort. Dessa förväntningarna beskrivs i
obligatoriska policies kring exempelvis motverkande av
mutor och korruption som gäller för hela EMEA-regionen,
liksom i obligatoriska utbildningar (se Affärsverksamhet).
Utöver detta har vi nationella policies och utbildningar i de
fall där regler på nationell nivå gäller i första hand, t.ex. när
det gäller arbetsmiljöregler.
Medarbetare
För att få del av våra medarbetares uppfattningar
genomförde vi återigen en medarbetarundersökning i
hela EMEA-regionen, ”Your Voice” (se nedan). Dessutom
tar vi del av medarbetarnas uppfattningar även på andra
sätt, t.ex. genom en grupp för medarbetarengagemang
vid vårt huvudkontor i London, fabriksråd och mer
informella kanaler.
16
13 664
2012
Hållbarhetsrapport 2014 för Canon Europa, Mellanöstern och Afrika
7
16 721
2013
17 935
2014
6
www.canon-europe.com/about_us/careers/picture_yourself_at_canon/
www.sec.gov/Archives/edgar/data/16988/000119312513130515/d473536dex111.htm
samarbete och bygga vidare på medarbetarnas
expertis och kreativitet. Direktörers och chefers
framgång i detta arbete kommer att mätas som en
del i resultatstyrningsprocessen.
Resultatstyrning och utbildning
En ny prestationsstyrningsportal lanserades under
2014 och togs i drift i de flesta länder. Den är tillgänglig
för alla EMEA-medarbetare som har en arbetsstation
(och vi arbetar på att ordna en tillfällig lösning för de
medarbetare som arbetar på plats hos kund). Med
hjälp av portalen kan medarbetarna bedöma sina egna
prestationer och koppla sina mål till de prioriteringar
som deras överordnade satt upp, detta för att säkerställa
att enskilda medarbetares mål ligger i linje med de
övergripande prioriteringar som ledningen för Canon
EMEA har satt upp. Vår policy är att alla medarbetare
regelbundet ska interagera med sin linjechef och ha ett
bedömningssamtal var sjätte månad samt ett formellt
utvecklingssamtal varje år. Utvecklingssamtalet ska
utgöra ett konstruktivt samtal där medarbetarens
prestationer mäts mot de uppsatta målen, hans eller
hennes färdigheter bedöms och en plan för framtida
utveckling och utbildningsbehov fastställs. Våra chefer
genomförde och laddade upp bedömningar för 82
procent av de medarbetare för vilka det var tillämpligt
under 2014, medan 87 procent av medarbetarna fyllde i
en självbedömning.
Utbildning och utveckling
Ledarskap och ledning
Till stöd för vår verksamhets omvandling fortsatte vi
under Rokus van Iperens ledning med programmet
Pursuing Excellence under 2014. Detta treåriga
program för beteendeförändringar syftar till att få
medarbetarna att engagera sig mer direkt i att utveckla
verksamheten så att den blir mer framgångsrik. I
slutet av 2014 hade de 40 högsta cheferna samt
alla direktörer inom EMEA – omkring 400 personer
totalt – deltagit i ledarskapsprogrammet. Programmet
uppmuntrar ledare att anlägga nya synsätt, använda en
ny sorts ledarskap och föregå med gott exempel när
det gäller olika beteenden. Under 2015 kommer dessa
direktörer med stöd av vår HR-personal att utbilda
sina ledningsteam (omkring 2 500 personer), både via
onlineutbildningsmoduler och genom kurser ansikte mot
ansikte med lokalt fokus.
Direktörer och chefer ska öka medarbetarnas
engagemang och motivation genom att främja
Personliga utvecklingsplaner och utbildningsbehov
laddas upp på resultatstyrningsportalen, så att
HR-avdelningen kan upptäcka eventuella luckor i
utbildningsprogrammen och utveckla nya, relevanta
utbildningar. På portalen finns också över 2 500 kurser
och andra utbildningsresurser på flera språk, inklusive
online-kurser och klassrumsbaserade kurser, virtuell
utbildning och ett bibliotek av boksammanfattningar.
Bland de mest populära kurserna 2014 var Core Selling
Behaviours, Foundation in Digital Marketing,
Presentation Skills, Time Management och Engineer
Certification Programme.
Två av frågorna i medarbetarundersökningen hade att
göra med huruvida medarbetarna ansåg sig ha tillgång
till utbildning. Den ena gällde huruvida de ansåg att de
bereddes möjlighet att lära och utvecklas (54 procent
ansåg det) och den andra huruvida de fick den
utbildning som krävdes för att de skulle kunna göra sitt
jobb på ett effektivt sätt (57 procent ansåg det). Den
breddning av Pursuing Excellence-programmet som
beskrivs ovan bör förbättra dessa resultat under 2015.
Vi fortsätter utöka vårt utbildningsutbud, i enlighet med
behoven i respektive land, affärsenhet och funktion samt
med de individuella utvecklingsplanerna. Vi blandar olika
utbildningsformat, både formella och informella, för att
skapa en kontinuerlig lärandeupplevelse och se till att
utbildningen finns tillgänglig där den behövs, till stöd
för de krav som arbetet ställer. Format vi använder är
bl.a. onlinekurser, videofilmer, virtuella och traditionella
klassrumslektioner, coachning och läsning.
Hållbarhetsrapport 2014 för Canon Europa, Mellanöstern och Afrika
17
Christophe Vannier
– Canon EOS 7D
18
Hållbarhetsrapport 2014 för Canon Europa, Mellanöstern och Afrika
Medarbetarundersökning
Vår medarbetarundersökning ”Your Voice” utfördes av
en ny leverantör 2014, så svaren på en rad frågor är inte
direkt jämförbara med tidigare resultat. En skala med
starkare ordval användes, vilket å ena sidan kan leda till
en minskning av antalet positiva svar, men å andra sidan
på ett mer meningsfullt sätt skilja mellan engagerade och
oengagerade medarbetare. Nästan 12 000 medarbetare
– 71 procent – svarade, och föga förvånande var chefer
med personalansvar samt de som redan genomgått
ledarskapsprogrammet mer engagerade än övriga. En
snabb överblick över svaren visas nedan. Ledning och
chefer läser resultaten noggrant för att kunna planera
åtgärder där så krävs. På vissa områden har antalet
”neutrala” svar ökat, vilket indikerar ett utrymme för
förbättringar i framöver. Resultaten delas mellan nationella
säljorganisationer och mellan avdelningar och funktioner.
78 procent
förstår
Canons
värderingar
74 procent litar
på sin chef/
88 procent
säger att deras
chef behandlar
dem med
respekt
77 procent är
stolta över att
kunna säga att de
arbetar för Canon
31 procent anser
att kunskap
delas mellan
avdelningarna,
och 80 procent
anser att
människorna
de jobbar med
samarbetar
63 procent anser
att Canon agerar
på ett socialt
ansvarstagande sätt
42 procent
anser att Canons
ledning vidtagit
åtgärder baserat
på återkopplingen
39 procent i förra årets
är nöjda med undersökning
karriärmöjligheterna
på Canon
31 procent anser att de belönas i
paritet med sina prestationer/
25 procent anser att deras lön är
konkurrenskraftig jämfört med
liknande anställningar i andra företag
Som en reaktion på 2014 år undersökning görs nu ett
omfattande arbete för att förmedla företagets mål till
alla medarbetare och koppla dessa till medarbetarnas
personliga mål (se Resultatstyrning). Utöver detta har
ledande chefer besökt flera regionala och nationella
säljorganisationer och talat med medarbetarna för att öka
engagemanget, samt andra initiativ tagits, t.ex. för
att förbättra kommunikationen mellan avdelningarna för
mer samarbete.
Samhällsprogram
Våra medarbetare stödjer, främjar och deltar i många
aktiviteter i sina lokalsamhällen. Vi har riktlinjer för vilka
områden som bör vara i fokus för volontärbete, och i
vissa länder får medarbetarna ägna en arbetsdag åt
volontärarbete för ett samhällsinriktat projekt.
Under 2014 genomfördes 280 aktiviteter (2013: 249) av
23 nationella och regionala säljorganisationer och två
huvudkontorsavdelningar – en ökning med 12 procent
jämfört med 2013. Vi uppskattar att aktiviteterna påverkade
8,5 miljoner människor direkt eller indirekt i lokalsamhällen
och företag. Bland aktiviteterna kan nämnas:
Timmars volontärarbete av medarbetare
under arbetstid :
2 595
2014 2013 1 475
Timmars volontärarbete av medarbetare på
deras fritid :
1 539
2014 2013 1 631
Kontanta donationer :
2014 2013 180 276 euro
146 000 euro
Stöd i form av material :
2014 2013
102 662 euro
66 500 euro
Under 2014 såg vi över våra hållbarhetsprogram för
EMEA-regionen och beslöt att fokusera på tre områden
där våra viktigaste starka sidor och vår expertis inom
bildhantering används för att stödja och uppfylla behov i
samhället. Områdena är:
•
•
•
Stödja unga människor i att utveckla sin kreativitet
Använda teknik till stöd för samhället
Utveckla ledarskap inom låg koldioxidanvändning
Vi återkommer till utvecklingen inom dessa områden i
nästa rapport. Våra aktiviteter under 2014, inklusive några
landsspecifika exempel från olika delar av EMEA-regionen,
beskrivs kortfattat nedan.
Hållbarhetsrapport 2014 för Canon Europa, Mellanöstern och Afrika
19
Stödja unga människor
Vi stödjer en rad olika ungdomsprojekt genom 16
partnerskap mellan Röda Korset och Canon Europa.
Projekten går bl.a. ut på att stödja missgynnade
unga, hjälpa barn och unga vuxna vårdare lära sig
nya färdigheter, ge barn i fattiga familjer möjlighet
till semesteraktiviteter, främja social integration och
välmående, starta familjestödsgrupper för stärkta
familjerelationer och lära ut första hjälpen till barn,
föräldrar och lärare.
Mirno More
Sedan 1994 tar Mirno More Peace Fleet missgynnade
barn på en årlig segelresa bland öarna utanför
Dalmatiens kust. Man lär barnen nya färdigheter och
teamwork, stärker deras självkänsla och hjälper dem
att övervinna etniska och kulturella hinder. Barnen bor
på hem eller internatskolor och har svåra erfarenheter
i bagaget. Många av dem kommer från Balkan och är
flyktingar eller föräldralösa till följd av krig. Tack vare
sponsring från Canon Central- och Östeuropa kunde
sex barn och två vårdare från barnhemmet Project
Kinderhaus i Österrike följa med på en av de över 100
båtarna som deltog i seglatsen. En medarbetare från
Canon Central- och Östeuropa följde också med på resan
som volontärarbetare, hjälpte till att segla en av båtarna,
samt agerade officiell fotograf.
© Paul Kariuki Munene
– Canon EOS 5D
Stöd till talanger på uppgång
Begåvade fotografer från Östafrika, de flesta under 30,
fick chansen att finslipa sina färdigheter och lära av den
världsberömde fotojournalisten och Canon-mästaren
Gary Knight. Under en vecka höll Gary en kostnadsfri
fotografiworkshop i Nairobi i Kenya för tio fotografer,
åtta från Kenya, en från Uganda och en från Etiopien.
Deltagarna valdes ut genom en tävlingsprocess med
extern nominering och en formell granskningsprocess.
Varje fotograf valde en berättelse att arbeta med,
och fick vägledning av Gary före och under veckan.
Lokala och internationellt kända fotografer, t.ex.
Canon-ambassadörerna Jonathan och Angela Scott,
gav gästföreläsningar. Förutom att Canon arrangerade
workshopen lånade vi också ut kameror och objektiv
till deltagarna och lånade skrivare av den lokala CanonFramtidens arbetsstyrka
Canon Storbritanniens partnerskap med kommunen East Lothian i Skottland inleddes 2009. Vi levererar
Managed Print-lösningar som sparar kommunen 95 000 euro per år. Sedan 2012 är vi också kommunens
partner i ett gemensamt anställbarhetsprogram som används i tre skolor i East Lothian: Knox Academy,
Ross High School och Dunbar Grammar School. Programmet backas upp av både kommunchefen och
Canon Storbritanniens vd och stödjer två viktiga skotska myndighetsinitiativ – Developing Scotland’s
Young Workforce (Utveckla Skottlands unga arbetskraft) och Community Benefits and Economic Growth
(Samhällsnytta och ekonomisk tillväxt). Anställbarhetsprogrammet hjälper studerande att skaffa sig
kompetenser som är avgörande för deras framtid på arbetsmarknaden, så som självförtroende och motivation,
att skriva ett CV, presentations- och kommunikationsfärdigheter, övningsintervjuer och organisation samt även
att identifiera vilka användbara färdigheter de besitter och utnyttja dem maximalt.
20
Hållbarhetsrapport 2014 för Canon Europa, Mellanöstern och Afrika
© Daniel Irungu
– Canon EOS-1D Mark IV
Utveckla ledarskap inom låg koldioxidanvändning
Vi är stolta över vårt långvariga partnerskap med
WWF som inleddes 1998. Efter en översyn av vår
hållbarhetsstrategi och våra sponsorskap beslöt vi dock
att inte förnya partnerskapet i slutet av 2014. Du hittar
information om vårt sista projekt i samarbete med WWF
nedan. Under 2015 kommer vi att utveckla ett nytt
program på det här området.
partnern (OTL). Vid veckans slut ordnades en utställning
av deltagarnas arbeten, dit vänner och familj, pressen
och allmänheten bjöds in.
Återkopplingen från deltagarna var positiv: de hade lärt
sig mycket, fått bättre självförtroende och i synnerhet
fått chansen att prova nya aspekter av fotografi i sina
karriärer. Vi planerar att hålla liknande workshops
under 2015.
Använda teknik till stöd för samhället
Vi var officiell leverantör av bildhanteringslösningar för
2014 årsRyder Cup, och som en del i detta uppdrag erbjöd
vi åskådarna en ny upplevelse genom att ta förbluffande
panoramabilder där fans kunde zooma in och hitta sig
själva, tagga sig och dela bilderna vidare i sociala medier.
Vi kommer att kunna erbjuda liknande upplevelser
för rugbyfans i samband med Rugby-VM 2015 som vi
sponsrar. Vi kommer också att stödja arrangörer och
fotografer med bildhanteringslösningar och expertis.
Hjälpa idrottare på rätt spår
Skador kan lägga krokben även för de allra bästa
inom idrotten; efter år av förberedelser kan en skada
släcka hoppet om ett bra resultat. Fyra nederländska
deltagare i vinter-OS i Sotji hade förmånen att kunna
utnyttja distansdiagnostik via en teleradiologisk
lösning från Canon. Det innebar att bilder på deras
skador omedelbart kunde granskas och analyseras av
nederländska läkare på hemmaplan som kunde avgöra
om skadorna krävde behandling eller om det var riskfritt
att fortsätta tävla.
Stöd till övervakningen av Arktis
Vårt sista Arktis-projekt i samarbete med WWF
var en resa till den norska ögruppen Svalbard.
Yrkesfotografen Brutus Östling dokumenterade
WWF:s, Canons och Norska polarinstitutets
expedition för att samla in avgöranda data on
Europas västligaste isbjörnspopulation, bl.a. om
hur placeringen av de bon där ungarna föds har
förändrats till följd av klimatförändringen. Bara
tre av de 29 vuxna honor som forskningsteamet
påträffade hade en unge född samma år, möjligen
till följd av att minskande mängder havsis påverkat
björnarnas framgång med fortplantningen.
För första gången har DNA-specialister med hjälp av
prover som samlats in av projektets forskningsteam
kunnat isolera isbjörns-DNA från ett fotspår i snön.
Om DNA som samlas in på det här sättet kan ge
forskarna information om det djur som lämnat
spåret kan den här nya tekniken dramatiskt minska
den investering som krävs för att få in informationen
och göra det lättare att övervaka djurpopulationer
i framtiden.
Den expedition till Tajmyrhalvön i Laptevhavet nära
Sibirien som vi stödde 2013 syftade till att avgöra
om det finns genetiskt distinkta populationer av
valrossar i Laptevhavet, eller om populationerna där
är besläktade med populationerna i intilliggande
områden. Forskare behöver veta detta för att kunna
utveckla effektiva system för statusövervakning
av båda arterna och avgöra vilka åtgärder som
behövs för att skydda dem i ett område där
de kommersiella transporterna till sjöss ökar.
Resultaten från de första labbtesterna tydde på att
valrossarna i Laptevhavet var tillräckligt olika sina
grannpopulationer i Stilla havet och Atlanten för att
för att anses vara en distinkt population.
Hållbarhetsrapport 2014 för Canon Europa, Mellanöstern och Afrika
21
Affärsverksamhet
Verksamheter som är väl
förberedda för framtiden
I dagens hårda konkurrens är det viktigt att våra kunder
får bästa möjliga stöd från oss. Vi måste förstå våra
företagskunders marknader och utmaningar lika bra som
de själva, och se möjligheter så att vi kan hjälpa dem att
få sitt företag att växa och uppnå bättre resultat. Med
hjälp av våra produkter och tjänster kan professionella
kunder erbjuda nya tjänster som skapar mervärde och
konsumenter kan använda teknik för att ge utlopp för
sin kreativitet.
Människors sätt att använda bilder och bildbehandling
håller på att förändras. Det är bara genom att arbeta
samarbetsinriktat och flexibelt som vi kan använda vår
expertis för att med hjälp av våra tekniska lösningar
tillgodose deras behov. Exempel på samarbeten finns i
avsnittet ”Stödja våra kunder”.
Vi driver vår egen verksamhet på ett ansvarsfullt sätt
och samarbetar i partnerskap både uppåt och nedåt i
värdekedjan för att stödja företagsutveckling och skapa
bred ekonomisk tillväxt. Vi förmedlar våra värderingar och
ber våra leverantörer att respektera dem. Självklart lyder
vi själva under en rad lagar, bestämmelser och standarder
i hela EMEA-regionen. Vi strävar efter att förutse, bidra till
utformandet av och följa dessa regleringar.
Alexandra Dias Fernandes
– Canon DIGITAL IXUS 870 IS
Beredskap inför nya regler och krav
Vi förutser och bidrar till utvecklandet nya bestämmelser
genom att delta i intressentprocesser, via våra
medlemskap i över 80 branschorganisationer
i EMEA-regionen.
Inom Canon EMEA agerar utvärderingsgruppen för
regelefterlevnad på regionhuvudkontoret som ett
samordnande nav och ser till att vi i god tid upptäcker
att nya lagkrav är på gång så att våra produkter och
tjänster kan fortsätta säljas. Vi förbereder oss också
för kommande EU-lagstiftning, såsom de reviderade
direktiven om elsäkerhet, elektromagnetisk kompatibilitet
och radioutrusning som träder i kraft 2016, och bidrar till
utvecklingen av standarder, t.ex. genom att arbeta med de
relevanta organisationerna för att omvandla standarden
Restriction of Hazardous Substances (RoHS) EN till en
internationell standard.
Kvalitet
Människor har förtroende för varumärket Canon tack
vare vårt uthålliga engagemang för att upprätthålla och
22
Hållbarhetsrapport 2014 för Canon Europa, Mellanöstern och Afrika
förbättra vår kvalitet. Att kunna erbjuda kvalitet och
service av högsta klass är ett av Canons affärsmål, och
budskapet bakom Canons produktvalitet är att vi vill ge
kunderna ”säkerhet, smarthet och tillfredställelse”. Vår
grundläggande kvalitetspolicy 8 är att sikta mot ”inga
problem, inga klagomål”.
Vårt kvalitetsåtagande omfattar hela produktlivscykeln,
från produktutveckling till produktion och support efter
försäljning, för alla nya produkter, inklusive programvara.
Vårt fokus på kvalitet börjar med att vi tar hänsyn till
prestanda, säkerhet och ergonomi när produkterna
utformas och sträcker sig hela vägen till kundernas
nöjdhet med Canon-produkterna efter försäljning
(se Stödja våra kunder).
Canon Inc:s huvudkontor för kvalitetsledning arbetar
med hela koncernen för att säkerställa kvaliteten och
implementera system för kvalitetskontroll som är
skräddarsydda för varje verksamhet, medan kommittén
för kvalitetsförbättringar driver på arbetet med att
nå ännu högre inom kvalitet. Canon har inrättat ett
kvalitetsledningssystem där vi kombinerar kraven i ISO 9001
med egenskaper som är unika för Canon.
8
www.canon.com/corporate/special/quality.html
Vi prioriterar medarbetarnas hälsa och säkerhet och ser
till att arbetsmiljön är säker genom regler och förfaranden,
genom att informera om hälsorisker i samband med
medarbetarnas arbete och genom att tillhandahålla
lämplig skyddsutrustning. Vi har ingen enhetlig
arbetsmiljöpolicy för EMEA, utan följer de olika lagar
som gäller i varje land där vi bedriver verksamhet och
fattar lokala beslut. Canon Spanien har exempelvis låtit
certifiera sig enligt OHSAS 18001, vilket visar att de följer
lagstiftningen och kan hantera arbetsmiljörisker.
Vi lämnar regelbundna resultatuppdateringar till Canon
Inc. – två gånger om året för miljömål och företagsresultat
och månatligen för finansiell information. Canon
Europa följde alla interna efterlevnadsstandarder full
ut under 2014 och rapporterade inga negativa svar i
sammanfattningen av Canons globala resultatrapport för
räkenskapsåret 2014 eller i den interna kontrollenkäten där
nästan alla enheter i Canon-koncernen deltog. I enkäten
kontrolleras efterlevnaden av interna standarder och
policies, t.ex. ett etiskt sätt att bedriva affärsverksamhet
från chefernas sida och i förhållande till externa parter,
implementering av uppförandekoden och beredskap
inför naturkatastrofer.
Vår hantering av hållbarhet och hållbarhetsrapportering
hjälper oss att övervaka våra interna standarder
och förfaranden. Exempelvis jämför vi vår
hållbarhetsrapportering med våra konkurrenters och
med bästa praxis, liksom vi gör med vårt arbete för
anställningsbarhet livet ut. Som en del i detta genomförde
vi en UNGC-lägesbedömning som visade att vi inom
många områden tillhör de 50 procent bästa bland de
aktuella medlemmarna.
Energieffektivitet
Hårdare kriterier för energieffektivitet gällande
bildhanteringsutrustning infördes i och med EU:s ENERGY
STAR® 2.0 2014. Vi har börjat registrera produkter, och
nästan 100 procent av de aktuella Canon-enheterna
kvalificerar sig för märkningen med de reviderade
kriterierna. Enligt EuroVAprint, som Canon anslutit sig till,
måste 70 procent av de TEC-produkter (typical energy
consumption, typisk energiförbrukning) och 90 procent
av de OM-produkter (operational mode, driftsläge) som
släpps ut på marknaden efter den 1 januari 2015 kvalificera
sig för EU:s märkning ENERGY STAR® 2.0.
Interna standarder
I Canon-koncernens uppförandekod 9 beskrivs det
uppförande som Canon väntar sig av alla medarbetare,
t.ex. att respektera mänskliga rättigheter, säkerställa säkra
och rättvisa arbetsförhållanden och upprätthålla ett strikt
förbud mot mutor och korruption. Vi har whistleblowerprogram som är tillgängligt för alla medarbetare, och
som de kan använda för att anonymt uppmärksamma
misstänkta förseelser. Mer information om välfärd för
medarbetare och efterlevnad av lagstiftning finns på
vår webbplats 10.
9 www.sec.gov/Archives/edgar/data/16988/000119312513130515/d473536dex111.htm
10
www.canon-europe.com/about_us/sustainability/society/workplace/
När företaget växer, särskilt när det sker genom
förvärv, försöker vi se till att de nya företagsdelarna
lever upp till Canons interna kontroller, standarder
och policies. Samtidigt vill vi dock inte hämma de nya
verksamhetsområdenas innovationskraft, och måste hitta
en balans mellan dessa två behov som ibland kan stå i
konflikt med varandra.
Efterlevnadsutbildning
Medarbetarna deltar i obligatorisk efterlevnadsutbildning
inom sju områden (se grafik), och flera av kurserna
har under 2014 översatts till ytterligare språk för att
underlätta genomförandet. Vår interna juridikavdelning
höll ytterligare ämnesspecifika utbildningar inom t.ex.
konkurrenslagstiftning, avtalsrätt och efterlevnadsrisker
i samband med kundincitament för nya team och
för de medarbetare som arbetar inom potentiella
högriskområden. Utbildning om miljömedvetenhet och
arbetsmiljö ges inom ramen för de introduktionskurser
som hålls ansikte mot ansikte, samt på begäran i flera
delar av företaget.
Datasäkerhet
Med fler och fler uppkopplade enheter och tjänster blir
internet en allt större del i hur vi lever våra liv och hur vi
bedriver affärsverksamhet. Detta öppnar nya möjligheter,
men väcker också nya frågor kring sekretess och
datasäkerhet. För att hantera dessa behov har våra IT- och
Hållbarhetsrapport 2014 för Canon Europa, Mellanöstern och Afrika
23
certifieringsprocessen bevisar att Canon är en pålitlig
och effektiv partner ekonomiskt sett, vilket kan ge oss
bättre betalningsvillkor och lägre försäkringspremier.
Efterlevnadsutbildning –
2014 genomförandeandel
IT-säkerhet
76 %
IT/konfidentiell information
75 %
IT-uppförandekod
77 %
IKT-säkerhetsövervakning
79 %
Canons miljömedvetenhet
77 %
Medvetenhet om konkurrenslagstiftning
79 %
Arbete mot korruption och mutor
85 %
datasäkerhetsteam varit engagerade fullt ut i inställning
och granskning av nya tjänster, så att ändringar vid behov
kan göras innan tjänsterna erbjuds våra kunder. Under
2014 fanns vår fotodelningsapplikation irista, Canons
molntjänster och lösningar med tredjepartsprogramvara
bland dessa tjänster.
För att förebygga de risker som nätfiske och skadliga
e-postmeddelanden innebär testar vi regelbundet
medarbetarnas medvetenhet och ger tips och råd om
nätfiske via e-post och riskerna med att klicka på bilagor.
Medarbetare vid huvudkontorsavdelningarna i London och
Amstelveen bjöds in till lunchföreläsningar om IT-säkerhet
i hemmet, t.ex. hur man undviker nätfiske via e-post,
skaffar sig säkra lösenord och shoppar säkert på nätet.
Leverantörer och partners
För att kunna leverera den höga tjänstekvalitet som
kunderna förväntar sig samarbetar Canon med
leverantörer och partners i hela EMEA-regionen. Vårt
starka engagemang för att bedriva affärsverksamhet på
ett ansvarstagande sätt genomsyrar dessa relationer.
Canon som leverantör: Canon strävar efter att ses som en
ansvarsfull leverantör och partner.
•
•
24
i är guldklassade enligt Ecovadis-plattformen för
V
hållbara leverantörer, vilket innebär att vi tillhör de
bästa fem procent som presterar bäst i deras system.
Detta visar våra kunder att vi håller hög standard när
det gäller miljö, arbetsvillkor, rättvis affärspraxis och
hållbara inköp.
anon Europa NV är certifierade som godkänd
C
ekonomisk aktör. Denna certifiering har att göra med
tull- och logistikfrågor och visar våra affärspartners och
nationella/internationella myndigheter att Canon är en
pålitlig partner. Den innebär fördelar som färre fysiska
tullinspektioner av fraktade varor och transaktioner
och prioritet vid inspektioner. Den rigorösa
Hållbarhetsrapport 2014 för Canon Europa, Mellanöstern och Afrika
Information om andra standarder som vi uppfyller,
t.ex. vår globala ISO 14001-certifiering och våra ISO
9001-kvalitetscertifieringar, hittar du på vår webbplats 11.
Uppförandekod för leverantörer: Vi fortsatte
implementeringen av Canons uppförandekod för
leverantörer under 2014. Den används i förhandlingar med
nya leverantörer, vid upphandlingar och avtalsförnyelser
och anger de etiska principer vi vill att våra leverantörer
ska respektera. För att leverantörerna lättare ska kunna
förstå och följa koden har den översatts till över 15 språk.
Våra inköp inom EMEA ligger i linje med Canon Inc:s
inköpspolicy 12, enligt vilken leverantörer förväntas följa
lagstiftningen både på miljöområdet och det sociala
området, och respektera t.ex. mänskliga rättigheter
och arbetsrätt.
Miljöanpassade inköp: Genom vårt kontinuerliga
bedömningsprogram kontrollerar vi att leverantörer av
specifika artiklar, som varor med Canons varumärke eller
elartiklar, efterlever reglerna. De största leverantörerna,
i pengar räknat, prioriteras för ytterligare granskning. 77
leverantörer har godkänts enligt Canons standard för
miljöanpassade inköp. I slutet av 2014 hade 32 av dessa
granskats, i prioriteringsordning baserat på inköpens
storlek, och fler granskningar planeras under början
av 2015.
Partner: Canons indirekta partnerkanal utgörs av
återförsäljare och distributörer. Vi håller på att utveckla
vårt arbete med partners för att integrera våra etiska
principer i våra avtal i form av en uppförandekod eller
liknande. Mer information om detta kommer i nästa års
rapport.Våra mest framgångsrika partners bjuds in till vår
årliga Europeiska konferens för toppartners. År 2014 fick
[email protected], ett företag med bas i nordöstra England
och fokus på utbildningssektorn, vårt toppartnerpris för
företag som tar samhällsansvar. De nominerades till följd
av en rad aktiviteter som visar på socialt ansvarstagande,
såsom stöd till ungdomar genom lärlingsplatser, praktik och
undervisning i entreprenörskap samt investeringar i projekt
i lokalsamhället till stöd för en revitalisering av regionens
ekonomiska och sociala utveckling.
Bevara vårt varumärke
Vi bevarar vårt varumärke, vårt rykte och våra
affärsmöjligheter genom att ta patent på våra innovationer
och nya tekniker och försvara patent och varumärken.
Ta patent på innovationer
Att skydda vår immateriella egendom är en viktig del i
verksamhetens tillväxt. Teamet för immateriell egendom
deltog i företagsbesiktningen inför förvärvet av Milestone,
och arbetar nu tillsammans med kollegorna från Milestone
på att samordna Canon-koncernens processer och
förfaranden i samband med immateriell egendom, så
att nya idéer kan skyddas och riskerna hanteras. Under
2015 ska 1 500 EMEA-medarbetare inom produkt- och
11
www.canoncanon.se/about_us/sustainability
12
www.canon.com/procurement/social.html
Patrizia Poletti
– Canon EOS 5D Mark II
tjänsteutveckling få gå en ny online-kurs om patent, så
att förståelsen av detta viktiga ämne ökar och så att vi
uppmärksammar det i ett tidigare skede.
marknaden t.ex. genom att en nätadapter lagts till, kan
vara farliga och ge konsumenten en negativ upplevelse av
produkten, vilket kan skada vårt varumärke och vårt rykte.
Det fortsatta utbytet av medarbetare inom området
immateriell egendom mellan Canon Europa och
Canon Inc. ökar förståelsen av och samarbetet kring
de utmaningar som båda företagen står inför. I EMEAregionen förbereder vi oss i synnerhet för lanseringen
av EU:s enhetliga patent, som kommer att påverka hur
Canon ansöker om patent och bekämpar patentintrång
i framtiden. I nuläget deltar 25 EU-länder i det
enhetliga patentet.
Mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden
Skydd mot förfalskning
Produktförfalskningar är ett avsevärt hot mot vår
verksamhet och kan skada konsumenterna. Därför
övervakar vi och vidtar åtgärder mot de aktörer som
handlar med förfalskningar, oavsett om det sker från en
lokal eller via webbplatser och auktionsföretag. Under
2014 genomförde vi 80 utredningar, tog emot 289
tullunderrättelser och beslagtog 148 000 förfalskade
varor till ett värde av uppskattningsvis 9 miljoner euro.
Vi genomförde också 48 utbildningstillfällen för tull och
polis i hela EMEA-regionen.
Utöver detta har vi ett nära samarbete med
konsumentskyddsorganisationer i hela EMEA-regionen för
att förhindra import av Canon-produkter som trots att de
är äkta inte är avsedda för försäljning i EMEA-regionen.
Produkter som på inofficiellt sätt anpassats till EMEAwww.canoncanon.se/about_us/sustainability/sustainability_reports/
www.sec.gov/Archives/edgar/data/16988/000119312513130515/d473536dex111.htm
15 www.canon.com/csr/human_rights/concern.html
16
www.canon.com/csr/conflict/policy.html
Canon EMEA tar sitt ansvar för att skydda mänskliga
rättigheter och standarder för arbetsvillkor på allvar och
har förnyat sin anslutning till FN:s Global Compact. Vår
första framstegsrapport finns på vår webbplats 13. Som del
av vår anslutning till FN:s Global Compact gjorde vi en
bedömning av hur väl vi levde upp till kärnprinciperna och
med detta som grund har vi upprättat riktmärken för våra
egna prestationer på ett antal områden, såsom livslång
anställbarhet och hållbarhetsrapportering.
Canon-koncernens uppförandekod 14 omfattar MR-kriterier
som förebyggande av trakasserier och diskriminering, och
på vårt moderföretag Canon Inc:s webbplats 15 hittar du ett
uttalande om avskaffandet av barnarbete och tvångsarbete.
Information om Canons inställning till konfliktmineraler
hittar du på vår webbplats 16.
Våra EMEA-medarbetare har full frihet att gå med
i organisationer för arbetstagare, från fabriksråd till
fackföreningar. Canons europeiska fabriksråd består
av representanter för anställda och ledning som träffas
regelbundet för att utbyta information om och synpunkter
på det aktuella läget och den framtida utvecklingen för
Canon Europa.
13
14
Hållbarhetsrapport 2014 för Canon Europa, Mellanöstern och Afrika
25
Canon
i Sverige
Canon stödjer
Röda Korset
Vårt långvariga samarbete med Röda Korset
är ett exempel på hur vi arbetar utifrån vår
filosofi Kyosei. Under året har vi genomfört
flertalet aktiviteter för att stödja Röda Korsets
verksamhet att förbättra liv för utsatta i olika
delar av världen.
Bland annat har Canon skapat en insamling
där medarbetare och kunder kan bidra till
Röda Korset kamp mot ebola samt insamlingar
vid den landsomfattande turnén Exceptional
Business Tour.
Canon stödjer Missing
People Sweden
Missing People Sweden är en ideell organisation
som publicerar efterlysningar samt samordnar
och genomför skallgångar av försvunna
personer i Sverige. Missing People Sweden har
ett nära samarbete med anhöriga och Polisen.
För att kunna genomföra en skallgång behövs
utrustning såsom kommunikationsutrustning,
första-hjälpen-utrustning och inte minst kartor.
Canon stöttar några av Missing People Sweden’s
lokalavdelningar med skrivare som de kan ta
med ut i fält och använda för utskrift av bland
annat kartor på plats. Canons teknik underlättar
och påskyndar förberedelsearbetet så att
Missing People Sweden snabbt kommer igång.
CSR utmaning ger
ökat engagemang
För att öka engagemanget har avdelningar
utmanat varandra i att genomföra CSRaktiviteter. Detta har gjort att vi samlat in 124
par glasögon till Optiker utan gränser, stöttat
Movember-organisationen som strävar för att
förbättra mäns hälsa, träffat Tidningen Faktum
och fått information om deras verksamhet,
medarbetare har blivit blodgivare, vi har
samlat in böcker till en förskola, genomfört
klädinsamlingar samt att Canon ambassadören
och bevarandefotografen Tom Svensson
har föreläst både för medarbetare och
kunder om hans engagemang i djur- och
miljöfrågor. Dessutom har vi upphandlat grön
el till våra fastigheter.
Helena Ädel,
Canon Stockholm
26
Hållbarhetsrapport 2014 för Canon Europa, Mellanöstern och Afrika
www.canon.se/About_Us/sustainability
Canon stödjer
MyDremNow
David Gunnarsson,
Canon Umeå
Målgruppen för MyDreamNow är elever som
tycks ha tappat all typ av framtidstro och
hopp om en stabil och stimulerande framtid.
MyDreamNow inspirerar elever och för samman
näringsliv och skola genom ett strukturerat
arbetssätt och verktyg.” Jag blir uppriktigt
lycklig av att se hur eleverna tar till sig våra
övningar och vilket lyft eleverna får i både
humör och inspiration när vi summerar dagen.
Detta kan verkligen rekommenderas!” säger
Jesper Ohlsson, försäljningschef på Canon
och klasscoach.
Klasscoacher är inga studievägledare, utan
personer som delar med sig av sin erfarenhet
på ett öppet sätt tillsammans med eleverna.
Erfarenheterna som diskuteras är bland annat
vilka arbeten man haft och det är genom
den personliga kontakten, de personliga
reflektionerna, som man lyckas lyfta blicken
hos eleverna. MyDreamNow har även varit på
studiebesök på Canon Svenska AB huvudkontor.
Miljöledningssystem
Canon i Sverige ingår i den globala
miljöcertifieringen enligt ISO14001:2004. Den
globala strategin ger betydande fördelar. Till
exempel innebär det att vi har en gemensam
miljöpolicy och arbetar med gemensamma
mål och riktlinjer i alla länder. Styrkan är
långsiktighet samt ett rationellt och väl
förankrat miljöarbete. Canons miljöarbete är
visserligen globalt, men vi är mycket medvetna
om att arbetet inte bara skall ske på global
nivå, det lokala arbetet är precis lika viktigt.
Därför engagerar vi även våra lokala sälj- och
servicekontor runt om i landet. Detta ser vi som
mycket viktigt, då det är dessa medarbetare
som träffar kunden direkt. I Sverige ingår 26
enheter i vårt ISO14001:2004 certifikat. De
är Canon Svenska ABs huvudkontor, Canon
Business Center, XL Office Team AB samt
vårt regionala kompetenscenter (RCC). Med
miljöledningssystemet omsluts alla Canons
aktiviteter i Sverige av en heltäckande miljösyn.
Miljömål 2015
I vår strävan för ständig förbättring har Canon
långsiktiga miljömål. Dessa mål har fokus på:
• Energieffektivitet,
minska 15 %
koldioxidutsläpp fram till 2020, i förhållande
till omsättning
• Resurseffektivitet,
minst 52 % av
kontorsavfallet ska sorteras för återvinning
• Kommunikation,
att integrera miljöbudskap i
relevant kommunikation, både internt
och externt
För mer information se www.canon.se/About_
Us/sustainability/
www.canon.se/About_Us/sustainability
Hållbarhetsrapport 2014 för Canon Europa, Mellanöstern och Afrika
27
Vänligen återvinn rapporten efter användning
Fotona på sidorna 1, 6, 10, 12-13, 16-17, 18, 20-21, 22-23 och 25 är tagna av Canon-medarbetare som arbetar för
Canon Central- och Östeuropa, Canon Europa, Canon Europe, Canon Mellanöstern, Frankrike, Tyskland, Italien,
Slovenien och Schweiz.
Läs mer om Canon Europa och hållbarhet på www.canon.se/About_Us/sustainability
Återkoppling eller frågor om den här rapporten eller Canon EMEA:s hållbarhetsåtgärder skickas till:
[email protected]
Canon Inc.
Canon Svenska AB
canon.com
169 88 Solna
Besöksadress:Telegrafgatan 4
Canon Europe
canon-europe.com
© Canon Europa N.V., 2015
Tel. +46 08 744 85 00