KVINNlIG KÖNssTYMPNING I EUROPa

inbjudan till seminarium om
KVINNLIG KÖNSSTYMPNING I EUROPA
TID 25 november, 09:15-11:30
Plats Europahuset, Regeringsgatan 65, Stockholm
500 000 kvinnor och barn uppskattas leva med
kvinnlig könsstympning (FGM) i Europa idag. Amnesty
International driver tillsammans med ett antal partnerorganisationer som är experter på kvinnlig könsstympning en kampanj inom EU-länderna för att uppmärksamma att könsstympning är ett problem som finns
även hos oss i Europa och inspirera till hur vi i Sverige
kan arbeta mot det.
För mer info om kvinnlig könsstympning i Europa och
kampanjen ”End FGM” se www.endfgm.eu
Arrangörer
Amnesty International svenska sektionen, Female
Integrity/Kvinnointegritet, RISK och EU-kommissionen
i Sverige.
PROGRAM
• Välkomnande från EU-kommissionen
• Inledningsanförande med information om
Europakampanjen av Fana Habteab från Female
Integrity/Kvinnointegritet
• Abebech Tekleab ordförande för Riksföreningen
stoppa kvinnlig könsstympning, RISK, ger en
nulägesbeskrivning
• Fikapaus
• Piret Eskin från Göteborgs kommun, som bedrivit framgångsrikt arbete mot FGM, berättar om
deras arbete
• Frågestund/diskussion
• Avslutningsord, sammanfattning av dagen
från Amnesty