EUROPAS GEOGRAFI

Boken om
EUROPAS
GEOGRAFI
ARBETSBOK
Göran Tengnäs
Boken om
EUROPAS GEOGRAFI
ARBETSBOKEN
INNEHÅLL
1. EUROPA - VÅR EGEN VÄRLDSDEL 1
Våra världsdelar och kontinenter 1
Klimatfrågor 1
Klimatzoner i Europa 1
Naturfrågor 2
Europas befolkning 2
Vilka är Europas länder? 3
2. JORDEN FÖRÄNDRAS 4
Jordklotet och kontinentaldrift 4
3. NORDEN 5
Länder och hav i Norden 5
Nordenkartan 6
Tillverka en egen topografisk karta 7
Nordiska flaggor 8
Hitta rätt bland de nordiska länderna 8
4. MÄNNISKORNA KOMMER TILL NORDEN 9
När isen låg tjock över norra Europa 9
Hur Norden befolkades 9
5. NORDENS LÄNDER 10
De nordiska ländernas klimat 10
Vad arbetar man med och var bor man? 10
De nordiska språken 11
Nordiskt samarbete 11
Vi jämför länderna i Norden 12
Samerna 13
Sverige 14
Danmark 16
Färöarna och Grönland 18
Norge 20
Finland 22
Åland 24
Island 25
6. ÖSTERSJÖLÄNDER 27
Vi jämför Östersjöländerna 27
Mera om Östersjöländerna 28
Estland 29
Lettland 30
Litauen 31
Polen 32
7. BERGSKEDJOR OCH VULKANER 33
Bergskedjor och vulkaner 33
Hur höga är bergstopparna i Europa? 33
Vilka är bergskedjorna? 34
Vad heter vulkanens olika delar? 34
8. VÄSTRA EUROPA 35
Vi jämför länderna i västra Europa 35
Mera om länderna i västra Europa 35
Storbritannien 36
Irland 37
Frankrike 38
Nederländerna 39
Belgien 40
Tyskland 41
9. VATTEN I EUROPA 42
Vilka är haven i Europa? 42
10. CENTRALA EUROPA 43
Vi jämför länderna i centrala Europa 43
Mera om länderna i centrala Europa? 43
Österrike 44
Schweiz 45
Tjeckien 46
Slovakien 46
Ungern 47
11. TRANSPORTER 48
Fördelar och nackdelar med olika transportmedel 48
12. ÖSTRA EUROPA 49
Vi jämför länderna i östra Europa 49
Mera om länderna i östra Europa 49
Ryssland 50
Vitryssland 51
Ukraina 52
Rumänien 53
Bulgarien 54
13. ENERGI OCH HÅLLBAR FRAMTID 55
Energifrågor 55
Mera om energi och hållbar framtid 56
14. SÖDRA EUROPA 57
Vi jämför länderna i södra Europa 57
Mera om länderna i södra Europa 57
Portugal 58
Spanien 59
Italien 60
Grekland 61
Kroatien 62
Slovenien 62
Serbien 63
Bosnien och Hercegovina 63
15. EU ~ EUROPEISKA UNIONEN 64
EU-frågor 64
Boken om
EUROPAS GEOGRAFI
ARBETSBOKEN
TENGNÄS LÄROMEDEL
Bivägen 7, 311 72 Falkenberg
Kundtjänst: tfn 019-20 69 40, [email protected]
Redaktion: tfn 0346-502 06, [email protected]
www.tengnäs.se
Illustrationer
Per-Anders Nilsson, Göran Tengnäs,
Stefan Gustafsson, Bengt Tengnäs
Mona Balldin
Omslag
Göran Tengnäs, Per-Anders Nilsson
Amanda Tengnäs, Mona Balldin
Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt.
Vid tillämpning av skolkopieringsavtalet (även kallat BONUS-avtalet)
är detta verk att se som ett engångsmaterial. Engångsmaterial får
enligt avtal överhuvudtaget inte kopieras för undervisningsändamål.
Kopiering för undervisningsändamål av denna bok är således helt
förbjuden. Utan tillåtelse av förlaget kommer kopiering utöver avtalet
att innebära otillåtet mångfaldigande. Ett sådant intrång medför
straffansvar och kommer att ge upphov till skadeståndsskyldighet
enligt 53 och 54 §§ lag (1960:729) om upphovsrätt till litterärt och
konstnärliga verk.
© 2015 Göran Tengnäs och Tengnäs Läromedel
Första upplagans första tryckning
ISBN 978-91-88115-03-4
Art nr 474
Printed by InPrint Latvia 2015
I Boken om EUROPAS GEOGRAFI får du som är elev lära dig mer
om människorna, samhället och naturen i olika delar av Europa.
I arbetsboken får du svara på frågor, arbeta med olika slags kartor,
leta reda på fakta i tabeller, rita olika diagram och lösa korsord.
Du får lära dig namn på städer, sjöar, hav, floder, berg och
länder, men även läsa om vilka krafter som format vår jord och hur
jorden har förändrats. Du kommer att lära dig en hel del om Europas
naturresurser, råvaror, industrier och produkter. Du kommer också
att få läsa om bergskedjor och vulkaner i Europa, samt vilka viktiga
vattendrag som finns i denna världsdel. Några kapitel behandlar ämnen
som transporter, energi, hållbar framtid och EU ~ Europeiska unionen.
De olika kapitlen i boken heter Europa - vår egen världsdel, Jorden
förändras, Norden, Människorna kommer till Norden, Bergskedjor
och vulkaner, Vatten i Europa, Transporter, Energi och hållbar framtid,
EU - Europeiska unionen. Du får också lära dig mer om geografi i
kapitel som handlar om olika regioner i Europa. Dessa kapitel heter
Nordens länder, Östersjöländer, Västra Europa, Centrala Europa,
Östra Europa och Södra Europa.
Tengnäs Läromedel
ISBN 978-91-88115-03-4