Grätzelsolceller (kort)

Grätzelsolceller (kort)
Skolprogram i kemi för gymnasiet
Att göra oss oberoende av fossila bränslen är en av de största utmaningar som mänskligheten kommer att
ställas inför under de kommande decennierna. Eleverna får under besöket stifta bekantskap med förnybar
energi i form av solceller genom att montera dem och mäta deras prestanda. De mätresultat som eleverna
erhåller diskuteras och det genomförda kontrollerade experimentet granskas.
Sintrat glas som är infärgat med ett unikt färgämne
Teori och laboration
Eleverna erhåller ett glas bestruket med titandioxid – så kallad sintring. Det sintrade glaset infärgas
med ett unikt färgämne, medan ett annat glas erhåller en katalysator. Tillsammans med elektrolyt
monteras de två glasbitarna till en färdig solcell. Solcellens prestanda mäts och verkningsgraden
räknas ut. Teorin tar upp Peak Oil, tillgången på olja, och visar hur solceller kan vara ett alternativ
bland förnybara energikällor. Grätzelsolcellens redoxmekanism förklaras.
Anknytning till kursplan
Kemi 1 och 2. Naturkunskap 1a1 och 1a2, Naturkunskap 2. Reaktioner och förändringar. Kemins
karaktär och arbetssätt. Hållbar utveckling och teknik. Reaktioner och förändringar. Kemins
karaktär och arbetssätt. Hållbar utveckling och teknik.
Inför besöket bör eleverna känna till Ohms lag samt atomens struktur. Aktiviteten tar 90 minuter
och utförs med max 16 elever.
Kontakt: [email protected] Välkommen att boka besök!
KE_Gratzelsolceller_kort_gy_07verH
www.vetenskapenshus.se