Hur skaffar jag busskort?

LULEÅ KOMMUN
Barn- & utbildningsförvaltningen
Skolskjutsteamet
1 (1)
2015-06-22
Busskort på LLT/LTN för gymnasieelever
Du som ska gå på gymnasieskolan i Luleå och har mer än 6 km till
gymnasiebyn får hämta ett LTN-kort eller LLT-kort med 2 resor/dag på
gymnasiebiblioteket under två första skolveckorna må-on kl. 10-14:30.
Även du som har ett LLT-kort sedan tidigare får ett nytt busskort som
hämtas på gymnasiebiblioteket. Kolla på www.lulea.se/skolskjuts under
gymnasiet, om du har rätt till kostnadsfritt busskort.
Åker du med Länstrafiken får du hämta ditt busskort på gymnasiebiblioteket
under de två första skolveckorna må-on 10-14:30
Du som ska gå på gymnasiet i höst har möjlighet att köpa ett läsårskort som
gäller på LLT.
Så här gör du:
Betala 1700 kr på Luleå kommuns plusgiro 747276-4
Märk betalningen
 Namn och Personnummer
 Skola – årskurs (ex LUG/3 eller NTI/1)
Om betalning sker före 31 juli gäller kortet fr o m 10 augusti.
Efter cirka 1 vecka kan du hämta ditt kort på LLT-info.
För mer information tel 0920-457521