Läs Kort-Kort som PDF.

Kort-Kort - ett nyhetsbrev från Svensk Fjärrvärme
Om ditt nyhetsbrev ser konstigt ut, klicka här.
2015
16 oktober
Kalender
Sänkt elenergiskatt föreslås för
datahallar
Den statliga utredningen om sektorsneutral och
konkurrenskraftig energiskatt på el överlämnade den 9
oktober 2015 sitt betänkande ”Energiskatt på el – En
översyn av det nuvarande systemet" (SOU 2015:87) till
regeringen.
Utredningens uppdrag har varit att se över dagens system för
beskattning av el. Utredningen har efter sin översyn valt att bygga
vidare på det nuvarande systemet, men föreslår att även
datahallar läggs till bland de industrier som bara betalar 0,5 öre
per kWh i elskatt. Förslaget gäller större datorhallar med en
installerad effekt över 0,5 MW för annan utrustning än kyl- och
fläktutrustning. Motivet är bl.a. att de är internationellt
konkurrensutsatta och bedriver elintensiv verksamhet.
Mot bakgrund av EU-rättens statsstödsregler bedömer
utredningen även att den lägre skattesatsen inom vissa
kommuner i norra Sverige inte kan vara kvar, utan måste
avskaffas.
Utredningen föreslår vidare att systemet för energiskatt på el EUanpassas genom att i princip alla företag som får den lägre
skattenivån erhåller den genom ett återbetalningsförfarande.
Undantaget från detta är riktigt stora elförbrukare. Återbetalning
till dem som bedriver industriell verksamhet ska bara medges för
belopp över 12 000 kr per år.
I en kommentar från Finansdepartementets statssekreterare
Charlotte Svensson som tagit emot utredningen sägs följande: " Jag välkomnar särskilt förslaget om lägre beskattning av el som
förbrukas i större datacenter. --- Däremot är det inte aktuellt att
slopa den särskilda nedsättningen av elskatt i norra Sverige innan
vi har hittat alternativa lösningar. Regeringen kommer att
noggrant undersöka vilka alternativa utformningar av nedsatt
elskatt som är möjliga inom ramen för EU-reglerna."
Finansdepartementet väntas inom kort skicka ut utredningen på
remiss. Utredningens förslag finns att läsa här.
Erik Thornström
Aktuella kurser, konferenser och
seminarier för dig i
fjärrvärmebranschen.
2015
Extra stämma
21 oktober
Stockholm
Läs mer och anmäl dig >>
Certifiering mätarmontör
21-22 oktober
Stockholm
Läs mer och anmäl dig >>
Certifiering mätarmontör
3-4 november
Linköping
Läs mer och anmäl dig >>
Nätverksträff för
energitjänster och
energieffektivisering
17-18 november
Stockholm
Läs mer och anmäl dig >>
Årsmöte
24-25 november
Luleå
Läs mer och anmäl dig>>
2016
Distributionsdagarna
26-27 januari
Gävle
Strategidagarna
16-17 mars
Stockholm
Kommunikationsdagarna
16-17 mars
Stockholm
Läs mer >>
Webbsändning av extra
Certifiering mätarmontör
föreningsstämma 21/10
Påminnelse! Missa inte extra föreningsstämma den 21
oktober – vi webbsänder direkt för medlemmar.
Den 21 oktober är det extra årsmöte i Svensk Fjärrvärme och
extra föreningsstämma i Svensk Energi, för beslut om bildandet
av en ny gemensam branschförening med energisystemet som
grund. Stämmorna hålls parallellt i samma lokal – och hålls på
Folkets Hus i Stockholm.
Vi direktsänder den extra föreningsstämman
Registrering på röstlängden öppnar kl 08:30 och stänger 09:45.
Stämmorna startar kl 10:00. Vi direktsänder via webb-TV för
medlemmar som inte är på plats från denna sida på vår
webbplats. Det kräver dock medlemsinloggning.
4-5 april
Stockholm
Läs mer och anmäl dig >>
Certifiering mätarmontör
12-13 april
Linköping
Läs mer och anmäl dig >>
Fjärrvärmemässan
27-29 september
Jönköping
Läs mer >>
Alla arrangemang >>
Till sidan för sändningen >>
Annika Johannesson
Dags att skicka in årlig rapport
värmemätare
Nu är det dags att skicka in den årliga rapporten för
auktoriserade företag till Svensk Fjärrvärme. Senast den 31
oktober skall rapporten vara inne.
Använd formuläret Årlig rapport värmemätare
Avgiften för auktoriserade företag höjs 2016
Kostnaden för att administrera av certifieringen av mätarmontörer
har ökat på senare år. För att Svensk Fjärrvärme fortsatt skall ha
en bra kvalité på utbildning och validering så höjer vi den årliga
avgiften till 5 000 kronor. Med den nya avgiften så kommer vi
även kunna utöka antalet kontrollbesök framöver.
Jan Baldefors
Nu laddar vi för att kommunicera om
fjärrvärme tillsammans
Under 2015 har vi en branschgemensam
kommunikationssatsning som ska sprida kännedom och
kunskap om fjärrvärme. Efter ett långt förberedelsearbete
är det dags att börja kommunicera vår gemensamma
berättelse om fjärrvärme till de utvalda målgrupperna.
Redan nästa vecka byter vi utseende och namn på Facebooksidan
"Vi värmer varandra". Det nya namnet blir temat för vår
gemensamma kommunikationssatsning: Ta vara på energin.
Vecka 44-45 kommer vi synas i fackpress, med digital
annonsering och i sociala medier. Med ett gemensamt bildspråk
och samstämmiga budskap har vi alla möjligheter att synas.
Remisser
Remittering av Boverkets
rapport Individuell mätning
och debitering i befintlig
bebyggelse
Miljö- och energidepartementet
Synpunkter på remissen lämnas
senast 30 november.
Kontaktperson:
[email protected]
svenskfjarrvarme.se
DS 2015:45 Stärkta
sanktionsmöjligheter för
Konsumentombudsmannen
Finansdepartementet
Synpunkter på remissen lämnas
senast 2015-12-07.
Kontaktperson:
[email protected]
svenskfjarrvarme.se
Förslag till översyn av EU:s
handelssystem för perioden
2021-2030
Miljö- och energidepartementet
Synpunkter på remissen lämnas
senast 2015-12-14.
Kontaktperson:
[email protected]
svenskfjarrvarme.se
Läs mer om våra remisser >>
Facebook
Twitter
Blogg
Här avregistrerar du dig
Alla kampanjansvariga i medlemsföretagen har fått information
om vad som planeras och om den verktygslåda vi har tagit fram,
som varje företag kan välja att använda på det sätt som passar er
bäst. Är du nyfiken på verktygslådans innehåll, så hittar du den på
svenskfjarrvarme.se/verktygslada (du måste logga in som
medlem).
Annika Johannesson
Anmäl dig till nätverksträff för
energieffektivisering
Svensk Fjärrvärme och Svensk Energi bjuder in till nätverksträff
om energieffektivisering och energitjänster, den 17-18 november
på Stallmästargården i Stockholm. Nätverket har syftet att
informera, diskutera, bredda och sprida gemensamma frågor kring
energitjänster och energieffektivisering.
Ur programmet:
- Nya energitjänster baserade på mätdata från branschen, Joel
Torkelsson, Energimolnet
- Resurseffektiva energisystem, Moa Swing, Falu Energi och
Vatten, Tina Lidberg, Borlänge Energi/Tunabyggen
- Energikartläggning i stora företag - status och tolkningar, Anders
Pousette, Energimyndigheten.
- Gröna IT-innovationer för fjärrvärme - ett Fjärrsynsprojekt,
Jonas Norman, IMCG
Senast den 27 oktober vill vi ha din anmälan.
Anmälan är öppen och du hittar program och anmälningsformulär
här >>>
Veckans tweet
Norska Miljødirektoratet avråder fr regler f att begränsa
avfallsexport t Sverige. Finns inga klara miljöfördelar
http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2015/Oktober
-2015/Enerett-og-avfallseksport-sikrer-Norges-miljomal/ …
Fler tweets från Svensk Fjärrvärme >>
Nyheter publicerade på
www.svenskfjarrvarme.se
EU-besök på Värtaverket
Publicerat 2015-10-13
Vice ordföranden i EU-kommissionen, Maroš Šefčovič, som
ansvarar för Energiunionen väljer att besöka det nästan färdiga
biokraftvärmeverket i Värtan i Stockholm när han möter
energiminister Ibrahim Baylan idag.
Läs hela nyheten >>
Till nyheterna >>
Läs Kort-Kort som PDF.
Kort-Kort är Svensk Fjärrvärmes nyhetsbrev med färska nyheter från branschen.
Kort-Kort går ut till medlemmar och intressenter en gång i veckan.
Klicka här för att prenumerera på Kort-Kort
Svensk Fjärrvärme AB 101 53 Stockholm Redaktör: Annette Sjöström
Besöksadress: Olof Palmesgata 31 • Tel: 08-677 25 50 • www.svenskfjarrvarme.se